Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 1 maart 2018 - Brussel
 Verzekeringsdistributie: toepassingsdatum van de omzettingsmaatregelen van de lidstaten ***I
 Bilaterale overeenkomst tussen de EU en de VS inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering ***
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Annemie Turtelboom
 Benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad
 Instelling van een bijzondere commissie financiële misdrijven, belastingontwijking en belastingontduiking (TAX3)
 Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken ***I
 Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied *
 Genetisch gemodificeerde mais DAS-59122-7
 Genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/006 ES/Galicia kleding
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/007 SE/Ericsson
 Besluit van de Commissie om de procedure van artikel 7, lid 1, VEU in te leiden ten aanzien van de situatie in Polen
 Situatie van de grondrechten in de EU in 2016
 Vooruitzichten en uitdagingen voor de bijenteeltsector in de EU
 Bankenunie – jaarverslag 2017
 De drooglegging van inkomstenbronnen voor jihadi's – bestrijding van de financiering van terrorisme
 EU-prioriteiten voor de 62e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw
Teksten (605 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid