Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 15 март 2018 г. - Страсбург
Положението на Малдивските острови
 Задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по‑специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“
 „Убийства от милосърдие“ в Уганда
 Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Съюза на Коморските острови: денонсиране ***
 Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Съюза на Коморските острови: денонсиране (резолюция)
 „Европас“: рамка за уменията и квалификациите ***I
 Програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) ***I
 Местоположение на седалището на Европейската агенция по лекарствата ***I
 Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък *
 Обща основа за облагане с корпоративен данък *
 Насоки за бюджета за 2019 г. — Раздел III
 Положението в Сирия
 Атака на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП (в контекста на случая с испанските маслини)

Положението на Малдивските острови
PDF 496kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно положението на Малдивските острови (2018/2630(RSP))
P8_TA(2018)0079RC-B8-0168/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението на Малдивските острови, и по-конкретно тези от 16 септември 2004 г.(1), 30 април 2015 г.(2), 17 декември 2015 г.(3) и 5 октомври 2017 г.(4),

—  като взе предвид изявленията на говорителя на ЕСВД от 2 февруари 2018 г. относно решението на Върховния съд на Малдивските острови от 1 февруари 2018 г.(5) и от 6 февруари 2018 г. относно положението на Малдивските острови(6),

—  като взе предвид съвместното местно изявление от 30 януари 2018 г. на Делегацията на Европейския съюз, направено след съгласуване с ръководителите на мисии на ЕС, пребиваващи в Коломбо и акредитирани на Малдивските острови, по повод на новото задържане на члена на парламента Фарис Момун(7),

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, по който Малдивските острови са страна,

—  като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни права, по който Малдивските острови също са страна,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание,

—  като взе предвид официалното посещение на Малдивските острови на Европейската парламентарна делегация за връзки с държавите от Южна Азия, което се проведе от 29 до 31 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека Зеид Раад ал Хюсеин от 7 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид изявлението, направено на 6 февруари 2018 г. от Бюрото на делегацията на Европейския парламент за връзки с държавите от Южна Азия относно положението на Малдивските острови,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Малдивските острови, приети от Съвета на неговото 3598-о заседание, проведено на 26 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид срещата на високо равнище на генералния секретар на ООН с Мохамед Асим, министър на външните работи на Република Малдиви, която се на 28 септември 2017 г. и по време на която беше изразена загриженост относно политическата ситуация в страната,

—  като взе предвид декларацията на Международната асоциация на адвокатите (UIA) на 7 март 2018 г., в която се изразява дълбока загриженост относно принципите на правовата държава и положението с независимостта на съдебната система на Малдивските острови,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че първите демократични избори през 2008 г. и приемането на нова конституция породиха надежди, че Малдивските острови ще преодолеят десетилетията на авторитарно управление и ще извършат преход към демократична система, но събитията в последно време представляват сериозна заплаха за осъществяването на тази перспектива;

Б.  като има предвид, че членове на опозиционни партии, независими журналисти и защитници на правата на човека съобщават за нарастване на заплахите и нападенията от страна на органите на властта, полицията и екстремистки групировки; като има предвид, че беше изразена загриженост относно силно политизираната съдебна власт на Малдивските острови, която от години злоупотребява с правомощията си и действа в полза на управляващата към съответния момент партия и срещу политици от опозицията; като има предвид, че са налице все повече доказателства, показващи, че обвиненията в углавни престъпления, повдигнати срещу политически опоненти на президента Абдула Ямин Абдул Гаюм (наричан по-долу „президента Ямин“), може да са политически мотивирани; като има предвид, че бившият президент Момун Абдул Гаюм беше арестуван през февруари 2018 г.;

В.  като има предвид, че първият тур на президентските избори е насрочен за септември 2018 г.; като има предвид, че президентът прикани международната общност да наблюдава изборния процес;

Г.  като има предвид, че на 1 февруари 2018 г. решение на Върховния съд на Малдивските острови прекрати наказателното производство срещу водещи политици и призна, че съдебните процеси срещу тях са били несправедливи; като има предвид, че решението постановява незабавното освобождаване на девет лица, включително осем опозиционни политически лидери, включително живеещият в изгнание Мохамед Нашид, и възстановяване на длъжност на 12 членове на парламента; като има предвид, че правителството запазва мнозинство в парламента, докато 12-те членове на парламента продължават да бъдат лишени от своите места;

Д.  като има предвид, че на 5 февруари 2018 г., вследствие на решението на Върховния съд, президентът Ямин обяви 15-дневно извънредно положение; като има предвид, че с обявяването на извънредно положение бяха суспендирани голям брой права на човека и основни свободи, залегнали в конституцията, включително правото на мирни събирания и свободата от незаконен арест и задържане;

Е.  като има предвид, че двама председателстващи съдии от Върховния съд, включително главният съдия, бяха арестувани, което накара останалите председателстващи съдии да отменят първоначалното нареждане; като има предвид, че в явно незачитане на независимостта на съдебната система произволно биват задържани членове на съдебната власт и политически опоненти;

Ж.  като има предвид, че въпреки мирния протест на стотици граждани, извънредното положение беше удължено от парламента с още 30 дни на 20 февруари 2018 г. — ход, който беше счетен за противоконституционен от главния прокурор на Малдивските острови, но беше потвърден от Върховния съд; като има предвид, че гласуването за удължаване на извънредното положение беше прокарано насилствено в Парламента при липса на кворум;

З.  като има предвид, че Съветът по външни работи проследи с безпокойство влошаване на положението на Малдивските острови в последно време, като призова всички в тази страна, и по-специално правоприлагащите органи, да проявяват сдържаност; като има предвид, че на 8 март 2018 г. по време на 37-ата сесия на Съвета по правата на човека беше направено съвместно изявление от името на повече от 40 държави, включително всички държави — членки на ЕС, в което те призовават правителството на Малдивските острови да възстанови конституционните права и независимостта на съдилищата, като изразяват своята подкрепа за правилното функциониране на парламента на тази държава и настояват правителството да освободи политическите затворници и техните семейства;

И.  като има предвид, че активисти на гражданското общество и защитници на правата на човека на Малдивските острови продължават да са обект на заплахи и сплашване от страна на екстремисти, както и на съдебен тормоз от страна на държавните органи, както в случая с Шахинда Исмаил, изпълнителен директор на малдивската организация „Democracy Network“, срещу която бяха насочени новинарски статии, смъртни заплахи и полицейското разследване заради нейното застъпничество срещу религиозния фундаментализъм и радикализацията;

Й.  като има предвид, че президентът Ямин многократно обяви намерението си да възстанови практиката на одобрени от държавата екзекуции, с което ще прекрати 60-годишния мораториум; като има предвид, че малдивското право, в нарушение на международното право, допуска малолетни и непълнолетни лица да бъдат осъждани на смърт, като изпълнението на присъдата се отсрочва до навършването на 18 години; като има предвид, че в поне три случая, в частност тези от Хусеин Хумам Ахмед, Ахмед Мохамед и Мурат Набил, Върховният съд на Малдивските острови потвърди смъртните присъди за осъдени лица, за чиито съдебни процеси не беше осигурено спазването на международно признатите стандарти за справедлив съдебен процес, и които сега са непосредствено заплашени от екзекуция;

К.  като има предвид, че в последните години Малдивските острови се преориентираха към радикална версия на исляма; като има предвид, че съществува също така безпокойство във връзка с нарастващата ислямистка агресия и във връзка с броя на радикализираните млади мъже и жени, за които се твърди, че са се присъединили към ИДИЛ;

Л.  като има предвид, че Международната федерация на журналистите (IFJ), „Репортери без граници“ (RSF) и Комитетът за защита на журналистите (CPJ) излязоха със съвместно изявление на 15 февруари 2018 г., като изразиха дълбока загриженост във връзка с ограниченията за и заплахите срещу медиите и свободата на печата на Малдивските острови; като има предвид, че на 4 февруари 2018 г. заместник-ръководителят на управляващата Прогресивна партия на Малдивските острови (PPM), Абдул Рахим Абдула, призовава силите за сигурност да спрат незабавно излъчването на Raajje TV, като я обвини в предоставянето на ефирно време на опозиционни лидери;

М.  като има предвид, че ЕС поддържа дългогодишни отношения с Малдивските острови, особено в области като борбата срещу изменението на климата, и стотици хиляди европейски туристи пътуват до Малдивските острови всяка година;

1.  изразява дълбока загриженост във връзка с тежкото и влошаващо се политическо положение и положение с правата на човека на Малдивските острови, както и все по-авторитарното управление на президента Ямин и неговото правителство; оценява положително заключенията на Съвета относно Малдивските острови от 26 февруари 2018 г.;

2.  призовава правителството на Малдивските острови да отмени незабавно извънредното положение, да зачита институциите и тяхната компетентност, както е предвидено в конституцията, и да зачита основните права на всички хора, включително правото на свобода на изразяване на мнение и на събрания, както и принципите на правовата държава; изразява нарастваща загриженост във връзка с действията на правителството в последно време, които сериозно вредят на и подкопават демокрацията и са в противоречие с Конституцията на Малдивските острови и международните задължения на тази държава в областта на правата на човека; осъжда продължаващото сплашване на и заплахи срещу журналисти, автори на интернет блогове и защитници на правата на човека на Малдивските острови; настоятелно призовава малдивските органи да гарантират безопасността на всички активисти на гражданското общество, защитници на правата на човека и медийни работници в страната, за да им се даде възможност да извършват работата си в безопасност и безпрепятствено, да разследват заплахите срещу тях и да преследват по съдебен път извършителите; осъжда мерките срещу политическите опоненти на Малдивските острови и призовава правителството да отмени всички обвинения срещу всички лица, задържани по политически причини, и да ги освободи незабавно и безусловно;

3.  приветства решението на Върховния съд на Малдивските острови от 1 февруари 2018 г. да прекрати наказателното производство срещу водещи политици и да възстанови на длъжност 12 членове на парламента; призовава малдивските органи да изпълнят решението;

4.  осъжда решително всяка намеса в работата на Върховния съд на Малдивските острови, както и арестите на председателстващите съдии; призовава за тяхното незабавно и безусловно освобождаване; изразява загриженост във връзка с все по-силното потъпкване на принципа на разделение на изпълнителните, съдебните и другите правомощия на Малдивските острови; призовава отговорните органи да предприемат незабавни мерки, за да възстановят и да утвърдят принципите, залегнали в конституцията на държавата;

5.  отправя отново призив към правителството да гарантира пълната независимост и безпристрастност на съдебната система и да гарантира на всички граждани правото на справедливо и прозрачно правосъдие, което не е обект на политическо влияние; осъжда намесата в работата на Върховния съд на Малдивските острови, както и действията, предприети срещу съдебната власт и съдиите; призовава правителството да гарантира възможността на адвокатите да изпълняват всички свои професионални функции, без да са обект на заплахи, възпрепятстване, тормоз или нерегламентирана намеса;

6.  отново призовава правителството на Малдивските острови да започне приобщаващ диалог с ръководителите на всички политически партии; припомня, че този диалог открива пътя за провеждането на будещи доверие, прозрачни и приобщаващи избори; счита, че ЕС следва да продължи активно да подкрепя посредничеството на ООН в този диалог;

7.  призовава участниците от региона да работят заедно с държавите от ЕС, за да спомогнат за постигането на политическа и демократична стабилност на Малдивските острови;

8.  счита, че единственият начин да се обърне процесът на уронване на демокрацията, на правата на човека и на свободите на Малдивските острови е чрез процес на истински диалог с участието на всички политически партии и други граждански лидери; освен това счита, че като първа стъпка към помирение правителството трябва да освободи всички политици от опозицията, които понастоящем са задържани в затвор;

9.  заявява отново, че ЕС категорично се противопоставя на смъртното наказание, във всички случаи и без изключение; осъжда категорично изявлението относно възстановяването на смъртното наказание на Малдивските острови и настоятелно призовава малдивското правителство и малдивския парламент да спазват мораториума върху смъртното наказание, който е в сила от повече от 60 години; призовава за всеобщо премахване на смъртното наказание и призовава правителството да отмени всички обвинения, предвиждащи смъртно наказание, срещу непълнолетни лица и да забрани екзекуцията на непълнолетни правонарушители;

10.  отправя остра критика във връзка с факта, че за практикуването на немюсюлмански вероизповедания на Малдивските острови са предвидени тежки наказания; изразява загриженост, че Актът за религиозното единство се използва за ограничаване на свободата на изразяване на мнение на Малдивските острови;

11.  изразява загриженост относно въздействието, което настоящото положение може да има върху сигурността на чуждестранните пребиваващи в страната лица и посетители; призовава заместник-председателя/върховен представител, делегацията на ЕС и делегациите на държавите членки да координират тясно своите съвети към пътуващите в тази връзка;

12.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, задържани произволно, много от които са журналисти и мирни демонстранти; осъжда всяко използване на сила от страна на държавните органи; призовава малдивските органи, и по-специално правоприлагащите органи, да проявят сдържаност в действията си; призовава държавните органи да разследват всички лица, заподозрени, че са отговорни за престъпленията, които са извършени, и да им се потърси отговорност;

13.  призовава ЕС да използва всички инструменти, с които разполага, за да насърчава зачитането на правата на човека и на демократичните принципи на Малдивските острови, включително евентуално спиране на финансовата помощ от ЕС за страната в очакване на възстановяването на принципите на правовата държава и спазване на демократичните принципи; призовава Съвета да въведе целенасочени мерки и санкции срещу лицата, които нарушават правата на човека в страната, както и да замрази активите в чужбина на някои членове на малдивското правителство и на техните видни поддръжници от малдивската бизнес общност и да им наложи забрана за пътуване,

14.  призовава малдивското правителство да извърши задълбочена реформа на съдебната власт, да утвърди безпристрастността на Комисията на съдебните служби, да възстанови независимостта на главния прокурор, както и да зачита надлежните законови процедури и правото на справедлив, безпристрастен и независим съдебен процес;

15.  признава, че съгласно конституцията избори трябва да се проведат през 2018 г.; подчертава, че следва да се предприемат незабавни действия, за да се гарантира, че тези избори са прозрачни и надеждни, че на избирателите е предоставен истински избор и че партиите могат свободно да провеждат своите кампании;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник‑председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН и на правителството на Малдивските острови.

(1) ОВ C 140E, 9.6.2005 г., стр. 165.
(2) OВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 60.
(3) OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 134.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0383.
(5) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en
(7) https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en


Задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по‑специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“
PDF 488kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“ (2018/2631(RSP))
P8_TA(2018)0080RC-B8-0159/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Судан,

—  като взе предвид изявлението от 9 февруари 2018 г. на своя заместник-председател, отговорен за мрежата на носителите на наградата „Сахаров“ и на председателя на своята подкомисия по правата на човека относно лауреата на наградата „Сахаров“ Салих Махмуд Осман,

—  като взе предвид изявлението на място от 11 януари 2018 г. на ръководителите на мисиите на посолствата на ЕС относно неотдавнашните протести в Хартум,

—  като взе предвид Резолюция 2400 (2018) на Съвета за сигурност на ООН, приета на неговото 8177-о заседание на 8 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид изявлението от 31 януари 2018 г. на председателя на Съвета за сигурност на ООН във връзка с разглеждането в Съвета за сигурност на точка, озаглавена „Доклади на генералния секретар относно Судан и Южен Судан“,

—  като взе предвид направеното в Хартум на 9 октомври 2017 г. изявление на постоянния координатор/хуманитарен координатор на ООН в Судан относно отвличането на хуманитарен работник в Дарфур,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид член 5 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 7 от Международния пакт за граждански и политически права, съгласно които никой не трябва да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

—  като взе предвид изявлението от 27 юни 2016 г. на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно обявеното от правителството на Судан четиримесечно едностранно прекратяване на военните действия,

—  като взе предвид преразгледаното Споразумение за партньорство от Котону,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че положението в Судан продължава да представлява заплаха за международния мир и сигурността в региона; като има предвид, че суданските органи са предприели репресивни мерки срещу мирните протести, гражданското общество и защитниците на правата на човека;

Б.  като има предвид, че във връзка с някои епизодични протести, започнали в Судан на 7 януари 2018 г. поради увеличението на разходите за храна и лекарства, най-малко 140 членове на опозиционни партии, защитници на правата на човека, студенти и активисти за правата на жените са били арестувани и задържани от националните служби за разузнаване и сигурност на Судан; като има предвид, че протестите са били посрещнати с прекомерна употреба на сила от суданските въоръжени сили, което е довело до смъртта на един демонстрант и раняването на няколко други, в допълнение към репресиите срещу журналисти и активисти в цялата страна; като има предвид, че сблъсъците през януари и февруари 2018 г. са най-новите примери за постоянните нарушения в страната;

В.  като има предвид, че сред задържаните са политически опоненти — трима водачи на партията „Национален конгрес“ са произволно арестувани и задържани; като има предвид, че сред другите задържани опоненти са Мохамед Мухтар ал-Хатиб, политически секретар на Комунистическата партия на Судан; Мохамед Абдала Алдума, заместник-председател на Националната партия Ума; Мохамед Фарук Салман, водещ член на Суданския национален алианс; както и двама членове на централния комитет на Суданската комунистическа партия, Мохиелдин Еляляд и Сидги Кабало;

Г.  като има предвид, че националните служби за разузнаване и сигурност на Судан са задържали Салих Махмуд Осман — заместник-председател на Дарфурската адвокатска колегия, член на Демократичната асоциация на адвокатите, адвокат в областта на правата на човека, който пропагандира установяването на принципите на правовата държава и се застъпва за правна реформа чрез Националното събрание на Судан, лауреат на наградата „Сахаров“ за 2007 г. — в неговата адвокатска кантора на 1 февруари 2018 г.; като има предвид, че неотдавна той е бил прехвърлен в затвора Дабак, на 20 км северно от Хартум, и органите са отказали да предоставят информация за здравето му и не разрешават посещения на неговия адвокат и на семейството му;

Д.  като има предвид, че след задържането на Салих Махмуд Осман ръководителят на делегацията на ЕС в Судан предприе демарш пред Министерството на външните работи на Судан, а специалният представител на ЕС за правата на човека Ставрос Ламбринидис отправи призив към 37-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека на 27 февруари 2018 г.;

Е.  като има предвид, че редица активисти жени също са жертва на тази кампания от масови арести; като има предвид, че защитниците на правата на жените биват подложени на сексуално насилие, преследване и жестоки наказания от страна на правителствените сили за сигурност; като има предвид, че организациите на жените биват държани под строго наблюдение и че те водят кампания срещу законите, които като цяло дискриминират жените;

Ж.  като има предвид, че в средата на февруари 2018 г. правителството на Судан обяви освобождаването на 80 задържани, включително Рауа Джафар Бакхит, Нахид Джабрала, Амел Хабани, Ханан Хасан Халифа и Мохамед Абдала Алдума, след като те са били малтретирани по време на задържането; като има предвид, че началникът на националните служби за разузнаване и сигурност на Судан е поставил като условие за освобождаването на други задържани обещанието им да спрат организирането на протести; като има предвид, че тези изявления са в противоречие с международните ангажименти на Судан в областта на правата на човека; като има предвид обаче, че няколко видни защитници на правата на човека и политически активисти от опозицията все още са в затвора, включително Салих Осман и Амджид Фарид, защитник на правата на човека, който е задържан в Хартум от 18 януари 2018 г.; като има предвид, че на задържаните не са предявени обвинения за каквото и да било престъпление и че те не са били изправени пред съд;

З.  като има предвид, че защитниците на правата на човека и организациите на гражданското общество, включително адвокати и адвокатски колегии, играят централна роля в гарантирането на демокрация, права на човека, принципите на правовата държава, стабилност и устойчиво развитие;

И.  като има предвид, че дейностите на организациите на гражданското общество и опозиционните политически партии са силно ограничени и че националните служби за разузнаване и сигурност не позволяват на организациите на гражданското общество и опозиционните партии да провеждат много събития; като има предвид, че международните неправителствени организации редовно биват експулсирани от страната и са обект на натиск и сплашване от страна на правителството;

Й.  като има предвид, че Законът за националната сигурност от 2010 г. и изменението на член 151 от Конституцията, прието на 5 януари 2015 г., предоставят широки правомощия за арест и задържане на националните служби за разузнаване и сигурност, като им позволяват да задържат заподозрени лица за период от четири месеца и половина без каквато и да е възможност за съдебен контрол; като има предвид, че се твърди, че тези правомощия се използват за произволно арестуване и задържане на хора, които в много случаи са подложени на изтезания и други форми на малтретиране; като има предвид, че по силата на същия закон служителите на националните служби за разузнаване и сигурност се ползват с имунитет срещу съдебно преследване за действия, извършени в изпълнение на служебните си задължения, което е създало култура на безнаказаност;

К.  като има предвид, че през май 2016 г. правителството на Судан отхвърли препоръките на ООН, в които се призовава за отмяна на разпоредбите за безнаказаността от Закона за националната сигурност от 2010 г. и за организиране на независими разследвания, които да бъдат проведени с оглед наказателното преследване за престъпления съгласно международното право и нарушения на правата на човека, извършени от членове на националните служби за разузнаване и сигурност, въоръжените сили и полицията;

Л.  като има предвид, че няколко защитници на правата на човека, които са били задържани, са били подложени на изтезания и малтретиране; като има предвид, че задържаните от националните служби за разузнаване и сигурност са изложени на особено голям риск от малтретиране; като има предвид, че националните служби за разузнаване и сигурност са известни с малтретирането и изтезанията на задържани лица;

М.  като има предвид, че продължаващото насилие от страна на правителствените сили, проправителствени милиции и антиправителствени въоръжени групировки създава среда за продължаващ тормоз, произволни арести, задържания в изолация и предполагаеми изтезания на защитници на правата на човека от суданските въоръжени сили и сили за сигурност;

Н.  като има предвид, че Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви облекчаването на санкциите от страна на Съединените щати за важна стъпка в цялостните усилия за реинтегриране на Судан в международната общност и обяви, че ЕС е готов да съпътства Судан в този процес; като има предвид, че по време на първата мисия в Судан на подкомисията на Парламента по правата на човека през декември 2017 г. правителството на Судан изрази готовност да поднови диалога с международната общност; като има предвид, че Салих Махмуд Осман неколкократно е посещавал институциите на ЕС, включително Европейския парламент, за да изрази силните си резерви относно подновяването на ангажимента на ЕС със Судан;

О.  като има предвид, че суданските органи не са разрешили на Мохамед Алдума да пътува и са конфискували паспорта му, докато той е бил на път за Кайро за медицинско лечение на 8 март 2018 г. след малтретирането по време на задържането му;

П.  като има предвид, че Судан е на 174-то място от общо 180 държави според световния индекс за свобода на печата; като има предвид, че свободата на печата и медиите продължава да бъде сериозно ограничавана от органите и от Закона за печата и изданията, който предвижда ограничения като цензура, изземване и конфискация на вестници, закриване на медии и спиране на интернет; като има предвид, че вестниците редовно биват цензурирани и конфискувани след отпечатването им, което налага икономически санкции в допълнение към политическите санкции;

Р.  като има предвид, че правото на свобода на религията продължава да бъде ограничавано, а законът инкриминира вероотстъпничеството, богохулството и преминаването от исляма към други религии; като има предвид, че на 21 февруари 2018 г. журналистът Шамаел ал-Нур, работещ за ежедневника Ал-Таяр, е обвинен във вероотстъпничество заради статията си относно съкращенията на националните разходи за здравеопазване, обвинение, за което в Судан се полага смъртно наказание;

С.  като има предвид, че Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на суданския президент Омар Хасан Ахмад ал-Башир на 4 март 2009 г. и 12 юли 2010 г.;

1.  изразява дълбока загриженост във връзка с продължаващото преследване на защитниците на правата на човека и гражданското общество в Судан, и по-специално преследването, включващо нарушаване на свободата на изразяване на мнение, свободата на демонстрации, свободата на събрания и свободата на вероизповедание, както и сплашването на защитници на правата на човека, журналисти и неправителствени организации, противопоставящи се на режима;

2.  призовава за незабавно и безусловно освобождаване на лауреата на наградата „Сахаров“ Салих Махмуд Осман, както и на всички други защитници на правата на човека, активисти на гражданското общество и опозиционни активисти, които са задържани единствено заради своята законна и мирна работа в защита на правата на човека и демокрацията;

3.  осъжда най-остро практиката на изтезания и малтретиране на което и да е задържано лице; настоява, че условията на всички задържани лица трябва да са в съответствие с международните стандарти, включително Сборника с принципи на ООН за закрила на всички лица, намиращи се под всякаква форма на задържане или плен;

4.  призовава суданските органи да разследват използването на насилие срещу мирни демонстранти, изтезанията и малтретирането и да изправят извършителите пред съда; подчертава, че предполагаема информация, събрана в резултат от изтезания и малтретиране, никога не трябва да се допуска като доказателство при съдебни производства;

5.  изразява съжаление във връзка с атаките и нарушенията срещу всички защитници на правата на човека и активисти в областта на правата на човека в Судан и призовава органите да гарантират във всички случаи, че те могат да упражняват своите законни дейности без страх от репресии и без никакви ограничения, включително съдебен тормоз;

6.  настоятелно призовава суданското правителство незабавно да прекрати нарушаването на правата на опозиционните политически партии и защитниците на правата на човека на свобода на изразяване, на сдружаване и на събрания; призовава основните права на всички хора в Судан да бъдат спазвани и защитавани;

7.  изразява загрижеността си по повод продължаващите и чести нарушения на правата на жените в Судан, по-специално във връзка с член 152 от Наказателния кодекс; призовава суданските органи да подпишат и ратифицират без отлагане Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

8.  подчертава своя неотклонен ангажимент към механизма за защита на защитниците на правата на човека, изложени на риск; призовава ЕСВД да продължи да подобрява изпълнението на Насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека, като използва изцяло всички средства, с които разполага в Судан; подчертава, че делегациите на ЕС трябва да дават приоритет в своите местни покани за представяне на предложения в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) на тези защитници на правата на човека, които са изложени на най-голям риск, като по този начин се гарантира по-ефективна и целенасочена подкрепа;

9.  отправя искане към ЕСВД и делегацията на ЕС в Судан да докладват пред Парламента за действията, предприети за осигуряване на защита и подкрепа за защитниците на правата на човека; призовава за обединени действия на ЕС и държавите членки в подкрепа на защитниците на правата на човека, които са изложени на риск;

10.  припомня, че е наложително някои ключови закони, включително Законът за националната сигурност от 2010 г. и законите, уреждащи медиите и гражданското общество, да бъдат преразгледани и реформирани, за да бъдат приведени в съответствие с международните стандарти, които защитават свободата на изразяване на мнение, на събрания и на сдружаване;

11.  припомня на Судан неговите задължения като член на ООН и настоятелно го призовава да се съобрази с Резолюция 1593 (2005) на Съвета за сигурност на ООН, която изисква сътрудничество с Международния наказателен съд (МНС); потвърждава искането си суданският президент Омар ал-Башир да спазва международното право в съответствие с конвенциите и договорите, по които Судан е страна, и подкрепя ролята на МНС за даване ход на повдигнатите срещу него обвинения във военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид;

12.  настоятелно призовава Судан да гарантира зачитането на правата на човека и основните свободи в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека;

13.  споделя опасенията, изразени от Салих Махмуд Осман, че настоящият фокус върху миграцията може да отклони вниманието на ЕС от въпроси в областта на правата на човека;

14.  поради това призовава ЕСВД да възобнови изявленията си в отговор на широко разпространени нарушения на правата на човека от страна на държавни участници и милиции, както и изявленията относно свиващото се пространство за гражданското общество, за да се демонстрира, че ЕС остава дълбоко загрижен във връзка с положението с правата на човека в Судан;

15.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че изпълнението на проекти със суданските органи спазва принципа за „ненанасяне на вреда“, което би изключило сътрудничество с участници, отговорни за нарушения на правата на човека;

16.  приканва ЕС и неговите държави членки да предоставят подкрепа на тези в Судан, които наистина търсят промяна, и да предоставят на организациите на гражданското общество техническа помощ и програми за изграждане на капацитет с цел подобряване на способностите им за защита на правата на човека и принципите на правовата държава, както и да им се даде възможност да допринасят по-ефективно за подобряване на правата на човека в Судан;

17.  призовава Комисията и държавите членки да продължат ангажимента си да подкрепят усилията на Африканския съюз за постигане на мир в Судан и за суданския народ; в тази връзка изразява своята подкрепа за подновяването на мандата на Мисията на ООН и Африканския съюз в Дарфур (UNAMID) до юни 2018 г.;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството на Судан, Африканския съюз, генералния секретар на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС и на Панафриканския парламент.


„Убийства от милосърдие“ в Уганда
PDF 475kWORD 58k
Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно „убийствата от милосърдие“ в Уганда (2018/2632(RSP))
P8_TA(2018)0081RC-B8-0165/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г., по което Уганда е страна,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС (Споразумението от Котону), и по-специално член 8, параграф 4 относно недискриминацията,

—  като взе предвид Конституцията на Република Уганда,

—  като взе предвид Международната конвенция за правата на детето, приета на 20 ноември 1989 г., и по-специално членове 2 и 6 от нея, в които изрично се посочва принципът за недопускане на дискриминация, включително въз основа на увреждане, и правото на живот;

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, приета през 2006 г., и по-специално член 32 от нея, в който се постановява, че всички страни следва да включат уврежданията и хората с увреждания в своите действия за международно сътрудничество,

—  като взе предвид последните резолюции на Съвета на ООН по правата на човека относно човешките права на хората с увреждания, съответно от 14 април 2014 г. и 14 юли 2014 г.,

—  като взе предвид член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), член 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 14 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, който забранява всички форми на дискриминация, както и членове 21 и 26 от нея, които определят правата на хората с увреждания,

—  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС относно приобщаването на лицата с увреждания в развиващите се страни, приета на 23 ноември 2011 г.,

—  като взе предвид Световния доклад относно уврежданията, публикуван от Световната здравна организация (СЗО) и Световната банка през юни 2011 г.,

—  като взе предвид доклада на Службата на върховния комисар по правата на човека на ООН от 8 април 2016 г., озаглавен „Разглеждане от Комитета за правата на хората с увреждания на доклад за Уганда“,

—  като взе предвид Резолюции 65/186 и 64/131 на Общото събрание на ООН относно осъществяването на Целите на хилядолетието за развитие за хората с увреждания до 2015 г. и след това,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно уврежданията и развитието за делегациите и службите на ЕС,

—  като взе предвид Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (ЦУР), приети в Ню Йорк на 25 септември 2015 г.,

—  като взе предвид доклад за преглед за Уганда от 1 юли 2016 г. относно изпълнението на Програмата до 2030 г., озаглавена „Да гарантираме, че никой няма да бъде забравен“, който доклад беше представен на Политическия форум на високо равнище на ООН в Ню Йорк,

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2006 г.(1) относно уврежданията и развитието,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Уганда,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че „убийствата от милосърдие“ в Уганда са практика, при която родителите на деца с увреждания ги убиват или ги оставят да умрат от глад или като ги лишават от медицински грижи, поради убеждението, че за тези деца е по-добре да умрат, отколкото да страдат от болезнени и необратими увреждания;

Б.  като има предвид, че Уганда не е единствената държава, които се борят с този проблем; като има предвид, че много развиващи се страни са постигнали значителен, макар и непълен напредък по отношение на приобщаването на хора с увреждания в проекти за развитие;

В.  като има предвид, че някои родители признават, че актът на „убийство от милосърдие“ е необходим, за да бъдат спестени на децата с увреждания тежки страдания през целия им живот; като има предвид, че въпреки свидетелските показания на някои майки или оцелели лица практиката продължава да е табу;

Г.  като има предвид, че социалното стигматизиране в Уганда е толкова силно, че майките и децата биват отхвърлени от общността, което им придава нисък социален статус и ги лишава от пълно участие в обществото; като има предвид, че съществува натиск върху майките да убиват собствените си деца след години на усилия и жертви, свързани с полагането на грижи за дете с увреждания;

Д.  като има предвид, че вярванията относно децата с увреждания ги излага на по-голям риск от насилие и убийство, отколкото децата без увреждания; като има предвид, че децата с увреждания продължават да бъдат обект на различни форми на насилие, дискриминация и маргинализация поради отрицателните нагласи, суеверието, пренебрегването и социалните норми и практики; като има предвид, че най-голямата заплаха за децата с увреждания е породена от заблуждаващите схващания относно тяхното състояние, включително това, че присъствието на детето ще доведе до увеличаване на броя на децата, страдащи от увреждания;

Е.  като има предвид, че кланове и родовете оказват прекалено силен натиск върху майките, опитващи се да разберат причините за уврежданията, и хвърлят вината върху майката; като има предвид, че в някои случаи майките биват прогонени от домакинствата на своите съпрузи заради това, че са родили деца с увреждания;

Ж.  като има предвид, че лекари и медицински работници не разбират или не обясняват естеството и причината за лошото здраве на децата, и като има предвид, че системата на здравеопазването не е достатъчно добре оборудвана за диагностициране и лечение на много видове увреждания, които биха могли да бъдат сведени до минимум или дори елиминирани; като има предвид, че отричането на основни права на децата с увреждания, като например достъп до здравни грижи, образование, помощ и рехабилитация, сериозно възпрепятства тяхната способност да развият пълния си потенциал;

З.  като има предвид, че Уганда е една от 162-те държави — страни по Конвенцията за правата на хората с увреждания; като има предвид, че Уганда ратифицира Конвенцията на ООН и факултативния протокол към нея на 25 септември 2008 г. без резерви; като има предвид, че Уганда се ангажира да предостави на хората с увреждания същите права, както на всички останали граждани;

И.  като има предвид, че през април 2016 г. Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания направи преглед на прилагането от Уганда на Конвенцията за правата на хората с увреждания и изготви заключителните бележки и препоръки, според които „Комитетът отбелязва със загриженост, че законодателството и политиките не успяват да осигурят защита на правата на децата с увреждания“ и „е загрижен също така поради липсата на информация относно положението на лишените от слух и лишените от зрение и слух деца и относно мерките за гарантиране на тяхната закрила и приобщаване в обществото“;

Й.  като има предвид, че правителството на Уганда разполага с редица общи закони и политики, които съдържат клаузи относно уврежданията; като има предвид, че държавата има прието законодателство, свързано конкретно с уврежданията; като има предвид, че определението на понятието „увреждане“ може да се различава в отделните законодателни актове;

К.  като има предвид, че две от най-големите препятствия пред приобщаването на хората с увреждания в угандийското обществото са тяхната невидимост и отрицателните нагласи спрямо тях; като има предвид, че децата с увреждания стават причина за социално изключване на техните семейства, и по-специално на майките, тъй като децата с увреждания се разглеждат като източник на срам и слабост за семейството;

Л.  като има предвид, че в селските райони на Уганда съществуват малко държавни заведения за помощ за родители на деца с увреждания, и като има предвид, че вследствие на това семействата, и по-специално самотните майки, често срещат трудности да се грижат адекватно за своите деца с увреждания;

М.  като има предвид, че не съществуват официални данни, тъй като нито полицията, нито съдебната система в Уганда проучват това явление; като има предвид, че липсата на данни затруднява борбата срещу практиката на „убийства от милосърдие“;

Н.  като има предвид, че работата на организациите на гражданското общество и защитниците на правата на човека е от решаващо значение за гарантиране на правата на маргинализираните и уязвимите групи; като има предвид, че неправителствените организации в Уганда са изправени пред редица трудности и пречки при предоставянето на услуги за деца с увреждания и на техните родители; като има предвид, че множеството заблуди, свързани с децата с увреждания, представляват предизвикателство за усилията за развитие и за работата на наблюдателите на правата на човека в Уганда;

О.  като има предвид, че асоциациите на хора с увреждания играят особено важна роля в представителството и комуникирането на специфичните интереси на хората с увреждания пред политиците и широката общественост; като има предвид, че липсва информация, която да позволи обществеността да бъде осведомена за културните практики, които стигматизират и възпрепятстват развитието на хората с увреждания и упражняването от тях на същите права, както всички останали хора в обществото;

1.  решително осъжда неоправданите и нечовешки убийства на деца и новородени с увреждания; изразява изключителното си безпокойство относно практиката на „убийства от милосърдие“ на деца с увреждания в Уганда и всички засегнати държави; призовава за прекратяване на подобни актове на насилие, жестокост и изтезания на деца;

2.  призовава органите на Уганда и всички страни, засегнати от явлението „убийства от милосърдие“ и ритуалните убийства на деца, да поемат ангажимент за преодоляване на вредните суеверни убеждения, които продължават превръщането на децата в жертви;

3.  припомня, че основната отговорност на държавата е да защитава своите граждани, включително уязвимите групи; припомня на правителството на Уганда неговите задължения да спазва конституцията на страната, и по-специално членове 21 и 32 и член 35, алинея 1, като последната разпоредба посочва, че лицата с увреждания имат право на зачитане и човешко достойнство и държавата и обществото трябва да вземат подходящи мерки, за да се гарантира оползотворяването на пълния им психически и физически потенциал;

4.  припомня конкретното задължение на Парламента на Уганда към хората с увреждания, заложено в член 35, параграф 2 от Конституцията, по силата на който парламентът следва да прилага закони, подходящи за защита на лицата с увреждания; призовава правителството на Уганда да подкрепя всички действия, предприети с цел подобряване на гражданските и човешките права на хората с увреждания;

5.  призовава за подкрепа на семействата на хората с увреждания, така че те да могат да отглеждат децата си у дома; призовава правителството на Уганда да разработи качествени услуги за подпомагане на семействата на деца с увреждания в цялата страна, включително достатъчна финансова подкрепа и помощи за семействата, за да се грижат те добре за своите деца с увреждания;

6.  призовава органите да гарантират обществена осведоменост и информация за положението на хората с увреждания, както и курсове за обучение за осигуряване на подкрепа, информация и съвети за родители и лица, полагащи грижи за деца с увреждания, с цел да се улесни участието на тези деца в живота на общността;

7.  призовава правителството на Уганда да гарантира, че лекарите, които са в пряк контакт с хората с увреждания и техните медицински проблеми, имат подходящо образование и са чувствителни към нуждите на тези пациенти;

8.  приветства създаването през 2007 г. на Закона на комисията за равни възможности, който има за цел насърчаването на равните възможности за маргинализираните групи, включително за хората с увреждания;

9.  приветства създаването на угандийската комисия по правата на човека в съответствие с Конституцията на Република Уганда от 1995 г.; припомня нейната роля, наред с другото, за създаването и поддържането на осведомеността в обществото относно разпоредбите на тази конституция като основен закон на народа на Уганда, както и за мониторинга на спазването от страна на правителството на международните задължения в областта на правата на човека;

10.  призовава угандийската комисия по правата на човека да разработи конкретен национален план за мониторинговата си функция и да насърчава по-структурирано и институционализирано взаимодействие с всички организации на хората с увреждания в страната,

11.  настоятелно призовава органите да гарантират регистрирането на всички деца при раждане, включително на децата с увреждания;

12.  призовава угандийските органи да увеличат усилията си за повишаване на осведомеността за правата и достойнството на децата с увреждания в Уганда; подчертава във връзка с това важната роля на образованието за борбата със стигматизацията; категорично подчертава ключовата роля на асоциациите на хората с увреждания за повишаване на осведомеността относно приобщаването на хората с увреждания и предизвикателствата, пред които са изправени те;

13.  подчертава, че медиите следва да играят по-активна роля в борбата със стереотипите и насърчаването на социалното приобщаване; призовава лицата, вземащи решения на международно, национално и местно равнище да гарантират и насърчават повишаването на осведомеността посредством медиите, образователните политики и обществените кампании;

14.  изразява дълбока загриженост във връзка с нарастващия брой на физическите нападения срещу защитници на правата на човека и групи на гражданското общество, като например Форума за осведоменост и насърчаване на правата на човека; настоятелно призовава органите на Уганда да гарантират безопасността на защитниците на правата на човека, да извършват наказателно преследване във връзка с нападенията срещу тях и да им предоставят възможност да вършат работата си без заплахи и пречки;

15.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят усилията на правителството, НПО и гражданското общество в Уганда за формулиране и прилагане на политики за посрещане на нуждите и правата на хората с увреждания на основата на недискриминация и социално включване, както и за равен достъп до здравни грижи и други социални услуги;

16.  призовава за обмен на добри практики между развиващите се и развитите страни; отправя искане към Комисията да разработи платформа заедно с други международни донори с цел обмен на добри практики за приобщаване на децата с увреждания; призовава Комисията да изпълнява изцяло ангажиментите си съгласно член 32 от Конвенцията за правата на хората с увреждания;

17.  призовава ЕС да се възползва от политическо влияние, осигурявано от програми за помощ за развитие, а именно програмите за бюджетна подкрепа, с цел подобряване на защитата и утвърждаване на правата на човека в Уганда; призовава Комисията да провери дали може да се предостави по-голяма помощ или чрез финансиране, или чрез координиране с местните институции, за подобряване на медицинската помощ за децата с увреждания с оглед да се разшири спешно необходимата подкрепа за техните семейства;

18.  подчертава, че политиките за приобщаване следва да се насърчават във всички съответни конвенции на ООН и международни форуми, тъй като понастоящем проблемът за уврежданията отсъства от много международни дискусии на високо равнище и следва да бъде поставен на важно място в политическата програма;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на президента на Република Уганда, на председателя на Парламента на Уганда и на Африканския съюз и неговите институции.

(1) ОВ C 287 E, 24.11.2006 г., стр. 336.


Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Съюза на Коморските острови: денонсиране ***
PDF 452kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))
P8_TA(2018)0082A8-0058/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14423/2017),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови,(1)

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0447/2017),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 15 март 2018 г(2) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по развитие (A8-0058/2018),

1.  дава своето одобрение за денонсиране на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съюза на Коморските острови.

(1) OВ L 290, 20.10.2006 г., стр. 7.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0083.


Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Съюза на Коморските острови: денонсиране (резолюция)
PDF 479kWORD 56k
Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))
P8_TA(2018)0083A8-0055/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14423/2017),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0447/2017),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 15 март 2018 г(2) относно проекта на решение,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999(3) („Регламента за ННН риболов“), по-специално член 8, параграф 8 от него,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по развитие (A8-0055/2018),

А.  като има предвид, че в Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови (по-долу „Коморските острови“) се предвижда възможността то да бъде прекратено от всяка от страните в случай на сериозни обстоятелства, като например неспазване на поетите от тях задължения по отношение на борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов („ННН“);

Б.  като има предвид, че незаконният риболов представлява основна заплаха за световните морски ресурси поради това, че изчерпва рибните запаси, унищожава морски местообитания, ощетява несправедливо почтените рибари и лишава от прехрана крайбрежните общности, по-специално в развиващите се страни;

В.  като има предвид, че ЕС следва да предприеме всички възможни стъпки, за да гарантира, че сключените с трети държави споразумения в областта на устойчивото рибарство носят взаимни ползи на ЕС и на съответните трети държави, включително за местното население и риболовния сектор в тях;

Г.  като има предвид, че общата цел на протокола за сключване на споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови е да се засили сътрудничеството в областта на рибарството между ЕС и Коморските острови в интерес на двете страни чрез установяване на рамка на партньорство, позволяваща развиване на устойчива политика в областта на рибарството, като рибните ресурси се експлоатират по устойчив начин в изключителната икономическа зона на Коморските острови, както и да се осигури подходящ дял от наличния излишък от рибните запаси, съответстващ на интересите на флотите на ЕС;

Д.  като има предвид, че първото споразумение в областта на рибарството между ЕИО и Коморските острови датира от 1988 г., и като има предвид, че на флотите на държавите – членки на ЕИО/ЕС, впоследствие беше предоставен достъп до възможности за риболов съгласно редица протоколи за изпълнение;

Е.  като има предвид, че според доклада на Конференцията на ООН за търговия и развитие, озаглавен „Риболовният износ и икономическото развитие на най-слабо развитите страни“, секторното сътрудничество не е напреднало отвъд най-базово състояние, с много слабо въздействие върху риболовната промишленост, условията на разтоварване, капацитета за мониторинг и наблюдение, научното развитие и техническото обучение на рибарите и наблюдателите; като има предвид, че цената, която ЕС плаща на Коморските острови на тон риба (риба тон) е приблизително 15% от очакваната цена на едро за тон;

Ж.  като има предвид, че Коморските острови бяха уведомени на 1 октомври 2015 г. за възможността да бъдат определени като несътрудничеща трета държава поради неупражняване на подходящ контрол върху корабите, регистрирани под знамето на Коморските острови; като има предвид, че след като е била определена като несътрудничеща държава през май 2017 г. и включена в списъка на такива държави през юли 2017 г. от ЕС, който ѝ издаде „червен картон“, страната все още не е предприела корективни мерки, необходими за решаване на установените проблеми и за борба с ННН риболов;

З.  като има предвид, че срокът на действие на предходния протокол към споразумението в областта на рибарството с Коморските острови изтече на 30 декември 2016 г. и той не беше подновен, тъй като Коморските острови не предприеха никакви действия за борба с ННН риболов; като има предвид, че съгласно този протокол беше отпуснат финансов пакет от 600 000 EUR годишно, от които 300 000 EUR бяха предназначени за подкрепа на политиката на Коморските острови в областта на рибарството с оглед насърчаване на устойчивостта и доброто управление на рибните ресурси в териториалните им води;

И.  като има предвид, че ЕС е твърдо ангажиран с борбата с незаконния риболов и всяка форма на стопанска дейност, произтичаща от него, и че този ангажимент е установен в регламента относно ННН риболов;

Й.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки се стремят към сътрудничество с Коморските острови в няколко сектора; като има предвид, че денонсирането на Споразумението за партньорство в областта на рибарството може да бъде отменено (ако бъдат предприети необходимите корективни мерки), и като има предвид, че денонсирането на това споразумение не изключва бъдещо договаряне на друго споразумение или на друга форма на сътрудничество в сектора на рибарството;

К.  като има предвид, че борбата срещу ННН риболов не зависи само от идентифицирането на несътрудничещи трети държави, а напротив, изисква да се намерят начини за справяне със ситуации, изведени на преден план; като има предвид, че ако не получат външна помощ, Коморските острови няма да могат да подобрят своите политики, по-специално за управление на рибните ресурси, включително по отношение на условията за разтоварване, капацитета за наблюдение и надзор, развитието на научните изследвания и техническото обучение на рибарите и наблюдателите;

Л.  като има предвид, че Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Целите за устойчиво развитие (ЦУР) за първи път включват отделна цел, свързана с опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и морските ресурси (цел 14);

1.  изразява съжаление, че Коморските острови не предприеха корективните мерки, необходими за решаване на установените проблеми и за борба с ННН риболов въпреки предупрежденията от страна на ЕС;

2.  припомня значението на ефективния контрол на държавата на флага, като липсата на такъв контрол е първопричина за ННН риболов; счита, че Коморските острови следва да изпълнят задълженията си съгласно международното право по отношение на надзора и контрола на корабите, плаващи под техен флаг; изразява твърдо убеждение, че тази липса на надзор и разрешение за риболов позволява на такива кораби да извършват безнаказано ННН риболов;

3.  счита, че Коморските острови следва да продължат да работят с ЕС и да се възползват от тази възможност за въвеждане необходимите мерки с цел да подобрят способността си за борба с незаконния риболов;

4.  изразява съжаление поради факта, че в продължение на почти 30-те години, през които действат споразуменията в областта на рибарството между ЕС и Коморските острови – един от чиито компоненти е насочен към сътрудничество и подкрепа за развитие на сектора на рибарството на Коморските острови — се оказа, че не е възможно да се постигнат по-осезаеми резултати в развитието на сектора, включително в области като капацитета за мониторинг и наблюдение, научното развитие и техническото обучение на рибарите и наблюдателите;

5.  счита, че наличните инструменти в областта на сътрудничеството за развитие, по-специално Европейският фонд за развитие (ЕФР), трябва да съответстват по-ефективно на цялостната подкрепа за развитие на капацитета в сектора на рибарството;

6.  припомня, че съгласно Споразумението за партньорство в областта на рибарството, сключено с ЕС, и други международни инструменти, както и в рамките на изпълнението на Програмата до 2030 г. и ЦУР, Коморските острови имат задължението да зачитат принципите на добро управление в сектора на рибарството и на отговорно рибарство, да поддържат рибните запаси и да опазват морската екосистема в своята изключителна икономическа зона;

7.  подчертава необходимостта от борба с ННН риболов в световен мащаб и от създаването на стимули за държавите да поемат сериозно своята отговорност и да осъществяват необходимите реформи в своя сектор на рибарството;

8.  счита, че борбата с ННН риболова не трябва да зависи изцяло от идентифицирането на несътрудничещи трети държави, както и че за да се води действителна борба с незаконния риболов във всичките му форми, е необходимо да се намерят начини да се помогне на държавите, по-специално на малките островни развиващи се държави, каквато са Коморските острови, за да им се даде възможност да променят своите политики на управление на морското дело;

9.  изразява съгласие с Комисията и Съвета относно необходимостта от прилагане на мерките, посочени в член 38, параграф 8 от Регламента за ННН риболов, за денонсиране на действащото двустранно споразумение в областта на рибарството с Коморските острови, който предвижда прекратяване на споразумението в случай на неспазване на поетите от страната ангажименти във връзка с борбата с ННН риболов;

10.  отбелязва другите последици, посочена в член 38, параграф 8 от Регламента относно ННН риболов, отнасящи се до забраните за чартиране, смяна на флага и частните споразумения, наред с другото;

11.  подчертава обаче, че такова денонсиране не трябва да означава край на сътрудничеството между ЕС и Коморските острови в сектора на рибарството; настоятелно призовава Комисията да се стреми да гарантира възможността тези отношения да бъдат възобновени възможно най-скоро, като изхожда от предпоставката, че риболовните общности и дребномащабният риболов следва да се считат за основна част от развитието на страната и че за тази цел следва да бъдат насърчавани инвестициите и техническата помощ в следните области:

   система за администриране и управление на рибарството, законодателство, институционални механизми, изграждане на капацитет по отношение на човешките ресурси (рибари, учени, инспектори и др.) и увеличаване на търговската и културната стойност на традиционните съоръжения и видове риба на Коморските острови;
   капацитет за мониторинг и научни изследвания, капацитет за опазване на крайбрежните райони и капацитет за проверки, наблюдение и контрол на качеството;
   създаване на съоръжения за охлаждане, дистрибуция и преработка на риба;
   изграждане и модернизиране на инфраструктурата за разтоварване и сигурност на пристанищата;
   насърчаване на обновяването на дребномащабния флот на Коморските острови с цел подобряване на безопасността, на времето, през което може да остане в открити води, и на риболовния капацитет.

12.  призовава за включването на клауза, съгласно която, в случай че Коморските острови преодолеят своите пропуски, процедурата ще бъде прекратена и червеният картон ще бъде оттеглен, като по този начин се даде възможност за завръщане на флота на ЕС;

13.  призовава Комисията да предприеме подходящи стъпки за възстановяване на нормалното състояние чрез подобряване на ефективността на мерките за борба с ННН риболова и създаване на възможност за завръщане на флота на ЕС в риболовната зона, след като бъдат предоговорени условията на новия протокол;

14.  призовава Комисията и Съвета, всеки в рамките на своята компетентност, да информират Парламента изцяло и незабавно за развитието на събитията, които могат да възникнат в този процес;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съюза на Коморските острови.

(1) OВ L 290, 20.10.2006 г., стр. 7.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0082.
(3) OВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.


„Европас“: рамка за уменията и квалификациите ***I
PDF 470kWORD 51k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))
P8_TA(2018)0084A8-0244/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0625),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0404/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 февруари 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентните комисии съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 декември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския Съюз.

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по култура и образование в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по култура и образование (A8-0244/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 март 2018 г с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО

P8_TC1-COD(2016)0304


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2018/646.)

(1) OВ C 173, 31.5.2017 г., стр. 45.


Програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) ***I
PDF 470kWORD 49k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))
P8_TA(2018)0085A8-0369/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0385),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 167, параграф 5, първо тире от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0236/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 31 януари 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A8-0369/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 март 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.)

P8_TC1-COD(2017)0163


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/596.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Местоположение на седалището на Европейската агенция по лекарствата ***I
PDF 574kWORD 54k
Изменения, приети от Европейския парламент на 15 март 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Като се вземе предвид член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, Европейската агенция по лекарствата следва да заеме своето ново седалище от датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, или от 30 март 2019 г., в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-рано.
(2)  Като се вземе предвид член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, Европейската агенция по лекарствата („Агенцията“) следва да заеме своето ново седалище от 30 март 2019 г.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  За да се гарантира правилното функциониране на Европейската агенция по лекарствата на новото ѝ местоположение, следва да бъде сключено споразумение относно седалището, преди агенцията да го заеме.
(3)  За да се гарантира правилното функциониране на Агенцията на новото ѝ местоположение, възможно най-скоро следва да бъде сключено споразумение относно седалището. Споразумението относно седалището следва да включва най-подходящия ред и условия за успешното преместване в Амстердам на Агенцията и на нейните служители.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
(3a)  За да се гарантира непрекъснатостта на дейността на Агенцията, временното местонахождение в Амстердам следва да бъде осигурено, считано от 1 януари 2019 г., а постоянното седалище на Агенцията следва да бъдат завършено до 15 ноември 2019 г.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)
(3б)  Трябва да се приветства фактът, че новото местоположение на Агенцията е в съответствие с предпочитанията на работещите понастоящем в нея служители и че нидерландските органи полагат усилия, за да гарантират, че този двойно преместване няма да застраши оперативната ефективност, последователност и непрекъснатост на функционирането на Агенцията. Въпреки това двойното преместването на Агенцията в Амстердам означава, че Агенцията ще трябва временно да отмени приоритетното значение на някои дейности, като например своята работа относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и въпросите на общественото здравеопазване, включително своята работа по отношение на антимикробната резистентност и грипните пандемии, докато тя е настанена във временното седалище. Закъсненията, оповестени вече от нидерландското правителство, които са отдалечили във времето предаването на сградата, която ще служи за постоянно седалище, строителните работи по която все още не са започнали, създават опасения относно евентуални по-нататъшни забавяния. Пребиваването във временната сграда следва да бъде ограничено до 10,5 месеца, за да се гарантира, че Агенцията ще може да заработи отново с пълен капацитет, считано от 16 ноември 2019 г., и за да бъде предотвратена по-нататъшната загуба на експертни знания и опит.
Изменение 5
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част
В Регламент (ЕО) № 726/2004 се вмъква следният член 71а:
В Регламент (ЕО) № 726/2004 се вмъкват следните членове 71а и 71б:
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 71a
Член 71a
Член 71a
Седалището на Агенцията е в Амстердам, Нидерландия.
Седалището на Агенцията е в Амстердам, Нидерландия.
Комисията и компетентните органи на Нидерландия вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че Агенцията може да се премести в своето временно седалище не по-късно от 1 януари 2019 г. и че тя може да се премести в своето постоянно място на пребиваване не по-късно от 16 ноември 2019 г.
Комисията и компетентните органи на Нидерландия представят писмен доклад на Европейския парламент и на Съвета относно напредъка по отношение на корекциите на временните помещения, както и относно изграждането на постоянната сграда три месеца след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки три месеца след това, докато Агенцията се премести в своето постоянно седалище.
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 71 б (нов)
Член 71б
В рамките на три месеца от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент] се сключва споразумение относно седалището, позволяващо на Агенцията да поеме задълженията си в помещенията, одобрени от Европейския парламент и Съвета.
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2
Настоящият регламент се прилага от датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, или от 30 март 2019 г., в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-рано.
Настоящият регламент се прилага от 30 март 2019 г.
Изменение 15
Предложение за регламент
Изявление (ново)
„ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕГЛАМЕНТ № 2018/…
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Европейският парламент изразява съжаление, че ролята му на съзаконодател не беше надлежно взета под внимание, тъй като той не беше включен в процедурата, водеща до избора на новото седалище на Европейската агенция по лекарствата (EMA).
Европейският парламент желае да припомни прерогативите си на съзаконодател и настоява за пълно спазване на обикновената законодателна процедура по отношение на местоположението на органите и агенциите.
Като единствената пряко избирана институция на Съюза и представител на гражданите на Съюза той е първият гарант за зачитането на демократичния принцип в Съюза.
Европейският парламент осъжда процедурата, следвана при избора на новото местоположение на седалището, която на практика лиши Европейския парламент от неговите прерогативи, тъй като той не беше включен ефективно в този процес, а сега от него се очаква просто да потвърди избора на новото местоположение на седалището посредством обикновената законодателна процедура.
Европейският парламент припомня, че общият подход, приложен към Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 2012 г., няма правно обвързващ характер, което се признава в самото изявление, и че то беше договорено, без да се засягат законодателните правомощия на институциите.
Поради това Европейският парламент настоява процедурата, следвана при избора на ново местоположение на агенциите, да бъде преразгледана и да не се използва в тази форма в бъдеще.
И накрая, Европейският парламент желае да припомни също така, че в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.1 трите институции поеха ангажимент за лоялно и прозрачно сътрудничество, като същевременно припомня равенството на двамата съзаконодатели, установено в Договорите.“
__________________
1 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(1)Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (A8‑0063/2018).


Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък *
PDF 780kWORD 120k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))
P8_TA(2018)0087A8-0051/2018

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0683),

—  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0471/2016),

—  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Парламента на Кралство Дания, Камарата на представителите (Dáil Éireann), Сената на Ирландия, Камарата на депутатите на Великото херцогство Люксембург, Камарата на представителите на Република Малта, Първа камара на Кралство Нидерландия, Втора камара на Кралство Нидерландия и Риксдага на Кралство Швеция, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A8-0051/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Дружествата, желаещи да извършват трансгранична дейност в рамките на Съюза, срещат сериозни пречки и се сблъскват с пазарни изкривявания поради наличието и взаимодействието на 28 разнородни системи за корпоративно данъчно облагане. Освен това с течение на времето структурите за данъчно планиране стават все по-сложни, тъй като се развиват в различни юрисдикции и успяват да се възползват от техническите аспекти на данъчната система или от несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване на данъчните задължения на дружествата. Въпреки че при тези ситуации се открояват слабости, които са напълно различни по своето естество, и двата вида проблеми създават пречки, които възпрепятстват правилното функциониране на вътрешния пазар. Затова действията за коригиране на тези проблеми следва да бъдат насочени и към двата вида пазарни несъвършенства.
(1)  Дружествата, желаещи да извършват трансгранична дейност в рамките на Съюза, срещат сериозни пречки и се сблъскват с пазарни изкривявания поради наличието и взаимодействието на 28 разнородни системи за корпоративно данъчно облагане. В ерата на глобализацията и цифровизацията данъчното облагане на капитала, по-специално на финансовия и на интелектуалния капитал, въз основа на източника става все по-трудно за проследяване и все по-лесно за манипулация. Освен това с течение на времето структурите за данъчно планиране стават все по-сложни, тъй като се развиват в различни юрисдикции и успяват да се възползват от техническите аспекти на данъчната система или от несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване на данъчните задължения на дружествата. Повсеместната цифровизация на множество сектори на икономиката в съчетание с бързо развиващата се цифрова икономика поставя под въпрос пригодеността на корпоративните данъчни модели на Съюза, разработени за традиционните индустрии, включително по отношение на степента, до която да се преосмислят критериите за остойностяване и изчисляване, за да съответстват на търговските дейности в 21-ви век. Въпреки че при тези ситуации се открояват слабости, които са напълно различни по своето естество, всички те създават пречки, които възпрепятстват правилното функциониране на вътрешния пазар, и водят до изкривяване между големите дружества и малките и средните предприятия. Нов стандарт за основа за облагане с корпоративен данък за Съюза следва да коригира тези видове проблеми на пазара при зачитане на целите за дългосрочна правна яснота и сигурност и принципа на данъчна неутралност. Повече сближаване между националните данъчни системи ще доведе до значително намаляване на разходите и на административната тежест за предприятията, които извършват трансгранична дейност в рамките на Съюза. При все че данъчната политика е национална компетенция, в член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз ясно се заявява, че Съветът следва, с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след консултация с Европейския парламент и с Икономическия и социален комитет, да приема директиви относно сближаването на онези данъчни разпоредби, предвидени в законови, подзаконови или административни разпоредби на държавите членки, които пряко се отнасят до създаването или функционирането на вътрешния пазар.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  За да се подпомогне правилното функциониране на вътрешния пазар, средата за корпоративно данъчно облагане в Съюза следва да бъде съобразена с принципа, че дружествата следва да плащат своя справедлив дял от данъците в юрисдикцията(-ите), където са реализирани печалбите им. Поради това е необходимо да се разработят механизми, които не позволяват на дружествата да се възползват от несъответствията между националните данъчни системи, за да намаляват данъчните си задължения. Същевременно е важно растежът и икономическото развитие на вътрешния пазар да се стимулират чрез улесняване на трансграничната търговия и корпоративните инвестиции. За тази цел е необходимо да се елиминира рискът както от двойно данъчно облагане, така и от двойно данъчно необлагане в Съюза чрез премахване на различията при взаимодействието на националните системи за корпоративно данъчно облагане. Същевременно, за да развиват търговската си дейност и да я разширяват през границите в рамките на Съюза, дружествата се нуждаят от лесно приложима данъчна и нормативна уредба. В този контекст е нужно всички оставащи случаи на дискриминация също да бъдат премахнати.
(2)  За да се подпомогне правилното функциониране на вътрешния пазар, средата за корпоративно данъчно облагане в Съюза следва да бъде съобразена с принципа, че дружествата следва да плащат своя справедлив дял от данъците в юрисдикцията(-ите), където са реализирани печалбите им и където дружествата имат място на стопанска дейност. Предвид промените в стопанската среда, свързани с цифровизацията, възниква необходимостта да се гарантира, че дружествата, които генерират приходи в държава членка, без да имат физическо място на стопанска дейност, но имат цифрово място на стопанска дейност в тази държава членка, следва да се третират по същия начин като дружествата, които имат физическо място на стопанска дейност. Поради това е необходимо да се разработят механизми, които не позволяват на дружествата да се възползват от несъответствията между националните данъчни системи, за да намаляват данъчните си задължения. Същевременно е важно растежът и икономическото развитие на вътрешния пазар да се стимулират чрез улесняване на трансграничната търговия и корпоративните инвестиции. За тази цел е необходимо да се елиминира рискът както от двойно данъчно облагане, така и от двойно данъчно необлагане в Съюза чрез премахване на различията при взаимодействието на националните системи за корпоративно данъчно облагане. Същевременно, за да развиват търговската си дейност и да я разширяват през границите в рамките на Съюза, дружествата се нуждаят от лесно приложима данъчна и нормативна уредба. В този контекст е нужно всички оставащи случаи на дискриминация също да бъдат премахнати. Консолидирането е съществен елемент от системата за ОКООКД, тъй като основните данъчни пречки пред дружествата от една и съща група, които извършват трансгранична дейност в Съюза, могат да бъдат преодолени само по този начин. Консолидирането премахва формалностите, свързани с трансферното ценообразуване и двойното данъчно облагане в рамките на групата.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Както е посочено в предложението за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) от 16 март 2011 г.7, създаването на система за корпоративно данъчно облагане, в която Съюзът се разглежда като единен пазар за целите на изчисляването на основата за облагане на дружествата с корпоративен данък, ще улесни трансграничната дейност на дружествата, които са местни лица в Съюза, и ще способства за постигането на целта той да се превърне в по-конкурентно направление за инвестициите на международно равнище. В предложението за ОКООКД от 2011 г. акцентът бе поставен върху целта да се улесни разширяването на търговската дейност на дружествата в рамките на Съюза. В допълнение към тази цел следва да се има предвид също, че ОКООКД може да бъде високоефективен инструмент за подобряване на функционирането на вътрешния пазар посредством противодействие на схемите за избягване на данъци. В този контекст инициативата за ОКООКД следва да бъде подновена, за да може усилията да се насочат в еднаква степен и към двата аспекта — както към улесняването на стопанската дейност, така и към ролята, която инициативата играе в борбата с избягването на данъци. Този подход ще послужи най-добре на целта за премахване на изкривяванията във функционирането на вътрешния пазар.
(3)  Както е посочено в предложението за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)7 от 16 март 2011 г., създаването на система за корпоративно данъчно облагане, в която Съюзът се разглежда като единен пазар за целите на изчисляването на основата за облагане на дружествата с корпоративен данък, ще улесни трансграничната дейност на дружествата, които са местни лица в Съюза, и ще способства за постигането на целта той да се превърне в по-конкурентно направление за инвестициите на международно равнище, особено за малките и средните предприятия. В предложението за ОКООКД от 2011 г. акцентът бе поставен върху целта да се улесни разширяването на търговската дейност на дружествата в рамките на Съюза. В допълнение към тази цел следва да се има предвид също, че ОКООКД може да бъде високоефективен инструмент за подобряване на функционирането на вътрешния пазар посредством противодействие на схемите за избягване на данъци. В този контекст инициативата за ОКООКД следва да бъде подновена, за да може усилията да се насочат в еднаква степен и към двата аспекта — както към улесняването на стопанската дейност, така и към ролята, която инициативата играе в борбата с избягването на данъци. След като бъде въведена във всички държави членки, ОКООКД ще гарантира, че данъците се плащат там, където се генерират печалбите и където дружествата имат място на стопанска дейност. Този подход ще послужи най-добре на целта за премахване на изкривяванията във функционирането на вътрешния пазар. Подобряването на вътрешния пазар е ключов фактор за насърчаване на растежа и създаването на работни места. Въвеждането на ОКООКД би увеличило икономическия растеж и би водело до повече работни места в Съюза, като се намали вредната данъчна конкуренция между предприятията.
__________________
__________________
7 Предложение за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък COM(2011)0121 окончателен/2 от 3.10.2011 г.
7 Предложение за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък COM(2011)0121 окончателен/2 от 3.10.2011 г.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Като се има предвид необходимостта от бърза реакция, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар чрез превръщането му, от една страна, в по-благоприятно за търговията и инвестициите място, а от друга — в по-устойчив по отношение на схемите за избягване на данъци пазар, е необходимо амбициозната инициатива за ОКООКД да бъде разделена на две отделни предложения. На първия етап следва да се съгласуват правилата за общата основа за облагане с корпоративен данък, а впоследствие, на втория етап, да се разгледа частта относно консолидацията.
(4)  Като се има предвид необходимостта от бърза реакция, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар чрез превръщането му, от една страна, в по-благоприятно за търговията и инвестициите място, а от друга — в по-устойчив по отношение на схемите за избягване на данъци пазар, е много важно да се осигури едновременното влизане в сила на директивата относно обща основа за облагане с корпоративен данък и директивата за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък . Тъй като такава промяна на режима е значителна стъпка в доизграждането на вътрешния пазар, тя се нуждае от гъвкавост, за да бъде правилно извършена от самото начало. Следователно, тъй като вътрешният пазар обхваща всички държави членки, ОКООКД следва да бъде въведена във всички държави членки. Ако Съветът не успее да вземе единодушно решение относно решението за определяне на ОКООКД, Комисията следва да представи ново предложение на основание член 116 от Договора за функционирането на Европейския съюз, при което Европейският парламент и Съветът действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, за да приемат необходимото законодателство. Като крайна мярка следва да бъде инициирано засилено сътрудничество от държавите членки, като то по всяко време трябва да бъде отворено за неучастващи държави членки съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз. Все пак може да се изрази съжаление, че не е извършена достатъчно подробна оценка по отношение на предложенията за ОООКД и ОКООКД от гледна точка на въздействието върху приходите на държавите членки от корпоративния данък за всяка отделна държава.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Много структури за агресивно данъчно планиране са склонни да оперират в трансграничен контекст, което означава, че участващите в тях групи от дружества разполагат с минимум ресурси. Въз основа на това и поради съображения, свързани с принципа за пропорционалност, правилата за ОКООКД следва да бъдат задължителни само за групи от значителни по размер дружества. За тази цел ще бъде определен праг за размера въз основа на общия консолидиран приход на групите, представящи консолидирани финансови отчети. Също така, за да се постигне целта за улесняване на търговията и инвестициите в рамките на вътрешния пазар, групите, които не достигат прага за размера на дружествата, също следва да могат да се възползват от правилата за ОКООКД при желание от тяхна страна.
(5)  Много структури за агресивно данъчно планиране са склонни да оперират в трансграничен контекст, което означава, че участващите в тях групи от дружества разполагат с минимум ресурси. Въз основа на това и поради съображения, свързани с принципа за пропорционалност, правилата за общата основа следва първоначално да бъдат задължителни само за дружествата, принадлежащи към групи със значителен размер. За тази цел ще бъде определен начален праг за размера, възлизащ на 750 милиона евро, въз основа на общия консолидиран приход на групите, представящи консолидирани финансови отчети. Тъй като настоящата директива установява нов стандарт за облагане с корпоративен данък за всички дружества в Съюза, прагът следва да се занижи до нула за максимален период от седем години. С цел по-добре да се изпълни целта за улесняване на търговията и инвестициите в рамките на вътрешния пазар, от правилата за общата основа за облагане с корпоративен данък през първата фаза следва да могат да се възползват и дружествата, които не отговарят на критериите, при желание от тяхна страна.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)
(5а)  При равни други условия преминаването към обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък би могло да доведе за държавите членки до загуба или печалба от данъчни приходи. За да се компенсират загубите следва да се създаде временен механизъм за компенсиране, финансиран от фискалния излишък на държавите членки, които отчитат печалба от данъчни приходи, дължаща се на новия режим. Компенсацията следва да бъде коригирана всяка година, за да се вземат предвид национални или регионални решения, взети преди влизането в сила на настоящата директива. Комисията следва да бъде задължена да предложи премахването или промяната на системата за компенсация след период от седем години, както и да установи максималните нива на компенсиране.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)
(5б)  За да се избегне съществуващото разпределение на данъчното усилие между малките и средните предприятия (МСП) и многонационалните дружества, както се посочва в резолюцията на Европейския парламент от 25 ноември 2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, общата основа за облагане с корпоративен данък има за цел да не поставя МСП в неблагоприятно положение от гледна точка на конкуренцията, като по този начин създаде равнопоставени условия за тях. Главният данъчен орган може да предостави на МСП необходимите инструменти, които да им помогнат да изпълнят административните и организационните изисквания, свързани с доброволното участие в системата на ОКООКД.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Условията за присъединяване към консолидирана за данъчни цели група следва да бъдат определени в съответствие с два критерия — i) контрол (над 50 % от правата на глас) и ii) собственост (над 75 % от собствения капитал) или права на дял от печалбата (над 75 % от правата на участие в разпределението на печалбата). Тези критерии биха осигурили висока степен на икономическа интеграция между членовете на групата. За да се гарантира целостта на системата, двата прага за контрола и собствеността или правата на дял от печалбата следва да бъдат спазвани през цялата данъчна година; в противен случай дружеството следва да напусне незабавно групата. За да се предотврати манипулирането на данъчните резултати чрез присъединяване и напускане на групата от дружества в рамките на кратък период, следва да се предвиди и минимално изискване от девет последователни месеца за придобиване на членство в групата.
(6)  Необходимо е да се определи понятието за място на стопанска дейност, намиращо се в Съюза и принадлежащо към данъкоплатец, който е местно лице за данъчни цели в Съюза. Многонационалните дружества твърде често организират прехвърляне на своите печалби към благоприятни данъчни режими, без да плащат никакъв данък или плащайки много нисък данък. Концепцията за място на стопанската дейност би дала възможност за точно и обвързващо определяне на критериите, които да бъдат изпълнени, за да докаже дадено многонационално дружество, че е наистина установено в определена държава. Това ще задължи многонационалните дружества да плащат данъците си при справедливи условия. Целта е да се осигури еднакво разбиране на понятието от всички засегнати данъкоплатци и да се изключи възможността за несъответствия, дължащи се на разнородни определения. Също така е важно формулирането на общо определение за място на стопанска дейност, намиращо се в трета държава или намиращо се в Съюза, но принадлежащо към данъкоплатец, който е местно лице за данъчни цели в трета държава. В случай че трансферно ценообразуване поражда прехвърлянето на печалби в юрисдикции с ниски данъчни ставки, за предпочитане е да се приеме система, която разпределя печалбите чрез формула за разпределение. Съюзът може да установи международен стандарт за модерно и ефикасно корпоративно данъчно облагане чрез приемане на такава система. Комисията следва да изготви проект на насоки за преходния период, в който разпределението въз основа на формула съществува паралелно с други методи на разпределение в отношенията с трети страни, като крайното разпределение въз основа на формула следва да бъде стандартният метод на разпределяне. Комисията следва да внесе предложение за създаването на образец на Съюза за данъчна спогодба, който в крайна сметка може да замени хилядите двустранни спогодби, сключвани от всяка държава членка.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)
(6а)  Цифровите стоки обикновено са изключително мобилни и нематериални. Проучванията показват, че цифровият сектор има голям дял в практиките на агресивно данъчно планиране, тъй като много бизнес модели не се нуждаят от физическа инфраструктура, за да извършват сделки с клиентите и да реализират печалби. Това позволява на най-големите цифрови дружества да плащат близки до нулата данъци върху своите доходи. Националните хазни на държавите членки губят милиарди евро от неосъществени данъчни приходи, поради това, че не са в състояние да облагат с данъци цифрови мултинационални компании. За справяне с тази реална и неотложна социална несправедливост действащото законодателство в областта на корпоративното данъчно облагане трябва да бъде разширено и да включва нова връзка с цифровата стопанска дейност въз основа на значително цифрово присъствие. Необходими са равнопоставени условия за подобни бизнес модели, за да се преодолеят предизвикателствата в данъчната област, които произтичат от контекста на цифровизация, без да се възпрепятства потенциала на цифровия сектор. В тази връзка особено внимание следва да се обърне на работата, която се извършва от ОИСР по изготвянето на съгласуван в международен план набор от правила.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Формулата за разпределяне на консолидираната данъчна основа следва да включва три фактора с еднаква тежест — труд, активи и продажби по местоназначение. Тези равно претеглени фактори следва да осигурят балансиран подход при разпределянето на облагаемата печалба между съответните държави членки и да гарантират, че печалбите се облагат с данък на мястото, където са реализирани в действителност. Трудът и активите следва да бъдат разпределени на държавата членка, в която се извършва трудът или се намират активите, като по този начин ще бъдат взети под внимание интересите на държавата членка по произход, докато продажбите следва да се разпределят на държавата членка по местоназначение на стоките или услугите. За да се отчетат разликите в нивата на заплащането в рамките на Съюза и по този начин да се осигури справедливо разпределение на консолидираната данъчна основа, факторът труд следва да включва както заплатите, така и броя на наетите лица (т.е. и двете части се включват по равно). Факторът активи от друга страна следва да обхваща всички дълготрайни материални активи, но не нематериалните и финансовите активи поради променливия им характер и възникващия вследствие на това риск от заобикаляне на разпоредбите на настоящата директива. Когато при изключителни обстоятелства резултатът от разпределянето не отразява по справедлив начин мащаба на стопанската дейност, следва да се предвиди алтернативен метод за разпределяне на дохода чрез предпазна клауза.
(10)  Формулата за разпределяне на консолидираната данъчна основа следва да включва четири фактора с еднаква тежест — труд, активи, продажби по местоназначение и събиране и използване на лични данни от онлайн платформи и ползватели на услуги (като последните са наричани „фактор данни“). Тези равно претеглени фактори следва да осигурят балансиран подход при разпределянето на облагаемата печалба между съответните държави членки и да гарантират, че печалбите се облагат с данък на мястото, където са реализирани в действителност. Трудът и активите следва да бъдат разпределени на държавата членка, в която се извършва трудът или се намират активите, като по този начин ще бъдат взети под внимание интересите на държавата членка по произход, докато продажбите следва да се разпределят на държавата членка по местоназначение на стоките или услугите. За да се отчетат разликите в нивата на заплащането в рамките на Съюза и по този начин да се осигури справедливо разпределение на консолидираната данъчна основа, факторът труд следва да включва както заплатите, така и броя на наетите лица (т.е. и двете части се включват по равно). Факторът активи от друга страна следва да обхваща единствено дълготрайни материални активи. Когато при изключителни обстоятелства резултатът от разпределянето не отразява по справедлив начин мащаба на стопанската дейност, следва да се предвиди алтернативен метод за разпределяне на дохода чрез предпазна клауза.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)
(10а)  Формулата за разпределяне на консолидираната данъчна основа трябва изцяло да отразява икономическата дейност, извършена във всяка от държавите членки, като надлежно и изцяло се вземат предвид потенциалните значителни разлики между техните икономики. Когато формулата води до небалансирано разпределяне, което не отразява стопанската дейност, механизъм за уреждане на спорове би могъл до коригира това положение. В светлината на посоченото по-горе насърчава Комисията да извърши оценка във връзка с евентуалното създаване на механизъм за уреждане на спорове, за да се гарантира подходящото уреждане на спорове в случаите, когато са засегнати различни държави членки.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  Поради специфичните особености в някои сектори, като например финансовия и застрахователния сектор, добива на нефт и газ, както и морския и въздушния транспорт, е необходима коригирана формула за разпределянето на консолидираната данъчна основа.
заличава се
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  Настоящата директива се основава на Директива на Съвета 2016/xx/EС относно обща основа за облагане с корпоративен данък (с която се установява общ набор от разпоредби за корпоративно данъчно облагане за изчисляване на данъчната основа) и е насочена към консолидирането на данъчните резултати в рамките на групата. Затова е необходимо взаимодействието между двата законодателни инструмента да се вземе предвид и да се осигури възможност за преход на някои елементи от данъчната основа към новата рамка на групата. Тези елементи следва да включват по-специално правилото за ограничаване на приспадането на лихви, клаузата за преминаване от освобождаване към данъчен кредит и законодателството за контролираните чуждестранни дружества, както и несъответствията при хибридни субекти и инструменти.
(14)  Настоящата директива се основава на Директива на Съвета 2016/xx/EС относно обща основа за облагане с корпоративен данък (с която се установява общ набор от разпоредби за корпоративно данъчно облагане за изчисляване на данъчната основа) и е насочена към консолидирането на данъчните резултати в рамките на групата. Затова е необходимо взаимодействието между двата законодателни инструмента да се вземе предвид и да се осигури възможност за преход на някои елементи от данъчната основа към новата рамка на групата. Тези елементи следва да включват по-специално правилото за ограничаване на приспадането на лихви, клаузата за преминаване от освобождаване към данъчен кредит и законодателството за контролираните чуждестранни дружества, както и несъответствията при хибридни субекти и инструменти. Държавите членки не следва да бъдат възпрепятствани да въвеждат допълнителни мерки срещу избягването на данъци с цел намаляване на отрицателните последици от прехвърлянето на печалби към трети страни с ниски данъчни ставки.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  За да се допълнят или изменят несъществени елементи на настоящата директива, на Комисията следва да бъде делегирано правомощие за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на: i) отчитането на промените в законодателството на държавите членки в областта на дружественото право и корпоративното данъчно облагане и съответно изменение на приложения I и II; (ii) формулирането на допълнителни определения; и (iii) допълването на правилото за ограничаване на приспадането на лихви с правила за избягване на разпокъсаността с цел по-ефективно преодоляване на рисковете, свързани с избягването на данъци, които могат да възникнат в дадена група. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
(16)  За да се допълнят или изменят несъществени елементи на настоящата директива, на Комисията следва да бъде делегирано правомощие за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на: i) отчитането на промените в законодателството на държавите членки в областта на дружественото право и корпоративното данъчно облагане и съответно изменение на приложения I и II; ii) формулирането на допълнителни определения; и (iii) допълването на правилото за ограничаване на приспадането на лихви с правила за избягване на разпокъсаността с цел по-ефективно преодоляване на рисковете, свързани с избягването на данъци, които могат да възникнат в дадена група, и vi) изготвяне на насоки за преходния период, в който разпределението въз основа на формула съществува паралелно с други методи на разпределение в отношенията с трети страни. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, като следва да вземе предвид годишната резолюция на Европейския парламент. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящата директива, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия i) за ежегодно приемане на списък с правните форми на дружества от трети държави, които са сходни с правните форми, изброени в приложение I; ii) за установяване на подробни правила за изчисляването на факторите труд, активи и продажби, разпределянето на наетите лица и заплатите, на активите и на продажбите към съответните фактори и оценката на активите; iii) за приемане на акт за установяване на стандартен формат на уведомлението за създаване на група; и iv) за определяне на правила относно електронното подаване на консолидираната данъчна декларация, формата на консолидираната данъчна декларация, формата на данъчната декларация на отделния данъкоплатец и изискваните придружаващи документи. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета12.
(17)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящата директива, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия i) за ежегодно приемане на списък с правните форми на дружества от трети държави, които са сходни с правните форми, изброени в приложение I; ii) за установяване на подробни правила за изчисляването на факторите труд, активи и продажби и фактора данни, разпределянето на наетите лица и заплатите, разпределянето на събраните лични данни и на използваните лични данни, на активите и на продажбите към съответните фактори и оценката на активите; iii) за приемане на акт за установяване на стандартен формат на уведомлението за създаване на група; и iv) за определяне на правила относно електронното подаване на консолидираната данъчна декларация, формата на консолидираната данъчна декларация, формата на данъчната декларация на отделния данъкоплатец и изискваните придружаващи документи. Комисията следва да определя тези единни формати на данъчната декларация в сътрудничество с данъчните администрации на държавите членки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета12.
__________________
__________________
12 Регламент (ЕС) №182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13).
12 Регламент (ЕС) №182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно да се подобри функционирането на вътрешния пазар чрез борба с практиките за избягване на данъци на международно равнище и да се улеснят дружествата при разширяването на трансграничната им дейност в рамките на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, действащи самостоятелно и по различен начин, тъй като за постигането на целите са необходими съгласувани действия, но могат, поради факта, че директивата е насочена към слабостите във вътрешния пазар, произхождащи от взаимодействието между различните национални данъчни правила, които оказват въздействие върху вътрешния пазар и възпрепятстват трансграничната дейност, да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. Съгласно принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели, особено като се има предвид, че задължителният ѝ обхват е ограничен до групи над определен размер.
(18)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно да се подобри функционирането на вътрешния пазар чрез борба с практиките за избягване на данъци на международно равнище и да се улеснят дружествата, в частност МСП, при разширяването на трансграничната им дейност в рамките на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, действащи самостоятелно и по различен начин, тъй като за постигането на целите са необходими съгласувани действия, но могат, поради факта, че директивата е насочена към слабостите във вътрешния пазар, произхождащи от взаимодействието между различните национални данъчни правила, които оказват въздействие върху вътрешния пазар и възпрепятстват трансграничната дейност, да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. Съгласно принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели, особено като се има предвид, че задължителният ѝ обхват е ограничен до групи над определен размер.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 20
(20)  От Комисията следва да се изиска да направи преглед на прилагането на настоящата директива пет години след влизането ѝ в сила и да докладва за това на Съвета. От държавите членки следва да се изиска да съобщят на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива,
(20)  Тъй като настоящата директива съдържа важна промяна в правилата за облагане с корпоративен данък, от Комисията следва да се изиска да извърши надлежна оценка на прилагането на настоящата директива пет години след влизането ѝ в сила и да докладва за това на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад за прилагането следва да включва най-малко следните точки: въздействието на системата за данъчно облагане, предвидена в настоящата директива, върху данъчните приходи на държавите членки, предимствата и недостатъците на системата за малките и средните предприятия, въздействието върху справедливото събиране на данъци в държавите членки и въздействието върху вътрешния пазар като цяло, със специален акцент върху евентуалното нарушаване на конкуренцията между дружествата, за които са приложими новите правила, предвидени в настоящата директива, както и броя на дружествата, попадащи в приложното поле през преходния период. От Комисията следва да се изиска да направи преглед на прилагането на настоящата директива десет години след влизането ѝ в сила и да докладва за това на Европейския парламент и на Съвета. От държавите членки следва да се изиска да съобщят на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива,
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 20 a (ново)
(20а)  За да се постигне пълно и последователно консолидиране и да се предотвратят нови възможности за арбитраж, произтичащи от счетоводни несъответствия между държавите членки, е необходимо да се приемат ясни, последователни и обективни критерии за изчисляване на консолидираната данъчна основа. За тази цел Комисията следва да предложи необходимите корекции на съответните разпоредби от настоящата директива, засягащи определянето и изчисляването на консолидираната данъчна основа.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 20 б (ново)
(20б)  Комисията следва да разгледа въпроса за извършването на допълнителни проучвания за анализ на потенциалното въздействие на ОКООКД върху приходите от корпоративен данък на отделните държави членки и потенциалното неблагоприятно конкурентно положение на Съюза спрямо трети страни.
Изменение 20
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
1.  С настоящата директива се установява система за консолидиране на данъчните основи, както е посочено в Директива 2016/xx/EС14, на Съвета, на дружества, които са членове на дадена група, и се определят правила за разпределянето на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък между държавите членки и за управлението ѝ от националните данъчни органи.
1.  С настоящата директива се установява обща основа за данъчно облагане в Съюза на определени дружества и се определят правила за изчисляването на тази основа, включително мерки за предотвратяване на избягването на данъци и относно мерките във връзка с международното измерение на предлаганата система за данъчно облагане.
_______________
14 [пълното заглавие на директивата (ОВ L [ ], [ ] г., стр. [ ])].
Изменение 21
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – уводна част
1.  Разпоредбите на настоящата директива се прилагат по отношение на дружество, учредено съгласно законодателството на държава членка, включително местата му на стопанска дейност в други държави членки, ако дружеството отговаря на всички изброени по-долу условия:
1.  Разпоредбите на настоящата директива се прилагат по отношение на дружество, учредено съгласно законодателството на държава членка, включително местата му на стопанска дейност и цифровите му места на стопанска дейност в други държави членки, ако дружеството отговаря на всички изброени по-долу условия:
Изменение 22
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква в)
в)  то принадлежи към консолидирана група за целите на финансовата отчетност, чиито общи консолидирани приходи надвишават 750 000 000 EUR през финансовата година, предхождаща съответната финансова година;
в)  то принадлежи към консолидирана група за целите на финансовата отчетност, чиито общи консолидирани приходи надвишават 750 000 000 EUR през финансовата година, предхождаща съответната финансова година; Този праг се свежда до нула в рамките на срок от най-много седем години;
Изменение 23
Предложение за директива
Член 2 – параграф 3
3.  Дружество, което отговаря на условията по параграф 1, букви а), б) и г), но не отговаря на условията по буква в) от посочения параграф, може да избере, включително по отношение на местата си на стопанска дейност, намиращи се в други държави членки, да прилага правилата на настоящата директива за период от пет данъчни години. Този срок се удължава автоматично за последващи периоди от пет данъчни години, освен ако не е подадено уведомление за преустановяване на дейността на групата, както е посочено в член 47, параграф 2. Спазването на условията по параграф 1, букви а), б) и г) е необходимо при всяко следващо удължаване.
3.  Дружество, което отговаря на условията по параграф 1, букви а), б) и г), но не отговаря на условията по буква в) от посочения параграф, може да избере, включително по отношение на местата си на стопанска дейност, намиращи се в други държави членки, да прилага правилата на настоящата директива.
Изменение 24
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4
4.  Разпоредбите на настоящата директива не се прилагат по отношение на корабоплавателните дружества, за които се прилага специален данъчен режим. Корабоплавателните дружества, за които се прилага специален данъчен режим, се вземат предвид за целите на определянето на дружествата, които са членове на една и съща група, както е посочено в членове 5 и 6.
заличава се
Изменение 25
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 23
(23)  „консолидирана данъчна основа“ е сборът от данъчните основи на всички членове на групата, изчислени в съответствие с Директива 2016/хх/ЕС;
(23)  „консолидирана данъчна основа“ са консолидираните нетни облагаеми приходи на членовете на групата, изчислени въз основа на последователна отчетност, приложима за всички членове на групата в съответствие с Директива 2016/хх/ЕС;
Изменение 26
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 28 a (нова)
(28а)  „фактор данни“ означава събирането и използването с търговска цел на лични данни от онлайн платформи и ползватели на услуги в една или повече държави членки.
Изменение 27
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3
3.  Когато мястото на действителното управление на член на група за морски или вътрешен воден транспорт е на борда на кораб или лодка, се счита, че членът на групата е местно лице за данъчни цели в държавата членка, в която се намира пристанището по произход на кораба или лодката или ако няма такова пристанище по произход — в държавата членка, в която лицето, експлоатиращо кораба или лодката, е местно лице за данъчни цели.
заличава се
Изменение 28
Предложение за директива
Член 4 – параграф 4
4.  Данъкоплатец, който е местно лице, подлежи на облагане с корпоративен данък върху всички свои доходи без оглед на техния източник и независимо дали този източник се намира на територията на държавата членка, на която данъкоплатецът е местно лице за данъчни цели, или извън нея.
4.  Данъкоплатец, който е местно лице, подлежи на облагане с корпоративен данък върху всички свои доходи, произтичащи от всякаква дейност, без оглед на техния източник и независимо дали този източник се намира на територията на държавата членка, на която данъкоплатецът е местно лице за данъчни цели, или извън нея.
Изменение 29
Предложение за директива
Член 4 – параграф 5
5.  Данъкоплатец, който не е местно лице, подлежи на облагане с корпоративен данък върху всички свои доходи от дейност, извършена посредством място на стопанска дейност в държава членка.
5.  Данъкоплатец, който не е местно лице, подлежи на облагане с корпоративен данък върху всички свои доходи от дейност, извършена посредством място на стопанска дейност, включително чрез цифрово място на стопанска дейност в държава членка. Цифровото място на стопанска дейност на данъкоплатеца се определя в съответствие с условията и критериите, посочени в член 5 от Директива на Съвета ... относно обща основа за облагане с корпоративен данък1a.
_______________
1a Директива на Съвета ... относно обща основа за облагане с корпоративен данък (ОВ L ..., …, стр. ...)
Изменение 30
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а)
а)  право да упражнява повече от 50 % от правата на глас; както и
а)  право да упражнява права на глас, надхвърлящи 50%; както и
Изменение 31
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 а (нов)
2а.  Местата на стопанска дейност включват цифрови места на стопанска дейност в съответствие с условията и критериите, посочени в член 5 от Директива на Съвета ... относно обща основа за облагане с корпоративен данък1a.
_______________
1a Директива на Съвета ... относно обща основа за облагане с корпоративен данък (ОВ L ..., …, стр. ...)
Изменение 32
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1
1.  Данъчните основи на всички членове на групата се обединяват в консолидирана данъчна основа.
1.  Данъчната основа на консолидирана група се определя така, сякаш тя е за едно единствено образувание. За тази цел общата данъчна основа на групата трябва да бъде образувана отново с цел премахване на всички печалби или загуби, включително такива, произтичащи от всякакви сделки, независимо от техния характер, между две или повече предприятия в рамките на групата.
Изменение 33
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2
2.  Когато консолидираната данъчна основа е отрицателна, загубата се пренася за следващ период и се прихваща от следващата положителна консолидирана данъчна основа. Когато консолидираната данъчна основа е положителна, тя се разпределя в съответствие с глава VIII.
2.  Когато консолидираната данъчна основа е отрицателна, загубата се пренася за следващ период и се прихваща от следващата положителна консолидирана данъчна основа за максимален период от пет години. Когато консолидираната данъчна основа е положителна, тя се разпределя в съответствие с глава VIII.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2
2.  Групите прилагат последователен и надлежно документиран метод при регистрирането на вътрешногруповите сделки. Групите могат да променят метода само по основателни причини, свързани с търговията, и само в началото на данъчната година.
2.  Групите прилагат последователен и надлежно документиран метод при регистрирането на вътрешногруповите сделки. Групите могат да променят метода само по основателни причини, свързани с търговията, и само в началото на данъчната година. Всички такива сделки се изваждат от данъчната основа в резултат от консолидацията, проведена съгласно член 7, параграф 1.
Изменение 35
Предложение за директива
Член 9 – параграф 3
3.  Методът на регистриране на вътрешногруповите сделки дава възможност всички вътрешногрупови прехвърляния и продажби да бъдат установени по най-ниската стойност за неамортизируемите активи или стойността за данъчни цели за амортизируемите активи.
заличава се
Изменение 36
Предложение за директива
Член 9 – параграф 4
4.  Вътрешногруповите прехвърляния не променят статуса на създадените в дружеството нематериални активи.
заличава се
Изменение 37
Предложение за директива
Член 23 – параграф 1 – алинея 1
Когато в резултат на преобразуване на дружества една или повече групи или два или повече членове на група стават част от друга група, неприспаднатите загуби на съществувалата преди това група или групи се разпределят на всеки от членовете на групата в съответствие с глава VIII въз основа на факторите към края на данъчната година, през която е извършено преобразуването на дружествата. Неприспаднатите загуби на съществувалата преди това група или групи се пренасят към следващи години.
Когато в резултат на преобразуване на дружества една или повече групи или два или повече членове на група стават част от друга група, неприспаднатите загуби на съществувалата преди това група или групи се разпределят на всеки от членовете на групата в съответствие с глава VIII въз основа на факторите към края на данъчната година, през която е извършено преобразуването на дружествата. Неприспаднатите загуби на съществувалата преди това група или групи се пренасят към следващи години за максимален период от пет години.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 23 – параграф 2
2.  Когато два или повече основни данъкоплатци се сливат по смисъла на член 2, буква а), подточки i) и ii) от Директива 2009/133/ЕО на Съвета15, неприспаднатите загуби на групата се разпределят на нейните членове в съответствие с глава VIII въз основа на факторите към края на данъчната година, през която е извършено сливането. Неприспаднатите загуби се пренасят към следващи години.
2.  Когато два или повече основни данъкоплатци се сливат по смисъла на член 2, буква а), подточки i) и ii) от Директива 2009/133/ЕО на Съвета15, неприспаднатите загуби на групата се разпределят на нейните членове в съответствие с глава VIII въз основа на факторите към края на данъчната година, през която е извършено сливането. Неприспаднатите загуби се пренасят към следващи години за максимален период от пет години.
__________________
__________________
15 Директива 2009/133/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава членка (ОВ L 310, 25.11.2009 г., стр. 34).
15 Директива 2009/133/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава членка (ОВ L 310, 25.11.2009 г., стр. 34).
Изменение 39
Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 1
Консолидираната данъчна основа се разпределя между членовете на групата през всяка данъчна година въз основа на формула за разпределяне. При определянето на разпределения дял на член на групата А се прилага следната формула, в която са зададени равни тегла на факторите продажби, труд и активи:
Консолидираната данъчна основа се разпределя между членовете на групата през всяка данъчна година въз основа на формула за разпределяне. При определянето на разпределения дял на член на групата А се прилага следната формула, в която са зададени равни тегла на факторите продажби, труд, активи и фактор данни.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 28 – параграф 1– формула

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изменение 41
Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Когато един или повече фактори не се прилагат предвид на естеството на дейността на даден данъкоплатец всички други приложими фактори следва да бъдат отново пропорционално претеглени във формулата, за да се запази абсолютно еднакво тегло на всеки приложим фактор.
Изменение 42
Предложение за директива
Член 28 – параграф 5
5.  При определянето на разпределения дял на член на групата се задава равно тегло на факторите продажби, труд и активи.
5.  При определянето на разпределения дял на член на групата се задава равно тегло на факторите продажби, труд, активи и фактора данни.
Изменение 43
Предложение за директива
Член 28 – параграф 5 а (нов)
5а.  Половината от фактора данни се състои от общия обем на лични данни от онлайн платформи и ползватели на услуги, събрани във всяка една държава членка от член на групата — в числителя, и общия обем на лични данни от онлайн платформи и ползватели на услуги, събрани във всяка една държава членка от групата — в знаменателя, а другата половина от фактора данни се състои от общото количество лични данни от онлайн платформи и ползватели на услуги, използвани във всяка една държава членка от член на групата — в числителя, и общия обем на лични данни от онлайн платформи и ползватели на услуги, използвани във всяка една държава членка от групата — в знаменателя.
Изменение 44
Предложение за директива
Член 28 – параграф 5 б (нов)
5б.  Обемът на събраните лични данни съгласно фактор данни се определя във всяка една държава членка в края на данъчната година.
Изменение 45
Предложение за директива
Член 28 – параграф 5 в (нов)
5в.  Определението за събирането и използването с търговска цел на лични данни в контекста на фактора данни се определя в съответствие с Регламент 2016/679/ЕС.
Изменение 46
Предложение за директива
Член 29
Член 29
заличава се
Предпазна клауза
Като изключение от правилото, установено в член 28, ако основният данъкоплатец или компетентният орган преценят, че резултатът от разпределянето на консолидираната данъчна основа за даден член на групата не отразява справедливо мащаба на стопанската му дейност, основният данъкоплатец или компетентният орган могат да поискат използването на алтернативен метод за изчисляване на данъчния дял за всеки член на групата. Алтернативен метод може да се използва само ако след провеждането на консултации между компетентните органи, и когато е приложимо — след обсъждания в съответствие с членове 77 и 78, всички тези органи постигнат съгласие за използването на този алтернативен метод. Държавата членка на главния данъчен орган информира Комисията относно използвания алтернативен метод.
Изменение 47
Предложение за директива
Член 38 – параграф 1
1.  Продажбите на стоки се включват във фактора продажби на члена на групата, намиращ се в държавата членка, която представлява крайната точка на експедицията или транспортирането на стоките до придобиващото ги лице. Когато това място не може да бъде определено, продажбите на стоки се разпределят на члена на групата, намиращ се в държавата членка на последното установено местонахождение на стоките.
1.  Продажбите на стоки се включват във фактора продажби на члена на групата, намиращ се в държавата членка, която представлява крайната точка на експедицията или транспортирането на стоките до придобиващото ги лице. Когато това място не може да бъде определено или членът на групата няма облагаема връзка, продажбите на стоки се разпределят на члена на групата, намиращ се в държавата членка на последното установено местонахождение на стоките.
Изменение 48
Предложение за директива
Член 43
Член 43
заличава се
Морски транспорт, вътрешен воден транспорт и въздушен транспорт
Приходите, разходите и другите подлежащи на приспадане елементи на член на групата, чиято основна дейност е експлоатацията на кораби или въздухоплавателни средства при международен транспорт или експлоатацията на кораби при вътрешен воден транспорт, се изключват от консолидираната данъчна основа и не се разпределят съгласно разпоредбите, определени в член 28. Вместо това тези приходи, разходи и други подлежащи на приспадане елементи се разпределят на този член на групата за всяка отделна сделка и подлежат на корекции на цените в съответствие с член 56 от Директива 2016/xx/EС.
Дяловите участия в член на групата и дяловите участия, притежавани от член на групата, се вземат предвид за целите на определянето на това дали съществува група, както е посочено в членове 5 и 6.
Изменение 49
Предложение за директива
Член 46 – параграф 2
2.  Уведомлението, посочено в параграф 1, обхваща всички членове на групата, с изключение на корабоплавателните дружества, посочени в член 2, параграф 4.
2.  Уведомлението, посочено в параграф 1, обхваща всички членове на групата.
Изменение 50
Предложение за директива
Член 48 – параграф 2
Комисията може да приеме акт за установяване на стандартен формат за уведомлението за създаване на група. Посоченият акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 77, параграф 2.
Комисията приема акт за установяване на стандартен формат за уведомлението за създаване на група. Посоченият акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 77, параграф 2.
Изменение 51
Предложение за директива
Член 55 – параграф 1
Комисията може да приеме актове, с които се установяват правила относно електронното подаване на консолидираната данъчна декларация, формата на консолидираната данъчна декларация, формата на данъчната декларация на отделния данъкоплатец и изискваните придружаващи документи. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 77, параграф 2.
Комисията приема актове, с които се установяват правила относно електронното подаване на консолидираната данъчна декларация, формата на консолидираната данъчна декларация, формата на данъчната декларация на отделния данъкоплатец и изискваните придружаващи документи. Комисията определя тези единни формати на данъчната декларация в сътрудничество с данъчните администрации на държавите членки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 77, параграф 2.
Изменение 52
Предложение за директива
Член 65 – параграф 1
1.  Когато компетентният орган на държавата членка, в която член на групата е местно лице за данъчни цели или в която се намира под формата на място на стопанска дейност, не е съгласен с решение на главния данъчен орган, взето съгласно член 49 или член 56, параграф 2 или 4 или член 56, параграф 5, втора алинея, компетентният орган може да оспори решението в съдилищата на държавата членка на главния данъчен орган в срок от три месеца.
1.  Когато компетентният орган на държавата членка, в която член на групата е местно лице за данъчни цели или в която се намира под формата на място на стопанска дейност, включително под формата на цифрово място на стопанска дейност, не е съгласен с решение на главния данъчен орган, взето съгласно член 49 или член 56, параграф 2 или 4 или член 56, параграф 5, втора алинея, компетентният орган може да оспори решението в съдилищата на държавата членка на главния данъчен орган в срок от три месеца.
Изменение 53
Предложение за директива
Член 65 – параграф 2 а (нов)
2а.  Комисията анализира дали създаването на механизъм за уреждане на спорове би увеличило допълнително ефективността и ефикасността на изглаждането на разногласия между държавите членки. Комисията представя доклад по въпроса пред Европейския парламент и Съвета, съдържащ, ако е целесъобразно, законодателно предложение.
Изменение 54
Предложение за директива
Член 67 – параграф 1
1.  Жалбите срещу ревизионните актове или актовете за установяване на данъчни задължения, издадени в съответствие с член 54, се разглеждат от административен орган, който в съответствие със законодателството на държавата членка на главния данъчен орган е компетентен да разгледа жалбата на първа инстанция. Този административен орган е независим от данъчните органи в държавата членка на главния данъчен орган. Когато в тази държава членка няма такъв административен орган, основният данъкоплатец може директно да обжалва по съдебен ред.
1.  Жалбите срещу ревизионните актове или актовете за установяване на данъчни задължения, издадени в съответствие с член 54, се разглеждат от административен орган, който в съответствие със законодателството на държавата членка на главния данъчен орган е компетентен да разгледа жалбата на първа инстанция. Този административен орган е независим от данъчните органи в държавата членка на главния данъчен орган. Когато в тази държава членка няма такъв административен орган или когато основният данъкоплатец предпочете това, основният данъкоплатец може директно да обжалва по съдебен ред.
Изменение 55
Предложение за директива
Член 67 – параграф 5
5.  Административният орган, посочен в параграф 1, взима решение по жалбата в срок от шест месеца. Ако в рамките на този срок основният данъкоплатец не получи решение, решението на главния данъчен орган се смята за потвърдено.
5.  Ако бъде сезиран по жалба, административният орган, посочен в параграф 1, взима решение по жалбата в срок от шест месеца. Ако в рамките на този срок основният данъкоплатец не получи решение, решението на главния данъчен орган се смята за потвърдено.
Изменение 56
Предложение за директива
Член 69 – параграф 2
2.  Когато се прилага параграф 1, превишението на разходите по заеми и EBITDA се изчисляват на равнището на групата и включват резултатите на всички членове на групата. Сумата от 3 000 000 EUR, посочена в член 13 от Директива 2016/xx/EС, се увеличава на 5 000 000 EUR.
2.  Когато се прилага параграф 1, превишението на разходите по заеми и EBITDA се изчисляват на равнището на групата и включват резултатите на всички членове на групата. Сумата от 1 000 000 EUR, посочена в член 13 от Директива 2016/xx/EС, се увеличава на 5 000 000 EUR.
Изменение 57
Предложение за директива
Член 71
Член 71
заличава се
Компенсиране на загубите и последващо възстановяване
1.  Член 41 от Директива 2016/xx/EС относно компенсирането на загубите и последващото възстановяване автоматично престава да се прилага, когато настоящата директива влезе в сила.
2.  Прехвърлените загуби, които все още не са били възстановени при влизането в сила на настоящата директива, остават за данъкоплатеца, на който са били прехвърлени.
Изменение 58
Предложение за директива
Член 72 – параграф 1
За целите на настоящата директива позоваването на законоустановената ставка на корпоративния данък, която би била приложима за данъкоплатеца, в член 53, параграф 1, първа алинея от Директива 2016/xx/EС не се прилага и се заменя от средната законоустановена ставка на корпоративния данък, приложима във всички държави членки.
За целите на настоящата директива се прилагат правилата за преминаване от освобождаване към данъчен кредит, формулирани в член 53 от Директива 2016/xx/EС.
Изменение 59
Предложение за директива
Член 73 – параграф 1
За целите на настоящата директива обхватът на законодателството за контролираните чуждестранни дружества по член 59 от Директива 2016/xx/EС се ограничава до отношенията между членовете на групата и субектите, които са местни лица за данъчни цели в трета държава, или места на стопанска дейност, които се намират в трета държава.
За целите на настоящата директива обхватът на законодателството за контролираните чуждестранни дружества по член 59 от Директива 2016/xx/EС се ограничава до отношенията между членовете на групата и субектите, които са местни лица за данъчни цели в трета държава, или места на стопанска дейност, включително места на цифрова стопанска дейност, които се намират в трета държава.
Изменение 60
Предложение за директива
Член 74 – параграф 1
За целите на настоящата директива обхватът на разпоредбите относно несъответствията при хибридни субекти и инструменти по член 61 от Директива 2016/xx/EС се ограничава до отношенията между членовете на групата и субектите извън групата, които са свързани дружества, както е посочено в член 56 от Директива 2016/xx/EС.
За целите на настоящата директива обхватът на разпоредбите относно несъответствията при хибридни субекти и инструменти и свързаните споразумения се прилага, както е посочено в член 61 от Директива 2016/xx/EС.
Изменение 61
Предложение за директива
Член 76
Член 76
Член 76
Уведомяване на Европейския парламент
Уведомяване на Европейския парламент
1.  Европейският парламент организира междупарламентарна конференция за оценка на режима на ОКООКД, като вземат предвид резултатите от обсъжданията в областта на данъчната политика в рамките на процедурата на Европейския семестър. Европейският парламент съобщава становището си и заключенията си по този въпрос посредством резолюция на вниманието на Комисията и Съвета.
Европейският парламент се уведомява за приемането на делегирани актове от Комисията, за представените във връзка с тях възражения и за отмяната на делегираните правомощия от Съвета.
2.   Европейският парламент се уведомява за приемането на делегирани актове от Комисията, за представените във връзка с тях възражения и за отмяната на делегираните правомощия от Съвета.
Изменение 62
Предложение за директива
Член 78 а (нов)
Член 78a
Компенсационен механизъм
С цел да бъдат компенсирани внезапни сътресения в данъчните приходи на отделните държави членки, произтичащи от данъчните печалби и загуби, причинени пряко и единствено от преминаването към новия режим, въведен с настоящата директива, Комисията следва да създаде специален компенсационен механизъм, който да бъде оперативен, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива. Компенсацията се коригира всяка година, за да се вземат предвид национални или регионални решения, взети преди влизането в сила на настоящата директива. Компенсационният механизъм се финансира от бюджетния излишък на онези държави членки, които се ползват от увеличение на данъчните приходи, като се определя за първоначален период от седем години. След изтичането на този период Комисията оценява необходимостта компенсационният механизъм да продължи да функционира, като съответно решава да го прекрати или да го поднови само веднъж за максимален период от две години.
Изменение 63
Предложение за директива
Член 79
Член 79
Член 79
Преглед
Доклад за изпълнение и преглед
В срок от пет години от влизането в сила на настоящата директива Комисията прави преглед на прилагането и докладва на Съвета относно действието на настоящата директива. Докладът включва по-специално анализ на въздействието на механизма, установен в глава VIII от настоящата директива, върху разпределението на данъчните основи между държавите членки.
В срок от пет години от влизането в сила на настоящата директива Комисията оценява прилагането и докладва на Европейския парламент и на Съвета относно действието на настоящата директива. Този доклад за изпълнението включва по-специално анализ на въздействието на механизма, установен в глава VIII от настоящата директива, върху разпределението на данъчните основи между държавите членки. При изготвянето на заключенията на такъв доклад за изпълнение или в контекста на многогодишната финансова рамка Комисията прави предложение за реда и условията за разпределяне на част от данъчните приходи, генерирани от общата консолидирана корпоративна данъчна основа, за общия бюджет на Европейския съюз с цел пропорционално намаляване на вноските на държавите членки за същия бюджет.
В срок от десет години след влизането в сила на настоящата директива Комисията прави преглед на прилагането и докладва на Европейския парламент и на Съвета относно действието на настоящата директива.
Изменение 64
Предложение за директива
Член 80 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2019 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Изменение 65
Предложение за директива
Член 80 – параграф 1 – алинея 2
Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2021 г.
Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2020 г.

Обща основа за облагане с корпоративен данък *
PDF 828kWORD 102k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно предложението за директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))
P8_TA(2018)0088A8-0050/2018

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0685),

—  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0472/2016),

—  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Парламента на Кралство Дания, Камарата на представителите (Dáil Éireann), Сената на Ирландия, Камарата на депутатите на Великото херцогство Люксембург, Камарата на представителите на Република Малта, Първа камара на Кралство Нидерландия, Втора камара на Кралство Нидерландия и Риксдага на Кралство Швеция, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси(A8-0050/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Дружествата, желаещи да извършват трансгранична дейност в рамките на Съюза, срещат сериозни пречки и се сблъскват с пазарни изкривявания поради наличието и взаимодействието на 28 разнородни системи за корпоративно данъчно облагане. Освен това с течение на времето структурите за данъчно планиране стават все по-сложни, тъй като се развиват в различни юрисдикции и успяват да се възползват от техническите аспекти на данъчната система или от несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване на данъчните задължения на дружествата. Въпреки че при тези ситуации се открояват слабости, които са напълно различни по своето естество, и двата вида проблеми създават пречки, които възпрепятстват правилното функциониране на вътрешния пазар. Затова действията за преодоляването на тези проблеми следва да бъдат насочени и към двата вида пазарни несъвършенства.
(1)  Дружествата, желаещи да извършват трансгранична дейност в рамките на Съюза, срещат сериозни пречки и се сблъскват с пазарни изкривявания поради наличието и взаимодействието на 28 разнородни системи за корпоративно данъчно облагане. В ерата на глобализацията и цифровизацията данъчното облагане на капитала, по-специално на финансовия и на интелектуалния капитал, въз основа на източника става все по-трудно за проследяване и все по-лесно за манипулация. Освен това с течение на времето структурите за данъчно планиране стават все по-сложни, тъй като се развиват в различни юрисдикции и успяват да се възползват от техническите аспекти на данъчната система или от несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване на данъчните задължения на дружествата. Повсеместната цифровизация на множество сектори на икономиката в съчетание с бързо развиващата се цифрова икономика поставя под въпрос пригодеността на корпоративните данъчни модели на Съюза, разработени за традиционните индустрии, включително по отношение на степента, до която да се преосмислят критериите за остойностяване и изчисляване, за да съответстват на търговските дейности в 21-ви век. Въпреки че при тези ситуации се открояват слабости, които са напълно различни по своето естество, всички те създават пречки, които възпрепятстват правилното функциониране на вътрешния пазар, и водят до изкривяване на конкуренцията между големите дружества и малките и средните предприятия. Нов стандарт за основа за облагане с корпоративен данък за Съюза следва да коригира тези видове проблеми на пазара при зачитане на целите за дългосрочна правна яснота и сигурност и принципа на данъчна неутралност. Повече сближаване между националните данъчни системи ще доведе до значително намаляване на разходите и на административната тежест за предприятията, които извършват трансгранична дейност в рамките на Съюза. При все че данъчната политика е въпрос от сферата на националните компетентности, в член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз ясно се заявява, че Съветът следва, с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след консултация с Европейския парламент и с Икономическия и социален комитет, да приема директиви относно сближаването на онези данъчни разпоредби, предвидени в законови, подзаконови или административни разпоредби на държавите членки, които пряко се отнасят до създаването или функционирането на вътрешния пазар.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  За да се подпомогне правилното функциониране на вътрешния пазар, средата за корпоративно данъчно облагане в Съюза следва да бъде съобразена с принципа, че дружествата следва да плащат своя справедлив дял от данъците в юрисдикцията(-ите), където са реализирани печалбите им. Поради това е необходимо да се разработят механизми, които не позволяват на дружествата да се възползват от несъответствията между националните данъчни системи, за да намаляват данъчните си задължения. Същевременно е важно растежът и икономическото развитие на вътрешния пазар да се стимулират чрез улесняване на трансграничната търговия и корпоративните инвестиции. За тази цел е необходимо да се елиминира рискът както от двойно данъчно облагане, така и от двойно данъчно необлагане в Съюза чрез премахване на различията при взаимодействието на националните системи за корпоративно данъчно облагане. Същевременно, за да развиват търговската си дейност и да я разширяват през границите в рамките на Съюза, дружествата се нуждаят от лесно приложима данъчна и нормативна уредба. В този контекст е нужно всички оставащи случаи на дискриминация също да бъдат премахнати.
(2)  За да се подпомогне правилното функциониране на вътрешния пазар, средата за корпоративно данъчно облагане в Съюза следва да бъде съобразена с принципа, че дружествата следва да плащат своя справедлив дял от данъците в юрисдикцията(-ите), където са реализирани печалбите им и където дружествата имат място на стопанска дейност. Предвид промените в стопанската среда, свързани с цифровизацията, възниква необходимостта да се гарантира, че дружествата, които генерират приходи в държава членка, без да имат физическо място на стопанска дейност, но имат цифрово място на стопанска дейност в тази държава членка, следва да се третират по същия начин като дружествата, които имат физическо място на стопанска дейност. Поради това е необходимо да се разработят механизми, които не позволяват на дружествата да се възползват от несъответствията между националните данъчни системи, за да намаляват данъчните си задължения. Същевременно е важно растежът и икономическото развитие на вътрешния пазар да се стимулират чрез улесняване на трансграничната търговия и корпоративните инвестиции. За тази цел е необходимо да се елиминира рискът както от двойно данъчно облагане, така и от двойно данъчно необлагане в Съюза чрез премахване на различията при взаимодействието на националните системи за корпоративно данъчно облагане. Същевременно, за да развиват търговската си дейност и да я разширяват през границите в рамките на Съюза, дружествата се нуждаят от лесно приложима данъчна и нормативна уредба. В този контекст е нужно всички оставащи случаи на дискриминация също да бъдат премахнати. Консолидирането е съществен елемент от системата за ОКООКД, тъй като основните данъчни пречки пред дружествата от една и съща група, които извършват трансгранична дейност в Съюза, могат да бъдат преодолени само по този начин. Консолидирането премахва формалностите, свързани с трансферното ценообразуване и двойното данъчно облагане в рамките на групата.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Както е посочено в предложението за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)7, от 16 март 2011 г., създаването на система за корпоративно данъчно облагане, в която Съюзът се разглежда като единен пазар за целите на изчисляването на основата за облагане на дружествата с корпоративен данък, ще улесни трансграничната дейност на дружествата, които са местни лица в Съюза, и ще способства за постигането на целта той да се превърне в по-конкурентно направление за инвестициите на международно равнище. В предложението за ОКООКД от 2011 г. акцентът бе поставен върху целта да се улесни разширяването на търговската дейност на дружествата в рамките на Съюза. В допълнение към тази цел следва да се има предвид също, че ОКООКД може да бъде високоефективен инструмент за подобряване на функционирането на вътрешния пазар посредством противодействието на схемите за избягване на данъци. В този контекст инициативата за ОКООКД следва да бъде подновена, за да може усилията да се насочат в еднаква степен и към двата аспекта — както към улесняването на стопанската дейност, така и към ролята, която инициативата играе в борбата с избягването на данъци. Този подход ще послужи най-добре на целта за премахване на изкривяванията във функционирането на вътрешния пазар.
(3)  Както е посочено в предложението за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)7, от 16 март 2011 г., създаването на система за корпоративно данъчно облагане, в която Съюзът се разглежда като единен пазар за целите на изчисляването на основата за облагане на дружествата с корпоративен данък, ще улесни трансграничната дейност на дружествата, които са местни лица в Съюза, и ще способства за постигането на целта той да се превърне в по-конкурентно направление за инвестициите на международно равнище, особено за малките и средните предприятия. В предложението за ОКООКД от 2011 г. акцентът бе поставен върху целта да се улесни разширяването на търговската дейност на дружествата в рамките на Съюза. В допълнение към тази цел следва да се има предвид също, че ОКООКД може да бъде високоефективен инструмент за подобряване на функционирането на вътрешния пазар посредством противодействието на схемите за избягване на данъци. В този контекст инициативата за ОКООКД следва да бъде подновена, за да може усилията да се насочат в еднаква степен и към двата аспекта — както към улесняването на стопанската дейност, така и към ролята, която инициативата играе в борбата с избягването на данъци. След като бъде въведена във всички държави членки, ОКООКД ще гарантира, че данъците се плащат там, където се генерират печалбите и където дружествата имат място на стопанска дейност. Този подход ще послужи най-добре на целта за премахване на изкривяванията във функционирането на вътрешния пазар. Подобряването на вътрешния пазар е ключов фактор за насърчаване на растежа и създаването на работни места. Въвеждането на ОКООКД би увеличило икономическия растеж и би водело до повече работни места в Съюза, като се намали вредната данъчна конкуренция между предприятията.
__________________
__________________
7 Предложение за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък COM(2011)0121 окончателен/2 от 3.10.2011 г.
7 Предложение за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък COM(2011)121 окончателен/2 от 3.10.2011 г.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 3а (ново)
(3a)  Комисията, в своето съобщение от 21 септември 2017 г., озаглавено „Справедлива и ефикасна система на данъчно облагане в Европейския съюз за цифровия единен пазар“, изразява убеждението, че ОКООКД предоставя основата за предприемане на мерки за решаване на данъчните предизвикателства, които поражда цифровата икономика.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Като се има предвид необходимостта от бърза реакция, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар чрез превръщането му, от една страна, в по-благоприятно за търговията и инвестициите място, а от друга — в по-устойчив по отношение на схемите за избягване на данъци пазар, е необходимо амбициозната инициатива за ОКООКД да бъде разделена на две отделни предложения. На първия етап следва да се приемат правилата за общата основа за облагане с корпоративен данък, а впоследствие, на втория етап, да се разгледа частта относно консолидацията.
(4)  Като се има предвид необходимостта от бърза реакция, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар чрез превръщането му, от една страна, в по-благоприятно за търговията и инвестициите място, а от друга — в по-устойчив по отношение на схемите за избягване на данъци пазар, е много важно да се осигури едновременното влизане в сила на директивата относно обща основа за облагане с корпоративен данък и директивата за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Тъй като такава промяна на режима е значителна стъпка в доизграждането на вътрешния пазар, тя се нуждае от гъвкавост, за да бъде правилно извършена от самото начало. Следователно, тъй като вътрешният пазар обхваща всички държави членки, ОКООКД следва да бъде въведена във всички държави членки. Ако Съветът не успее да вземе единодушно решение относно решението за определяне на ОКООКД, Комисията следва да представи ново предложение на основание член 116 от Договора за функционирането на Европейския съюз, при което Европейският парламент и Съветът действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, за да приемат необходимото законодателство. Като крайна мярка следва да бъде инициирано засилено сътрудничество от държавите членки, като то по всяко време следва да бъде отворено за неучастващи държави членки съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз. Все пак може да се изрази съжаление, че не е извършена достатъчно подробна оценка по отношение на предложенията за ОООКД и ОКООКД от гледна точка на въздействието върху приходите на държавите членки от корпоративния данък за всяка отделна държава.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Много структури за агресивно данъчно планиране са склонни да оперират в трансграничен контекст, което означава, че участващите в тях групи от дружества разполагат с минимум ресурси. Въз основа на това и поради съображения, свързани с принципа за пропорционалност, правилата за общата основа следва да бъдат задължителни само за дружествата, принадлежащи към групи със значителен размер. За тази цел ще бъде определен праг за размера въз основа на общия консолидиран приход на групите, представящи консолидирани финансови отчети. Освен това, за да се осигури съгласуваност между двата етапа на инициативата за ОКООКД, правилата относно общата основа следва да бъдат задължителни за дружества, биха били считани за група, ако инициативата би била реализирана в своята цялост. С цел по-добре да се изпълни целта за улесняване на търговията и инвестициите в рамките на вътрешния пазар, от правилата за общата основа за облагане с корпоративен данък следва да могат да се възползват и дружествата, които не отговарят на критериите, при желание от тяхна страна.
(5)  Много структури за агресивно данъчно планиране са склонни да оперират в трансграничен контекст, което означава, че участващите в тях групи от дружества разполагат с минимум ресурси. Въз основа на това и поради съображения, свързани с принципа за пропорционалност, правилата за общата основа следва първоначално да бъдат задължителни само за дружествата, принадлежащи към групи със значителен размер. За тази цел ще бъде определен начален праг за размера, възлизащ на 750 милиона евро, въз основа на общия консолидиран приход на групите, представящи консолидирани финансови отчети. Тъй като настоящата директива установява нов стандарт за облагане с корпоративен данък за всички дружества в Съюза, прагът следва да се занижи до нула за максимален период от седем години. С цел по-добре да се изпълни целта за улесняване на търговията и инвестициите в рамките на вътрешния пазар, от правилата за общата основа за облагане с корпоративен данък през първата фаза следва да могат да се възползват и дружествата, които не отговарят на критериите, при желание от тяхна страна.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Необходимо е да се определи понятието за място на стопанска дейност, намиращо се в Съюза и принадлежащо към данъкоплатец, който е местно лице за данъчни цели в Съюза. Целта е да се осигури еднакво разбиране на понятието от всички засегнати данъкоплатци и да се изключи възможността за несъответствия, дължащи се на разнородни определения. За разлика от това, формулирането на общо определение за място на стопанска дейност, намиращо се в трета държава или намиращо се в Съюза, но принадлежащо към данъкоплатец, който е местно лице за данъчни цели в трета държава, не следва да се смята за съществено. Поради сложното им взаимодействие с международните споразумения решаването на тези въпроси следва да се търси чрез двустранни данъчни спогодби и чрез националното законодателство.
(6)  Необходимо е да се определи понятието за място на стопанска дейност, намиращо се в Съюза и принадлежащо към данъкоплатец, който е местно лице за данъчни цели в Съюза. Многонационалните дружества твърде често организират прехвърляне на своите печалби към благоприятни данъчни режими, без да плащат никакъв данък или плащайки много нисък данък. Концепцията за място на стопанска дейност би дала възможност за точно и обвързващо определяне на критериите, които да бъдат изпълнени, за да докаже дадено многонационално дружество, че е наистина установено в определена държава. Това ще задължи многонационалните дружества да плащат данъците си при справедливи условия. Целта е да се осигури еднакво разбиране на понятието от всички засегнати данъкоплатци и да се изключи възможността за несъответствия, дължащи се на разнородни определения. Също така е важно формулирането на общо определение за място на стопанска дейност, намиращо се в трета държава или намиращо се в Съюза, но принадлежащо към данъкоплатец, който е местно лице за данъчни цели в трета държава. В случай че трансферно ценообразуване поражда прехвърлянето на печалби в юрисдикции с ниски данъчни ставки, за предпочитане е да се приеме система, която разпределя печалбите чрез формула за разпределение. Съюзът може да установи международен стандарт за модерно и ефикасно корпоративно данъчно облагане чрез приемане на такава система. Комисията следва да изготви проект на насоки за преходния период, в който разпределението въз основа на формула съществува паралелно с други методи на разпределение в отношенията с трети страни, като крайното разпределение въз основа на формула следва да бъде стандартният метод на разпределяне. Комисията следва да внесе предложение за създаването на образец на Съюза за данъчна спогодба, който в крайна сметка може да замени хилядите двустранни спогодби, сключвани от всяка държава членка.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)
(6a)  Цифровите стоки обикновено са изключително мобилни и нематериални. Проучванията показват, че цифровият сектор има голям дял в практиките на агресивно данъчно планиране, тъй като много бизнес модели не се нуждаят от физическа инфраструктура, за да извършват сделки с клиентите и да реализират печалби. Това позволява на най-големите цифрови дружества да плащат близки до нулата данъци върху своите доходи. Националните хазни на държавите членки губят милиарди евро от неосъществени данъчни приходи, поради това, че не са в състояние да облагат с данъци цифрови мултинационални дружества. За справяне с тази реална и неотложна социална несправедливост действащото законодателство в областта на корпоративното данъчно облагане трябва да бъде разширено и да включва нова връзка с цифровото място на стопанска дейност въз основа на значително цифрово присъствие. Необходими са равнопоставени условия на конкуренция за подобни бизнес модели, за да се преодолеят предизвикателствата в данъчната област, които произтичат от контекста на цифровизация, без да се възпрепятства потенциалът на цифровия сектор. В тази връзка особено внимание следва да се обърне на работата, която се извършва от ОИСР по изготвянето на съгласуван в международен план набор от правила.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  От облагаемите приходи следва да се приспадат разходите за дейността и някои други елементи. Подлежащите на приспадане разходи за дейността по принцип следва да включват всички разходи, свързани с продажбите, както и разходите, свързани с реализиране, поддържане или обезпечаване на доход. В подкрепа на иновациите в икономиката и с цел модернизиране на вътрешния пазар следва да се предвиди приспадане за разходите за научноизследователска и развойна дейност, включително свръхприспадане, като тези разходи следва да бъдат изцяло отчетени през годината, в която са направени (с изключение на недвижимото имущество). Малките стартиращи дружества, които нямат свързани дружества и които се характеризират с висока степен на иновативност (категория, която ще обхваща по-специално стартиращите дружества), следва също да бъдат подпомогнати чрез по-голямо свръхприспадане на разходите за научноизследователска и развойна дейност. За да се гарантира правна сигурност, следва да се изготви списък на неподлежащите на приспадане разходи.
(8)  От облагаемите приходи следва да се приспадат разходите за дейността и някои други елементи. Подлежащите на приспадане разходи за дейността по принцип следва да включват всички разходи, свързани с продажбите, както и разходите, свързани с реализиране, поддържане или обезпечаване на доход. В подкрепа на иновациите в икономиката и с цел модернизиране на вътрешния пазар следва да се предвиди приспадане и данъкоплатците следва да получават данъчен кредит за действителни разходи за научноизследователска и развойна дейност, свързани с разходи за персонал, подизпълнители, служители на агенции и лица, работещи на свободна практика, като тези разходи следва да бъдат изцяло отчетени през годината, в която са направени (с изключение на недвижимото имущество). Необходимо е ясно определение за действителните разходи за научноизследователска и развойна дейност, за да се избегнат злоупотреби с приспадането. За да се гарантира правна сигурност, следва да се изготви списък на неподлежащите на приспадане разходи.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Последните тенденции в областта на международното данъчно облагане показаха, че в стремежа да намалят данъчните си задължения в световен мащаб, многонационалните групи от дружества във все по-голяма степен използват схеми за избягване на данъци, което води до свиване на данъчната основа и до прехвърляне на печалби чрез прекомерни лихвени плащания. С цел недопускане на такива практики е необходимо приспадането на разходи за лихви (и други финансови разходи) да бъде ограничено. В този контекст възможността за приспадане на разходи за лихви (и други финансови разходи) следва да се допуска без ограничения само доколкото тези разходи могат да бъдат прихванати от облагаемите приходи от лихви (и други финансови приходи). Всяко превишение на лихвените разходи следва да подлежи на ограничения по отношение на приспадането, които ще бъдат определени въз основа на облагаемата печалба на данъкоплатеца преди лихви, данъци и амортизация („EBITDA“).
(9)  Последните тенденции в областта на международното данъчно облагане показаха, че в стремежа да намалят данъчните си задължения в световен мащаб, многонационалните групи от дружества във все по-голяма степен използват схеми за избягване на данъци, което води до свиване на данъчната основа и до прехвърляне на печалби чрез прекомерни лихвени плащания. С цел недопускане на такива практики е необходимо приспадането на разходи за лихви (и други финансови разходи) да бъде ограничено. В този контекст възможността за приспадане на разходи за лихви (и други финансови разходи) следва да се допуска без ограничения само доколкото тези разходи могат да бъдат прихванати от облагаемите приходи от лихви (и други финансови приходи). Всяко превишение на лихвените разходи следва да подлежи на ограничения по отношение на приспадането, които ще бъдат определени въз основа на облагаемата печалба на данъкоплатеца преди лихви, данъци и амортизация („EBITDA“). Държавите членки биха могли да ограничат допълнително размера на подлежащите на приспадане разходи за лихви и други финансови разходи, за да гарантират по-висока степен на защита.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Фактът, че лихвите, платени по заеми, подлежат на приспадане от данъчната основа на данъкоплатеца, докато това не се отнася за разпределената печалба, дава абсолютно предимство на финансирането чрез дълг спрямо финансирането чрез собствен капитал. Като се имат предвид рисковете, които това създава за задлъжнялостта на дружествата, от решаващо значение е да се предвидят мерки, които да неутрализират ефекта от съществуващото неблагоприятно третиране на финансирането със собствен капитал. В този контекст се предвижда на данъкоплатците да бъде предоставено данъчно облекчение за растеж и инвестиции, съгласно което увеличенията на собствения капитал следва да подлежат на приспадане от данъчната основа на данъкоплатеца при определени условия. Ето защо би било от съществено значение да се гарантира, че системата няма да бъде подложена на въздействието на верижни ефекти, като за тази цел ще бъде необходимо данъчната стойност на дяловите участия на данъкоплатеца в свързани дружества да се изключи. В заключение, за да бъде схемата на данъчното облекчение достатъчно надеждна, ще бъде необходимо да се определят и правила срещу избягването на данъци.
(10)  Фактът, че лихвите, платени по заеми, подлежат на приспадане от данъчната основа на данъкоплатеца, докато това не се отнася за разпределената печалба, дава абсолютно предимство на финансирането чрез дълг спрямо финансирането чрез собствен капитал. Като се имат предвид рисковете, които това създава за задлъжнялостта на дружествата, от решаващо значение е да се предвидят мерки, неутрализиращи ефекта от съществуващото неблагоприятно третиране на финансирането със собствен капитал, като се ограничи възможността за приспадане на лихви, платени по заеми, от данъчната основа на даден данъкоплатец. Подобно правило за ограничаване на лихвите представлява целесъобразно и достатъчно средство за тази цел.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  С цел да се противодейства на прехвърлянето на пасивни (главно финансови) приходи извън дружествата, облагани с високи данъци, следва да се предполага, че всички загуби, които тези дружества понасят в края на данъчната година, съответстват основно на резултатите от търговска дейност. На тази основа на данъкоплатците следва да се предостави възможността да пренасят загуби към следващи периоди за неопределен срок и без ограничения по отношение на подлежащата на приспадане сума на година. Тъй като пренасянето на загуби към следващи периоди цели да се гарантира, че данъкоплатецът се облага върху действителните си доходи, няма основание периодът на пренасяне да бъде ограничен. Що се отнася до възможността за пренасяне на загуби към минали периоди, такова правило не е необходимо, тъй като това е относително рядко срещан случай в практиката на държавите членки и може да доведе до прекомерно усложняване. Освен това следва да се предвиди разпоредба за борба със злоупотребите с цел предотвратяване, възпрепятстване или противодействие на опитите за заобикаляне на правилата за приспадане на загуби чрез закупуване на дружества с отрицателен финансов резултат.
(12)  С цел да се противодейства на прехвърлянето на пасивни (главно финансови) приходи извън дружествата, облагани с високи данъци, следва да се предполага, че всички загуби, които тези дружества понасят в края на данъчната година, съответстват основно на резултатите от търговска дейност. На тази основа на данъкоплатците следва да се предостави възможността да пренасят загуби към следващи периоди за период от пет години с ограничения по отношение на подлежащата на приспадане сума на година. Що се отнася до възможността за пренасяне на загуби към минали периоди, такова правило не е необходимо, тъй като това е относително рядко срещан случай в практиката на държавите членки и може да доведе до прекомерно усложняване. Директива на Съвета (ЕС) № 2016/11641a установява общо правило за борба със злоупотребите с цел предотвратяване, възпрепятстване или противодействие на опитите за заобикаляне на правилата за приспадане на загуби чрез закупуване на дружества с отрицателен финансов резултат. Това общо правило следва систематично да се взема предвид също и при прилагането на настоящата директива.
_________________
1a Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (ОВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 1).
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  За да се подобри състоянието на паричните потоци на дружествата — например чрез компенсиране на първоначалните загуби в държава членка с печалбите, реализирани в друга държава членка — и за да се насърчи трансграничното разширяване в рамките на Съюза, данъкоплатците следва да имат право временно да вземат предвид загубите, понесени от техните преки дъщерни дружества и места на стопанска дейност, намиращи се в други държави членки. За тази цел дружеството майка или главното управление, намиращо се в дадена държава членка, следва да има право да приспадне от данъчната си основа през определена данъчна година пропорционално на своето участие загубите, понесени през същата данъчна година от преките му дъщерни дружества или места на стопанска дейност, намиращи се в други държави членки. Впоследствие от дружеството майка ще се изисква да прибави обратно към данъчната си основа съобразно размера на приспаднатите преди това загуби всички последващи печалби, реализирани от преките му дъщерни дружества или места на стопанска дейност. Тъй като защитата на националните данъчни приходи е от съществено значение, приспаднатите загуби следва автоматично да се прибавят обратно, ако все още не са прибавени след изтичането на определен брой години или ако дружеството вече не отговаря на критериите за пряко дъщерно дружество или място на стопанска дейност.
заличава се
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  От решаващо значение е да се разработят подходящи мерки срещу избягването на данъци с цел да се укрепи устойчивостта на правилата относно общата основа срещу практиките на агресивно данъчно планиране. По-конкретно, системата следва да включва общо правило за борба със злоупотребите (ОПБЗ), придружено от мерки за ограничаване на конкретни форми на избягване на данъци. Като се има предвид, че предназначението на ОПБЗ е преодоляване на практиките за данъчни злоупотреби, които все още не са предмет на специални разпоредби, това правило запълва съществуващи празноти, което не би следвало да се отрази на приложимостта на конкретните правила срещу избягването на данъци. В рамките на Съюза ОПБЗ следва да се прилага за привидни договорености. Освен това е важно да се гарантира, че ОПБЗ се прилага хармонизирано в национален контекст, в трансграничен контекст в рамките на Съюза и в трансграничен контекст по отношение на дружества, установени в трети държави, така че обхватът и резултатите от прилагането му да не се различават.
(15)  От решаващо значение е да се разработят подходящи мерки срещу избягването на данъци с цел да се укрепи устойчивостта на правилата относно общата основа срещу практиките на агресивно данъчно планиране. По-конкретно, системата следва да включва силно и ефективно общо правило за борба със злоупотребите (ОПБЗ), придружено от мерки за ограничаване на конкретни форми на избягване на данъци. Като се има предвид, че предназначението на ОПБЗ е преодоляване на практиките за данъчни злоупотреби, които все още не са предмет на специални разпоредби, това правило запълва съществуващи празноти, което не би следвало да се отрази на приложимостта на конкретните правила срещу избягването на данъци. В рамките на Съюза ОПБЗ следва да се прилага за привидни договорености. Освен това е важно да се гарантира, че ОПБЗ се прилага хармонизирано в национален контекст, в трансграничен контекст в рамките на Съюза и в трансграничен контекст по отношение на дружества, установени в трети държави, така че обхватът и резултатите от прилагането му да не се различават.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  Тъй като несъответствията при хибридни субекти и инструменти обикновено водят до двойно приспадане (т.е. приспадане и в двете държави) или приспадане на дохода в едната държава, без да е включен в данъчната основа в другата държава, това се отразява върху вътрешния пазар, като изкривява неговите механизми и създава празноти, благодарение на които практиките за избягване на данъци се разрастват. Като се има предвид, че несъответствията се пораждат от националните различия в правната квалификация на някои видове субекти или финансови плащания, по принцип такива несъответствия не възникват сред дружества, които прилагат общи правила при изчисляването на данъчната си основа. Несъответствията обаче биха продължили да съществуват при взаимодействието между нормативната уредба за общата основа и националните системи за корпоративно данъчно облагане или тези на трети държави. За да се неутрализира ефектът от договореностите, които включват несъответствия при хибридни субекти и инструменти, е необходимо да се определят правила, чрез които една от двете юрисдикции, между които се проявява несъответствие, да отказва приспадането на плащане или да гарантира, че съответният приход е включен в основата за облагане с корпоративен данък.
(17)  Тъй като несъответствията при клонове и при хибридни образувания и инструменти обикновено водят до двойно приспадане (т.е. приспадане и в двете държави) или приспадане на дохода в едната държава, без да е включен в данъчната основа в другата държава, това се отразява върху вътрешния пазар, като изкривява неговите механизми и създава празноти, благодарение на които практиките за избягване на данъци се разрастват. Като се има предвид, че несъответствията се пораждат от националните различия в правната квалификация на някои видове субекти или финансови плащания, по принцип такива несъответствия не възникват сред дружества, които прилагат общи правила при изчисляването на данъчната си основа. Несъответствията обаче биха продължили да съществуват при взаимодействието между нормативната уредба за общата основа и националните системи за корпоративно данъчно облагане или тези на трети държави. За да се неутрализира ефектът от несъответствия при хибридни образувания и инструменти или свързани договорености, Директива (ЕС) 2016/1164 определя правила относно несъответствия при хибридни образувания и инструменти и обратни несъответствия при хибридни образувания и инструменти. Тези правила следва систематично да се вземат предвид при прилагането на настоящата директива.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)
(17а)  Държавите членки следва да не бъдат възпрепятствани да въвеждат допълнителни мерки за борба срещу избягването на данъци с цел да ограничат отрицателните последици от прехвърлянето на печалби до трети страни с ниски данъчни ставки, които не извършват непременно автоматичен обмен на данъчна информация в съответствие със стандартите на Съюза.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 17 б (ново)
(17б)  Държавите членки следва да въведат система от санкции за нарушения от страна на предприятията на национални разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, както е предвидено в националното право, и следва да информират Комисията за това.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 19
(19)  За да се допълнят или изменят някои несъществени елементи на настоящата директива, на Комисията следва да бъде делегирано правомощие за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на: i) отчитането на промените в законодателството на държавите членки относно правната форма на дружествата и корпоративното данъчно облагане и съответно изменение на приложения I и II; ii) формулирането на допълнителни определения; iii) приемането на подробни правила срещу избягването на данъци в редица специфични области, свързани с данъчното облекчение за растеж и инвестиции; (iv) по-подробно определяне на понятията за правна и икономическа собственост на отдадени на лизинг активи; (v) изчисляване на капитала и лихвите при лизингови плащания и амортизируемата стойност на отдадени на лизинг активи; и (vi) по-точно определяне на категориите дълготрайни активи, подлежащи на амортизация; От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
(19)  За да се допълнят или изменят някои несъществени елементи на настоящата директива, на Комисията следва да бъде делегирано правомощие за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на: i) отчитането на промените в законодателството на държавите членки относно правната форма на дружествата и корпоративното данъчно облагане и съответно изменение на приложения I и II; ii) формулирането на допълнителни определения; (iii) по-подробно определяне на понятията за правна и икономическа собственост на отдадени на лизинг активи; (iv) изчисляване на капитала и лихвите при лизингови плащания и амортизируемата стойност на отдадени на лизинг активи; (v) по-точно определяне на категориите дълготрайни активи, подлежащи на амортизация; и vi) изготвяне на насоки за преходния период, в който разпределението въз основа на формула съществува паралелно с други методи на разпределение в отношенията с трети страни. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 19 а (ново)
(19a)  Комисията следва да осигури еднаквото прилагане на настоящата директива, за да се избегнат ситуации, при които компетентните органи на държавите членки прилагат различни режими. Освен това липсата на хармонизирани счетоводни правила в Съюза не следва да води до нови възможности за данъчно планиране и данъчен арбитраж. Следователно хармонизирането на счетоводните правила би могло да подобри общия режим, особено при положение че и когато всички предприятия в Съюза попадат под този режим.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 23
(23)  От Комисията следва да се изиска да направи преглед на прилагането на настоящата директива пет години след влизането ѝ в сила и да докладва за това на Съвета. От държавите членки следва да се изиска да съобщят на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива,
(23)  Тъй като настоящата директива съдържа важна промяна в правилата за облагане с корпоративен данък, от Комисията следва да се изиска да извърши надлежна оценка на прилагането на настоящата директива пет години след влизането ѝ в сила и да докладва за това на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад за прилагането следва да включва най-малко следните точки: въздействието на системата за данъчно облагане, предвидена в настоящата директива, върху данъчните приходи на държавите членки, предимствата и недостатъците на системата за малките и средните предприятия, въздействието върху справедливото събиране на данъци в държавите членки и въздействието върху вътрешния пазар като цяло, със специален акцент върху евентуалното нарушаване на конкуренцията между дружествата, за които са приложими новите правила, предвидени в настоящата директива. От Комисията следва да се изиска да направи преглед на прилагането на настоящата директива десет години след влизането ѝ в сила и да докладва за това на Европейския парламент и на Съвета. От държавите членки следва да се изиска да съобщят на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива,
Изменение 21
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
1.  С настоящата директива се установява система за данъчно облагане на определени дружества чрез обща основа и се определят правила за изчисляването на тази основа.
1.  С настоящата директива се установява система на обща основа за данъчно облагане в Съюза на определени дружества и се определят правила за изчисляването на тази основа, включително мерки за предотвратяване на избягването на данъци и относно мерките във връзка с международното измерение на предлаганата система за данъчно облагане.
Изменение 22
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – уводна част
1.  Разпоредбите на настоящата директива се прилагат по отношение на дружество, учредено съгласно законодателството на държава членка, включително местата му на стопанска дейност в други държави членки, ако дружеството отговаря на всички изброени по-долу условия:
1.  Разпоредбите на настоящата директива се прилагат по отношение на дружество, учредено съгласно законодателството на държава членка, включително местата му на стопанска дейност и цифровите му места на стопанска дейност в други държави членки, ако дружеството отговаря на всички изброени по-долу условия:
Изменение 23
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква в
в)  то принадлежи към консолидирана група за целите на финансовата отчетност, чиито общи консолидирани приходи надвишават 750 000 000 EUR през финансовата година, предхождаща съответната финансова година;
в)  то принадлежи към консолидирана група за целите на финансовата отчетност, чиито общи консолидирани приходи надвишават 750 000 000 EUR през финансовата година, предхождаща съответната финансова година. Този праг се свежда до нула в рамките на срок от най-много седем години;
Изменение 24
Предложение за директива
Член 2 – параграф 3
3.  Дружество, което отговаря на условията по параграф 1, букви а) и б), но не отговаря на условията по букви в) или г) от посочения параграф, може да избере, включително по отношение на местата си на стопанска дейност, намиращи се в други държави членки, да прилага правилата на настоящата директива за период от пет данъчни години. Този срок се удължава автоматично за последващи периоди от пет данъчни години, освен ако не е подадено уведомление за прекратяване, както е посочено в член 65, параграф 3. Спазването на условията по параграф 1, букви а) и б) важи при всяко следващо удължаване.
3.  Дружество, което отговаря на условията по параграф 1, букви а) и б), но не отговаря на условията по букви в) или г) от посочения параграф, може да избере, включително по отношение на местата си на стопанска дейност, намиращи се в други държави членки, да прилага правилата на настоящата директива.
Изменение 25
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4
4.  Разпоредбите на настоящата директива не се прилагат по отношение на корабоплавателните дружества, за които се прилага специален данъчен режим. Корабоплавателните дружества, за които се прилага специален данъчен режим, се вземат предвид за целите на определянето на дружествата, които са членове на една и съща група, както е посочено в член 3.
заличава се
Изменение 26
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква а
а)  право да упражнява повече от 50% от правата на глас; както и
а)  право да упражнява права на глас, надхвърлящи 50%; както и
Изменение 27
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 12
(12)  „разходи по заеми“ означава лихвени разходи по всички форми на задължения, други разходи, икономически равностойни на лихви, и разходи във връзка с набирането на средства, както е определено в националното законодателство, включително плащания по заеми с право на участие в печалбата, начислени лихви по конвертируеми облигации и облигации с нулев купон, плащания по алтернативни механизми за финансиране, елементи, свързани с финансовите разходи на плащания по финансов лизинг, капитализирана лихва, включена в балансовата стойност на свързан актив, амортизацията на капитализираната лихва, суми, изчислени на базата на възвръщане на финансирането съгласно правилата за трансферно ценообразуване, суми на условни лихви по дериватни инструменти или споразумения за хеджиране, свързани със заеми на субекта, определената доходност при увеличения на нетния собствен капитал, както е посочено в член 11 от настоящата директива, определени печалби и загуби от обмяна на валута по заеми и инструменти, свързани с набирането на средства, гаранционни такси за механизми за финансиране, такси при договорености и подобни разходи, свързани със заемането на средства;
(12)  „разходи по заеми“ означава лихвени разходи по всички форми на задължения, други разходи, икономически равностойни на лихви, и разходи във връзка с набирането на средства, както е определено в националното законодателство, включително плащания по заеми с право на участие в печалбата, начислени лихви по конвертируеми облигации и облигации с нулев купон, плащания по алтернативни механизми за финансиране, елементи, свързани с финансовите разходи на плащания по финансов лизинг, капитализирана лихва, включена в балансовата стойност на свързан актив, амортизацията на капитализираната лихва, суми, изчислени на базата на възвръщане на финансирането съгласно правилата за трансферно ценообразуване, суми на условни лихви по дериватни инструменти или споразумения за хеджиране, свързани със заеми на субекта, определени печалби и загуби от обмяна на валута по заеми и инструменти, свързани с набирането на средства, гаранционни такси за механизми за финансиране, такси при договорености и подобни разходи, свързани със заемането на средства;
Изменение 28
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 30 a (нова)
(30a)  „данъчна юрисдикция, която не оказва съдействие“ означава юрисдикция, за която важи едно от следните условия:
а)  юрисдикцията не изпълнява международните стандарти за прозрачност;
б)  в юрисдикцията съществуват потенциални преференциални режими;
в)  в юрисдикцията съществува данъчен режим, който не прилага корпоративен данък или прилага близка до нулева ставка на корпоративния данък;
Изменение 29
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 30 б (нова)
(30б)  „икономическа същност“ означава фактически критерии, включително във връзка с цифровата икономика, които могат да се използват за определянето на данъчното присъствие на дадено предприятие, като наличието на човешки и материални ресурси, които са специфични за субекта, автономията на неговото управление, неговата правна реалност, приходите, които то генерира, и когато е целесъобразно, естеството на неговите активи;
Изменение 30
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 30 в (нова)
(30в)  „дружество „пощенска кутия“ означава всякакъв вид юридическо лице, което няма икономическа същност и което е създадено единствено за целите на данъчното облагане;
Изменение 31
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 30 г (нова)
(30г)  „разходи за лицензионни възнаграждения“ означава разходите, произтичащи от всякакви плащания за използването или правото на използване на всякакви авторски права за литературни, творчески или научни произведения, в това число кинематографични кинофилми и софтуер, всеки патент, търговска марка, дизайн или модел, план, тайна формула или процес, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит, или всеки друг нематериален актив; плащанията за използването или правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване се считат за разходи за лицензионни възнаграждения;
Изменение 32
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 30 д (нова)
(30д)  „трансферни цени“ означава цените, по които дадено предприятие прехвърля материални активи или нематериални активи или предоставя услуги на свързани предприятия;
Изменение 33
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 31
(31)  „несъответствие при хибридни субекти и инструменти“ означава ситуация, възникнала между данъкоплатец и свързано дружество или структурирана договореност между страни в различни данъчни юрисдикции, при която разликите в правната квалификация на финансовия инструмент или субекта или в третирането на търговско присъствие като място на стопанска дейност пораждат някое от следните обстоятелства:
(31)  „несъответствие при хибридни образувания и инструменти“ означава несъответствие при хибридни образувания и инструменти съгласно определението в член 2, точка 9 от Директива (ЕС) 2016/1164;
а)  приспадане на едно и също плащане, разходи или загуби от данъчната основа както в юрисдикцията, в която се намира източникът на плащането, в която е направен разходът или е понесена загубата, така и в другата юрисдикция („двойно приспадане“);
б)  приспадане на плащане от данъчната основа в юрисдикцията, в която се намира източникът на плащането, без да има съответстващо на него включване за данъчни цели на същото плащане в другата юрисдикция („приспадане без включване“);
в)  при разлики в третирането на търговско присъствие като място на стопанска дейност — данъчно необлагане на дохода, чийто източник се намира в дадена юрисдикция, без съответно включване за данъчни цели на същия доход в другата юрисдикция („данъчно необлагане без включване“).
Несъответствието при хибридни субекти и инструменти възниква единствено доколкото едно и също приспаднато плащане или едни и същи направени разходи или понесени загуби в две юрисдикции надвишават размера на дохода, който е включен в двете юрисдикции и който може да се смята за доход от един и същи източник.
Несъответствието между хибридни субекти и инструменти също така включва прехвърлянето на финансов инструмент съгласно структурирана договореност с данъкоплатец, когато базовата възвръщаемост по прехвърления финансов инструмент се третира за данъчни цели като произтичаща едновременно от повече от една от страните по тази договореност, които са местни лица за данъчни цели на различни юрисдикции, което поражда някоя от следните ситуации:
а)  приспадане на плащане, свързано с базовата възвръщаемост, без съответстващо на него включване за данъчни цели, освен ако базовата възвръщаемост не е включена в облагаемия доход на една от страните;
б)  данъчно облекчение за данъка, удържан при източника, върху плащане, произтичащо от прехвърления финансов инструмент, към повече от една от участващите страни;
Изменение 34
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 32
(32)  „структурирана договореност“ е договореност, включваща несъответствие при хибридни субекти и инструменти, когато несъответствието е калкулирано в условията по тази договореност, или договореност, която има за цел да доведе до несъответствие при хибридни субекти и инструменти, освен ако данъкоплатецът или свързаното дружество основателно не са могли да знаят за несъответствието и не са поделили помежду си стойността на данъчното облекчение, произтичащо от несъответствието;
заличава се
Изменение 35
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 33 a (нова)
(33a)  „цифрово място на стопанска дейност“ означава значително цифрово присъствие на данъкоплатец, който предоставя услуги в юрисдикция, предназначени за потребители или предприятия в тази юрисдикция, в съответствие с критериите, установени в член 5, параграф 2a);
Изменение 36
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 33 б (нова)
(33б)  „европейски данъчен идентификационен номер „или „ДИН“ означава номер съгласно определението в съобщението на Комисията от 6 декември 2012 г., съдържащо план за действие за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци.
Изменение 37
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2
Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 66 с цел да формулира определения на допълнителни понятия.
Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 66 с цел да актуализира съществуващите определения или да формулира определения на допълнителни понятия.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част
1.  Счита се, че данъкоплатецът има място на стопанска дейност в държава членка, различна от тази, в която той е местно лице за данъчни цели, когато разполага с определено място в другата държава членка, посредством което извършва цялостно или частично стопанската си дейност, включително:
1.  Счита се, че данъкоплатецът има място на стопанска дейност, което включва цифрово място на стопанска дейност в държава членка, различна от юрисдикцията, в която той е местно лице за данъчни цели, когато разполага с определено място на стопанска дейност или цифрово присъствие в другата държава членка, посредством което извършва цялостно или частично стопанската си дейност, включително:
Изменение 39
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква e a (нова)
еа)  цифрова платформа или всякакъв друг цифров модел на стопанска дейност, основаващ(а) се на събирането и използването на данни за търговски цели.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 а (нов)
2а.  Ако данъкоплатец, пребиваващ в дадена юрисдикция, предоставя достъп до или предлага цифрова платформа, като например електронно приложение, база данни, онлайн пазар, пространство за съхраняване, или предлага търсачка или рекламни услуги на уебсайт или чрез електронно приложение, се счита, че данъкоплатецът има цифрово място на стопанска дейност в държава членка, различна от юрисдикцията, в която пребивава, за данъчни цели, ако общата сума на приходите на данъкоплатеца или на свързаното дружество, произтичащи от операции от разстояние, генерирани от горепосочените цифрови платформи в чуждестранната юрисдикция, надвишава 5 000 000 EUR годишно, и когато е изпълнено едно от следните условия:
а)  най-малко 1 000 месечно регистрирани индивидуални потребители с местоживеене в държава членка, различна от юрисдикцията, където данъкоплатецът пребивава за данъчни цели, са влезли във или са посетили цифровата платформа на данъкоплатеца;
б)  били са сключени най малко 1 000 цифрови договора месечно с клиенти или потребители с местоживеене в чуждестранната юрисдикция в данъчната година;
в)  обемът на цифровото съдържание, събрано от данъкоплатеца през облагаема година, надхвърля 10% от общото цифрово съдържание, съхранявано от групата.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 66 за изменение на настоящата директива, като коригира факторите, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф въз основа на напредъка на международните споразумения.
Ако в допълнение към прага на приходите, определен в алинея първа от настоящия параграф, един или повече от трите цифрови фактора, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф, са приложими за даден данъкоплатец в съответната държава членка, то за него се счита, че има място на стопанска дейност в тази държава членка.
От данъкоплатеца се изисква да оповести на данъчните органи всяка информация от значение за определянето на мястото на стопанска дейност или цифровото място на стопанска дейност в съответствие с настоящия член.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 1
В допълнение към сумите, подлежащи на приспадане като разходи за научноизследователска и развойна дейност в съответствие с параграф 2, данъкоплатецът може също да приспадне за една данъчна година допълнително 50 % от тези разходи, направени през същата година, с изключение на разходите, свързани с движими дълготрайни материални активи. Когато разходите за научноизследователска и развойна дейност надвишават 20 000 000 EUR, данъкоплатецът може да приспадне 25 % от размера на превишението.
За разходи за научноизследователска и развойна дейност, които не надвишават 20 000 000 EUR и са свързани с персонала, включително заплати, подизпълнители и служители на агенции и лица, работещи на свободна практика, данъкоплатецът получава данъчен кредит в размер на 10% от направените разходи.
Изменение 42
Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 2
Чрез дерогация от първа алинея данъкоплатецът може да приспадне допълнително 100 % от разходите си за научноизследователска и развойна дейност в размер до 20 000 000 EUR, при положение че данъкоплатецът отговаря на всички изброени по-долу условия:
заличава се
а)  не е дружество, търгувано на регулиран пазар, броят на служителите му е под 50 и годишният му оборот и/или годишното балансово число не надвишава 10 000 000 EUR;
б)  не е бил регистриран за период, по-дълъг от пет години. Ако данъкоплатецът не подлежи на регистрация, за начало на периода от пет години може да се приеме моментът, в който дружеството започва да извършва стопанска дейност или от който подлежи на данъчно облагане за тази дейност;
в)  дружеството не е формирано в резултат на сливане;
г)  няма свързани дружества.
Изменение 43
Предложение за директива
Член 11
[...]
заличава се
Изменение 44
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква б
б)  50% от представителните разходи до размер, който не надвишава [x] % от приходите през данъчната година;
б)  50% от редовните и необходими представителни разходи, свързани пряко със или отнасящи се до стопанската дейност на данъкоплатеца, до размер, който не надвишава [x] % от приходите през данъчната година;
Изменение 45
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква в
в)  прехвърляне на неразпределена печалба като резерв, който е част от собствения капитал на дружеството;
в)  прехвърляне на неразпределена печалба като резерв, който е част от собствения капитал на дружеството, различна от печалбата, заделена като резерв от кооперативни предприятия и кооперативни консорциуми, както по време на текущата дейност на предприятието, така и след изтичането на срока на тази дейност, в съответствие с националните правила за данъчно облагане;
Изменение 46
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква йa) (нова)
йа)  разходи за бенефициенти, разположени в държави, които са в списъка на ЕС на данъчни юрисдикции, които не оказват съдействие (известни също така като „данъчни убежища“);
Изменение 47
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1
Превишението на разходите по заеми подлежи на приспадане през данъчната година, през която са направени, за максимум 30% от печалбата на данъкоплатеца преди лихви, данъци и амортизации („EBITDA“) или до сума с максимален размер от 3 000 000 EUR, като се взема по-голямата от двете стойности.
Превишението на разходите по заеми подлежи на приспадане през данъчната година, през която са направени, за максимум 10% от печалбата на данъкоплатеца преди лихви, данъци и амортизации („EBITDA“) или до сума с максимален размер от 1 000 000 EUR, като се взема по-голямата от двете стойности.
Изменение 48
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 2
За целите на настоящия член, когато на данъкоплатеца е разрешено или от него се изисква да действа от името на група, както е определено в разпоредбите, уреждащи националните системи за данъчно облагане на групи от дружества, цялата група се третира като данъкоплатец. В тези случаи превишението на разходите по заеми и EBITDA се изчисляват за цялата група. Сумата от 3 000 000 EUR също се отнася за цялата група.
За целите на настоящия член, когато на данъкоплатеца е разрешено или от него се изисква да действа от името на група, както е определено в разпоредбите, уреждащи националните системи за данъчно облагане на групи от дружества, цялата група се третира като данъкоплатец. В тези случаи превишението на разходите по заеми и EBITDA се изчисляват за цялата група. Сумата от 1 000 000 EUR също се отнася за цялата група.
Изменение 49
Предложение за директива
Член 13 – параграф 6
6.  Превишението на разходите по заеми, което не може да се приспадне през дадена данъчна година, се пренася към следващи периоди без ограничение във времето.
6.  Превишението на разходите по заеми, което не може да се приспадне през дадена данъчна година, се пренася към следващи периоди за период от пет години.
Изменение 50
Предложение за директива
Член 14 a (нов)
Член 1а
Специфични изключения
Печалбата, заделена като резерв от кооперативи и консорциуми, както по време на текущата дейност на дадено дружество, така и след приключването на тази дейност, както и ползите, предоставяни от кооперативи и консорциуми на техните собствени членове, подлежат на приспадане, когато приспадането е позволено от данъчното национално право.
Изменение 51
Предложение за директива
Член 29
Член 29
Член 29
Данъчно облагане при напускане
Данъчно облагане при напускане
1.   Сумата, равна на пазарната стойност на прехвърлените активи към момента на напускането им, минус стойността им за данъчни цели, се третира като начислени приходи при някое от следните обстоятелства:
За целите на настоящата директива се прилагат правилата за данъчно облагане при напускане, посочени в Директива (EС) 2016/1164.
а)  когато данъкоплатецът прехвърля активи от главното си управление към мястото си на стопанска дейност в друга държава членка или в трета държава;
б)  когато данъкоплатецът прехвърля активи от мястото си на стопанска дейност в държава членка към главното си управление или друго място на стопанска дейност в друга държава членка, или в трета държава, доколкото в резултат на прехвърлянето държавата членка на мястото на стопанска дейност вече няма право да облага с данъци прехвърлените активи;
в)  когато данъкоплатецът променя юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, към друга държава членка или към трета държава, освен по отношение на онези активи, които продължават да имат ефективна връзка с мястото на стопанска дейност в първата държава членка;
г)  когато данъкоплатецът прехвърля дейността, извършвана от неговото място на стопанска дейност, от държава членка към друга държава членка или трета държава, доколкото в резултат на прехвърлянето държавата членка на мястото на стопанска дейност вече няма право да облага с данъци прехвърлените активи.
2.  Държавата членка, към която се прехвърлят активите, юрисдикцията, на която субектът е местно лице за данъчни цели, или дейността на мястото на стопанска дейност, приема стойността, определена от държавата членка на данъкоплатеца или на мястото на стопанска дейност, като първоначална стойност на активите за данъчни цели.
3.  Настоящият член не се прилага при прехвърляне на активи, свързани с финансирането на ценни книжа, активи, предоставени като обезпечение, или в случаите, в които активите се прехвърлят с цел изпълнението на пруденциалните капиталови изисквания или с цел управление на ликвидността, когато е предвидено тези активи да се върнат обратно в държавата членка на прехвърлителя в срок от 12 месеца.
Изменение 52
Предложение за директива
Член 41 – параграф 1
1.  Загубите, понесени през дадена данъчна година от данъкоплатец, който е местно лице, или от място на стопанска дейност на данъкоплатец, който не е местно лице, могат да бъдат пренесени и приспаднати през следващи данъчни години, освен ако в настоящата директива не е предвидено друго.
1.  Загубите, понесени през дадена данъчна година от данъкоплатец, който е местно лице, или от място на стопанска дейност на данъкоплатец, който не е местно лице, могат да бъдат пренесени и приспаднати през следващи данъчни години, за максимален срок от пет години.
Изменение 53
Предложение за директива
Член 42
Член 42
заличава се
Компенсиране на загубите и последващо възстановяване
1.  Данъкоплатец, който е местно лице и който след приспадането на загубите си съгласно член 41 все още е с положителен финансов резултат, може в допълнение към тях да приспадне загубите, понесени през същата данъчна година от преките му дъщерни дружества, отговарящи на условията, както е посочено в член 3, параграф 1, или от мястото (местата) на стопанска дейност, намиращи се в други държави членки. Това компенсиране на загубите се предоставя за ограничен период от време в съответствие с параграфи 3 и 4 от настоящия член.
2.  Приспадането е пропорционално на участието на данъкоплатеца, който е местно лице, в дъщерните му дружества, отговарящи на условията, както е посочено в член 3, параграф 1, като за местата на стопанска дейност приспадането е пълно. При намаляването на данъчната основа на данъкоплатеца, който е местно лице, в никакъв случай не се допуска достигането на отрицателни стойности.
3.  Данъкоплатецът, който е местно лице, добавя обратно към данъчната си основа до размера на приспадната преди това като загуба сума всички последващи печалби, реализирани от неговите дъщерни дружества, отговарящи на условията, както е посочено в член 3, параграф 1, или от неговите места на стопанска дейност.
4.  Загубите, приспаднати съгласно параграфи 1 и 2, автоматично се включват обратно в данъчната основа на данъкоплатеца, който е местно лице, при някое от следните обстоятелства:
а)  когато в края на петата данъчна година след като загубите са станали подлежащи на приспадане не е включена обратно никаква печалба или включената обратно печалба не съответства на пълния размер на приспаднатите загуби;
б)  когато дъщерното дружество, отговарящо на условията, както е посочено в член 3, параграф 1, бъде продадено, обявено в ликвидация или преобразувано в място на стопанска дейност;
в)  когато мястото на стопанска дейност бъде продадено, обявено в ликвидация или преобразувано в дъщерно дружество;
г)  когато дружеството майка вече не отговаря на изискванията по член 3, параграф 1.
Изменение 54
Предложение за директива
Член 45 а (нов)
Член 45a
Действителни данъчни вноски
Докато прагът, посочен в член 2, параграф 1, буква в), все още е приложим, държавите членки следят и публикуват действителните данъчни вноски на малките и средните предприятия и многонационалните предприятия във всички държави членки, така че държавите членки да могат да гарантират еднакви условия на конкуренция за тези дружества в рамките на Съюза и да намалят административната тежест и разходите за малките и средните предприятия.
Изменение 55
Предложение за директива
Член 53 – параграф 1 – алинея 1
Чрез дерогация от член 8, букви в) и г) данъкоплатецът не се освобождава от данъци върху доходите от чужбина, които е получил като разпределена печалба от субект в трета държава или като постъпления от продажбата на акции, държани в субект в трета държава, когато в държавата, в която е местно лице за данъчни цели, този субект подлежи на облагане със законоустановена ставка на корпоративния данък, която е по-ниска от половината от законоустановената данъчна ставка, която би се прилагала за данъкоплатеца във връзка с такива доходи от чужбина в държавата членка, на която той е местно лице за данъчни цели.
Чрез дерогация от член 8, букви в) и г) данъкоплатецът не се освобождава от данъци върху доходите от чужбина, непроизтичащи от активна стопанска дейност и които е получил като разпределена печалба от субект в трета държава или като постъпления от продажбата на акции, държани в субект в трета държава, когато в държавата, в която е местно лице за данъчни цели, този субект подлежи на облагане със законоустановена ставка на корпоративния данък, която е по-ниска от 15%, във връзка с такива доходи от чужбина в държавата членка, на която той е местно лице за данъчни цели.
Изменение 56
Предложение за директива
Член 53 – параграф 2
2.  В случаите, в които се прилага параграф 1, данъкоплатецът подлежи на облагане с данък върху дохода от чужбина с приспадане на данъка, платен в третата държава, от данъчното му задължение в държавата членка, на която той е местно лице за данъчни цели. Приспадането не може да надвишава сумата на данъка, изчислена преди приспадането и произтичаща от дохода, който може да бъде обложен с данък.
2.  В случаите, в които се прилага параграф 1, данъкоплатецът подлежи на облагане с данък върху дохода от чужбина с приспадане на данъка, платен в третата държава, от данъчното му задължение в държавата членка, на която той е местно лице за данъчни цели. Приспадането не може да надвишава сумата на данъка, изчислена преди приспадането и произтичаща от дохода, който може да бъде обложен с данък. За да се възползва от приспадането, от данъкоплатеца се изисква да докаже пред националните данъчни органи, че доходите от чужбина произтичат от активна стопанска дейност, като за тази цел би могло да се използва удостоверение, предоставено от чуждестранните данъчни органи.
Изменение 57
Предложение за директива
Член 58
Член 58
Член 58
Общо правило за борба със злоупотребите
Общо правило за борба със злоупотребите
1.   При изчисляването на данъчната основа съгласно разпоредбите на настоящата директива държавата членка не взема предвид дадена договореност или поредица от договорености, които предвид всички относими факти и обстоятелства са привидни, тъй като са били въведени с основната цел да бъде получено данъчно предимство, което противоречи на предмета или целта на настоящата директива. Една договореност може да включва няколко етапа или части.
За целите на настоящата директива се прилагат общите правила за борба със злоупотребите, посочени в Директива (EС) 2016/1164.
2.  За целите на параграф 1 договореността или поредицата от договорености се счита за привидна дотолкова, доколкото тя не е въведена поради основателни търговски съображения, които отразяват икономическата действителност.
3.  Договореностите или поредиците от договорености, които не се вземат предвид в съответствие с параграф 1, се третират за целите на изчисляването на данъчната основа съобразно тяхната икономическа същност.
Изменение 58
Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
Субектът или мястото на стопанска дейност, чиито печалби не се облагат с данък или са освободени от данъчно облагане в държавата членка на главното му управление, се третират като контролирано чуждестранно дружество, когато са изпълнени следните условия:
Държавата членка на данъкоплатеца разглежда дадено образувание или място на стопанска дейност, чиято печалба не подлежи на данъчно облагане или е освободена от данъци във въпросната държава членка, като контролирано чуждестранно дружество, когато са изпълнени следните условия
Изменение 59
Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  действителният корпоративен данък, платен върху печалбата от субекта или мястото на стопанска дейност, е по-нисък от разликата между корпоративния данък, който би бил начислен върху печалбата на субекта или мястото на стопанска дейност съгласно разпоредбите на настоящата директива, и действителния корпоративен данък, платен върху тази печалба от субекта или мястото на стопанска дейност.
б)  печалбата на образуванието се облага със ставка на корпоративен данък, по-ниска от 15%; тази ставка се оценява въз основа на печалбата преди прилагането на операциите, въведени от тези държави за намаляване на облагаемата основа, към която се прилага ставката; тази ставка се преразглежда всяка година в зависимост от икономическото развитие на световната търговия.
Изменение 60
Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 2
За целите на първа алинея, буква б) при изчисляването на корпоративния данък, който би бил начислен върху печалбата на субекта в съответствие с разпоредбите на директивата в държавата членка на данъкоплатеца, доходите на всяко място на стопанска дейност на субект, който не е обект на данъчно облагане или е освободен от данък в юрисдикцията на контролираното чуждестранно дружество, не се вземат предвид.
заличава се
Изменение 61
Предложение за директива
Член 59 – параграф 2
2.  Когато субект или място на стопанска дейност се третира като контролирано чуждестранно дружество съгласно параграф 1, неразпределените доходи на субекта или мястото на стопанска дейност се облагат с данък дотолкова, доколкото произтичат от следните категории:
2.  Когато образуванието или място на стопанска дейност се разглежда като контролирано чуждестранно дружество съгласно параграф 1, държавата членка на данъкоплатеца включва в данъчната основа:
а)  неразпределените доходи на образуванието или доходите на мястото на стопанска дейност, които произтичат от следните категории:
а)   лихви или всякакви други доходи от финансови активи;
i)   лихви или всякакви други доходи от финансови активи;
б)   авторски и лицензионни възнаграждения или всякакви други доходи от интелектуална собственост;
ii)   авторски и лицензионни възнаграждения или всякакви други доходи от интелектуална собственост;
в)   дивиденти и постъпления от продажба на акции;
iii)   дивиденти и постъпления от продажба на акции;
г)   доходи от финансов лизинг;
iv)   доходи от финансов лизинг;
д)   доходи от застрахователна, банкова и друга финансова дейност;
v)   доходи от застрахователна, банкова и друга финансова дейност;
е)   доходи от дружества за издаване на фактури, които имат приходи от продажби на стоки и предоставяне на услуги, закупени от и продавани на свързани дружества, и които имат малка или никаква добавена икономическа стойност.
vi)   доходи от дружества за издаване на фактури, които имат приходи от продажби на стоки и предоставяне на услуги, закупени от и продавани на свързани дружества, и които имат малка или никаква добавена икономическа стойност.
Първа алинея не се прилага по отношение на контролирано чуждестранно дружество, което е местно лице или се намира в държава членка или в трета държава, която е страна по Споразумението за ЕИП, когато контролираното чуждестранно дружество е създадено поради основателни търговски съображения, които отразяват икономическата действителност. За целите на настоящия член дейността на контролираното чуждестранно дружество отразява икономическата действителност, доколкото тази дейност е подкрепена със съответния персонал, оборудване, активи и помещения.
Настоящата буква не се прилага, когато контролираното чуждестранно дружество извършва съществена стопанска дейност с помощта на персонал, оборудване, активи и помещения, което е доказано от съответните факти и обстоятелства. Когато контролираното чуждестранно дружество е местно лице или е в трета държава, която не е страна по Споразумението за ЕИП, държавите членки могат да решат да се въздържат от прилагането на първата алинея, или
б)  неразпределените доходи на образуванието или на мястото на стопанска дейност, които произтичат от привидни договорености, въведени с основната цел да бъде получено данъчно предимство.
За целите на настоящата буква дадена договореност или поредица от договорености се счита за привидна дотолкова, доколкото образуванието или мястото на стопанска дейност не би било собственик на активите или не би поело рисковете, от които се генерира целият му доход или част от него, ако не беше контролирано от дружество, в което се упражняват съществените функции на персонала, които са от значение за тези активи и рискове и които са от ключова важност за генерирането на доходите на контролираното дружество.
Изменение 62
Предложение за директива
Член 59 – параграф 3 – алинея 1
Субектът или мястото на стопанска дейност не се третират като контролирано чуждестранно дружество, както е посочено в параграф 1, когато не повече от една трета от дохода, получен от субекта или мястото на стопанска дейност, попада в категориите по параграф 2, букви а) — е).
Когато съгласно правилата на държава членка данъчната основа на данъкоплатец се изчислява в съответствие с параграф 2, буква а), държавата членка може да реши да не разглежда дадено образувание или място на стопанска дейност като контролирано чуждестранно дружество по параграф 1, ако една трета или по-малка част от доходите, които се начисляват на образуванието или мястото на стопанска дейност, попада в категориите по параграф 2, буква а).
Изменение 63
Предложение за директива
Член 59 – параграф 3 – алинея 2
Финансовите дружества не се третират като контролирани чуждестранни дружества съгласно параграф 1, когато не повече от една трета от дохода, получен от субекта или мястото на стопанска дейност по категориите съгласно параграф 2, букви а) — е), произтича от сделки с данъкоплатец или свързаните му дружества.
Когато съгласно правилата на държава членка данъчната основа на данъкоплатец се изчислява в съответствие с параграф 2, буква а), държавата членка може да реши да не разглежда финансовите предприятия като контролирани чуждестранни дружества, ако една трета или по-малка част от доходите на образуванието от категориите по параграф 2, буква а) идва от сделки с данъкоплатеца или негови свързани предприятия.
Изменение 64
Предложение за директива
Член 59 – параграф 3 а (нов)
3a.  Държавите членки могат да изключат от обхвата на параграф 2, буква б) образувание или място на стопанска дейност:
а)  със счетоводна печалба в размер на не повече от 750 000 EUR и доходи от нетърговска дейност в размер на не повече от 75 000 EUR; или
б)  със счетоводна печалба в размер на не повече от 10% от оперативните му разходи за данъчния период.
За целите на първа алинея, буква б) оперативните разходи не могат да включват стойността на стоките, продадени извън държавата, на която образуванието е местно лице или в която е разположено мястото на стопанска дейност, за данъчни цели и плащания към свързани предприятия.
Изменение 65
Предложение за директива
Член 61
Член 61
Член 61
Несъответствия при хибридни субекти и инструменти
Несъответствия при хибридни образувания и инструменти
Доколкото несъответствието при хибридни субекти и инструменти между държавите членки води до двойно приспадане на едно и също плащане, разходи или загуби, приспадането се предоставя само в държавата членка, в която се намира източникът на плащането, направени са разходите или са понесени загубите.
За целите на настоящата директива се прилагат правилата за несъответствия при хибридни образувания и инструменти, посочени в Директива (EС) 2016/1164.
Доколкото несъответствието при хибридни субекти и инструменти, включващо трета държава, води до двойно приспадане на едно и също плащане, разходи или загуби, съответната държава членка отказва приспадането на плащането, разходите или загубите, освен ако третата държава вече не го е отказала.
Доколкото несъответствието при хибридни субекти и инструменти между държави членки води до приспадане без включване, държавата членка на платеца отказва приспадането на това плащане.
Доколкото несъответствието при хибридни субекти и инструменти, включващо трета държава, води до приспадане без включване:
а)  ако източникът на плащането е в държава членка, тя е държавата членка, която отказва приспадането, или
б)  ако източникът на плащането е в трета държава, съответната държава членка изисква данъкоплатецът да включи това плащане в данъчната основа, освен ако третата държава вече не е отказала приспадането или не е изискала включването на плащането.
Доколкото несъответствието при хибридни субекти и инструменти, възникнало между държави членки и включващо място на стопанска дейност, води до данъчно необлагане без включване, държавата членка, в която данъкоплатецът е местно лице за данъчни цели, изисква от данъкоплатеца да включи в данъчната основа дохода от мястото на стопанска дейност.
Доколкото несъответствието при хибридни субекти и инструменти, включващо място на стопанска дейност, което се намира в трета държава, води до данъчно необлагане без включване, съответната държава членка изисква от данъкоплатеца да включи в данъчната основа дохода от мястото на стопанска дейност в третата държава.
4.  Доколкото дадено плащане от данъкоплатец към свързано дружество в трета държава се прихваща пряко или непряко срещу плащане, разходи или загуби, които поради несъответствие при хибридни субекти и инструменти подлежат на приспадане в две различни юрисдикции извън Съюза, държавата членка на данъкоплатеца отказва приспадането на плащането от данъкоплатеца към свързано дружество в трета държава от данъчната основа, освен ако една от участващите трети държави вече не е отказала приспадането на плащането, разходите или загубите, които биха подлежали на приспадане в две различни юрисдикции.
5.  Доколкото съответното включване на подлежащо на приспадане плащане от данъкоплатец към свързано дружество в трета държава се прихваща пряко или непряко срещу плащане, което поради несъответствие при хибридни субекти и инструменти не е включено от получателя в данъчната му основа, държавата членка на данъкоплатеца отказва приспадането на плащането от данъкоплатеца към свързано дружество в трета държава от данъчната основа, освен ако една от участващите трети държави вече не е отказала приспадането на невключеното плащане.
6.  Доколкото несъответствието при хибридни субекти и инструменти води до данъчно облекчение за данък, удържан при източника, върху плащане, произтичащо от финансов инструмент, прехвърлен към повече от една от участващите страни, държавата членка на данъкоплатеца ограничава ползването на това данъчно облекчение пропорционално на нетния облагаем доход по отношение на това плащане.
7.  За целите на настоящия член „платец“ означава субектът или мястото на стопанска дейност, в което се намира източникът на плащането, направени са разходите или са понесени загубите.
Изменение 66
Предложение за директива
Член 61 а – заглавие
Несъответствие между юрисдикциите, на които субектите са местни лица
Обратни несъответствия при хибридни образувания и инструменти
Изменение 67
Предложение за директива
Член 61 a – параграф 1
Доколкото дадено плащане, дадени разходи или дадени загуби на данъкоплатец, който е местно лице за данъчни цели както в държава членка, така и в трета държава, в съответствие със законодателството на тази държава членка и тази трета държава подлежат на приспадане от данъчната основа и в двете юрисдикции и доколкото плащането, разходите или загубите могат да бъдат прихванати в държавата членка на данъкоплатеца срещу подлежащ на данъчно облагане доход, който не е включен в третата държава, държавата членка на данъкоплатеца отказва приспадането на плащането, разходите или загубите, освен ако третата държава вече не го е отказала.
За целите на настоящата директива държавите членки третират обратните несъответствия при хибридни образувания и инструменти в съответствие с член 9а от Директива (EС) 2016/1164.
Изменение 68
Предложение за директива
Член 65 а (нов)
Член 65 a
Европейски данъчен идентификационен номер
Комисията представя законодателно предложение за хармонизиран, общ европейски данъчен идентификационен номер до 31 декември 2018 г., за да направи автоматичния обмен на данъчна информация по-ефективен и надежден в рамките на Съюза.
Изменение 69
Предложение за директива
Член 65 б (нов)
Член 65 б
Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане
С цел да се гарантират пълна прозрачност и правилно прилагане на настоящата директива, обменът на информация по данъчни въпроси е автоматичен и задължителен, както определя Директива 2011/16/EС на Съвета1a.
Държавите членки предоставят подходящ персонал, експертни консултации и бюджетни средства на своите национални данъчни администрации и на служителите, извършващи данъчен одит, както и средства за обучение на служителите на данъчната администрация, което да е насочено към трансграничното данъчно сътрудничество и автоматичния обмен на информация, с цел пълното прилагане на настоящата директива.
____________
1a Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).
Изменение 70
Предложение за директива
Член 66 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 5, член 4, параграф 5, член 11, параграф 6, член 32, параграф 5 и член 40 се предоставя на Комисията за неопределен срок от датата на влизане в сила на настоящата директива.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 5, член 5, параграф и член 40 се предоставя на Комисията за неопределен срок от датата на влизане в сила на настоящата директива.
Изменение 71
Предложение за директива
Член 66 – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 5, член 4, параграф 5, член 11, параграф 6, член 32, параграф 5 и член 40 може да бъде оттеглено по всяко време от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 5, член 4, параграф 5, член 5, параграф , член 32, параграф 5 и член 40 може да бъде оттеглено по всяко време от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 72
Предложение за директива
Член 66 – параграф 5
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 5, член 4, параграф 5, член 11, параграф 6, член 32, параграф 5 и член 40 влиза в сила единствено ако Съветът не е представил възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Съвета или ако преди изтичането на този срок Съветът е уведомил Комисията, че няма да представя възражения. Този срок може да се удължи с [два месеца] по инициатива на Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 5, член 4, параграф 5, член 5, параграф , член 32, параграф 5 и член 40 влиза в сила единствено ако Съветът не е представил възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Съвета или ако преди изтичането на този срок Съветът е уведомил Комисията, че няма да представя възражения. Този срок може да се удължи с [два месеца] по инициатива на Съвета.
Изменение 73
Предложение за директива
Член 66 a (нов)
Член 66a
Мерки срещу злоупотребите с данъчните спогодби
Държавите членки изменят своите двустранни данъчни спогодби в съответствие с настоящата директива, за да гарантират, че спогодбите включват всички следващи условия:
а)  клауза, която гарантира, че и двете страни по спогодбата се ангажират да определят мерки за това данъците да се плащат там, където се осъществява стопанската дейност и се създава стойност;
б)  допълнение с цел да се поясни, че целта на двустранните спогодби, освен да се избегне двойното данъчно облагане, е да се води борба срещу отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране;
в)  клауза за общо правило за борба с избягването на данъци въз основа на проверка на основното предназначение.
Изменение 74
Предложение за директива
Член 68 a (нов)
Член 68a
Мониторинг
Комисията следва да създаде специален механизъм за мониторинг, за да гарантира правилното прилагане на настоящата директива и еднаквото тълкуване на нейните мерки от страна на държавите членки.
Изменение 75
Предложение за директива
Член 69
Член 69
Член 69
Преглед
Доклад за изпълнение и преглед
В срок от пет години от влизането в сила на настоящата директива Комисията прави преглед на прилагането и докладва на Съвета относно действието на настоящата директива.
В срок от пет години от влизането в сила на настоящата директива Комисията прави оценка на действието на настоящата директива.
Независимо от разпоредбите на първа алинея, три години след влизането в сила на настоящата директива Комисията анализира действието на член 11 и разглежда възможността за евентуални корекции на определението и параметрите на ДОРИ. Комисията извършва задълбочен анализ на начините, по които с помощта ДОРИ могат да бъдат насърчени дружествата, които имат право да изберат прилагането на разпоредбите на настоящата директива за финансиране на своята дейност чрез собствен капитал.
Комисията представя констатациите си в доклад за изпълнението на Европейския парламент и на Съвета. Докладът включва анализ на всички от следните елементи:
а)   въздействието на въпросната система върху данъчните приходи на държавите членки;
б)  предимствата и недостатъците от системата за малките и средните предприятия;
в)   въздействието върху справедливото събиране на данъци между държавите членки;
г)   въздействието върху вътрешния пазар като цяло, със специален акцент върху евентуалното нарушаване на конкуренцията между дружествата, за които са приложими новите правила, предвидени в настоящата директива;
д)   броя на предприятията, попадащи в приложното поле през преходния период.
В срок от десет години след влизането в сила на настоящата директива Комисията прави преглед на прилагането и докладва на Европейския парламент и на Съвета относно действието на настоящата директива.
Комисията съобщава констатациите си на държавите членки с цел да бъдат взети предвид при разработването и прилагането на националните системи за корпоративно данъчно облагане.
Комисията съобщава констатациите си в доклад до Европейския парламент и държавите членки с цел тези констатации да бъдат взети предвид при разработването и прилагането на националните системи за корпоративно данъчно облагане, придружени, по целесъобразност, от законодателно предложение за изменение на настоящата директива.
Изменение 76
Предложение за директива
Член 70 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2018 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2019 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Изменение 77
Предложение за директива
Член 70 – параграф 1 – алинея 2
Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2019 г.
Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2020 г.

Насоки за бюджета за 2019 г. — Раздел III
PDF 593kWORD 63k
Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2019 година, раздел III — Комисия (2017/2286(BUD))
P8_TA(2018)0089A8-0062/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 —2020(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(4),

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година(5) и общите декларации, договорени между Парламента, Съвета и Комисията, които са поместени в приложение към него,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно бюджетните насоки за 2019 година (06315/2018),

—  като взе предвид член 86а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0062/2018),

А.  като има предвид, че преговорите по бюджета на Съюза за 2019 г. — последните в рамките на настоящия парламентарен мандат, ще се провеждат успоредно с преговорите по следващата многогодишна финансова рамка (МФР) и с реформата на системата на собствените ресурси на ЕС; като има предвид, че 2019 г. ще бъде шестата година от МФР за периода 2014—2020 г.;

Б.  като има предвид, че двете подразделения на бюджетния орган следва да положат усилия за постигане на амбициозно и всеобхватно споразумение относно бюджета за 2019 г. в помирителния комитет, за да повлияят положително върху паралелните преговори и да направят възможно постигането на споразумение относно МФР след 2020 г. и собствените ресурси до края на този парламентарен мандат;

В.  като има предвид, че след като през декември 2017 г. беше постигнато споразумение за започване на втория етап на преговорите, процесът на излизане на Обединеното кралство от ЕС не следва да има пряко отражение върху бюджета за 2019 г., тъй като според съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство(6), Обединеното кралство ще прави своите вноски и ще участва в изпълнението на годишните бюджети на Съюза за 2019 г. и 2020 г., все едно че продължава да е член на ЕС;

Г.  като има предвид, че растящите популистки и екстремистки движения във всички държави членки предоставиха и подклаждаха подвеждаща информация за ЕС и неговия бюджет, и че това подчертава необходимостта от по-добра и по-прозрачна информация;

Д.  като има предвид, че след години на отрицателното възприемане от страна на гражданите на управлението на финансовата, икономическата и социалната криза, настоящото подобряване на икономическите перспективи, което е резултат от координирани усилия, за да може Европа да поеме по пътя на икономическото възстановяване, дава възможност за по-благоприятно бюджетно планиране;

Е.  като има предвид, че през последните няколко години Съветът многократно влезе в противоречие със самия себе си, като представяше нови политически приоритети за ЕС, но показваше нежелание да осигури нови бюджетни кредити за тяхното финансиране; като има предвид, че новите политически приоритети и предстоящите предизвикателства за ЕС следва да бъдат финансирани от нови бюджетни кредити, а не чрез намаляване на съществуващите успешни програми;

Ж.  като има предвид, че към края на настоящия финансов програмен период изпълнението на многогодишните програми ще достигне оптимална скорост и че поради тази причина необходимостта от подходящи финансови ресурси нараства;

Отговори на предизвикателствата пред ЕС и очакванията на гражданите

1.  признава възстановяването от последиците от финансовата, икономическа и социална криза, подобрено в резултат на усилията на ЕС и държавите членки за създаване на растеж и работни места, което трябва да бъде допълнително консолидирано, за да се създаде положително въздействие върху ежедневния живот на гражданите на ЕС, много от които бяха засегнати тежко от кризата в продължение на няколко години; призовава за особен акцент върху младите хора и хората, изложени на риск от бедност или безработица, за да се гарантира, че те чувстват положителните последици, като по този начин се предотврати продължаването на нарастването на социалните и регионалните неравенства; в този контекст подчертава, че следва да се постави специален акцент върху възможността на различните региони да се възползват от подобрения растеж;

2.  подчертава, че според данни на Евростат и противно на твърденията на популистите гражданите на ЕС са оптимисти за бъдещето на ЕС; подчертава, че Съюзът следва да изпълнява своите задачи и отговорности и да полага повече усилия за подобряване на живота на неговите граждани, както сега, така и в бъдеще, но също и да ги защитава от нелоялни търговски и икономически практики на световния пазар, като в същото време им помага да извлекат ползите от него; подчертава, че предизвикателствата на изменението на климата и заплахите за международната сигурност трябва да бъдат преодолени; счита, че за да удовлетвори тези очаквания и да изпълни тези ангажименти, ЕС трябва, в рамките на своите правомощия, да постигне по-добри резултати, за да се подпомогне създаването на устойчив растеж и работни места, да се намалят различията в жизнения стандарт между гражданите на ЕС във всички негови региони, като същевременно изцяло се придържа към стратегията „Европа 2020“, целите за устойчиво развитие на ООН и Парижкото споразумение; подчертава, че е необходимо европейската икономика и гражданите на ЕС да се подготвят за възможностите, предоставяни от цифровизацията; счита, че справянето с първопричините за миграцията, както и прекратяването на различните форми на дискриминация, като например дискриминацията срещу жените и ЛГБТИ лица, също така представляват значителни предизвикателства за 2019 г.;

Подготвяне на устойчиво бъдеще и повече солидарност в рамките на Съюза и извън него

Устойчиво бъдеще

3.  счита, че бюджетът на ЕС за 2019 г. следва да укрепи всички съответни инструменти за справяне с младежката безработица, особено в региони на ЕС, които изостават в икономическо отношение, като се обръща особено внимание върху подобряването на предприемаческите и професионалните умения и мобилността, признаването на квалификациите на всички нива на образование и професионално обучение, както и подкрепата за растежа, конкурентоспособността, създаването на работни места, инвестициите в инфраструктура, научните изследвания, иновациите и МСП; подчертава, че безработицата сред младите хора, която има важно социално въздействие, е едно от най-големите предизвикателства на европейско равнище;

4.   счита, че приоритетите за бюджета на ЕС за 2019 г. следва да бъдат растежът, иновациите, конкурентоспособността, сигурността, борбата с изменението на климата, преходът към енергия от възобновяеми източници и миграцията;

5.  подкрепя разширяването на възможностите за младите хора да участват в дейностите за солидарност; призовава за бързо въвеждане и цялостно прилагане на Европейския корпус за солидарност след неговото приемане, предвидено за 2018 г.;

6.  приветства факта, че благодарение на твърдото настояване на Парламента резултатът от помирителната процедура относно бюджета на ЕС за 2018 г. беше да се увеличат първоначално предложените специални разпределени средства за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) със 116,7 милиона евро нови бюджетни кредити, поради което общата сума възлиза на 350 милиона евро през 2018 г., но отбелязва необходимостта от подобряване на усвояването на финансирането, което изостава; противопоставя се на тълкуването на Комисията на финансовото програмиране за 2018 г., направено в нейната техническа актуализация на финансовото програмиране за периода 2019 — 2020 г. след приемането на бюджета за 2018 г., според което това увеличение се разглежда като предоставяне на ранен етап на бюджетни кредити за следващите години, и очаква Комисията да изпълни ангажиментите, които тя пое пред Парламента в края на помирителния период от 2017 г.; очаква проектът на бюджет за 2019 г. да демонстрира по-голяма амбиция за борба с младежката безработица, като се намери точният баланс между реалната еволюция на капацитета за усвояване в тази област и политическата воля за демонстриране на подкрепа за този проблем; припомня ангажимента на Комисията да предложи допълнително увеличение на финансирането за ИМЗ чрез коригиращ бюджет, в случай че капацитетът за усвояване на ИМЗ през 2018 г. позволява такова повишение; настоява държавите членки и Комисията да съобразят предложенията за работа, образование или обучение с профилите на участниците и търсенето на пазара на труда с цел участниците да намерят устойчива заетост;

7.  призовава Комисията да представи за процедурата за 2019 г. финансовите данни за изпълнението на ИМЗ, разпределени по национален дял, за да се допълнят данните за отчитане, изразени под формата на общия размер на разходите, които понастоящем са публично достъпни; настоятелно призовава Комисията да подобри взаимодействието между ИМЗ, Европейския социален фонд и националните бюджети на държавите членки, за да гарантира, че ИМЗ не се превръща в заместник на националното финансиране за незаетите с работа, учене или обучение млади хора (NEET);

8.  подчертава, с оглед на честването на 30-та годишнина от нейното създаване, че „Еразъм+“ продължава да бъде водещата програма за насърчаване на младежката мобилност, за предаване на основните европейски ценности и за затвърждаването им у младите хора, наред с програмите на ЕС в областта на културата, както доказва обемът на получените заявления за участие, който надвишава наличното финансиране; счита, че бюджетът за програмата „Еразъм+“ за 2019 г. трябва да бъде допълнително увеличен (поне двойно), за да се отговори на търсенето на тази програма, по-специално на търсенето, свързано с ученето през целия живот;

9.  счита, че научните изследвания, конкурентоспособността и МСП са от ключово значение за осигуряване на икономически растеж и създаване на работни места; във връзка с това подчертава значението на това да се осигури на предприятията от ЕС, и по-специално на МСП, благоприятна среда за иновации, научни изследвания и инвестиции с цел постигане на икономика на ЕС, която е действително конкурентна на световно равнище; подчертава значението на увеличаването на бюджета по функция 1а и на удължаването на финансирането за успешните програми, като например „Хоризонт 2020“, както и на програми за подпомагане на МСП, включително на Програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), които имат много повече кандидати, отколкото получатели на финансиране; подчертава значението на отчитането на специфичните изисквания и малките административни ресурси на МСП при създаването на програми за МСП; счита, че това е необходимо с оглед на бързо променящия се и силно конкурентен свят и дълбоките промени във всички сектори, пораждани от цифровизацията; признава, че европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), допринасят също така за всички тези приоритети;

10.  подчертава, че инвестициите в научни изследвания и иновации представляват предпоставка за постигане на реална конкурентоспособност в ЕС; изразява съжаление, че в резултат на тревожно ниския процент на успеваемост на заявленията, по-малко висококачествени проекти в областта на научните изследвания и иновациите получават финансиране от ЕС; в този контекст подчертава, че трябва да се гарантира подходящо ниво на бюджетни кредити за „Хоризонт 2020“;

11.  подчертава потенциала за икономически растеж, произтичащ от технологичните промени, и призовава за това бюджетът на ЕС да има подходяща роля в подпомагането на цифровизацията на европейската промишленост и насърчаването на цифровите умения и цифровото предприемачество;

12.  признава, че МСП продължават да бъдат гръбнакът на европейската икономика и ще продължат да играят решаваща роля за създаването на работни места и растеж в целия ЕС; в тази връзка, поради успеха на програмата COSME, призовава бюджетните кредити за нея през 2019 г. да бъдат увеличени;

13.  приветства удължаването и укрепването на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чийто увеличен гаранционен фонд играе важна роля за намаляване на недостига на инвестиции в ЕС; припомня, че гаранционният фонд на ЕФСИ беше финансиран отчасти за сметка на „Хоризонт 2020“ и на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), въпреки че и двете са дългосрочни, ориентирани към бъдещето програми; подчертава дългогодишната позиция на Парламента, че всички нови инициативи трябва да бъдат финансирани посредством нови бюджетни кредити, а не чрез преразпределяне на средства, и че вредите, причинени на съществуващи програми, трябва да бъдат коригирани посредством годишната бюджетна процедура; отново заявява, че съкращенията в тези програми следва да бъдат възстановени във възможно най-голяма степен;

14.  подчертава, че удълженият ЕФСИ следва да постигне значителен напредък през 2019 г. по отношение на подобряването на географското покритие, така че всички региони да могат еднакво да се възползват от ефекта на лоста, осигурен от гаранцията от бюджета на ЕС; призовава държавите членки да прилагат структурни реформи, които подобряват инвестиционната среда и местния капацитет за успешно усвояване на подкрепата от ЕФСИ във всички региони;

15.  приветства неотдавна поетия от държавите членки ангажимент за обновена програма на ЕС в областта на отбраната, чиято цел ще бъде укрепване както на твърдата, така и на меката сила, и счита, че това е в съответствие с интересите на гражданите в областта на сигурността в контекста на нарастваща глобална нестабилност, изостряна от нови видове заплахи; подкрепя неотдавнашната инициатива на Комисията за стартиране на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) като първа фаза на Европейския фонд за отбрана; изисква EDIDP да се финансира изключително от неразпределени маржове и/или специални инструменти, а не чрез преразпределение от съществуващи програми;

16.  подчертава, че вътрешната сигурност трябва да продължи да бъде един от главните приоритети на Съюза и призовава за увеличено финансиране на тази развиваща се политика; изразява убеждението си, че ЕС трябва да инвестира повече в укрепването и управлението на своите граници, в задълбочаването на сътрудничеството между правоприлагащите агенции и националните органи и в борбата с тероризма, радикализацията и организираната престъпност чрез осъществяване на подходяща и модерна цифрова информационна система; подчертава в тази връзка ролята на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и необходимостта от подходящо финансиране на агенциите, работещи в областта на границите, сигурността и правосъдието; припомня, че финансовият пакет за този инструмент беше значително намален за 2018 г.;

17.  призовава за увеличаване на финансирането за борба с явлението радикализация, което поражда насилнически екстремизъм в Съюза; счита, че тази цел може да бъде постигната чрез насърчаване на интеграцията и борба с дискриминацията, расизма, ксенофобията, фундаментализма, словото на омразата и подбуждащите към омраза сценарии;

18.  приветства ролята, която изпълнява фондът „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ); призовава за подходящо бюджетиране за този фонд през 2019 г., за да се подпомогне достойно приемане на търсещите убежище в държавите членки, справедливи стратегии за връщане, програми за презаселване, политики за законна миграция, насърчаване на ефективно интегриране на гражданите на трети държави и справяне с незаконната миграция; отново потвърждава значението на наличието на целеви финансови средства за справяне с първопричините на миграционната и бежанската криза; подчертава за тази цел, че бюджетът на ЕС трябва да финансира мерки в държавите на произход на мигрантите, както и в приемащите държави на бежанците, включително, но не само, мерки за справяне с бедността, безработицата, образователните и икономическите предизвикателства и нестабилността;

19.  призовава Комисията да представи предложение, което да даде възможност за изразяване на финансова солидарност на равнището на ЕС с жертвите на тероризма и техните семейства;

20.  припомня значението на агенциите на ЕС за гарантиране на изпълнението на законодателните приоритети на ЕС и за изпълняване на целите на политиките на ЕС, като например целите, свързани с конкурентоспособността (заетост, устойчив растеж, енергиен съюз), миграцията (убежище, трансгранично управление), подкрепата за основните права (защита на данните) и сигурността (киберпрестъпност, наркотици, измами, изпиране на пари, тероризъм, съдебно сътрудничество, полицейско сътрудничество, подкрепа за информационните системи в голям мащаб); очаква преговорите по бюджета за 2019 г. да доведат до реалистично и подходящо оперативно и административно финансиране на агенциите на ЕС и други органи на ЕС, което да им даде възможност да изпълняват задълженията си, включително техните увеличаващи се задачи и работна натовареност; призовава за предоставяне на достатъчно ресурси, за да може Европейската прокуратура да изпълнява надлежно задачите си и да функционира правилно; призовава, по-общо, за задълбочена оценка на стратегическия интерес и задачите на всички агенции и възможностите за обединяване на агенции в съответствие със стратегическия характер на тяхната мисия и техните резултати; припомня, че 2018 г. е последната година за изпълнението на целта за намаляване на персонала с 5% и т.нар. „резерв за преразпределение“; очаква Комисията и Съветът да се въздържат от допълнително намаляване на ресурсите на агенциите в бюджета за 2019 г.;

21.  счита, че бюджетът за 2019 г. в момент, когато главни участници, като САЩ, не са склонни да изпълнят своите ангажименти за борба с изменението на климата съгласно Парижкото споразумение, трябва да постави ЕС точно в центъра на това предизвикателство – едно от най-големите за нашето поколение, чрез предоставяне на допълнителна финансова подкрепа за инициативи като програмата LIFE за действие в областта на околната среда и климата, ECOPOTENTIAL и „Чисто небе“; подчертава, че разходите в тази насока следва да бъдат считани за дългосрочни инвестиции, а не за разходи, и че както Европейската сметна палата така и Съветът по икономически и финансови въпроси потвърдиха, че ЕС изостава в постигането на целта си за финансиране в областта на климата; призовава Комисията да изпълни целите на Парижкото споразумение и собствените дългосрочни цели на ЕС в областта на климата чрез постигането на целта за 20% разходи в областта на климата, определена в настоящата МФР (2014 – 2020 г.); подчертава в тази връзка, че вноската за 2019 г. следва да бъде значително по-висока от общата цел, за да се компенсира разпределянето на по-малко средства през първите години на МФР, и че механизмът за интегриране на изменение на климата следва да се оптимизира напълно;

По-голяма солидарност за справяне със социалните, териториалните и глобалните предизвикателства

22.  счита, че бюджетът на ЕС следва да допринесе за усилията на държавите членки в области като безработицата и здравните грижи, като заделя достатъчно финансиране за програми, които целят борба с неравенството, облекчаване на най-тежките форми на бедност, специално за най-отдалечените и уязвими групи от населението, особено децата, и предоставяне на възможност на гражданите да придобият необходимите умения, за да се приспособят към цифровизацията;

23.  настоява, че е необходимо да се увеличи подкрепата за програмите на Съюза, които спомагат за растежа и създаването на дългосрочни качествени работни места, по-специално за младите хора, като се допълват усилията на държавите членки да гарантират диверсифицирана професионална квалификация вместо преждевременна специализация, като средство за подобряване на устойчивостта и даване на възможност за социално адаптиране при същевременно справяне с демографската регресия, недостига на квалифицирана работна сила в някои сектори и устойчивостта на социалните системи; отбелязва, че обмислянето на специфични, адаптирани към конкретните обстоятелства мерки би могло да се окаже полезно в секторите и/или регионите, които са най-засегнати или са станали много по-уязвими;

24.  припомня значителното застаряване на населението и увеличаването на лицата, нуждаещи се от специални и специализирани грижи, по-специално на възрастните хора; призовава Комисията да въведе допълнителни мерки за подкрепа, насочени към справяне с демографските предизвикателства, и отново изразява подкрепа за инициативи като „селища за хора с деменция“, където се осигурява подходяща грижа от ранен етап;

25.  подчертава, че свързаната с пола дискриминация, особено на пазара на труда, не само е несъвместима с ценностите на ЕС, но представлява също така сериозна пречка за икономическия растеж, тъй като намалява възможността за жените да участват в смислена трудова заетост: подчертава важния принос на овластяването на жените за постигането на по-приобщаващи, по-справедливи и мирни общества с по-устойчив растеж; очаква от бюджета за 2019 г. да подкрепя предприемачеството сред жените и да насърчава достъпа на жени до финансиране от ЕС, например по линия на програмите COSME и „Хоризонт 2020“, както и да разшири политиката за сближаване в подкрепа на допълнителни инвестиции в образованието, грижите за децата и здравната инфраструктура, които подпомагат жените да съвместяват личния и професионалния живот;

26.  отново изразява своята загриженост относно забавянето на изпълнението на политиката на сближаване, която е израз на териториалната солидарност в ЕС и нейната основна инвестиционна политика, но признава, че 2017 г. беше първата година, през която изпълнението на програми на ЕСИФ се ускори и очаква тази тенденция да продължи през 2018 и 2019 г.; счита, че следва да бъдат предоставени достатъчно по размер бюджетни кредити за плащания, за да може изпълнението да протича гладко;

27.  припомня важния принос на Съюза в подкрепа на мира и помирението в Ирландия, по-специално посредством неговите програми PEACE и INTERREG, които са насочени към Северна Ирландия и граничните графства на юг; призовава за пълно спазване на рамката на вече поетите задължения, например както в Споразумението от Разпети петък по отношение на върховенството на закона и демокрацията; призовава Комисията и държавите членки да продължат своята подкрепа за мирния процес чрез непрекъснато финансиране на програма PEACE и свързаните с нея програми;

28.  отбелязва, че общата селскостопанска политика (ОСП) е един от стълбовете на европейската интеграция, който осигурява доставка на безопасна, висококачествена храна за европейските граждани, доброто функциониране на селскостопанския единен пазар и устойчивостта на селските райони за много години; припомня, че средствата по ОСП допринасят по-специално за рентабилността и стабилността на селското стопанство в ЕС;

29.  призовава Комисията да продължи да подкрепя земеделските стопани в цяла Европа за справяне с неочаквани колебания на пазара и за осигуряване на безопасни и висококачествени доставки на хранителни стоки; отправя искане да бъде отделено подходящо внимание на дребното селско стопанство и дребномащабния риболов;

30.  счита, че регионализацията и социално-икономическите цели трябва да играят по-голяма роля в Общата политика в областта на рибарството, и че трябва да се разшири приложното поле на Европейския фонд за морско дело и рибарство; призовава Комисията да улесни достъпа до процедурите за финансиране и да ги опрости; изразява особена загриженост поради потенциалното неблагоприятно въздействие, което оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще има върху рибарството, особено за съседните крайбрежни държави членки;

31.  приветства предложението за разширяване на приложното поле и за укрепване на механизма за гражданска защита на Съюза; счита, че укрепването на механизма за гражданска защита е изключително важно за осигуряването на по-бърз и съгласуван отговор в областта на гражданската защита на равнището на Съюза в областите на предотвратяване, готовност и реакция при природни и причинени от човека бедствия на територията на ЕС и извън нея;

32.  очаква текущите процедури и мерки да бъдат подобрени при изпълнението на бюджета в контекста на възникналите ресурсни ограничения и призовава ЕС да поеме по-голяма отговорност, за да се гарантира, че финансовите задължения се поемат по навременен и ефективен от гледна точка на разходите начин;

33.  счита, че на агенциите, програмите и политиките на ЕС, участващи или свързани с управлението на миграцията и бежанските потоци и граничния контрол следва да бъдат предоставени подходящи финансови и човешки ресурси, за да се справят с настоящата бежанска криза, при която от държавите членки се очаква да поемат отговорност в съответствие с принципа на разпределяне на тежестта и Женевските конвенции; изразява убеждението, че за намиране на дългосрочно решение ЕС следва също така да покаже своята външна солидарност за насърчаване на по-добри условия за мир и благоденствие в държавите на произход, като постави по-голям акцент върху инвестициите и политиките за развитие, по-специално чрез изпълнението на Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и инструмента за хуманитарна помощ; признава значението и ясно изразената стойност на политиката за развитие, с нейните приоритети, като например за изкореняване на бедността, образование, здравеопазване и икономическо развитие; подчертава необходимостта от подкрепа за действията и програмите на UNRWA (Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток); подчертава, че едно от условията за запазване на стабилността и просперитета в ЕС е постигането на стабилност в съседните на ЕС държави; във връзка с това призовава Комисията да гарантира, че се отдава приоритет на инвестициите в съседните на ЕС държави с цел подпомагане на усилията за справяне с основните проблеми, с които се сблъсква този регион – миграцията, предизвикателствата, свързани с бежанците, развитието в региона на южното съседство и нестабилността в източното съседство, която отчасти се дължи на руската външна политика, която не съответства на международното право и демократичните стандарти и стандартите за правата на човека; подчертава, че новите политически приоритети и предстоящите предизвикателства за ЕС, като сигурността и отбраната, следва да бъдат финансирани с нови бюджетни кредити, а не чрез съкращаване на съществуващи успешни и важни политики и програми, като например помощта за развитие, хуманитарната помощ и политиката за съседство; подчертава, също така, че политиките за сигурност и за развитие взаимно си влияят и че и двете са важни условия за изграждането на функционираща държава, както и функциониращи административни структури без корупция и минимални стандарти в социалния, здравния и икономическия сектор;

34.   отново заявява своята позиция, че спътниковите бюджетни механизми, като например доверителни фондове и други подобни инструменти, заобикалят бюджетната процедура, подкопават прозрачността на бюджетното управление и нарушават правото на Парламента да упражнява ефективен контрол върху разходите; във връзка с това счита, че тези външни инструменти, създадени през изминалите няколко години, трябва да бъдат включени в бюджета на Съюза, и че трябва да се намерят алтернативни решения, за да даде възможност на Съюза да реагира бързо при извънредни ситуации и след тях на международно равнище;

35.  подчертава, че Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) следва преди всичко да улеснява политическите и икономическите реформи в държавите, обхванати от процеса на разширяване, наред с други цели; в този контекст приканва Комисията допълнително да оцени средствата по ИПП в своето предложение за бюджета за 2019 г., като вземе под внимание влошаващата се политическа ситуация в Турция, както и спешната нужда за справяне с нарастващата радикализация в балканските държави;

Очаквания за процедурата за 2019 г.

36.  приканва Комисията да продължи да действа като честен посредник на всеки един етап от процедурата и да спазва стриктно и точно решенията на бюджетния орган;

37.  приветства факта, че след междинния преглед на МФР и противно на заключенията на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно бюджетните насоки за 2019 г., процедурата за 2018 г. показа, че бюджетният орган може да упражнява в пълна степен своите прерогативи да определя размера и съдържанието на бюджета на ЕС чрез годишната бюджетна процедура;

38.  счита, че като подразделение на бюджетния орган, пряко избрано от гражданите, Парламентът следва да изпълнява своята политическа роля и да прави предложения за пилотни проекти и подготвителни действия, изразяващи политическата му визия за бъдещето; в този контекст се ангажира да предложи пакет от пилотни проекти и подготвителни действия, разработен в тясно сътрудничество с всяка от парламентарните комисии, за да се намери правилният баланс между политическата воля и техническата осъществимост, оценена от Комисията;

39.  очаква преговорите по бюджета за 2019 г. да се основават на споделени политически амбиции и солидарност, и да вземат предвид добавената стойност на програмите и политиките на ЕС; счита, че тази цел може да бъде постигната само ако преговарящите страни своевременно се информират една друга за своите позиции, започнат преговорите на възможно най-ранен етап и имат желание за компромис;

o
o   o

40.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Сметната палата.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(5) ОВ L 57, 28.2.2018 г., стр. 1.
(6) Съвместен доклад на преговарящите от името на Европейския съюз и правителството на Обединеното кралство от 8 декември 2017 г. относно напредъка през първия етап на преговорите по член 50 от ДЕС за организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз, (TF50 (2017) 19 – Комисия до ЕС 27)


Положението в Сирия
PDF 514kWORD 63k
Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно положението в Сирия (2018/2626(RSP))
P8_TA(2018)0090RC-B8-0139/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Сирия, и по-специално резолюцията от 18 май 2017 г. относно стратегията на ЕС относно Сирия(1),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. и други договори и инструменти на ООН в областта на правата на човека, включително Конвенцията на ООН за правата на детето,

—  като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

—  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини, и по-специално нейните изявления от 9 юли 2017 г. относно примирието в Сирия, от 25 ноември 2017 г. относно конференцията на сирийската опозиция в Рияд и от 23 февруари 2018 г. относно кръвопролитието в Източна Гута, както и нейните коментари при пристигането ѝ на заседанието на Съвета по външни работи на 26 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид съвместните изявления на заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини и члена на Комисията Стилианидис от 3 октомври 2017 г. относно неотдавнашните нападения в Сирия, от 20 февруари 2018 г. относно хуманитарното положение в Източна Гута и Идлиб и от 6 март 2018 г. относно положението в Източна Гута и на други места в Сирия,

—  като взе предвид изявлението на заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини по време на пленарното заседание на 6 февруари 2018 г. относно положението с правата на човека в Турция и положението в Африн, Сирия,

—  като взе предвид Решение 2011/273/ОВППС на Съвета от 9 май 2011 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия(2), както и заключенията на Съвета от 26 февруари 2018 г. относно добавянето на двама нови министри към списъка със санкции,

—  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на заместник-председателя/върховен представител до Европейския парламент и Съвета от 14 март 2017 г., озаглавено „Елементи за стратегия на ЕС относно Сирия“ (JOIN(2017)0011), и заключенията на Съвета относно Сирия от 3 април 2017 г., които заедно формират новата стратегия на ЕС относно Сирия,

—  като взе предвид декларацията на съпредседателите от 5 април 2017 г. относно конференцията под надслов „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“, както и предишните конференции относно положението в Сирия, състояли се в Лондон, Кувейт, Берлин и Хелзинки,

—  като взе предвид изявленията на върховния комисар по правата на човека на ООН Зеид Раад ал Хюсеин пред Съвета на ООН по правата на човека в Женева относно положението в Сирия, и по-специално неговите изявления от 26 февруари 2018 г. и 2 март 2018 г., както и устно актуализираната от него информация за дейностите на неговата служба и неотдавнашните събития в областта на правата на човека от 7 март 2018 г.,

—  като взе предвид изявленията, приписвани на говорителя на генералния секретар относно Източна Гута в Сирийската арабска република от 20 февруари и 24 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации и всички конвенции на ООН, по които Сирия е страна,

—  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Сирия, и по-специално Резолюция 2254 (2015 г.) от 18 декември 2015 г., Резолюция 2393 (2017 г.) от 19 декември 2017 г. относно разрешаването на предоставяне на помощ през границите и бойните линии в Сирия и Резолюция 2401 (2018 г.) от 24 февруари 2018 г. относно 30-дневно прекратяване на военните действия в Сирия, за да се даде възможност за предоставяне на хуманитарна помощ,

—  като взе предвид докладите на независимата международна анкетна комисия относно Сирийската арабска република, създадена от Съвета на ООН по правата на човека, и резолюциите на Съвета на ООН по правата на човека относно Сирийската арабска република, по-специално резолюцията от 5 март 2018 г. относно влошаващото се положение с правата на човека в Източна Гута,

—  като взе предвид Резолюция A-71/248 на Общото събрание на ООН от 21 декември 2016 г. относно създаването на международен, безпристрастен и независим механизъм за подпомагане на разследването и наказателното преследване на лицата, отговорни за най-тежките престъпления съгласно международното право, извършени в Сирийската арабска република от март 2011 г. насам,

—  като взе предвид Римския статут и учредителните документи на Международния съд и на ad hoc трибуналите, включително Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, Международния наказателен трибунал за Руанда и Специалния трибунал за Ливан,

—  като взе предвид Меморандума относно създаването на зони за намаляване на напрежението в Сирийската арабска република, подписан от Иран, Русия и Турция на 6 май 2017 г.,

—  като взе предвид публикувания през 2017 г. от Фонда на ООН за населението доклад, озаглавен „Voices from Syria 2018 – Assessment Findings of the Humanitarian Needs Overview“ („Гласове от Сирия, 2018 г. – резултати от оценката на хуманитарните потребности“),

—  като взе предвид изявлението на Carnegie Middle East Center от 5 март 2018 г. относно сведенията, че началникът на сирийското бюро за национална сигурност Али Мамлук, който е включен в списъка на ЕС със санкции, се е срещнал с италианския министър на вътрешните работи и директора на Агенцията за информация и външна сигурност в Рим, което представлява грубо нарушение на Решение 2011/273/ОВППС на Съвета от 9 май 2011 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, седемгодишният граждански конфликт в Сирия продължава въпреки неколкократните международни усилия за постигане на примирие и за полагане на основите за намиране на решение чрез преговори; като има предвид, че съответно хуманитарното положение в страната продължава да бъде катастрофално; като има предвид, че 13 милиона души, в това число 6 милиона деца, са регистрирани като нуждаещи се от някакъв вид хуманитарна помощ; като има предвид, че 6,1 милиона души са вътрешно разселени, че 3 милиона цивилни граждани живеят в обсадени райони и че регистрираните сирийски бежанци, намиращи се в съседни региони, са над 5 милиона; като има предвид, че най-малко 400 000 сирийци са загинали по време на конфликта;

Б.  като има предвид, че райони и градове като Идлиб, Източна Гута, Ярмук, Фуа и Кефрая от дълго време са подложени на блокади с тежки последици за цивилното население, като е невъзможно да се предоставя хуманитарна помощ по устойчив начин поради военната офанзива и бомбардировките от страна на сирийския режим срещу собствения му народ с подкрепата на Русия и Иран; като има предвид, че Източна Гута е под обсада от сирийския режим и неговите съюзници от пет години насам – като цивилни лица, включително деца, и училища и здравни заведения са подлагани на въздушни бомбардировки, артилерийски огън и използване на химическо оръжие, причинили смъртта на стотици души в този район; като има предвид, че терористични групировки в Източна Гута са обвинявани в обстрелването на цивилни зони в Дамаск;

В.  като има предвид, че положението в Източна Гута е дотолкова критично, че генералният секретар на ООН Антонио Гутиериш го описа като „ад на земята“; като има предвид, че хората от Източна Гута са лишени от всякаква форма на помощ в резултат от блокадата от 14 февруари 2018 г. насам, когато един конвой с хуманитарна помощ достигна до едва 7 200 души от общо 400 000 души, които живеят в района; като има предвид, че конвой на ООН с помощ най-накрая успя да влезе в Дума на 5 март 2018, достигайки до 27 500 души, нуждаещи се от храна и медицински консумативи; като има предвид, че сирийският режим отстрани от конвоя медицински изделия от критично значение;

Г.  като има предвид, че на 24 февруари 2018 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2401, в която Съветът за сигурност отправя искане всички страни в конфликта да прекратят военните действия незабавно поне за 30 последователни дни, за да се даде възможност за безопасно, безпрепятствено и непрекъснато доставяне на хуманитарна помощ и за медицински евакуации на болни и ранени в критично състояние в съответствие с приложимото международно право; като има предвид, че Резолюция 2401 на Съвета за сигурност на ООН не е приложена от сирийския режим и руските и иранските сили въпреки неколкократните призиви от страна на международната общност; като има предвид, че армията използва „освобождаването“ на региона като претекст за продължаване на нападенията срещу цивилното население; като има предвид, че Русия наложи вето върху 11 резолюции на Съвета за сигурност на ООН през последните години, включително върху резолюцията за подновяване на съвместния механизъм за разследване на ООН и ОЗХО през ноември 2017 г., и изигра активна роля в ограничаването на съдържанието на резолюциите;

Д.  като има предвид, че тези нападения и причиняването на глад сред цивилното население чрез обсаждането на населени райони и насилственото разселване на населението, включително с цел да се извършат демографски промени, в качеството си на военна тактика съставляват явни нарушения на международното хуманитарно право; като има предвид, че възпрепятстването на усилията за евакуация и на предоставянето на хуманитарна помощ и медицински грижи представляват груби нарушения на международното хуманитарно право и на редица резолюции на Съвета за сигурност на ООН;

Е.  като има предвид, че операцията „Маслинова клонка“, провеждана от Турция в провинцията Африн под кюрдски контрол, добави ново измерение към конфликта в Сирия, като предизвика допълнителни хуманитарни проблеми и безпокойство, свързани с отрицателното въздействие върху крехкия вътрешен баланс в Сирия и/или усилията за намиране на решение по пътя на преговорите; подчертава, че вече има сведения за голям брой жертви сред цивилното население и че животът на други стотици цивилни граждани е изложен на риск; като има предвид, че заместник-председателят/върховен представител от името на ЕС ясно изрази тези опасения, като призова турското правителство да прекрати своята офанзива и подчерта необходимостта усилията да се насочат към нанасянето на поражение на групировките, включени в списъка на ООН с терористични организации;

Ж.  като има предвид, че нарушенията, извършени по време на конфликта в Сирия от режима на Асад и неговите съюзници, както и от терористичните групировки, включват целенасочени, безразборни нападения срещу цивилни граждани, включително чрез използване на химическо оръжие, извънсъдебни екзекуции, изтезания и малтретиране, насилствени изчезвания, масови и произволни задържания, колективни наказания, нападения срещу медицински персонал и лишаване от храна, вода и медицинска помощ; като има предвид, че тези престъпления са останали ненаказани до този момент;

З.  като има предвид, че ИДИЛ/Даиш и други джихадистки движения са извършили жестокости и тежки нарушения на международното право, включително използване на брутални екзекуции и сексуално насилие, отвличания, изтезания, насилствена смяна на религията и поробване на жени и момичета; като има предвид, че деца са вербувани и използвани при терористични дейности; като има предвид, че има сериозни опасения относно използването на цивилни лица като човешки щитове в контролираните от екстремистите области; като има предвид, че тези деяния съставляват военни престъпления, престъпления против човечеството и геноцид;

И.  като има предвид, че в настоящата ситуация демократичната опозиция е отслабена и че цивилни лица са притиснати между джихадистките терористи и ислямските фундаменталисти, от една страна, и от поддръжниците на режима на Асад, от друга страна;

Й.  като има предвид, че на 26 февруари 2018 г. Съветът добави министъра на промишлеността и министъра на информацията от сирийското правителство в списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки на ЕС срещу режима в Сирия, с оглед на тежката обстановка в страната;

К.  като има предвид, че международната общност и отделните държави са длъжни да потърсят отговорност от лицата, отговорни за нарушения на международните права на човека и на хуманитарното право, извършени по време на конфликта в Сирия, включително чрез прилагането на принципа на универсална юрисдикция, както и чрез националното законодателство; като има предвид, че това може да се направи или въз основа на съществуващите национални и международни правни средства за защита, включително националните съдилища и международните трибунали, или чрез ad hoc международни наказателни трибунали, които да бъдат учредени за целта; като има предвид, че в допълнение към наказателното преследване на отделни лица при определени условия държавите също може да бъдат подведени под съдебна отговорност за нарушения на задълженията по международни договори и конвенции, за които е компетентен Международният съд, включително Конвенцията от 1984 г. против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и Конвенцията от 1948 г. за преследване и наказване на престъплението геноцид;

Л.  като има предвид, че ЕС e все така ангажиран с постигането на успех в рамките на преговорите под егидата на специалния пратеник на ООН за Сирия, познати под наименованието „Женевски процес“; като има предвид, че ЕС продължава да подкрепя този процес, включително чрез организирането на втора конференция в Брюксел под надслов „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“, която ще се проведе на 24 и 25 април 2018 г.;

М.  като има предвид, че женевските преговори досега не са довели до напредък по отношение на намирането на мирно решение на кризата в Сирия след 9-ия кръг, състоял се във Виена на 25 и 26 януари 2018 г.; като има предвид, че на 4 май 2017 г. Русия, Иран и Турция постигнаха споразумение в Казахстан за създаване на четири зони за намаляване на напрежението, които не бяха спазени и защитени от гарантите по споразумението; като има предвид, че на Конгреса на сирийския национален диалог, който се проведе в Сочи на 30 януари 2018 г., беше обявено създаването на Конституционен комитет, който не беше приет от всички страни;

Н.  като има предвид, че положението в Сирия и липсата на широкообхватен, реален и приобщаващ политически преход продължават да възпрепятстват пълноценното прилагане на стратегията на ЕС относно Сирия, и по-специално на значителната помощ, която Съюзът може да предостави за възстановяването на страната;

О.  като има предвид, че от началото на войната насам ЕС и неговите държави членки са мобилизирали над 10,4 милиарда евро за посрещане на хуманитарните потребности, произтичащи от кризата в Сирия, както във вътрешен, така и във външен план в съседните страни, което прави ЕС най-големият донор; като има предвид, че ЕС също така оказва съществена подкрепа на съседните държави, които приемат бежанци, и приветства техните усилия;

1.  отново осъжда най-категорично всички зверства и широко разпространените нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право по време на конфликта, и по-специално действията на силите на режима на Асад, извършени включително с подкрепата на неговите съюзници Русия и Иран, както и от страна на групировките, включени в списъка на ООН с терористични организации; осъжда факта, че над 400 000 души са били убити, а хиляди други са били ранени чрез бомбардировки, артилерийски огън и други военни средства в Сирия по време на продължаващия вече седем години конфликт, и че милиони души са били разселени, като цивилното население е лишавано от храна, вода, канализация и здравни грижи вследствие на продължителните обсади на гъсто населени райони; изразява дълбоката си загриженост относно спираловидно растящото насилие в много части на страната, какъвто е случаят с Източна Гута, Африн и Идлиб;

2.  изразява дълбоко съжаление относно неуспеха на многократните опити на регионално и международно равнище да се сложи край на войната и настоятелно призовава за подновяване и задълбочаване на сътрудничеството на световно равнище с оглед на постигането на мирно и устойчиво разрешаване на конфликта; подчертава, че международната общност е предоставила недостатъчна подкрепа за демократичната опозиция; отново потвърждава първостепенната роля на ръководения от ООН Женевски процес и подкрепя усилията на специалния пратеник на ООН за Сирия Стафан де Мистура за постигане на реален и приобщаващ политически преход в съответствие с Резолюция 2254 на Съвета за сигурност на ООН, който да бъде договорен от всички страни в Сирия и да се ползва от подкрепата на ключови международни и регионални участници; подчертава, че е важно да се намери политическо решение на конфликта; потвърждава ангажимента си по отношение на единството, суверенитета, териториалната цялост и независимостта на Сирия;

3.  осъжда най-категорично продължаващото насилие в Източна Гута, въпреки единодушното приемане на Резолюция 2401 на Съвета за сигурност, и настоятелно призовава всички страни, и по-специално режима на Асад, Русия и Иран, да прилагат и спазват тази резолюция изцяло и без отлагане, като гарантират незабавното, безопасно, безпрепятствено и постоянно доставяне на хуманитарна помощ, евакуирането на болните и ранените в критично състояние и облекчаването на страданието на сирийския народ; изцяло подкрепя призива всички страни в конфликта да прекратят незабавно военните действия в продължение на най-малко 30 последователни дни; отново призовава всички страни, и по-специално сирийските държавни органи, да се придържат към своята отговорност за защита на сирийското население и да прекратят незабавно всички нападения срещу цивилни граждани в Сирия; призовава гарантите на примирието в зоните за намаляване на напрежението да изпълнят отговорностите си с цел да се сложи край на насилието и на извършваните престъпления, като се позволи и гарантира безпрепятствен достъп до тези зони; отбелязва решението на трите държави от процеса от Астана за провеждане на нова среща на високо равнище през април 2018, за да обсъдят положението в Сирия и евентуалните стъпки в региона; подчертава, че тези мерки не следва по никакъв начин да противоречат или да пречат на преговорите под егидата на ООН или на Женевския процес;

4.  напомня на режимите в Сирия, Русия и Иран, че те носят отговорност съгласно международното право за ужасяващите престъпления, които продължават да извършват в Сирия, както и че тези, които извършват такива престъпления, независимо дали са държави или физически лица, ще бъдат подведени под отговорност;

5.  изразява дълбоко съжаление във връзка с нееднократното руско вето в Съвета за сигурност и факта, че не беше постигнато споразумение относно подновяването на мандата на съвместния механизъм за разследване на ООН и ОЗХО, преди той да изтече на 17 ноември 2017 г.; счита такова поведение от страна на постоянен член на Съвета за сигурност, който носи специална отговорност за поддържането на международния мир и сигурност, за позорно; подчертава, че в очите на света възпрепятстването на международни разследвания е по-скоро признак за вина, отколкото друго;

6.  изразява дълбока загриженост относно намесата на Турция в райони в Сирия, които са под контрола на кюрдските сили; продължава да бъде сериозно обезпокоен от ескалиращата ситуация в Африн, включително възможната конфронтация между турските въоръжени сили и силите на Асад или Русия, както и от нарастващото напрежение със Съединените щати; призовава турското правителство да изтегли войските си и да играе конструктивна роля в сирийския конфликт, което би било също в полза на националните интереси на Турция; споделя позицията на заместник-председателя/върховен представител, че появата на нови фронтове в Сирия не е в интерес на сигурността на Турция, и предупреждава за опасността от допълнително задълбочаване на хуманитарната криза в страната; настоява за пълно спазване на хуманитарното право, включително защитата на цивилните лица, и призовава за примирие в цяла Сирия, следователно включително в Африн;

7.  отново потвърждава подкрепата си за усилията на Световната коалиция срещу Даиш; подчертава, че силите на Коалицията и сирийските партньори са постигнали значителен напредък в кампанията за победа над Даиш в Сирия; припомня, че всички мерки, предприети с цел борба с Даиш и други групировки, определени от Съвета за сигурност на ООН като терористични, трябва да съблюдават стриктно международното право; призовава държавите членки и техните съюзници да гарантират прозрачност, отчетност и пълно спазване на международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека;

8.  настоятелно призовава отново за безопасен, навременен и безпрепятствен хуманитарен достъп до цялата територия на Сирия и приветства Резолюция 2393 на Съвета за сигурност на ООН, с която се поднови разрешението за достъп до хуманитарна помощ през границите и бойните линии в Сирия за още 12 месеца (до 10 януари 2019 г.); насърчава ООН и нейните партньори по изпълнението да продължат да предприемат стъпки за увеличаване на хуманитарните доставки за труднодостъпни и обсадени райони, включително чрез възможно най-ефективно използване на граничните пунктове съгласно Резолюция 2165 (2014) на Съвета за сигурност на ООН; подкрепя призива да се ускори спешно действията по разминиране с хуманитарна цел в цяла Сирия и припомня на всички страни по конфликта, че болниците и медицинският персонал са изрично защитени по силата на международното хуманитарно право; изразява съжаление във връзка с разкритията за различни случаи на сексуално насилие и неправомерно поведение в рамките на международните хуманитарни организации, включително сексуална експлоатация на сирийски бежанци от доставящите помощ от името на ООН и известни международни организации; категорично заявява, че не трябва да има никаква толерантност към такива актове; настоятелно призовава за цялостно разследване и подчертава, че всички извършители трябва да бъдат наказани;

9.  подчертава, че не следва да има никаква търпимост или безнаказаност за ужасяващите престъпления, извършени в Сирия, включително престъпленията, извършени срещу религиозни, етнически и други групи и малцинства; повтаря призива си за независими, безпристрастни, щателни и надеждни разследвания и наказателно преследване на отговорните лица и подкрепя работата на Международния, безпристрастен и независим механизъм за международните престъпления, извършени в Сирийската арабска република от март 2012 г. насам; отбелязва със задоволство решението на ЕС за предоставяне на 1,5 милиона евро под формата на финансова подкрепа за механизма чрез Инструмента, допринасящ за стабилността и мира (IcSP); подчертава обаче, че ще бъде необходимо да се предоставя подкрепа и след изтичането на 18-месечния срок на програмата; подчертава колко е важно държавите членки да изпълнят своите обещания и очаква въпросът за финансирането на Международния, безпристрастен и независим механизъм да бъде повдигнат и уреден на втората конференция в Брюксел под надслов „Подкрепа на бъдещето на Сирия и региона“; освен това призовава за подкрепа за организациите на гражданското общество и неправителствените организации, които събират доказателства за нарушения на правата на човека и нарушения на хуманитарното право и спомагат за съхраняването на тези доказателства;

10.  продължава да бъде убеден, че не може да има ефективно решение на конфликта, нито траен мир в Сирия, ако не се потърси отговорност за извършените престъпления, и призовава за приемането на стратегия на ЕС за търсене на отговорност за жестоките престъпления, извършени в Сирия; отново заявява подкрепата си за принципа на универсална юрисдикция в борбата с безнаказаността и приветства стъпките, предприети от редица държави – членки на ЕС, за тази цел; приветства също така инициативите от страна на държавите членки да направят тежките нарушения на международното право престъпление съгласно националното си право; отново отправя своя призив към ЕС и неговите държави членки да проучат в тясно сътрудничество с държавите, които споделят тяхната позиция, възможността за създаване в Сирия на трибунал за военни престъпления, докато се изчаква резултата от сезирането на Международния наказателен съд; отбелязва важната работа, извършвана от европейската мрежа на точки за контакт по отношение на лицата, отговорни за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, и призовава заместник-председателя/върховен представител и Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ да подкрепят мрежата и да я включат в бъдещите усилия за търсене на отговорност за събитията в Сирия;

11.  изисква от всички да зачитат правото на етническите и религиозните групи и малцинства в Сирия, включително на християните и всички разселени лица, да продължават да живеят или да се върнат в своите исторически и традиционни родни земи в условията на достойнство, равенство и безопасност, както и да изповядват своята религия и убеждения пълноценно и свободно, без да бъдат подлагани на каквато и да е форма на принуда, насилие или дискриминация; подкрепя диалога между религиите с оглед на насърчаването на взаимното разбирателство и борбата срещу фундаментализма;

12.  отново изразява своето дълбоко безпокойство във връзка с продължаващото изчезване на Разан Зейтунех, защитничка на правата на човека и лауреат на наградата „Сахаров“, която според сведенията е била отвлечена в Дума през декември 2013 г. от въоръжената групировка Джаиш ал Ислам; призовава да се създаде работна група на ЕС, която да координира и активизира усилията за установяване на местонахождението ѝ и да осигури нейното освобождаване;

13.  призовава заместник-председателя/върховен представител да положи всички усилия, за да даде нов тласък на мирните преговори, провеждани с посредничеството на ООН, и да играе по-активна роля в тези преговори, като се възползва от финансовия капацитет и готовността на ЕС да отдели значителни ресурси за възстановяването на Сирия; настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител по-тясно да се ангажира и активно да подкрепи сирийското гражданско общество и тези, които искат една демократична, плуралистична и приобщаваща Сирия, в усилията си в подкрепа на бъдещето на сирийския народ, като се започне с втората конференция в Брюксел, която ще се проведе на 24 и 25 април 2018 г.; насърчава заместник-председателя/върховен представител да работи със сирийския народ за разработването на стратегии за целенасочено възстановяване на различните региони на Сирия; подчертава, че ЕС следва да разгледа всички налични възможности, в сътрудничество с международните си партньори, в това число спускане на помощи от самолети и установяване на забранени за полети зони съгласно резолюция на Съвета за сигурност на ООН;

14.  приветства провеждането на втората конференция в Брюксел, на която ЕС е домакин, с цел изразяване и прилагане на практика на пълната политическа и икономическа подкрепа на международната общност за Женевския процес в полза на нуждаещите се сирийски граждани и страните, приемащи сирийски бежанци; признава впечатляващата солидарност, проявена от Йордания, Ливан и Турция към бежанците, и призовава за увеличаване на финансовата подкрепа от ЕС и държавите членки с цел посрещане на неотложните нужди на бежанците и приемащите ги общности; предупреждава усилията за възстановяване да не започват преди постигането на договорено под егидата на ООН политическо споразумение с участието на всички страни; призовава заместник-председателя/върховен представител да включи в по-голяма степен организациите на гражданското общество в тази конференция; във връзка с това призовава за засилена подкрепа за мирните и демократични организации на гражданското общество и защитници на правата на човека в Сирия, включително чрез фонд „Мадад“, Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, и Европейския инструмент за демокрация и права на човека; призовава международната общност да изпълни оставащите ангажименти за оказване на хуманитарна помощ за Сирия и съседните ѝ държави;

15.  подчертава, че усилията на ЕС за предоставяне на хуманитарна помощ и планиране на бъдещето на Сирия са похвални; припомня, че в съответствие със стратегията на ЕС е поел ангажимент да не предоставя помощ за възстановяването на Сирия безусловно, а само след като бъде поставено началото на необратим широкообхватен, реален и приобщаващ политически преход, договорен от сирийските страни в конфликта въз основа на Резолюция 2254 на Съвета за сигурност на ООН и Женевското комюнике; като има предвид, че режимът на Асад, Русия под ръководството на Путин и Иран носят основната отговорност за икономическите последици от своите военни интервенции; отбелязва, че всички ангажименти за възстановяване, основани на подхода „отдолу нагоре“ и на успешното разширяване на правомощията на местните участници, изключвайки по този начин от процеса познатите терористични групи, трябва да служи за постигане на мир и отчетност;

16.  категорично осъжда използването на деца в бойни действия или терористични нападения; подчертава първостепенното значение на защитата на децата и даването на приоритет на достъпа им до образование, включително за децата бежанци в съседните страни, както и на подкрепата за психологическото възстановяване на тези травматизирани деца;

17.  изразява загриженост относно съобщенията за връщането на 66 000 бежанци в Сирия през 2017 г. и подчертава необходимостта от пълно зачитане на принципа на забрана за връщане; подчертава, че Сирия не е безопасна за връщане на бежанците и че ЕС не трябва да подкрепя тези връщания; отново изразява призива си към държавите членки да спазват поетите от тях ангажименти, включително тези, заложени в Декларацията от Ню Йорк, и да осигурят споделяне на отговорността, като дадат възможност на бежанците, бягащи от войната в Сирия, да намерят закрила извън региона в непосредствено съседство, в това число посредством презаселване и схеми а хуманитарен прием;

18.  приветства добавянето на 26 февруари 2018 г. в списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки на ЕС срещу режима в Сирия, на двама сирийски министри, които бяха назначени през януари 2018 г. и които носят отговорност за репресивните действия срещу сирийския народ; настоятелно призовава всички държави членки да гарантират пълното спазване на Решение 2013/255/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки срещу Сирия, по-специално що се отнася до замразяването на активите на лицата, изброени в него, и ограниченията за достъп на лицата, които са облагодетелствани от режима в Сирия или го подкрепят; осъжда нарушенията на това решение, за които неотдавна бяха получени сведения, и напомня на държавите членки за тяхното задължение съгласно международното право да гарантират ареста и задържането на заподозрените в извършването на жестоки престъпления лица, намиращи се на тяхната територия; призовава за целенасочени санкции, които да бъдат наложени на Русия и ирански служители вследствие на техните целенасочени и преднамерени действия срещу цивилното население в Източна Гута, както и в останалата част на Сирия;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Организацията на обединените нации, на членовете на Международната група за подкрепа на Сирия, както и на всички страни, участващи в конфликта, и също така да осигури превод на настоящия текст на арабски език.

(1) Приет текст, P8_TA(2017)0227.
(2) ОВ L 121, 10.5.2011 г., стр. 11.


Атака на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП (в контекста на случая с испанските маслини)
PDF 464kWORD 51k
Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно мерките на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP))
P8_TA(2018)0091RC-B8-0137/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид предварителното решение на Министерството на търговията на САЩ, с което се налага мито върху испанските маслини въз основа на заключението, че продуктът се внася в САЩ на цена под пазарната стойност благодарение на субсидиите, които производителите на маслини получават от ЕС,

—  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията, озаглавен „Атака на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини)“ (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета(1),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че решението за налагане на мита с различна ставка върху маслините, доставяни от испански дружества, се основава на съображението, че помощите за сектора на маслините, предоставяни в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП), биха могли да представляват нелоялна конкуренция спрямо производителите от САЩ;

Б.  като има предвид, че това решение поставя под въпрос по несправедлив и произволен начин всички програми на ЕС за подпомагане на селското стопанство и потенциално би могло да засегне всички бенефициенти на плащания по ОСП;

В.  като има предвид, че съществуват сериозни съмнения относно това дали формулата, използвана от следователите на САЩ за изчисляване на предварителния антидъмпингов марж, е съвместима с правилата на СТО;

Г.  като има предвид, че Комисията увери неколкократно, че мерките за подпомагане, които са обект на антисубсидийни разследвания (включително основната схема за плащане, мерките за насърчаване и плащанията за млади земеделски стопани), не нарушават търговията;

Д.  като има предвид, че субсидиите, отпуснати в рамките на ОСП за първичните производители на трапезни маслини в Испания, се квалифицират като подпомагане от „зелената кутия“ съгласно приложение II от Споразумението на СТО за селското стопанство, тъй като те са отделени от производството и не нарушават търговията;

Е.  като има предвид, че разследваните мерки по ОСП не са специфични за даден продукт и поради това не подлежат на изравняване съгласно член 2 от Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки на СТО;

Ж.  като има предвид, че започнатото разследване по случая с испанските маслини е едно от многото разследвания за търговска защита, започнати от страна на САЩ;

З.  като има предвид, че ОСП беше променена посредством няколко реформи с оглед привеждане в съответствие на повечето мерки за подкрепа към изискванията на „зелената кутия“ на СТО и че понастоящем тя е проектирана да гарантира пълно съответствие със споразуменията на СТО, след преминаването от система на обвързано с производството подпомагане към система на необвързано с производството подпомагане;

И.  като има предвид, че САЩ също използват в значителна степен субсидиите по „зелената кутия“ в селското стопанство;

Й.  като има предвид, че САЩ наложиха временни антидъмпингови мита от средно 17,13% на трите испански дружества, които са предмет на разследването, и изравнителни мита от средно 4,47% за всички изнасяни от Испания продукти;

К.  като има предвид, че временните мерки водят до риск от спирала на защитните разследвания от страна на САЩ и други държави на субсидиите от „зелената кутия“ за селскостопански продукти; като има предвид, че това в крайна сметка вреди на производителите в ЕС и САЩ; като има предвид, че това ескалиране излага на риск отдавна установени и внимателно договорени споразумения в рамките на СТО;

Л.  като има предвид, че испанските производители биха могли да загубят американския пазар, докато конкурентите им от трети държави ще се възползват от разликата в износа, причинена от решението на САЩ;

М.  като има предвид, че ако тези тарифи станат постоянни, икономическите последици за испанския сектор на маслините се оценяват на между 350 и 700 милиона евро за следващите пет до десет години, което потенциално би могло да доведе до край на износа на зрели маслини от Испания;

Н.  като има предвид, че конкурентоспособността на испанския износ, чийто пазарен дял се увеличи прогресивно в САЩ през последните години, е резултат от усилията, положени от тези дружества да намалят разходите чрез инвестиции в авангардни технологии и подобряване на качеството, а не е следствие от европейските субсидии;

О.  като има предвид, че увеличаването на испанския износ за САЩ (нарастване с 20% от 2013 г. насам) даде възможност за създаване на хиляди работни места и доведе до подобряване на икономиката в районите на Андалусия, които бяха сред най-тежко засегнатите от икономическата криза;

1.  призовава органите на САЩ да оттеглят своето временно решение и да възстановят конструктивен за двете страни подход в тази област от взаимна полза за производителите и потребителите и на двата континента;

2.  изразява сериозната си загриженост относно отрицателните последици, които антисубсидийната процедура в САЩ би могла да има за целия европейски селскостопански модел;

3.  призовава Комисията да предприеме всички необходими дипломатически стъпки, както на двустранно равнище така и в рамките на СТО, за да защити нашата система за помощи в рамките на ОСП, за която СТО счита, че не нарушава търговията, и която е одобрена в съответствие с процедурата „зелена кутия“ на СТО;

4.  отправя искане към Комисията да проучи възможността за обжалване на окончателното решение на САЩ пред СТО;

5.  призовава Комисията да продължи да оказва съдействие на испанския сектор на маслините и на правителството на Испания, за да гарантира, че органите на САЩ спазват изцяло правилата на СТО в хода на тези разследвания;

6.  отправя искане към Комисията да предостави ясни консултации и да окаже значителна подкрепа на испанския сектор на маслините, който е засегнат от разследванията в САЩ;

7.  призовава Комисията да обедини усилията си с тези на испанските органи и на испанския сектор на маслините и да продължи да обменя цялата засягаща въпроса информация с органите на САЩ, за да предотврати налагането на всякакви необосновани мерки;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на органите на САЩ.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608.

Правна информация - Политика за поверителност