Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 14. märts 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta
 Raudteeveo statistika ***I
 Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamine
 Meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks ***I
 Täiendav makromajanduslik finantsabi Gruusiale ***I
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine Saksamaa taotluse (EGF/2017/008 DE/Goodyear) alusel
 Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine
 Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine
 Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2018. aasta majanduskasvu analüüs
 Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid
Tekstid
Lõplik väljaanne (320 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika