Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα ***
 Συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα ***
 Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών
 Υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων ***I
 Αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων και άδειες οδήγησης ***I
 Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ
 Υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ
 Ο ρόλος των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για την κλιματική αλλαγή
Κείμενα
Οριστική έκδοση (360 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου