Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Joi, 1 martie 2018 - Bruxelles
 Data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre ***I
 Acordul bilateral UE-SUA privind măsurile prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare ***
 Numirea unei membre a Curții de Conturi - Annemie Turtelboom
 Numirea unui membru al Comitetului unic de rezoluție
 Constituirea unei comisii speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor fiscale (TAX3)
 Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora ***I
 Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în ceea ce privește acordurile transfrontaliere care fac obiectul raportării *
 Porumbul modificat genetic 59122 (DAS-59122-7)
 Porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/007 SE/Ericsson
 Decizia Comisiei de activare a articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia
 Situația drepturilor fundamentale în UE în 2016
 Perspective și provocări pentru sectorul apicol din UE
 Raportul privind Uniunea bancară - Raportul anual 2017
 Tăierea surselor de venit ale jihadiștilor – combaterea finanțării terorismului
 Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii
Texte (612 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate