Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 13. marca 2018 - Štrasburg
 Vykonávanie protokolu o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele ***
 Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach ***
 Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy
 Služby cezhraničného dodávania balíkov ***I
 Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a vodičské preukazy ***I
 Uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ
 Zaostávajúce regióny v EÚ
 Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21
Texty (207 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia