Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 14 marca 2018 r. - Strasburg
 Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa
 Statystyka transportu kolejowego ***I
 Mianowanie wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego
 Środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu ***I
 Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji ***I
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku – EGF/2017/008 DE/Goodyear
 Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.
 Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej
 Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018
 Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r.
Teksty (349 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności