Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
Il-Ħamis, 1 ta' Marzu 2018 - Brussell
 Distribuzzjoni tal-assigurazzjoni: data tal-applikazzjoni tal-miżuri ta' traspożizzjoni tal-Istati Membri ***I
 Ftehim Bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar miżuri prudenzjali fir-rigward tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni ***
 Ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri ‒ Annemie Turtelboom
 Ħatra ta' Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
 Twaqqif ta' kumitat speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (TAX3)
 Id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż ***I
 L-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni *
 Qamħirrum ġenetikament modifikat DAS-59122-7
 Qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2017/006 ES/Galicia apparel - Spanja
 Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2017/007 SE/Ericsson
 Deċiżjoni tal-Kummissjoni biex jiġi attivat l-Artikolu 7(1) tat-TUE minħabba s-sitwazzjoni fil-Polonja
 Sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-UE fl-2016
 Prospettivi u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE
 Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2017
 Il-qtugħ tas-sorsi ta' dħul għall-ġiħadisti - nindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu
 Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-prijoritajiet tal-UE għat-62 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa
Testi (611 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza