Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 14 maart 2018 - Straatsburg
 Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK
 Statistieken van het spoorvervoer ***I
 Benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank
 Maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle ***I
 Verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië ***I
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/008 DE/Goodyear
 Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020
 Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
 Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018
 Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018
Teksten (349 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid