Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Četrtek, 1. marec 2018 - Bruselj
 Distribucija zavarovalnih produktov: datum začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah ***I
 Dvostranski sporazum med EU in ZDA o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem ***
 Imenovanje članice Računskega sodišča – Annemie Turtelboom
 Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje
 Ustanovitev posebnega odbora o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (TAX3)
 Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb ***I
 Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja *
 Gensko spremenjena koruza DAS-59122-7
 Gensko spremenjena koruza MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/007 SE/Ericsson
 Sklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem
 Razmere na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016
 Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU
 Bančna unija – letno poročilo za leto 2017
 Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma
 Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk
Besedila (535 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov