Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 15 maart 2018 - Straatsburg
 De situatie op de Maldiven
 De arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman
 Doden uit mededogen in Oeganda
 Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren ***
 Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (resolutie)
 Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties ***I
 Programma Creatief Europa (2014-2020) ***I
 Plaats van vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau ***I
 Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting *
 Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting *
 Richtsnoeren voor de begroting 2019 – Afdeling III
 De situatie in Syrië
 Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven)
Teksten (404 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid