Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο
Κατάσταση στις Μαλδίβες
 Η σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν
 Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία ***
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (Ψήφισμα)
 Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα ***I
 Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) ***I
 Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I
 Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) *
 Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών *
 Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ
 Κατάσταση στη Συρία
 Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)

Κατάσταση στις Μαλδίβες
PDF 424kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (2018/2630(RSP))
P8_TA(2018)0079RC-B8-0168/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στις Μαλδίβες, και ιδίως αυτά που εγκρίθηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου 2004(1), στις 30 Απριλίου 2015(2), στις 17 Δεκεμβρίου 2015(3) και στις 5 Οκτωβρίου 2017(4),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ, της 2ας Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Μαλδιβών της 1ης Φεβρουαρίου 2018(5), καθώς και της 6ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες(6),

–  έχοντας υπόψη την κοινή τοπική δήλωση, της 30ής Ιανουαρίου 2018, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμφωνία με τους αρχηγούς αποστολών της ΕΕ που κατοικούν στο Κολόμπο και είναι διαπιστευμένοι στις Μαλδίβες, σχετικά με την εκ νέου σύλληψη του βουλευτή Faris Maumoon(7),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο οι Μαλδίβες είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (ICESCR), στο οποίο οι Μαλδίβες είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη την επίσημη αποστολή στις Μαλδίβες της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Zeid Ra’ad Al Hussein, της 7ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εξέδωσε στις 6 Φεβρουαρίου 2018 το Προεδρείο της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Νότια Ασία σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τις Μαλδίβες, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο κατά την 3598η σύνοδό του στις 26 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Mohamed Asim, Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας των Μαλδιβών, στις 28 Σεπτεμβρίου 2017, στην οποία εξέφρασε ανησυχία για την πολιτική κατάσταση στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διεθνούς Ένωσης Δικηγόρων (UIA), της 7ης Μαρτίου 2018, με την οποία εκφράστηκε σοβαρή ανησυχία όσον αφορά το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος στις Μαλδίβες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές που διεξήχθησαν το 2008 και η έγκριση νέου Συντάγματος γέννησαν μεγάλες ελπίδες ότι οι Μαλδίβες θα άφηναν πίσω τους δεκαετίες απολυταρχισμού και θα μετέβαιναν σε ένα δημοκρατικό σύστημα, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις συνιστούν σοβαρή απειλή για την υλοποίηση αυτής της προοπτικής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν αύξηση των απειλών και των επιθέσεων από τις αρχές, από την αστυνομία και από εξτρεμιστικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διατυπωθεί ανησυχίες για το ιδιαίτερα πολιτικοποιημένο δικαστικό σύστημα των Μαλδιβών, το οποίο επί σειρά ετών κάνει κατάχρηση των εξουσιών του και ενεργεί υπέρ του κυβερνώντος κόμματος και κατά των πολιτικών της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν κατά πολιτικών αντιπάλων του Προέδρου Abdulla Yameen Abdul Gayoom (στο εξής Πρόεδρος Yameen) μπορεί να είχαν πολιτικά κίνητρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην Πρόεδρος Maumoon Abdul Gayoom συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος έχει καλέσει τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθήσει την εκλογική διαδικασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Φεβρουαρίου 2018, μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Μαλδιβών ακύρωσε τις ποινικές διώξεις που είχαν ασκηθεί κατά ηγετικών πολιτικών στελεχών και παραδέχτηκε ότι οι δίκες εναντίον τους δεν ήταν δίκαιες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση ζητούσε την άμεση απελευθέρωση εννέα προσώπων, συμπεριλαμβανομένων οκτώ πολιτικών ηγετών της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του εξόριστου Mohamed Nasheed, καθώς και την επιστροφή στις έδρες τους 12 βουλευτών, των οποίων η ιδιότητα του βουλευτή είχε ανασταλεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι για όσο χρονικό διάστημα οι έδρες των 12 βουλευτών παραμένουν κενές, η κυβέρνηση διατηρεί την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Φεβρουαρίου 2018, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος Yameen κήρυξε δεκαπενθήμερη κατάσταση έκτακτης ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, πολλά ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα ανεστάλησαν, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του δικαιώματος των ατόμων να μην υφίστανται παράνομη σύλληψη και κράτηση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο προεδρεύοντες δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του δικαστικού σώματος, συνελήφθησαν με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι προεδρεύοντες δικαστές να ακυρώσουν την αρχική εντολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη του δικαστικού σώματος και πολιτικοί αντιφρονούντες έχουν φυλακιστεί αυθαίρετα, κάτι που αποτελεί σαφή παραβίαση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ειρηνική διαμαρτυρία εκατοντάδων πολιτών, στις 20 Φεβρουαρίου 2018 το κοινοβούλιο παρέτεινε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ακόμη ημέρες, σε μια κίνηση που κρίθηκε αντισυνταγματική από τον Γενικό Εισαγγελέα των Μαλδιβών, στηρίχθηκε όμως από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία για την παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε μέσω του κοινοβουλίου χωρίς να υπάρχει απαρτία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων παρακολουθεί με ανησυχία την πρόσφατη επιδείνωση της κατάστασης στις Μαλδίβες και καλεί τους πάντες στη χώρα, ιδίως δε τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, να ενεργούν με αυτοσυγκράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε στις 8 Μαρτίου 2018 κατά τη διάρκεια της 37ης συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξ ονόματος περισσότερων από 40 χωρών, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ, απευθύνθηκε έκκληση προς την κυβέρνηση των Μαλδιβών να αποκαταστήσει τα συνταγματικά δικαιώματα και την ανεξαρτησία των δικαστηρίων, εκφράστηκε υποστήριξη για την εύρυθμη λειτουργία του κοινοβουλίου της χώρας και ζητήθηκε από την κυβέρνηση να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους και τις οικογένειές τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Μαλδίβες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν απειλές και εκφοβισμό από εξτρεμιστές, καθώς και δικαστική παρενόχληση από τις αρχές, όπως στην περίπτωση της Shahindha Ismail, εκτελεστικής διευθύντριας του Δικτύου για τη Δημοκρατία στις Μαλδίβες (Maldivian Democracy Network), η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο ειδησεογραφικών άρθρων και απειλών θανάτου, καθώς και αστυνομικής έρευνας λόγω της δράσης της κατά του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και της ριζοσπαστικοποίησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Yameen έχει επανειλημμένα διακηρύξει την πρόθεσή του να επαναφέρει την πρακτική των νομιμοποιημένων από το κράτος εκτελέσεων, τερματίζοντας ένα μορατόριουμ 60 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο των Μαλδιβών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, επιτρέπει να επιβάλλεται σε ανηλίκους ετεροχρονισμένη θανατική ποινή, η οποία εκτελείται όταν ο ανήλικος συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις, ιδίως εκείνες των Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath και Mohamed Nabeel, το Ανώτατο Δικαστήριο των Μαλδιβών επιβεβαίωσε την επιβολή θανατικής ποινής σε άτομα των οποίων οι δίκες δεν τηρούσαν τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για μια δίκαιη δίκη, με αποτέλεσμα να διατρέχουν πλέον άμεσο κίνδυνο εκτέλεσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια στις Μαλδίβες έχει σημειωθεί μια μετατόπιση προς μια ριζοσπαστική εκδοχή του Ισλάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης ανησυχίες για αυξανόμενη μαχητική δράση φανατικών ισλαμιστών και για τον αριθμό νέων ανδρών και γυναικών που ριζοσπαστικοποιήθηκαν και εικάζεται ότι έχουν προσχωρήσει στο ISIS·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ), οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) και η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) εξέδωσαν κοινή δήλωση στις 15 Φεβρουαρίου 2018, με την οποία εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία για τους περιορισμούς και τις απειλές κατά των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας του Τύπου στις Μαλδίβες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Φεβρουαρίου 2018, ο αναπληρωτής επικεφαλής του κυβερνώντος Προοδευτικού Κόμματος των Μαλδιβών (PPM), Abdul Raheem Abdullah, κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας να θέσουν αμέσως εκτός λειτουργίας το κανάλι Raajje TV, με την κατηγορία ότι έδινε τηλεοπτικό χρόνο σε ηγέτες της αντιπολίτευσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με τις Μαλδίβες, ιδίως σε τομείς όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και ότι εκατοντάδες χιλιάδες ευρωπαίοι τουρίστες ταξιδεύουν στις Μαλδίβες κάθε χρόνο·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη σοβαρή και επιδεινούμενη πολιτική κατάσταση και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Μαλδίβες, καθώς και για το ολοένα και περισσότερο απολυταρχικό καθεστώς του προέδρου Yameen και της κυβέρνησής του· σημειώνει με ικανοποίηση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τις Μαλδίβες·

2.  καλεί την κυβέρνηση των Μαλδιβών να άρει αμέσως την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να σεβαστεί τα θεσμικά όργανα και τις αρμοδιότητές τους όπως προβλέπονται από το Σύνταγμα, και να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, καθώς και το κράτος δικαίου· εκφράζει την αυξανόμενη ανησυχία του για τις πρόσφατες ενέργειες της κυβέρνησης, οι οποίες ζημιώνουν και υπονομεύουν τη δημοκρατία σε σοβαρό βαθμό και αντιβαίνουν προς το Σύνταγμα των Μαλδιβών και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει τον συνεχή εκφοβισμό και τις απειλές κατά δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων (bloggers) και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Μαλδίβες· παροτρύνει τις αρχές των Μαλδιβών να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης στη χώρα, να τους επιτρέπει να εκτελούν την εργασία τους με ασφάλεια και χωρίς εμπόδια, να διερευνήσει τις εναντίον τους απειλές, και να ασκήσει δίωξη κατά των δραστών· καταδικάζει τις επιθέσεις κατά πολιτικών αντιφρονούντων στις Μαλδίβες, και καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει όλες τις κατηγορίες εναντίον όλων εκείνων που κρατούνται για πολιτικούς λόγους, και να τους απελευθερώσει άμεσα και άνευ όρων·

3.  επικροτεί την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Μαλδιβών, της 1ης Φεβρουαρίου 2018, να ακυρώσει την ποινική δίωξη κατά ηγετικών πολιτικών στελεχών και να επιτρέψει την επιστροφή των 12 βουλευτών στις έδρες τους· καλεί τις αρχές των Μαλδιβών να συμμορφωθούν με την εν λόγω απόφαση·

4.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε παρέμβαση στο έργο του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Μαλδιβών, καθώς και τις συλλήψεις των προεδρεύοντων δικαστών· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους· εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη υποβάθμιση της αρχής του διαχωρισμού της εκτελεστικής, της δικαστικής και άλλων εξουσιών στις Μαλδίβες· καλεί τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση και τον σεβασμό των αρχών που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της χώρας·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση να εγγυηθεί την πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστικού συστήματος και να εγγυηθεί σε όλους τους πολίτες το δικαίωμα σε δίκαιη και διαφανή αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη, ελεύθερη από πολιτικές επιρροές· καταδικάζει την παρέμβαση στο έργο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τις ενέργειες κατά του δικαστικού συστήματος και δικαστών· ζητεί από την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι οι δικηγόροι είναι σε θέση να εκτελούν όλες τις επαγγελματικές τους λειτουργίες χωρίς εκφοβισμό, παρεμπόδιση, παρενόχληση ή αδικαιολόγητες παρεμβολές·

6.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση των Μαλδιβών να ξεκινήσει έναν χωρίς αποκλεισμούς διάλογο με τους ηγέτες όλων των πολιτικών κομμάτων· υπενθυμίζει ότι ο διάλογος αυτός προετοιμάζει το έδαφος για αξιόπιστες, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει ενεργά τη διευκόλυνση του εν λόγω διαλόγου από τον ΟΗΕ·

7.  καλεί τους περιφερειακούς παράγοντες να συνεργαστούν με τις χώρες της ΕΕ προκειμένου να συμβάλουν στην πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα στις Μαλδίβες·

8.  εκτιμά ότι ο μόνος τρόπος για να αντιστραφεί η επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών στις Μαλδίβες είναι μέσα από μια διαδικασία πραγματικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων και άλλων ηγετών της κοινωνίας· θεωρεί επιπλέον ότι, ως πρώτο βήμα για τη συμφιλίωση, η κυβέρνηση πρέπει να απελευθερώσει όλους τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης που επί του παρόντος βρίσκονται στη φυλακή·

9.  επαναλαμβάνει τη σταθερή αντίθεση της ΕΕ στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις και χωρίς καμία εξαίρεση· καταδικάζει απερίφραστα την εξαγγελθείσα επαναφορά της θανατικής ποινής στις Μαλδίβες και καλεί την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο των Μαλδιβών να σεβαστούν το μορατόριουμ στη θανατική ποινή το οποίο ισχύει εδώ και πάνω από 60 έτη· ζητεί την καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής, και καλεί την κυβέρνηση να ανακαλέσει την επιβολή της θανατικής ποινής εναντίον όλων των καταδικασθέντων ανηλίκων και να απαγορεύσει την εκτέλεση ανηλίκων εγκληματιών·

10.  επικρίνει έντονα το γεγονός ότι στις Μαλδίβες τιμωρείται η άσκηση της πίστης από άτομα που ασπάζονται μη μουσουλμανικές θρησκείες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο νόμος περί θρησκευτικής ενότητας χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης στις Μαλδίβες·

11.  εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η τρέχουσα κατάσταση επίσης στην ασφάλεια των αλλοδαπών κατοίκων και επισκεπτών· καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την αντιπροσωπεία της ΕΕ στις Μαλδίβες και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών να συντονίζουν στενά τις ταξιδιωτικές τους οδηγίες στο πλαίσιο αυτό·

12.  απευθύνει έκκληση για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των προσώπων που κρατούνται αυθαίρετα, πολλά από τα οποία είναι δημοσιογράφοι και ειρηνικοί διαδηλωτές· καταδικάζει κάθε χρήση βίας από τις αρχές· καλεί όλες τις αρχές των Μαλδιβών, και ιδίως τις αρχές επιβολής του νόμου, να ενεργούν με αυτοσυγκράτηση· καλεί τις αρχές να διεξαγάγουν έρευνα σχετικά με όλους όσοι είναι ύποπτοι για αδικήματα που έχουν διαπραχθεί, και να τους προσαγάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης·

13.  καλεί την ΕΕ να κάνει πλήρη χρήση όλων των μέσων που διαθέτει για την προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών στις Μαλδίβες, συμπεριλαμβανόμενης, ενδεχομένως, της αναστολής της χρηματοδοτικής βοήθειας από την ΕΕ προς τη χώρα αυτή έως ότου αποκατασταθεί το κράτος δικαίου και εξασφαλιστεί η τήρηση των δημοκρατικών αρχών· καλεί το Συμβούλιο να θεσπίσει στοχευμένα μέτρα και κυρώσεις εναντίον όσον υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή, και να επιβάλει σε ορισμένα μέλη της κυβέρνησης των Μαλδιβών και στους βασικούς υποστηρικτές τους από την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους στο εξωτερικό και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις·

14.  καλεί την κυβέρνηση των Μαλδιβών να προβεί σε εκ βαθέων μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η αμεροληψία της Επιτροπής Δικαστικής Υπηρεσίας, να αποκατασταθεί η ανεξαρτησία του Γενικού Εισαγγελέα, και να εξασφαλιστεί η τήρηση της δέουσας νομικής διαδικασίας και του δικαιώματος σε δίκαιη, αμερόληπτη και ανεξάρτητη δίκη·

15.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, πρέπει να διεξαχθούν εκλογές το 2018· τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εκλογές θα είναι διαφανείς και αξιόπιστες, ότι οι ψηφοφόροι θα έχουν πραγματική επιλογή και ότι τα κόμματα θα έχουν τη δυνατότητα να διεξαγάγουν ελεύθερα την προεκλογική εκστρατεία τους·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στην κυβέρνηση των Μαλδιβών.

(1) ΕΕ C 140 E της 9.6.2005, σ. 165.
(2) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 60.
(3) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 134.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0383.
(5) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en
(7) https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en


Η σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν
PDF 410kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τη σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως την περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν (2018/2631(RSP))
P8_TA(2018)0080RC-B8-0159/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη την από 9 Φεβρουαρίου 2018 δήλωση του Αντιπροέδρου του, αρμόδιου για το δίκτυο βραβείου Ζαχάρωφ και του προέδρου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τον βραβευθέντα με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν,

–  έχοντας υπόψη την τοπική δήλωση των αρχηγών αποστολής των πρεσβειών της ΕΕ, της 11ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις πρόσφατες διαμαρτυρίες στο Χαρτούμ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2400 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Σουδάν, η οποία εγκρίθηκε στην 8177η συνεδρίασή του, στις 8 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη, από 31 Ιανουαρίου 2018 δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε σχέση με την εξέταση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του θέματος με τίτλο «Εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα σχετικά με το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Μόνιμου Συντονιστή των ΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν σχετικά με την απαγωγή εργαζόμενου στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Νταρφούρ, που εκδόθηκε στο Χαρτούμ, στις 9 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 7 του διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τα οποία ορίζουν αμφότερα ότι κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/YE), της 27ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ανακοίνωση τετράμηνης μονομερούς κατάπαυσης των εχθροπραξιών από την κυβέρνηση του Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Σουδάν εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Σουδάν εφαρμόζουν μέτρα καταστολής κατά της ειρηνικής διαμαρτυρίας, της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 140 μέλη του κόμματος της αντιπολίτευσης, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φοιτητές και υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών έχουν συλληφθεί και κρατούνται από τη σουδανική εθνική υπηρεσία πληροφοριών και ασφαλείας (NISS), σε σχέση με τις σποραδικές διαμαρτυρίες που άρχισαν στις 7 Ιανουαρίου 2018 σε διάφορα μέρη στο Σουδάν, μετά την αύξηση του κόστους τροφίμων και φαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες αντιμετωπίστηκαν από τις σουδανικές δυνάμεις με υπερβολική χρήση βίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός διαδηλωτή και τον τραυματισμό πολλών άλλων, καθώς και με κατασταλτικά μέτρα κατά δημοσιογράφων και ακτιβιστών σε όλη τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου 2018 είναι τα πλέον πρόσφατα παραδείγματα των συνεχών καταχρήσεων στη χώρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται πολιτικοί αντίπαλοι, ενώ τρεις ηγέτες του Κόμματος του Κογκρέσου του Σουδάν έχουν συλληφθεί και τεθεί υπό κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των άλλων αντιφρονούντων που συνελήφθησαν περιλαμβάνονται ο Μοχάμεντ Μουκτάρ Αλ Κατίμπ, πολιτικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Σουδάν, ο Μοχάμεντ Αμπντάλλα Αλντόμα, αναπληρωτής πρόεδρος του Εθνικού Κόμματος Umma, ο Μοχάμεντ Φαρούκ Σαλμάν, ηγετικό μέλος της Εθνικής Συμμαχίας του Σουδάν, και δύο μέλη της κεντρικής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Σουδάν, ο Μοχιελντίν Ελζαλάντ και ο Σίτζι Καμπάλλο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις της σουδανικής NISS συνέλαβαν τον Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν – αντιπρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου του Νταρφούρ, μέλος της Ένωσης Δημοκρατικών Δικηγόρων, δικηγόρο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προήγαγε την εδραίωση του κράτους δικαίου και τάχθηκε υπέρ νομικών μεταρρυθμίσεων μέσω της Εθνοσυνέλευσης του Σουδάν, και βραβευθέντα με το βραβείο Ζαχάρωφ το 2007 – στο δικηγορικό του γραφείο, την 1η Φεβρουαρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταφέρθηκε πρόσφατα στη φυλακή του Dabak, 20 χλμ. βορείως του Χαρτούμ, και ότι οι αρχές αρνούνται να δώσουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και δεν επιτρέπουν επισκέψεις στον δικηγόρο του και την οικογένειά του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη σύλληψη του Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Σουδάν προέβη σε διάβημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών του Σουδάν και ότι κατατέθηκε προσφυγή από τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Σταύρο Λαμπρινίδη, στην 37η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στις 27 Φεβρουαρίου 2018·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ακτιβίστριες έχουν πέσει επίσης θύματα αυτής της εκστρατείας μαζικών συλλήψεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών υφίστανται σεξουαλική βία, διώξεις και βίαιες ποινές που τους επιβάλλουν οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναικείες οργανώσεις βρίσκονται υπό στενή εποπτεία και αγωνίζονται ενάντια σε νόμους οι οποίοι κατά κανόνα εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα μέσα Φεβρουαρίου 2018, η σουδανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αποφυλάκιση 80 κρατουμένων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι Ράβα Τζαφάρ Μπακχίτ, Ναχίντ Τζαμπραχάλ, Αμέλ Χαμπανί, Χανάν Χασάν Καλίφα και Μοχάμεντ Αμπντάλλα Αλντόμα, μετά την κακοποίηση που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της κράτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επικεφαλής της NISS εξαρτά την απελευθέρωση άλλων κρατουμένων από την υπόσχεσή τους ότι θα σταματήσουν τη διοργάνωση διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις αυτές είναι αντίθετες προς τις διεθνείς δεσμεύσεις του Σουδάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, αρκετοί διακεκριμένοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικοί ακτιβιστές της αντιπολίτευσης παραμένουν στη φυλακή, μεταξύ άλλων ο Σαλίχ Οσμάν και ο Αμτζίντ Φαρίντ, υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο οποίος κρατείται στο Χαρτούμ από τις 18 Ιανουαρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στους κρατουμένους για τη διάπραξη κάποιου εγκλήματος και ότι οι κρατούμενοι δεν έχουν προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων και δικηγορικών συλλόγων, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της σταθερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κομμάτων της αντιπολίτευσης υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς και η NISS εμποδίζει τη διεξαγωγή πολλών εκδηλώσεων που διοργανώνονται από την κοινωνία των πολιτών και τα κόμματα της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη τις τακτικές απελάσεις διεθνών ΜΚΟ από τη χώρα και το γεγονός ότι οι ΜΚΟ αποτελούν στόχους πιέσεων και εκφοβισμού από την κυβέρνηση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος περί εθνικής ασφάλειας του 2010 και η τροπολογία στο άρθρο 151 του Συντάγματος, που εγκρίθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2015, εκχωρούν ευρείες εξουσίες σύλληψης και κράτησης στη NISS, που της δίνουν τη δυνατότητα να κρατά τους υπόπτους για διάστημα τεσσεράμισι μηνών χωρίς καμία δυνατότητα δικαστικού ελέγχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι εικάζεται ότι οι εν λόγω εξουσίες χρησιμοποιούνται για την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση ανθρώπων οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, υποβάλλονται σε βασανιστήρια και άλλες μορφές κακοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, οι υπάλληλοι της NISS εξαιρούνται από τη δίωξη για κάθε αδίκημα που διαπράττουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί μια νοοτροπία γενικής ατιμωρησίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2016, η κυβέρνηση του Σουδάν απέρριψε τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών να καταργήσει τις διατάξεις περί ατιμωρησίας του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του 2010 και να μεριμνήσει για τη δρομολόγηση ανεξάρτητων ερευνών με σκοπό την άσκηση διώξεων για εγκλήματα βάσει του διεθνούς δικαίου και για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττουν τα μέλη της NISS, οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί από τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν συλληφθεί, έχουν υποβληθεί σε βασανιστήρια και κακοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατούμενοι από τη NISS αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο κακοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η NISS είναι γνωστή για την κακοποίηση και τον βασανισμό κρατουμένων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη βία από κυβερνητικές δυνάμεις, φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές ομάδες και ένοπλες αντικυβερνητικές ομάδες διαμορφώνει το πλαίσιο για συνεχείς παρενοχλήσεις, αυθαίρετες συλλήψεις, κρατήσεις σε συνθήκες απομόνωσης και εικαζόμενα βασανιστήρια σε βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας του Σουδάν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) έχει δηλώσει ότι η χαλάρωση των κυρώσεων από την πλευρά των ΗΠΑ αποτελεί σημαντικό βήμα στις συνολικές προσπάθειες για την επανένταξη του Σουδάν στη διεθνή κοινότητα, και έχει επισημάνει ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συνοδεύσει το Σουδάν στην εν λόγω διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της αποστολής της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου στο Σουδάν για πρώτη φορά, τον Δεκέμβριο του 2017, η κυβέρνηση του Σουδάν εξέφρασε τη βούληση να αποκαταστήσει σχέσεις με τη διεθνή κοινότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν έχει επισκεφθεί επανειλημμένα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την αποκατάσταση των σχέσεων με το Σουδάν·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σουδανικές αρχές εμπόδισαν τον Μοχάμεντ Αλντόμα να ταξιδέψει και κατάσχεσαν το διαβατήριό του ενόσω βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Κάιρο για θεραπεία, στις 8 Μαρτίου 2018, μετά την κακοποίηση που υπέστη κατά τη διάρκεια της κράτησης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σουδάν κατατάσσεται 174ο σε σύνολο 180 κρατών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης εξακολουθούν να καταστέλλονται από τις αρχές και από τον νόμο περί Τύπου και Εκδόσεων, που προβλέπει την επιβολή περιορισμών όπως λογοκρισία, κατάσχεση και δήμευση εφημερίδων, κλείσιμο μέσων ενημέρωσης και αποσύνδεση από το Διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφημερίδες τακτικά λογοκρίνονται και κατάσχονται αφού τυπωθούν, με αποτέλεσμα να υφίστανται και οικονομικές κυρώσεις πέραν των πολιτικών κυρώσεων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί στο δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία και ότι ο νόμος ποινικοποιεί την αποστασία, τη βλασφημία και την εγκατάλειψη του Ισλάμ υπέρ άλλων θρησκειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Φεβρουαρίου 2018, ο δημοσιογράφος Σαμαέλ Αλ Νουρ, ο οποίος εργάζεται για την εφημερίδα Al-Tayyar, κατηγορήθηκε για αποστασία για το κύριο άρθρο που συνέταξε με θέμα τις περικοπές στις εθνικές δαπάνες για την υγεία, κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή στο Σουδάν·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά του σουδανού Προέδρου Ομάρ Χασάν Άχμαντ Αλ Μπασίρ στις 4 Μαρτίου 2009 και στις 12 Ιουλίου 2010·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις συνεχιζόμενες διώξεις κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών στο Σουδάν, που συνίστανται ιδίως σε παραβιάσεις της ελευθερίας της έκφρασης, του δικαιώματος διαδήλωσης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της θρησκευτικής ελευθερίας, και σε εκφοβισμό υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και ΜΚΟ που είναι αντιτίθενται στο καθεστώς·

2.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν, καθώς και κάθε άλλου υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών και ακτιβιστή της αντιπολίτευσης που κρατείται αποκλειστικά και μόνο λόγω του νόμιμου και ειρηνικού έργου του για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

3.  καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρακτική των βασανιστηρίων και της κακοποίησης κρατουμένων· εμμένει στην άποψη ότι οι συνθήκες για όλους τους κρατουμένους πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης αρχών για την προστασία όλων των προσώπων που τελούν υπό οποιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκισης·

4.  καλεί τις σουδανικές αρχές να διερευνήσουν τη χρήση βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, καθώς και βασανιστηρίων και κακοποίησης, και να προσαγάγουν τους δράστες στη δικαιοσύνη· τονίζει ότι οι δήθεν πληροφορίες που έχουν συλλεγεί μετά από βασανιστήρια και κακοποίηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνονται δεκτές ως αποδεικτικό στοιχείο σε δικαστικές διαδικασίες·

5.  καταδικάζει τη στοχοποίηση και την κακοποίηση όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ακτιβιστών στο Σουδάν και καλεί τις αρχές να εγγυώνται σε κάθε περίπτωση ότι θα είναι σε θέση να ασκούν τις νόμιμες δραστηριότητές τους σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς φόβο για αντίποινα και απαλλαγμένοι από κάθε περιορισμό, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής παρενόχλησης·

6.  ζητεί μετ’ επιτάσεως από τη σουδανική κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι· ζητεί να γίνονται σεβαστά και να προστατεύονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών του Σουδάν·

7.   εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχείς και συχνές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών στο Σουδάν, ιδίως σε σχέση με τη χρήση του άρθρου 152 του Ποινικού Κώδικα· καλεί τις σουδανικές αρχές να υπογράψουν χωρίς καθυστέρηση και να κυρώσουν τη Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων σε βάρος των γυναικών·

8.  υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευσή του στον μηχανισμό προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν κίνδυνο· καλεί την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να βελτιώνει την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αξιοποιώντας στο έπακρο όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της στο Σουδάν· υπογραμμίζει ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην παροχή στήριξης στις προσκλήσεις τους σε τοπικό επίπεδο για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΑΑ) στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, εξασφαλίζοντάς τους κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεσματική και στοχευμένη στήριξη·

9.  ζητεί από την ΕΥΕΔ και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Σουδάν να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνουν για την προστασία και την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· κάνει έκκληση για κοινή δράση της ΕΕ και των κρατών μελών για τη στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν κίνδυνο·

10.  επαναλαμβάνει ότι είναι επιτακτική η αναθεώρηση και μεταρρύθμιση βασικών νομοθετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων του νόμου περί εθνικής ασφαλείας του 2010 και των νόμων που διέπουν τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τα διεθνή πρότυπα σεβασμού των ελευθεριών της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

11.  υπενθυμίζει στο Σουδάν τις υποχρεώσεις που υπέχει ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών και του ζητεί να συμμορφωθεί με το ψήφισμα 1593 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία απαιτεί τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)· επαναλαμβάνει το αίτημά του να συμμορφωθεί ο Πρόεδρος του Σουδάν Ομάρ Αλ Μπασίρ με το διεθνές δίκαιο σύμφωνα με τις συμβάσεις και συνθήκες στις οποίες το Σουδάν είναι συμβαλλόμενο μέρος, και υποστηρίζει τον ρόλο του ΔΠΔ στο πλαίσιο της απαγγελίας εναντίον του κατηγοριών για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία·

12.  καλεί το Σουδάν να διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13.  συμμερίζεται τις ανησυχίες που εξέφρασε ο Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν ότι η ανάδειξη, που παρατηρείται σήμερα, της μετανάστευσης σε κεντρικό θέμα μπορεί να αποσπάσει την προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  καλεί, συνεπώς, την ΕΥΕΔ να συνεχίσει την έκδοση δηλώσεων για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κρατικούς φορείς και παραστρατιωτικές ομάδες, καθώς και δηλώσεων για τη συρρίκνωση του πεδίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αποδείξει ότι η ΕΕ παραμένει εξαιρετικά ανήσυχη για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν·

15.  ζητεί μετ’ επιτάσεως από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όσον αφορά την υλοποίηση έργων με τις σουδανικές αρχές τηρείται η αρχή του «μη βλάπτειν», βάσει της οποίας αποκλείεται η συνεργασία με παράγοντες που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

16.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν υποστήριξη στα άτομα, στο εσωτερικό του Σουδάν, τα οποία επιδιώκουν πράγματι την αλλαγή, και να προσφέρουν στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών τεχνική βοήθεια και προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων για να βελτιώσουν τις δυνατότητες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν·

17.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να τηρούν τη δέσμευσή τους όσον αφορά τη στήριξη των προσπαθειών της Αφρικανικής Ένωσης για την επίτευξη ειρήνης στο Σουδάν και τον σουδανικό λαό· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την υποστήριξή του στην ανανέωση της εντολής της αποστολής ΗΕ-Αφρικανικής Ένωσης στο Νταρφούρ (UNAMID) έως τον Ιούνιο του 2018·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση του Σουδάν, στην Αφρικανική Ένωση, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.


Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα
PDF 418kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρακτική της θανάτωσης αναπήρων παιδιών στην Ουγκάντα (2018/2632(RSP))
P8_TA(2018)0081RC-B8-0165/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948, της οποίας η Ουγκάντα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ («Συμφωνία του Κοτονού»), και ειδικότερα το άρθρο της 8, παράγραφος 4, σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Ουγκάντας,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC), που εγκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1989, και ειδικότερα τα άρθρα της 2 και 6, στα οποία ορίζονται ρητά η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, μεταξύ άλλων, για λόγους αναπηρίας, και το δικαίωμα στη ζωή,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 2006 για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD), και ειδικότερα το άρθρο 32, το οποίο ορίζει ότι όλα τα κράτη μέρη πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την αναπηρία και τα άτομα με αναπηρία στις προσπάθειές τους για διεθνή συνεργασία,

–  έχοντας υπόψη τα τελευταία ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία της 14ης Απριλίου 2014 και της 14ης Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 14 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τα οποία απαγορεύουν όλες τις μορφές διακρίσεων, καθώς και τα άρθρα 21 και 26 αυτής, τα οποία καθορίζουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στις αναπτυσσόμενες χώρες, το οποίο εγκρίθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια έκθεση σχετικά με την αναπηρία («World Report on Disability»), η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2011 από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και την Παγκόσμια Τράπεζα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), της 8ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Committee on the Rights of Persons with Disabilities considers report of Uganda» (Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία εξετάζει το ενδεχόμενο σύνταξης έκθεσης σχετικά με την Ουγκάντα),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 65/186 και 64/131 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας για τα άτομα με αναπηρία με ορίζοντα το 2015 και μετά»,

–  έχοντας υπόψη το καθοδηγητικό σημείωμα της ΕΕ προς τις αντιπροσωπείες και τις υπηρεσίες της ΕΕ για τις αναπηρίες και την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), που εγκρίθηκαν στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης για την Ουγκάντα της 1ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 με τίτλο «Ensuring that no one is left behind» (Κανένας δεν επιτρέπεται να μείνει πίσω), η οποία υποβλήθηκε στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006(1) σχετικά με την αναπηρία και την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουγκάντα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «ευθανασία» στην Ουγκάντα είναι μια πρακτική με την οποία οι γονείς παιδιών με αναπηρία τα σκοτώνουν ή τα αφήνουν να πεθάνουν από την πείνα ή τους στερούν την ιατρική περίθαλψη, επειδή πιστεύουν ότι τα παιδιά αυτά είναι καλύτερα να πεθάνουν παρά να αναγκαστούν να υπομείνουν μια επώδυνη και ανίατη αναπηρία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγκάντα, δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν σημειώσει σημαντική, όμως ανεπαρκή πρόοδο όσον αφορά τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες στα αναπτυξιακά προγράμματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι γονείς δηλώνουν ότι η πράξη της «ευθανασίας» είναι απαραίτητη για να γλιτώσουν τα παιδιά με αναπηρία από το μαρτύριο που είναι καταδικασμένα να υποφέρουν μια ολόκληρη ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις μαρτυρίες ορισμένων μητέρων ή παιδιών που έχουν επιζήσει, η πρακτική εξακολουθεί να είναι ταμπού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό στίγμα στην Ουγκάντα είναι τόσο ισχυρό ώστε η κοινότητα να απορρίπτει μητέρες και παιδιά, γεγονός που υποβαθμίζει την κοινωνική τους θέση και τους στερεί την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μητέρες πιέζονται να σκοτώσουν το ίδιο τους το παιδί μετά από τις μακροχρόνιες προσπάθειες και θυσίες που συνεπάγεται η φροντίδα ενός παιδιού με αναπηρία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απόψεις που επικρατούν σχετικά με τα παιδιά που γεννιούνται με αναπηρία τα εκθέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα βίας και δολοφονίας από τα παιδιά που δεν έχουν αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται διάφορες μορφές βίας, διακριτικής μεταχείρισης και περιθωριοποίησης εξαιτίας αρνητικών συμπεριφορών, δεισιδαιμονίας, αμέλειας και κοινωνικών προτύπων και πρακτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα παιδιά με αναπηρίες προέρχεται από τις παραπλανητικές απόψεις που επικρατούν σχετικά με την κατάστασή τους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η άποψη ότι η παρουσία του παιδιού θα έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάσουν αναπηρία και άλλα παιδιά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλές και ο ευρύτερος οικογενειακός κύκλος ασκούν υπερβολικά μεγάλη πίεση στις μητέρες, προσπαθώντας να κατανοήσουν τις αιτίες της αναπηρίας για την οποία θεωρούν υπαίτια την μητέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μητέρες εκδιώκονται από τα σπίτια των συζύγων επειδή γεννούν παιδιά με αναπηρία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γιατροί και το ιατρικό προσωπικό αδυνατούν να κατανοήσουν ή να εξηγήσουν τη φύση και την αιτία την εύθραυστης υγείας του παιδιού, και ότι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένο για τη διάγνωση και τη θεραπεία πολλών μορφών αναπηρίας που θα μπορούσαν να μειωθούν στο ελάχιστο ή ακόμη και να εξαλειφθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέρηση βασικών δικαιωμάτων από παιδιά με αναπηρία, όπως είναι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στην στήριξη και στην αποκατάσταση, παρεμποδίζει σοβαρά την ικανότητά τους να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγκάντα είναι ένα από τα 162 κράτη που έχουν υπογράψει την CRPD· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγκάντα επικύρωσε τη Σύμβαση και το προαιρετικό πρωτόκολλό της στις 25 Σεπτεμβρίου 2008 χωρίς επιφυλάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγκάντα δεσμεύτηκε να παρέχει τα ίδια δικαιώματα στα άτομα με αναπηρίες όπως και σε κάθε άλλο πολίτη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2016, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προέβη σε αξιολόγηση των επιδόσεων της Ουγκάντας όσον αφορά την εφαρμογή της CRPD και διατύπωσε καταληκτικές παρατηρήσεις και συστάσεις, σύμφωνα με τις οποίες η επιτροπή διαπιστώνει με ανησυχία ότι η νομοθεσία και οι πολιτικές δεν παρέχουν προστασία για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία και, επιπλέον, ανησυχεί για την απουσία πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των κωφών και κωφάλαλων παιδιών και με την λήψη μέτρων για την προστασία και την ένταξή τους στην κοινωνία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ουγκάντας διαθέτει μια σειρά γενικών νομοθετικών πράξεων και πολιτικών που περιλαμβάνουν ρήτρες για την αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα διαθέτει ειδική νομοθεσία για την αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός της αναπηρίας μπορεί να ποικίλλει από τη μια νομοθετική πράξη στην άλλη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τα μεγαλύτερα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία της Ουγκάντας είναι το γεγονός ότι δεν εμφανίζονται δημοσίως και η αρνητική στάση απέναντί τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία αποτελούν λόγο κοινωνικού αποκλεισμού για την οικογένεια και ιδίως για τις μητέρες, δεδομένου ότι θεωρούνται ντροπή και αδυναμία για την οικογένεια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ελάχιστοι κρατικοί φορείς υποστήριξης των γονέων παιδιών με αναπηρία στις αγροτικές περιοχές της Ουγκάντας και ότι, κατά συνέπεια, οι οικογένειες, και ιδίως οι μόνες μητέρες, συχνά δυσκολεύονται να παράσχουν την κατάλληλη φροντίδα στα ανάπηρα παιδιά τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επίσημα διαθέσιμα στοιχεία, δεδομένου ότι ούτε η αστυνομία ούτε το δικαστικό σύστημα στην Ουγκάντα δεν διερευνούν το φαινόμενο αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη στοιχείων δυσχεραίνει την καταπολέμηση της πρακτικής της «ευθανασίας»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ζωτική σημασία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των περιθωριοποιημένων και ευάλωτων ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ουγκάντα αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και εμπόδια κατά την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά με αναπηρίες και στους γονείς τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές στρεβλές αντιλήψεις σχετικά με τα παιδιά με αναπηρία, αποτελούν πρόκληση για τις αναπτυξιακές προσπάθειες και το έργο των παρατηρητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγκάντα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενώσεις για τα άτομα με αναπηρία καλούνται να διαδραματίσουν ειδικό ρόλο στην εκπροσώπηση και γνωστοποίηση των ειδικών συμφερόντων των ατόμων με αναπηρία στους πολιτικούς και στο ευρύτερο κοινό· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες πληροφορίες για να μπορέσει το κοινό να αποκτήσει επίγνωση των πολιτισμικών πρακτικών που στιγματίζουν και παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία και την ικανότητά τους να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλο μέλος της κοινωνίας·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τις αδικαιολόγητες και απάνθρωπες δολοφονίες παιδιών και νεογέννητων με αναπηρία· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την «ευθανασία» παιδιών με αναπηρία στην Ουγκάντα και σε όλες τις χώρες που πλήττονται από το φαινόμενο αυτό· ζητεί να τεθεί τέλος σε αυτές τις πράξεις βίας, βαναυσότητας και βασανισμού εις βάρος παιδιών··

2.  καλεί τις αρχές της Ουγκάντας και όλες τις χώρες που πλήττονται από το φαινόμενο της «ευθανασίας» και της τελετουργικής δολοφονίας παιδιών να δεσμευτούν να εξαλείψουν τις επιβλαβείς προλήψεις που διαιωνίζουν την στοχοποίηση παιδιών·

3.  υπενθυμίζει ότι πρωταρχική ευθύνη του κράτους είναι να προστατεύει τους πολίτες του, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων· υπενθυμίζει στις αρχές της Ουγκάντας την υποχρέωσή τους να συμμορφωθούν με το Σύνταγμα της χώρας τους, και ιδίως με τα άρθρα 21, 32 και 35 παράγραφος 1, τα οποία αναφέρουν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα στον σεβασμό και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι το κράτος και η κοινωνία οφείλουν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η αξιοποίηση του πλήρους πνευματικού και σωματικού δυναμικού τους·

4.  υπενθυμίζει το ειδικό καθήκον του κοινοβουλίου της Ουγκάντας έναντι των ατόμων με αναπηρία, το οποίο εδράζεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 του Συντάγματος, δυνάμει του οποίου το Κοινοβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει κατάλληλη νομοθεσία για την προστασία των ατόμων με αναπηρία· καλεί την κυβέρνηση της Ουγκάντας να υποστηρίξει όλες τις δράσεις που αναλαμβάνονται υπέρ της βελτίωσης των αστικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία·

5.  ζητεί να παρέχεται στήριξη στις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, ώστε να μπορούν να ανατρέφουν τα παιδιά τους στο σπίτι· καλεί την κυβέρνηση της Ουγκάντας να αναπτύξει ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης για τις οικογένειες παιδιών με αναπηρία σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων επαρκούς χρηματοδοτικής στήριξης και παροχών για τις οικογένειες ώστε να φροντίσουν με τον κατάλληλο τρόπο τα ανάπηρα παιδιά τους·

6.  καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των ανθρώπων με αναπηρία, και να προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης για να εξασφαλιστεί η παροχή υποστήριξης, πληροφοριών και συμβουλών στους γονείς και τους παρόχους φροντίδας παιδιών με αναπηρία, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των παιδιών αυτών στην κοινότητα·

7.  καλεί την κυβέρνηση της Ουγκάντας να εξασφαλίσει ότι οι γιατροί που έρχονται σε άμεση επαφή με άτομα με αναπηρία και τα προβλήματα υγείας τους θα είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και ευαισθητοποιημένοι στις ανάγκες αυτών των ασθενών·

8.  εκφράζει επιδοκιμασία για τη δημιουργία, το 2007, του νόμου «Equal Opportunities Commission Act», ο οποίος αποσκοπεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών για περιθωριοποιημένες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία·

9.  εκφράζει επιδοκιμασία για τη δημιουργία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ουγκάντας (UHRC) σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Ουγκάντα του 1995· υπενθυμίζει ότι ο ρόλος της είναι, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσει και να διατηρήσει την αντίληψη στην κοινωνία ότι οι διατάξεις αυτού του Συντάγματος συνιστούν το θεμελιώδες δίκαιο του λαού της Ουγκάντας και να παρακολουθεί τη συμμόρφωση της κυβέρνησης με τις διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.  καλεί την UHRC να αναπτύξει ένα συγκεκριμένο εθνικό σχέδιο με σκοπό την καθοδήγησή της στο έργο παρακολούθησης και την προαγωγή περισσότερο διαρθρωμένης και θεσμοθετημένης αλληλεπίδρασης με όλες τις οργανώσεις ατόμων με αναπηρία στη χώρα·

11.  παροτρύνει τις αρχές να εξασφαλίσουν την καταγραφή όλων των παιδιών κατά τη γέννησή τους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρία·

12.  καλεί τις αρχές της Ουγκάντας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των παιδιών με αναπηρία στην Ουγκάντα· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης για την καταπολέμηση του στιγματισμού· τονίζει με έμφαση τον βασικό ρόλο των οργανώσεων για τα άτομα με αναπηρία στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν·

13.  τονίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην αμφισβήτηση των στερεοτύπων και στην προαγωγή της ένταξης· καλεί τους διεθνείς, τους εθνικούς και τους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων να διασφαλίσουν και να προαγάγουν την ευαισθητοποίηση με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης, εκπαιδευτικών πολιτικών και δημόσιων εκστρατειών·

14.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, όπως η ομάδα «Human Rights Awareness and Promotion Forum»· παροτρύνει τις αρχές της Ουγκάντας να εγγυηθούν την ασφάλεια των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ασκήσουν διώξεις για τις επιθέσεις εναντίον τους και να τους παράσχουν τη δυνατότητα να επιτελούν το έργο τους χωρίς απειλές και εμπόδια·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών της Ουγκάντας να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για την αντιμετώπιση των αναγκών και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με βάση την κατάργηση των διακρίσεων και την κοινωνική ένταξη και την ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες·

16.  ζητεί ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ τόσο των αναπτυσσόμενων όσο και των ανεπτυγμένων χωρών· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει σε συνεργασία με άλλους διεθνείς χορηγούς μια πλατφόρμα με στόχο την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την ένταξη των παιδιών με αναπηρία· καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το άρθρο 32 της CRPD·

17.  καλεί την ΕΕ να επωφεληθεί από την πολιτική μόχλευση που παρέχουν τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας, και συγκεκριμένα τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης, για να ενισχύσει την προάσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγκάντα· ζητεί από την Επιτροπή να εξακριβώσει εάν μπορεί να παρασχεθεί καλύτερη υποστήριξη, είτε μέσω χρηματοδότησης είτε μέσω του συντονισμού με τις τοπικές αρχές, για να βελτιωθεί η ιατρική βοήθεια που παρέχεται στα παιδιά με αναπηρία προκειμένου να επεκταθεί η επειγόντως αναγκαία υποστήριξη των οικογενειών τους·

18.  τονίζει ότι οι πολιτικές ένταξης πρέπει να προωθηθούν σε όλους τους συναφείς φορείς σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και σε διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι το ζήτημα της αναπηρίας απουσιάζει σήμερα από πολλές διεθνείς συνομιλίες υψηλού επιπέδου και ότι πρέπει να τεθεί σε υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγκάντας, στον Πρόεδρο του κοινοβουλίου της Ουγκάντας και στην Αφρικανική Ένωση και τα θεσμικά όργανά της.

(1) ΕΕ C 287 Ε της 24.11.2006, σ. 336.


Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία ***
PDF 376kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))
P8_TA(2018)0082A8-0058/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14423/2017),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0447/2017),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2018(2) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0058/2018),

1.  εγκρίνει την καταγγελία της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ένωσης των Κομορών.

(1) ΕΕ L 290 της 20.10.2006, σ. 7.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0083.


Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (Ψήφισμα)
PDF 423kWORD 50k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))
P8_TA(2018)0083A8-0055/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14423/2017),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0447/2017),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 15ης Μαρτίου 2018(2) σχετικά με την πρόταση απόφασης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999(3) («κανονισμός ΠΛΑ»), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 8,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0055/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών (στο εξής «οι Κομόρες») προβλέπει την καταγγελία της από οποιοδήποτε από τα μέρη σε σοβαρές περιστάσεις, όπως η αθέτηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα μέρη ως προς την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας («ΠΛΑ αλιεία»)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη αλιεία αποτελεί σημαντική απειλή για τους παγκόσμιους θαλάσσιους πόρους, δεδομένου ότι εξαντλεί τα ιχθυαποθέματα, καταστρέφει τα θαλάσσια ενδιαιτήματα, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των τίμιων αλιέων και καταστρέφει τα μέσα βιοπορισμού των παράκτιων κοινοτήτων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ό, τι είναι δυνατόν προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας που συνάπτει με τρίτες χώρες είναι αμοιβαία επωφελείς για την ΕΕ και τις συγκεκριμένες τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών πληθυσμών τους και του τομέα αλιείας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός στόχος του Πρωτοκόλλου για τη σύναψη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ένωσης των Κομορών στον τομέα της αλιείας, προς το συμφέρον και των δύο πλευρών, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου σύμπραξης για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και, παράλληλα, την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη των Κομορών, καθώς και η απόκτηση επαρκούς μέρους του διαθέσιμου αλιευτικού πλεονάσματος, που να ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των στόλων της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη συμφωνία στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Κοινότητας και των Κομορών υπεγράφη το 1988 και ότι έκτοτε οι στόλοι των κρατών μελών της ΕΟΚ/ΕΕ είχαν πρόσβαση σε αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα της χώρας αυτής μέσω διαδοχικών πρωτοκόλλων εφαρμογής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της ΔΗΕΕΑ «Fishery Exports and The Economic Development of Least Developed Countries», τα αποτελέσματα της τομεακής συνεργασίας υπήρξαν περιορισμένα, με ελάχιστο αντίκτυπο στον αλιευτικό τομέα, τους όρους εκφόρτωσης, την ικανότητα παρακολούθησης και επιτήρησης, την επιστημονική εξέλιξη ή την τεχνική κατάρτιση των αλιέων και των παρατηρητών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή που καταβάλλει η ΕΕ στις Κομόρες ανά τόνο ιχθύων (τόνου) ανέρχεται περίπου στο 15 % της εκτιμώμενης τιμής χονδρικής πώλησης ανά τόνο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Οκτωβρίου 2015 κοινοποιήθηκε στις Κομόρες το ενδεχόμενο να χαρακτηριστούν από την Επιτροπή μη συνεργαζόμενη τρίτη χώρα στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, λόγω της αδυναμίας τους να πραγματοποιούν τους ενδεδειγμένους ελέγχους στα πλοία με σημαία Κομορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού χαρακτηρίστηκε μη συνεργαζόμενη χώρα, τον Μάιο του 2017, και καταχωρίστηκε από την ΕΕ ως μη συνεργαζόμενη χώρα, τον Ιούλιο του 2017, η Ένωση των Κομορών απέτυχε και πάλι να λάβει τα διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται για την επίλυση των εντοπισθέντων προβλημάτων και την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προηγούμενο πρωτόκολλο στην αλιευτική συμφωνία με τις Κομόρες έληξε στις 30 Δεκεμβρίου 2016 και δεν ανανεώθηκε διότι οι Κομόρες δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι για το πρωτόκολλο είχε προβλεφθεί χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 600 000 EUR ετησίως, εκ των οποίων 300 000 διατέθηκαν για τη στήριξη της αλιευτικής πολιτικής των Κομορών με στόχο την προώθηση της βιωσιμότητας και της ορθής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων στα ύδατά τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας καθώς και κάθε μορφής επιχείρησης που απορρέει από αυτή και ότι η δέσμευση αυτή θεσπίζεται στον κανονισμό για την ΠΛΑ αλιεία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της διατηρούν σχέσεις συνεργασίας με την Ένωση των Κομορών σε διάφορους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν απόφαση καταγγελίας της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης από την ΕΕ είναι αναστρέψιμη (σε περίπτωση που ληφθούν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα) και η καταγγελία της παρούσας συμφωνίας δεν προδικάζει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για κάποια άλλη συμφωνία, ή οιαδήποτε άλλη μορφή σύμπραξης, στον τομέα της αλιείας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας δεν εξαρτάται μόνον από τον εντοπισμό μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών, αλλά, αντιθέτως, επιβάλλει την εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης των καταστάσεων που εντοπίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν λάβουν εξωτερική βοήθεια, οι Κομόρες δεν θα είναι σε θέση να βελτιώσουν τις πολιτικές τους για τη θαλάσσια διαχείριση, ιδίως για τους αλιευτικούς πόρους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους όρους εκφόρτωσης, την ικανότητα παρακολούθησης και εποπτείας, την επιστημονική εξέλιξη και την τεχνική κατάρτιση των αλιέων και των παρατηρητών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ενσωματώνουν για πρώτη φορά έναν στόχο που συνδέεται με τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων (στόχος 14)·

1.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι Κομόρες απέτυχαν να λάβουν τα διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται για την επίλυση των εντοπισθέντων προβλημάτων και την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, παρά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ·

2.  επαναλαμβάνει ότι ο ουσιαστικός έλεγχος του κράτους σημαίας έχει μεγάλη σημασία και ότι η απουσία του αποτελεί γενεσιουργό αίτιο της ΠΛΑ αλιείας· εκτιμά ότι οι Κομόρες θα πρέπει να πληρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο όσον αφορά την επιθεώρηση και τον έλεγχο των σκαφών που φέρουν τη σημαία της χώρας· πιστεύει ακράδαντα ότι αυτή η έλλειψη επιθεώρησης και άδειας αλιείας επιτρέπει στα συγκεκριμένα σκάφη να επιδίδονται στην ΠΛΑ αλιεία ατιμωρητί·

3.  φρονεί ότι οι Κομόρες θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται με την ΕΕ και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή για να θεσπίσουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να βελτιώσουν την ικανότητά τους στον τομέα της αντιμετώπισης της ΠΛΑ αλιείας·

4.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, κατά τα τριάντα περίπου έτη που η ΕΕ διατηρούσε αλιευτικές συμφωνίες με τις Κομόρες – οι οποίες περιλάμβαναν στοιχεία συνεργασίας και υποστήριξης για την ανάπτυξη του τομέα στη χώρα αυτή – δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθούν πιο απτά αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη του τομέα της αλιείας των Κομορών, ούτε στο επίπεδο της ικανότητας παρακολούθησης και επιτήρησης, ούτε στο επίπεδο της επιστημονικής ανάπτυξης, ούτε στο επίπεδο της τεχνικής κατάρτισης των αλιέων και των παρατηρητών, μεταξύ άλλων·

5.  υποστηρίζει ότι απαιτείται καλύτερη σύνδεση μεταξύ των μέσων που διατίθενται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), και της συνολικής στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της αλιείας·

6.  υπενθυμίζει ότι, με βάση τη συμφωνία εταιρικής σύμπραξης που υπέγραψαν με την ΕΕ και άλλες διεθνείς νομικές πράξεις, καθώς και στο πλαίσιο για την υλοποίηση του Θεματολογίου του 2030 και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι Κομόρες οφείλουν να τηρούν τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα της αλιείας και της υπεύθυνης αλιείας, να διατηρούν τα ιχθυαποθέματα και να διαφυλάσσουν το θαλάσσιο οικοσύστημα στην αποκλειστική οικονομική τους ζώνη·

7.  τονίζει ότι απαιτείται η καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας σε παγκόσμια κλίμακα και η δημιουργία κινήτρων προκειμένου να αναλάβουν πράγματι τα κράτη τις ευθύνες τους και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον τομέα αλιείας τους·

8.  φρονεί ότι η καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας δεν πρέπει να συνδέεται καθ’ ολοκληρίαν με τον εντοπισμό των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών και ότι, για την πραγματική καταπολέμηση της παράνομης αλιείας σε όλες τις μορφές της, είναι απαραίτητο να βρεθούν τρόποι παροχής βοήθειας στις χώρες, ιδίως στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, ένα εκ των οποίων είναι οι Κομόρες, ούτως ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να τροποποιήσουν τις πολιτικές τους για τη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντός τους·

9.  συμφωνεί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο ως προς την ανάγκη εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται στο άρθρο 38 παράγραφος 8 του κανονισμού ΠΛΑ όσον αφορά την καταγγελία κάθε ισχύουσας διμερούς αλιευτικής συμφωνίας με τις Κομόρες, ο οποίος προβλέπει την περάτωση της συμφωνίας σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα μέρη όσον αφορά την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας·

10.  σημειώνει τις άλλες συνέπειες που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 8 του κανονισμού ΠΛΑ, που αφορούν τις απαγορεύσεις σχετικά με τη ναύλωση, τη μετανηολόγηση και τις ιδιωτικές συμφωνίες, μεταξύ άλλων·

11.  φρονεί, ωστόσο, ότι η καταγγελία αυτή δεν θα πρέπει να σημάνει το τέλος της σχέσης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ένωσης των Κομορών στον τομέα της αλιείας· ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η σχέση αυτή, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι αλιευτικές κοινότητες και η παραδοσιακή αλιεία καθώς και η αλιεία μικρής κλίμακας θα πρέπει να θεωρούνται βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη της χώρας και ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προαχθούν οι επενδύσεις και η παροχή τεχνικής βοήθειας στους ακόλουθους τομείς:

   σύστημα διοίκησης και διακυβέρνησης της αλιείας, νομοθεσία, θεσμική δομή, ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων (αλιείς, επιστήμονες, δημοσιονομικοί φορείς και λοιποί), εμπορική και πολιτιστική αξιοποίηση των παραδοσιακών αλιευτικών μεθόδων και των αλιευμάτων των Κομορών·
   ανάπτυξη της ικανότητας παρακολούθησης και της επιστημονικής ικανότητας, της ικανότητας προστασίας των παράκτιων ζωνών, της δημοσιονομικής ικανότητας, της ικανότητας επιτήρησης και της ικανότητας ποιοτικού ελέγχου·
   ενεργοποίηση εγκαταστάσεων κατάψυξης, διανομής και μεταποίησης των αλιευμάτων·
   κατασκευή και ενίσχυση υποδομών εκφόρτωσης και ασφάλειας στους λιμένες και τους λιμενίσκους·
   ανανέωση του αλιευτικού στόλου μικρής κλίμακας των Κομορών, όσον αφορά την ασφάλεια, την ικανότητα παραμονής στη θάλασσα και την αλιευτική ικανότητα·

12.  ζητεί την εισαγωγή ρήτρας σύμφωνα με την οποία, εφόσον οι Κομόρες αντιμετωπίσουν τις ανεπάρκειές τους, η διαδικασία θα διακοπεί και η κόκκινη κάρτα θα ανακληθεί, ούτως ώστε να παρέχεται στον στόλο της ΕΕ η δυνατότητα να επιστρέψει·

13.  καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επάνοδο στην ομαλότητα βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας και επιτρέποντας στον στόλο της ΕΕ να επιστρέψει στη ζώνη αλιείας μετά την αναδιαπραγμάτευση των όρων ενός νέου πρωτοκόλλου·

14.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να ενημερώνουν πάραυτα και πλήρως το Κοινοβούλιο σχετικά με κάθε εξέλιξη στη διαδικασία αυτή·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ένωσης των Κομορών.

(1) ΕΕ L 290 της 20.10.2006, σ. 7.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0082.
(3) ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.


Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα ***I
PDF 393kWORD 52k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))
P8_TA(2018)0084A8-0244/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0625),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0404/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Δεκεμβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0244/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ

P8_TC1-COD(2016)0304


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2018/646.)

(1) ΕΕ C 173 της 31.5.2017, σ. 45.


Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) ***I
PDF 392kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))
P8_TA(2018)0085A8-0369/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0385),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 167 παράγραφος 5 πρώτη περίπτωση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0236/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69 στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 31ης Ιανουαρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0369/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020)

P8_TC1-COD(2017)0163


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/596.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I
PDF 490kWORD 54k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Έχοντας υπόψη το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα πρέπει να έχει μεταφερθεί στη νέα έδρα του από την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο ή από τις 30 Μαρτίου 2019, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.
(2)  Έχοντας υπόψη το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ο «Οργανισμός») θα πρέπει να έχει μεταφερθεί στη νέα έδρα του από τις 30 Μαρτίου 2019.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στη νέα του έδρα, θα πρέπει να συναφθεί συμφωνία για την έδρα πριν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να μεταφερθεί στη νέα του έδρα.
(3)  Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του Οργανισμού στη νέα του έδρα, θα πρέπει να συναφθεί συμφωνία για την έδρα όσο το δυνατόν συντομότερα. Η συμφωνία για την έδρα θα πρέπει να περιλαμβάνει τους καταλληλότερους όρους και προϋποθέσεις για την επιτυχή μετεγκατάσταση του Οργανισμού και του προσωπικού του στο Άμστερνταμ.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των εργασιών του Οργανισμού, η προσωρινή εγκατάσταση στο Άμστερνταμ θα πρέπει να παρασχεθεί από 1ης Ιανουαρίου 2019 και η μόνιμη εγκατάσταση στην έδρα του Οργανισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Νοεμβρίου 2019.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)
(3β)  Είναι θετικό το γεγονός ότι η νέα έδρα του Οργανισμού είναι σύμφωνη με τις προτιμήσεις των εν ενεργεία υπαλλήλων του και ότι οι ολλανδικές αρχές καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι η μετακόμιση σε δύο στάδια δεν θα θέσει σε κίνδυνο την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, την συνέχεια και την αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού. Ωστόσο, η διπλή μετακόμιση του Οργανισμού στο Άμστερνταμ σημαίνει ότι ο Οργανισμός, μόλις εγκατασταθεί στο προσωρινό κτίριο, θα αναγκαστεί να μην δίνει προσωρινά προτεραιότητα σε ορισμένες δραστηριότητες, όπως παιδιατρικά φάρμακα και ζητήματα δημόσιας υγείας συμπεριλαμβανομένων των εργασιών του για τη μικροβιακή αντοχή και την πανδημία γρίπης. Οι καθυστερήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την ολλανδική κυβέρνηση, λόγω των οποίων αναβλήθηκε η παράδοση του οριστικού κτιρίου, του οποίου η κατασκευή δεν έχει ακόμα αρχίσει, εγείρουν ανησυχίες για πιθανές νέες καθυστερήσεις. Η μετεγκατάσταση στο προσωρινό κτίριο θα πρέπει να περιοριστεί σε 10,5 μήνες, για να εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να λειτουργεί εκ νέου με πλήρη ικανότητα από την 16 Νοεμβρίου 2019 και να αποφευχθεί περαιτέρω απώλεια εμπειρογνωμοσύνης.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 71α:
Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 71α και 71β:
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 71α
Άρθρο 71α
Άρθρο 71α
Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στο Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες.
Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στο Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες.
Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των Κάτω Χωρών λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός μπορεί να μετακομίσει στο προσωρινό κτίριο το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2019 και ότι μπορεί να μετακομίσει στο οριστικό κτίριο το αργότερο έως τις 16 Νοεμβρίου 2019.
Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των Κάτω Χωρών υποβάλλουν γραπτή έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόοδο των εργασιών προσαρμογής στις προσωρινές εγκαταστάσεις και για την κατασκευή του οριστικού κτιρίου τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια ανά τριμηνία, έως ότου ο Οργανισμός μετακομίσει στην μόνιμη έδρα του.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 71 β (νέο)
Άρθρο 71β
Εντός 3 μηνών από ... [ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού], συνάπτεται συμφωνία για την έδρα, που θα επιτρέπει στον Οργανισμό να αναλάβει τα καθήκοντά του σε χώρους που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο ή από τις 30 Μαρτίου 2019, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 30 Μαρτίου 2019.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Δήλωση (νέα)
«ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2018/...
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο ρόλος του ως συννομοθέτη δεν έχει ληφθεί δεόντως υπόψη, καθότι δεν συμμετείχε στη διαδικασία για την επιλογή της νέας έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να υπενθυμίσει τα δικαιώματά του ως συννομοθέτη και τονίζει ότι, κατά τον καθορισμό της έδρας των οργάνων και οργανισμών, πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστή η συνήθης νομοθετική διαδικασία.
Ως το μόνο άμεσα εκλεγόμενο θεσμικό όργανο της Ένωσης και ως αντιπρόσωπος των πολιτών της Ένωσης, αποτελεί τον βασικό εγγυητή του σεβασμού της δημοκρατικής αρχής στην Ένωση.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει τη διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή της νέας έδρας, δεδομένου ότι στερήθηκε των δικαιωμάτων του αφού δεν συμμετείχε κατά τρόπο αποτελεσματικό στη διαδικασία, ενώ σήμερα αναμένεται απλώς να επικυρώσει την επιλογή της νέας έδρας στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η κοινή προσέγγιση που είναι προσαρτημένη στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που υπεγράφη το 2012 δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, όπως αναγνωρίζεται στην ίδια τη δήλωση, και ότι με τη συμφωνία αυτή δεν θίγονται οι νομοθετικές αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει συνεπώς ότι η διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή της νέας έδρας του οργανισμού θα αναθεωρηθεί και ότι δεν θα εφαρμοστεί πλέον υπό τη μορφή αυτή στο μέλλον.
Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί επίσης να επισημάνει ότι τα τρία θεσμικά όργανα έχουν δεσμευτεί, στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 1 να συνεργάζονται κατά τρόπο καλόπιστο και διαφανή και ότι η ισότητα των δύο νομοθετικών οργάνων κατοχυρώνεται στις Συνθήκες.
__________________
1 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»

(1)Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0063/2018).


Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) *
PDF 712kWORD 113k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))
P8_TA(2018)0087A8-0051/2018

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0683),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0471/2016),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Δανίας, την Ιρλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων, την Ιρλανδική Γερουσία, το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μάλτας, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0051/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης και της αλληλεπίδρασης 28 ανόμοιων συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου οι δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού έχουν καταστεί ολοένα και πιο πολύπλοκες, καθώς αναπτύσσονται σε διάφορες δικαιοδοσίες με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση των τεχνικών πτυχών του φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής οφειλής των εταιρειών. Παρότι οι εν λόγω καταστάσεις αναδεικνύουν αδυναμίες τελείως διαφορετικής φύσης, αμφότερες δημιουργούν εμπόδια που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει επομένως να αναληφθεί δράση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων η οποία να αφορά και τους δύο αυτούς τύπους ανεπαρκειών της αγοράς.
(1)  Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης και της αλληλεπίδρασης 28 ανόμοιων συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης, η φορολογία, ιδίως του οικονομικού και του διανοητικού κεφαλαίου, στην πηγή καθίσταται διαρκώς πιο δύσκολο να ανιχνευθεί και διαρκώς πιο εύκολο να παραποιηθεί. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου οι δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού έχουν καταστεί ολοένα και πιο πολύπλοκες, καθώς αναπτύσσονται σε διάφορες δικαιοδοσίες με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση των τεχνικών πτυχών του φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής οφειλής των εταιρειών. Η εκτεταμένη ψηφιοποίηση πολλών τομέων της οικονομίας, σε συνδυασμό με την ταχεία ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, θέτει υπό αμφισβήτηση την καταλληλότητα των ενωσιακών μοντέλων εταιρικής φορολόγησης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για παραδοσιακούς κλάδους, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τον βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να επανεκπονηθούν τα κριτήρια αποτίμησης και υπολογισμού προκειμένου να ανταποκρίνονται στις εμπορικές δραστηριότητες του 21ου αιώνα. Παρότι οι εν λόγω καταστάσεις αναδεικνύουν αδυναμίες τελείως διαφορετικής φύσης, όλες δημιουργούν εμπόδια που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και προκαλούν στρεβλώσεις μεταξύ μεγάλων εταιρειών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ένα νέο πρότυπο για μια βάση φορολογίας εταιρειών για την Ένωση θα πρέπει επομένως να αντιμετωπίσει αυτούς τους τύπους ανεπαρκειών της αγοράς, τηρώντας τους στόχους της μακροπρόθεσμης νομικής σαφήνειας και ασφάλειας του δικαίου και την αρχή της φορολογικής ουδετερότητας. Η μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους και του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ένωση. Αν και η φορολογική πολιτική αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει σαφώς ότι το Συμβούλιο θα πρέπει, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, να εκδώσει οδηγίες για την προσέγγιση των φορολογικών νόμων και κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που επηρεάζουν άμεσα την εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Για να στηριχθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το περιβάλλον εταιρικής φορολόγησης στην Ένωση θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει της αρχής ότι οι εταιρείες καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν στην ή στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου παράγονται τα κέρδη τους. Είναι επομένως αναγκαίο να θεσπιστούν μηχανισμοί που θα αποθαρρύνουν τις εταιρείες να εκμεταλλεύονται τις αναντιστοιχίες μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής τους οφειλής. Είναι εξίσου σημαντικό επίσης να τονωθεί η ανάπτυξη και η οικονομική μεγέθυνση στην εσωτερική αγορά μέσω της διευκόλυνσης των διασυνοριακών συναλλαγών και των εταιρικών επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί τόσο ο κίνδυνος της διπλής φορολόγησης όσο και ο κίνδυνος της διπλής μη φορολόγησης στην Ένωση μέσω της εξουδετέρωσης των αναντιστοιχιών στην αλληλεπίδραση των εθνικών συστημάτων φορολόγησης εταιρειών. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες χρειάζονται ένα ευέλικτο φορολογικό και νομικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν την εμπορική δραστηριότητά τους και να την επεκτείνουν σε διασυνοριακό επίπεδο στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να εξαλειφθούν και όσες διακρίσεις εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν.
(2)  Για να στηριχθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το περιβάλλον εταιρικής φορολόγησης στην Ένωση θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει της αρχής ότι οι εταιρείες καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν στην ή στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου παράγονται τα κέρδη τους και όπου οι εταιρείες έχουν μόνιμη εγκατάσταση. Λαμβανομένης υπόψη της ψηφιακής αλλαγής στο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες που παράγουν έσοδα σε ένα κράτος μέλος χωρίς σε αυτό το κράτος μέλος να έχουν φυσική μόνιμη εγκατάσταση αλλά ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τις εταιρείες που έχουν φυσική μόνιμη εγκατάσταση. Είναι επομένως αναγκαίο να θεσπιστούν μηχανισμοί που θα αποθαρρύνουν τις εταιρείες να εκμεταλλεύονται τις αναντιστοιχίες μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής τους οφειλής. Είναι εξίσου σημαντικό επίσης να τονωθεί η ανάπτυξη και η οικονομική μεγέθυνση στην εσωτερική αγορά μέσω της διευκόλυνσης των διασυνοριακών συναλλαγών και των εταιρικών επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί τόσο ο κίνδυνος της διπλής φορολόγησης όσο και ο κίνδυνος της διπλής μη φορολόγησης στην Ένωση μέσω της εξουδετέρωσης των αναντιστοιχιών στην αλληλεπίδραση των εθνικών συστημάτων φορολόγησης εταιρειών. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες χρειάζονται ένα ευέλικτο φορολογικό και νομικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν την εμπορική δραστηριότητά τους και να την επεκτείνουν σε διασυνοριακό επίπεδο στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να εξαλειφθούν και όσες διακρίσεις εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν. Η ενοποίηση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ΚΕΒΦΕ, δεδομένου ότι μόνον έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν τα σοβαρότερα φορολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν εταιρείες του ίδιου ομίλου που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ένωση. Η ενοποίηση καταργεί τις διατυπώσεις σε σχέση με τη μεταβιβαστική τιμολόγηση και τη διπλή φορολογία στο εσωτερικό του ομίλου.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Όπως τονίζεται στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)7, ένα σύστημα φορολογίας εταιρειών που αντιμετωπίζει την Ένωση ως ενιαία αγορά για τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογικής βάσης των εταιρειών θα διευκόλυνε τη διασυνοριακή δραστηριότητα για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ένωση και θα προωθούσε την επίτευξη του στόχου να καταστεί η Ένωση πιο ανταγωνιστική διεθνώς όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων. Η πρόταση του 2011 για την ΚΕΒΦΕ εστίαζε στον στόχο της διευκόλυνσης της επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπροσθέτως του εν λόγω στόχου, θα πρέπει να ληφθεί ακόμη υπόψη ότι η ΚΕΒΦΕ δύναται να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της αποτροπής πρακτικών φοροαποφυγής. Βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να δρομολογηθεί εκ νέου η πρωτοβουλία για την ΚΕΒΦΕ προκειμένου να διευθετηθούν, σε ισότιμη βάση, τόσο η πτυχή της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και η λειτουργία της πρωτοβουλίας περί αποτροπής της φοροαποφυγής. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον στόχο της εξάλειψης των στρεβλώσεων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
(3)  Όπως τονίζεται στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)7, ένα σύστημα φορολογίας εταιρειών που αντιμετωπίζει την Ένωση ως ενιαία αγορά για τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογικής βάσης των εταιρειών θα διευκόλυνε τη διασυνοριακή δραστηριότητα για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ένωση και θα προωθούσε την επίτευξη του στόχου να καταστεί η Ένωση πιο ανταγωνιστική διεθνώς όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, ιδίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η πρόταση του 2011 για την ΚΕΒΦΕ εστίαζε στον στόχο της διευκόλυνσης της επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπροσθέτως του εν λόγω στόχου, θα πρέπει να ληφθεί ακόμη υπόψη ότι η ΚΕΒΦΕ δύναται να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της αποτροπής πρακτικών φοροαποφυγής. Βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να δρομολογηθεί εκ νέου η πρωτοβουλία για την ΚΕΒΦΕ προκειμένου να διευθετηθούν, σε ισότιμη βάση, τόσο η πτυχή της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και η λειτουργία της πρωτοβουλίας περί αποτροπής της φοροαποφυγής. Όταν τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη, η ΚΕΒΦΕ θα εξασφαλίσει ότι οι φόροι καταβάλλονται εκεί όπου δημιουργούνται τα κέρδη και όπου οι εταιρείες έχουν μόνιμη εγκατάσταση. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον στόχο της εξάλειψης των στρεβλώσεων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για να τονωθούν η ανάπτυξη και η δημιουργία απασχόλησης. Η θέσπιση ΚΕΒΦΕ θα βελτίωνε την οικονομική μεγέθυνση και θα οδηγούσε στην αύξηση της απασχόλησης στην Ένωση, περιορίζοντας τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών.
__________________
__________________
7 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου COM(2011)0121 τελικό/2 της 3.10.2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.
7 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου COM(2011)0121 τελικό/2 της 3.10.2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία ανάληψη δράσης ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καταστεί η τελευταία, αφενός, φιλικότερη για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις και, αφετέρου, ανθεκτικότερη σε πρακτικές φοροαποφυγής, καθίσταται αναγκαίος ο διαχωρισμός της φιλόδοξης πρωτοβουλίας ΚΕΒΦΕ σε δύο χωριστές προτάσεις. Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να συμφωνηθούν οι κανόνες που θα διέπουν την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, ενώ σε δεύτερη φάση θα εξεταστεί το ζήτημα της ενοποίησης.
(4)  Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία ανάληψη δράσης ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καταστεί η τελευταία, αφενός, φιλικότερη για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις και, αφετέρου, ανθεκτικότερη σε πρακτικές φοροαποφυγής, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η ταυτόχρονη θέση σε ισχύ της οδηγίας για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών και της οδηγίας για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών. Καθότι μια τέτοια μεταβολή του καθεστώτος αποτελεί σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, χρειάζεται ευελιξία προκειμένου να υλοποιηθεί σωστά εξαρχής. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη, η ΚΕΒΦΕ θα πρέπει να εισαχθεί σε όλα τα κράτη μέλη. Εάν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει μια ομόφωνη απόφαση σχετικά με την πρόταση για τη θέσπιση ΚΕΒΦΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει νέα πρόταση με βάση το άρθρο 116 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν την, προς τον σκοπό αυτόν, αναγκαία νομοθεσία. Ως έσχατη λύση, θα πρέπει να κινείται ενισχυμένη συνεργασία από κράτη μέλη, η οποία θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι ανοικτή σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λυπηρό, ωστόσο, το γεγονός ότι δεν έχει διενεργηθεί επαρκώς λεπτομερής αξιολόγηση ανά χώρα όσον αφορά είτε τις προτάσεις ΚΒΦΕ είτε τις προτάσεις ΚΕΒΦΕ σε σχέση με τον αντίκτυπο στα έσοδα των κρατών μελών από τη φορολόγηση εταιρειών.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Σε διασυνοριακό πλαίσιο τείνουν να υπάρχουν πολλές δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι όμιλοι εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτές διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο πόρων. Βάσει αυτού, για λόγους αναλογικότητας, οι κανόνες της ΚΕΒΦΕ θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί μόνο για ομίλους εταιρειών μεγάλου μεγέθους. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να καθοριστεί κατώτατο όριο μεγέθους το οποίο θα βασίζεται στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του εκάστοτε ομίλου που υποβάλλει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του στόχου της διευκόλυνσης των συναλλαγών και των επενδύσεων στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει ακόμη να είναι δυνατή η προαιρετική εφαρμογή των κανόνων της ΚΕΒΦΕ από ομίλους που δεν πληρούν το κατώτατο όριο μεγέθους.
(5)  Σε διασυνοριακό πλαίσιο τείνουν να υπάρχουν πολλές δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι όμιλοι εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτές διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο πόρων. Βάσει αυτού, για λόγους αναλογικότητας, οι κανόνες της κοινής βάσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί αρχικά μόνο για εταιρείες που ανήκουν σε ομίλους μεγάλου μεγέθους. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να καθοριστεί αρχικό κατώτατο όριο μεγέθους της τάξης των 750 εκατομμυρίων EUR, το οποίο θα βασίζεται στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του εκάστοτε ομίλου που υποβάλλει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία θέτει ένα νέο πρότυπο βάσης φόρου εταιρειών για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ένωση, το κατώτατο όριο θα πρέπει να μειωθεί στο μηδέν μέσα σε μέγιστη χρονική περίοδο επτά ετών. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του στόχου της διευκόλυνσης των συναλλαγών και των επενδύσεων στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει ακόμη να είναι δυνατή η, σε μια πρώτη φάση, προαιρετική εφαρμογή των κανόνων της κοινής βάσης φορολογίας εταιρειών από εταιρείες που δεν πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Με όλες τις άλλες παραμέτρους σταθερές, η μετάβαση σε μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση ή αύξηση των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών. Για την αντιστάθμιση των απωλειών, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας προσωρινός μηχανισμός αποζημιώσεων, ο οποίος θα χρηματοδοτείται από το δημοσιονομικό πλεόνασμα των κρατών μελών που παρουσιάζουν αύξηση των φορολογικών εσόδων χάρη στο νέο καθεστώς. Οι αποζημιώσεις θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη εθνικές ή περιφερειακές αποφάσεις που έχουν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να προτείνει την κατάργηση ή την τροποποίηση του συστήματος αποζημίωσης μετά από περίοδο επτά ετών, καθώς και να ορίσει τα ανώτατα όρια αποζημίωσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)  Προκειμένου να αποφευχθεί η υφιστάμενη κατανομή των φορολογικών βαρών μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των πολυεθνικών εταιρειών, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, η κοινή βάση φορολογίας εταιρειών έχει ως στόχο να μη θέτει τις ΜΜΕ σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση, ούτως ώστε με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για αυτές. Η κύρια φορολογική αρχή δύναται να παρέχει στις ΜΜΕ τα απαραίτητα εργαλεία υποστήριξης για να συμμορφώνονται με τις διοικητικές και οργανωτικές απαιτήσεις τις οποίες συνεπάγεται η προαιρετική συμμετοχή στην ΚΕΒΦΕ.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η επιλεξιμότητα για τον ενοποιημένο φορολογικά όμιλο θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με διττό κριτήριο βασιζόμενο i) στον έλεγχο (άνω του 50% των δικαιωμάτων ψήφου) και ii) στην κυριότητα (άνω του 75% του μετοχικού κεφαλαίου) ή στα δικαιώματα επί των κερδών (άνω του 75% των δικαιωμάτων επί των κερδών). Το κριτήριο αυτό αναμένεται να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ των μελών του ομίλου. Προκειμένου δε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του συστήματος, τα δύο κατώτατα όρια για τον έλεγχο και την κυριότητα ή τα δικαιώματα επί των κερδών θα πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους· διαφορετικά, η εταιρεία που δεν πληροί τα εν λόγω όρια θα πρέπει να εγκαταλείπει τον όμιλο αμέσως. Προκειμένου να αποφευχθεί η χειραγώγηση των φορολογικών αποτελεσμάτων μέσω της εισόδου εταιρειών στον όμιλο και της εξόδου τους από αυτόν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, για τη συμμετοχή στον όμιλο θα πρέπει επίσης να προβλέπεται ελάχιστο διάστημα τήρησης των κατώτατων ορίων επί εννέα διαδοχικούς μήνες.
