Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 14. marts 2018 - Strasbourg
 Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK
 Statistik over jernbanetransport ***I
 Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank
 Foranstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease ***I
 Yderligere makrofinansiel bistand til Georgien ***I
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/008 DE/Goodyear
 Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020
 Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
 Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018
 Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018
Tekster (329 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik