Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 1. marca 2018 - BruselFinálna verzia
 Distribúcia poistenia: dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov ***I
 Dvojstranná dohoda medzi EÚ a USA o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia ***
 Vymenovanie členky Dvora audítorov – Annemie Turtelboomová
 Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
 Zriadenie osobitného výboru pre finančnú trestnú činnosť, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (TAX3)
 Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín a ochrana ich zemepisných označení ***I
 Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní *
 Geneticky modifikovaná kukurica DAS-59122-7
 Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/007 SE/Ericsson
 Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku
 Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016
 Perspektívy a výzvy pre včelársky sektor EÚ
 Banková únia – výročná správa za rok 2017
 Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu
 Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien
Texty
Finálna verzia (588 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia