Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 15. märts 2018 - Strasbourg
 Olukord Maldiividel
 Inimõiguste kaitsjate vahistamine Sudaanis ja eelkõige Sahharovi auhinna laureaadi Salih Mahmoud Osmani juhtum
 Halastustapmised Ugandas
 ELi ja Komooride kalandusalase partnerlepingu denonsseerimine ***
 ELi ja Komooride kalandusalase partnerluslepingu denonsseerimine (resolutsioon)
 Europass: oskuste ja kvalifikatsioonide raamistik ***I
 Programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) ***I
 Euroopa Ravimiameti asukoht ***I
 Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas *
 Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas *
 2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu
 Olukord Süürias
 USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetuste vastu (Hispaania oliivide juhtum)
Tekstid (364 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika