Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 13 mars 2018 - Strasbourg
 Genomförandet av protokollet om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden ***
 Avtalet mellan EU och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor ***
 En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem
 Gränsöverskridande paketleveranstjänster ***I
 Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon samt körkort ***I
 Jämställdhet i EU:s handelsavtal
 Regioner som släpar efter i EU
 Rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar
Texter (199 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy