Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο
 Κατάσταση στις Μαλδίβες
 Η σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν
 Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία ***
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (Ψήφισμα)
 Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα ***I
 Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) ***I
 Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I
 Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) *
 Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών *
 Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ
 Κατάσταση στη Συρία
 Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)
Κείμενα (652 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου