Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 13 март 2018 г. - Страсбург
 Прилагане на Протокола относно финансовите последици при изтичане на Договора за ЕОВС и относно Изследователския фонд за въглища и стомана ***
 Споразумение между ЕС и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област ***
 Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи
 Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки ***I
 Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства и свидетелства за управление на превозни средства ***I
 Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС
 Изоставащи региони в ЕС
 Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата
Текстове (355 kb)
Правна информация - Политика за поверителност