(6)  Είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια της ευρισκόμενης στην Ένωση μόνιμης εγκατάστασης η οποία ανήκει σε φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς στην Ένωση. Πολύ συχνά, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προβαίνουν σε διευθετήσεις για να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα χωρίς να καταβάλλουν φόρο ή με πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης θα προσέφερε έναν ακριβή, δεσμευτικό ορισμό των προς πλήρωση κριτηρίων, προκειμένου μια πολυεθνική επιχείρηση να μπορεί να αποδείξει ότι είναι εγκατεστημένη σε μια δεδομένη χώρα. Με τον τρόπο αυτό, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν δίκαια. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλες οι ενδιαφερόμενες φορολογούμενες εταιρείες κατανοούν την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναντιστοιχίας λόγω διαφορετικών ορισμών. Επίσης, είναι σημαντική η ύπαρξη κοινού ορισμού για ευρισκόμενες σε τρίτη χώρα μόνιμες εγκαταστάσεις, ή για μόνιμες εγκαταστάσεις που βρίσκονται μεν στην Ένωση αλλά ανήκουν σε φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς σε τρίτη χώρα. Αν η μεταβιβαστική τιμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε μεταφορά κερδών σε περιοχή δικαιοδοσίας με χαμηλή φορολογία, είναι προτιμότερο ένα σύστημα που κατανέμει το κέρδος μέσω μαθηματικού τύπου επιμερισμού. Η Ένωση μπορεί να θεσπίσει διεθνές πρότυπο για μια σύγχρονη και αποτελεσματική φορολογία εταιρειών, με τη θέσπιση ενός τέτοιου συστήματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταβατική φάση, κατά την οποία ο μαθηματικός τύπος επιμερισμού θα συνυπάρχει με άλλες μεθόδους κατανομής στις συναλλαγές με τρίτες χώρες, ενώ εντέλει ο μαθηματικός τύπος επιμερισμού θα πρέπει να είναι η κανονική μέθοδος κατανομής. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για την κατάρτιση ενωσιακού υποδείγματος φορολογικής συνθήκης, το οποίο θα μπορούσε τελικά να αντικαταστήσει τις χιλιάδες διμερείς συμβάσεις που συνάπτονται από τα επιμέρους κράτη μέλη.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Τα ψηφιακά αγαθά τείνουν να είναι ιδιαιτέρως κινητικά και άυλα. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο ψηφιακός τομέας έχει μεγάλη συμμετοχή σε πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, δεδομένου ότι πολλά επιχειρηματικά μοντέλα δεν απαιτούν φυσική υποδομή για τη διενέργεια συναλλαγών με τους πελάτες και την αποκόμιση κερδών. Τούτο επιτρέπει στις μεγαλύτερες ψηφιακές επιχειρήσεις να πληρώνουν σχεδόν μηδενικούς φόρους για τα έσοδά τους. Τα δημόσια ταμεία των κρατών μελών χάνουν δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά έσοδα από το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να φορολογήσουν τις πολυεθνικές εταιρείες του ψηφιακού τομέα. Για να αντιμετωπιστεί η εν λόγω πραγματική και επείγουσα κοινωνική αδικία, η ισχύουσα νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών πρέπει να επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει έναν νέο αιτιώδη σύνδεσμο όσον αφορά την ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση με βάση μια σημαντική ψηφιακή παρουσία. Χρειάζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για παρόμοια επιχειρηματικά μοντέλα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι φορολογικές προκλήσεις που ανακύπτουν από το περιβάλλον της ψηφιοποίησης, χωρίς να παρεμποδίζεται το δυναμικό του ψηφιακού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη το έργο που έχει επιτελεσθεί από τον ΟΟΣΑ σχετικά με ένα διεθνώς συνεκτικό σύνολο κανόνων.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Ο μαθηματικός τύπος επιμερισμού της ενοποιημένης φορολογικής βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις εξίσου σταθμισμένους συντελεστές, ήτοι εργασία, στοιχεία ενεργητικού και πωλήσεις ανά προορισμό. Αυτοί οι εξίσου σταθμισμένοι συντελεστές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν μια ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη διανομή των φορολογητέων κερδών μεταξύ των οικείων κρατών μελών και θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται εκεί ακριβώς όπου πραγματοποιούνται. Η εργασία και τα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει επομένως να κατανέμονται στο κράτος μέλος όπου επιτελείται η εργασία ή όπου βρίσκονται τα στοιχεία ενεργητικού, ώστε να δίδεται έτσι η κατάλληλη βαρύτητα στα συμφέροντα του κράτους μέλους προέλευσης, ενώ οι πωλήσεις θα πρέπει να κατανέμονται στο κράτος μέλος προορισμού των προϊόντων ή υπηρεσιών. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι μισθολογικές διαφορές σε ολόκληρη την Ένωση και να καθίσταται δυνατή η δίκαιη κατανομή της ενοποιημένης φορολογικής βάσης, ο συντελεστής εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας και τον αριθμό εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο συντελεστής στοιχείων ενεργητικού, από την άλλη, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού, αλλά όχι τα άυλα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού λόγω του μεταβλητού τους χαρακτήρα και του απορρέοντος κινδύνου καταστρατήγησης των κανόνων της παρούσας οδηγίας. Όταν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, το αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια ρήτρα διασφάλισης θα πρέπει να προβλέπει εναλλακτική μέθοδο κατανομής του εισοδήματος.
(10)  Ο μαθηματικός τύπος επιμερισμού της ενοποιημένης φορολογικής βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τέσσερις εξίσου σταθμισμένους συντελεστές, ήτοι εργασία, στοιχεία ενεργητικού, πωλήσεις ανά προορισμό, και συλλογή και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από χρήστες διαδικτυακών πλατφορμών και υπηρεσιών (εφεξής «συντελεστής δεδομένων»). Αυτοί οι εξίσου σταθμισμένοι συντελεστές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν μια ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη διανομή των φορολογητέων κερδών μεταξύ των οικείων κρατών μελών και θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται εκεί ακριβώς όπου πραγματοποιούνται. Η εργασία και τα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει επομένως να κατανέμονται στο κράτος μέλος όπου επιτελείται η εργασία ή όπου βρίσκονται τα στοιχεία ενεργητικού, ώστε να δίδεται έτσι η κατάλληλη βαρύτητα στα συμφέροντα του κράτους μέλους προέλευσης, ενώ οι πωλήσεις θα πρέπει να κατανέμονται στο κράτος μέλος προορισμού των προϊόντων ή υπηρεσιών. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι μισθολογικές διαφορές σε ολόκληρη την Ένωση και να καθίσταται δυνατή η δίκαιη κατανομή της ενοποιημένης φορολογικής βάσης, ο συντελεστής εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας και τον αριθμό εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο συντελεστής στοιχείων ενεργητικού, από την άλλη, θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα υλικά στοιχεία ενεργητικού. Όταν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, το αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια ρήτρα διασφάλισης θα πρέπει να προβλέπει εναλλακτική μέθοδο κατανομής του εισοδήματος.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Ο μαθηματικός τύπος για τον επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής βάσης πρέπει να αντικατοπτρίζει πλήρως την οικονομική δραστηριότητα που έχει πραγματοποιηθεί σε κάθε κράτος μέλος, λαμβάνοντας δεόντως και πλήρως υπόψη ενδεχόμενες σημαντικές διαφορές μεταξύ των οικονομιών τους. Στις περιπτώσεις που ο μαθηματικός τύπος καταλήγει σε ανισόρροπο επιμερισμό που δεν αντικατοπτρίζει την οικονομική δραστηριότητα, η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται με τη βοήθεια ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει το ενδεχόμενο θέσπισης μηχανισμού επίλυσης διαφορών με σκοπό τη διασφάλιση της δέουσας επίλυσης διαφορών στις οποίες εμπλέκονται διάφορα κράτη μέλη.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, ορισμένοι τομείς, όπως ο χρηματοπιστωτικός και ο ασφαλιστικός τομέας, ο τομέας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και η ναυτιλία και οι αερομεταφορές, χρήζουν διορθωμένου μαθηματικού τύπου για τον επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής βάσης.
διαγράφεται
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Η παρούσα οδηγία βασίζεται στην οδηγία 2016/xx/ΕΕ του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (η οποία θεσπίζει κοινή δέσμη κανόνων εταιρικής φορολόγησης για τον υπολογισμό της βάσης φορολογίας εταιρειών) και εστιάζει στην ενοποίηση των φορολογικών αποτελεσμάτων ολόκληρου του ομίλου. Θα είναι επομένως αναγκαίο να διευθετηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο νομοθετικών πράξεων και να ληφθεί μέριμνα για τη μετάβαση ορισμένων στοιχείων της φορολογικής βάσης στο νέο πλαίσιο του ομίλου. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται, συγκεκριμένα, ο κανόνας περιορισμού των τόκων, η ρήτρα μετάπτωσης στο σύστημα πίστωσης φόρου (switch-over) και η νομοθεσία για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, καθώς και οι αναντιστοιχίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων.
(14)  Η παρούσα οδηγία βασίζεται στην οδηγία 2016/xx/ΕΕ του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (η οποία θεσπίζει κοινή δέσμη κανόνων εταιρικής φορολόγησης για τον υπολογισμό της βάσης φορολογίας εταιρειών) και εστιάζει στην ενοποίηση των φορολογικών αποτελεσμάτων ολόκληρου του ομίλου. Είναι επομένως αναγκαίο να διευθετηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο νομοθετικών πράξεων και να ληφθεί μέριμνα για τη μετάβαση ορισμένων στοιχείων της φορολογικής βάσης στο νέο πλαίσιο του ομίλου. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται, συγκεκριμένα, ο κανόνας περιορισμού των τόκων, η ρήτρα μετάπτωσης στο σύστημα πίστωσης φόρου (switch-over) και η νομοθεσία για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, καθώς και οι αναντιστοιχίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εμποδίζονται να θεσπίζουν πρόσθετα μέτρα κατά της φοροαποφυγής, προκειμένου να μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες της μεταφοράς κερδών σε τρίτες χώρες χαμηλής φορολογίας.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290, προκειμένου συγκεκριμένα (i) να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με τις μορφές και τη φορολογία των εταιρειών και να τροποποιούνται ανάλογα τα παραρτήματα Ι και ΙΙ· (ii) να διατυπώνονται πρόσθετοι ορισμοί· και (iii) να συμπληρώνεται ο κανόνας για τον περιορισμό της δυνατότητας έκπτωσης των τόκων με κανόνες κατά του κατακερματισμού, ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι κίνδυνοι φοροαποφυγής που ενδέχεται να εμφανιστούν στο εσωτερικό ενός ομίλου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
(16)  Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290, προκειμένου συγκεκριμένα (i) να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με τις μορφές και τη φορολογία των εταιρειών και να τροποποιούνται ανάλογα τα παραρτήματα Ι και ΙΙ· (ii) να διατυπώνονται πρόσθετοι ορισμοί· (iii) να συμπληρώνεται ο κανόνας για τον περιορισμό της δυνατότητας έκπτωσης των τόκων με κανόνες κατά του κατακερματισμού, ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι κίνδυνοι φοροαποφυγής που ενδέχεται να εμφανιστούν στο εσωτερικό ενός ομίλου· και (vi) να εκδοθούν κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταβατική φάση, κατά την οποία ο μαθηματικός τύπος επιμερισμού συνυπάρχει με άλλες μεθόδους κατανομής στις συναλλαγές με τρίτες χώρες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, ενώ θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη το ετήσιο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες (i) να εκδίδει κατ’ έτος κατάλογο εταιρικών μορφών τρίτων χωρών που είναι παρόμοιες με τις μορφές εταιρειών στο παράρτημα I· (ii) να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό των συντελεστών εργασίας, στοιχείων ενεργητικού και πωλήσεων, την κατανομή εργαζομένων και δαπανών μισθοδοσίας, στοιχείων ενεργητικού και πωλήσεων στον αντίστοιχο συντελεστή, καθώς και την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού· (iii) να εκδίδει πράξη για τη θέσπιση τυποποιημένου εντύπου δήλωσης σύστασης ομίλου· και (iv) να θεσπίζει κανόνες για την ηλεκτρονική υποβολή της ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης, τη μορφή της ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης, τη μορφή της φορολογικής δήλωσης μεμονωμένης φορολογούμενης εταιρείας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12.
(17)  Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες (i) να εκδίδει κατ’ έτος κατάλογο εταιρικών μορφών τρίτων χωρών που είναι παρόμοιες με τις μορφές εταιρειών στο παράρτημα I· (ii) να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό των συντελεστών εργασίας, στοιχείων ενεργητικού και πωλήσεων και τον συντελεστή δεδομένων, την κατανομή εργαζομένων και δαπανών μισθοδοσίας, την κατανομή συλλεχθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αξιοποιηθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στοιχείων ενεργητικού και πωλήσεων στον αντίστοιχο συντελεστή, καθώς και την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού· (iii) να εκδίδει πράξη για τη θέσπιση τυποποιημένου εντύπου δήλωσης σύστασης ομίλου· και (iv) να θεσπίζει κανόνες για την ηλεκτρονική υποβολή της ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης, τη μορφή της ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης, τη μορφή της φορολογικής δήλωσης μεμονωμένης φορολογούμενης εταιρείας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Η Επιτροπή θα πρέπει να σχεδιάζει τους εν λόγω ενιαίους μορφότυπους φορολογικής δήλωσης σε συνεργασία με τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12.
__________________
__________________
12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της καταπολέμησης πρακτικών φοροαποφυγής σε διεθνές επίπεδο και η διευκόλυνση της επέκτασης των επιχειρήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της Ένωσης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα και με ανόμοιο τρόπο διότι απαιτείται συντονισμένη δράση για την επίτευξη τους, αλλά μπορούν αντιθέτως να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι η οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση ανεπαρκειών της εσωτερικής αγοράς οι οποίες προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ ανόμοιων εθνικών φορολογικών κανόνων που έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και αποθαρρύνουν τη διασυνοριακή δραστηριότητα, η Ένωση δύναται να λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το υποχρεωτικό πεδίο εφαρμογής της αφορά μόνο ομίλους που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος.
(18)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της καταπολέμησης πρακτικών φοροαποφυγής σε διεθνές επίπεδο και η διευκόλυνση της επέκτασης των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της Ένωσης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα και με ανόμοιο τρόπο διότι απαιτείται συντονισμένη δράση για την επίτευξη τους, αλλά μπορούν αντιθέτως να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι η οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση ανεπαρκειών της εσωτερικής αγοράς οι οποίες προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ ανόμοιων εθνικών φορολογικών κανόνων που έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και αποθαρρύνουν τη διασυνοριακή δραστηριότητα, η Ένωση δύναται να λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το υποχρεωτικό πεδίο εφαρμογής της αφορά μόνο ομίλους που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ανακοινώσουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία,
(20)  Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία περιλαμβάνει σημαντική αλλαγή στους κανόνες φορολογίας εταιρειών, η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να αξιολογήσει διεξοδικά την εφαρμογή της οδηγίας πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα σημεία: τις επιπτώσεις του προβλεπόμενου στην παρούσα οδηγία συστήματος φορολόγησης στα έσοδα των κρατών μελών, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστήματος για τις ΜΜΕ, τον αντίκτυπο στην δίκαιη είσπραξη φόρων μεταξύ των κρατών μελών, τον αντίκτυπο στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ενδεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών που υπόκεινται στους νέους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, και τον αριθμό των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής κατά τη μεταβατική περίοδο. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να επανεξετάσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 10 έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ανακοινώσουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία,
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης και συνεπής ενοποίηση και να προληφθούν νέες ευκαιρίες επιλογής ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος συνεπεία λογιστικών ανακολουθιών μεταξύ των κρατών μελών, είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν σαφή, συνεπή και αντικειμενικά κριτήρια για τον υπολογισμό της ενοποιημένης φορολογικής βάσης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει τις απαραίτητες αναπροσαρμογές στις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τον προσδιορισμό και τον υπολογισμό της ενοποιημένης φορολογικής βάσης.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)
(20β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει συμπληρωματικές μελέτες που θα αναλύουν τον δυνητικό αντίκτυπο της ΚΕΒΦΕ στα έσοδα που αποκομίζουν τα μεμονωμένα κράτη μέλη από τη φορολογία των εταιρειών, και τα δυνητικά ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για την Ένωση σε σχέση με τρίτες χώρες.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Η παρούσα οδηγία θεσπίζει σύστημα για την ενοποίηση των φορολογικών βάσεων, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2016/xx/ΕΕ του Συμβουλίου14, των εταιρειών που είναι μέλη ομίλου και θεσπίζει κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση των εταιρειών θα πρέπει να κατανέμεται στα κράτη μέλη και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από τις εθνικές φορολογικές αρχές.
1.  Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται κοινή βάση για τη φορολογία, στην Ένωση, ορισμένων εταιρειών, και καθορίζονται κανόνες για τον υπολογισμό της εν λόγω βάσης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για μέτρα με στόχο την αποτροπή της φοροαποφυγής και μέτρα που σχετίζονται με τη διεθνή διάσταση του προτεινόμενου φορολογικού συστήματος.
_______________
14 [να συμπληρωθεί ο πλήρης τίτλος της οδηγίας (ΕΕ L [ ] της [ ], σ. [ ])].
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εγκαταστάσεών τους σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.  Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων και ψηφιακών μόνιμων εγκαταστάσεών τους σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  η εταιρεία ανήκει σε ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς με συνολικά ενοποιημένα έσοδα ομίλου άνω των 750 000 000 EUR κατά το οικονομικό έτος που προηγείται του οικείου οικονομικού έτους·
γ)  η εταιρεία ανήκει σε ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς με συνολικά ενοποιημένα έσοδα ομίλου άνω των 750 000 000 EUR κατά το οικονομικό έτος που προηγείται του οικείου οικονομικού έτους. Το όριο αυτό μειώνεται στο μηδέν μέσα σε μέγιστη χρονική περίοδο επτά ετών·
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
3.  Εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων α), β) και δ) της παραγράφου 1, αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ) της ίδιας παραγράφου, δύναται να επιλέξει, μεταξύ άλλων, και για τις μόνιμες εγκαταστάσεις της που ευρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, να εφαρμόζει τους κανόνες της παρούσας οδηγίας επί πέντε φορολογικά έτη. Η εν λόγω περίοδος ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους πέντε φορολογικών ετών, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση διακοπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 47. Οι προϋποθέσεις των στοιχείων α), β) και δ) της παραγράφου 1 πρέπει να πληρούνται σε κάθε ανανέωση.
3.  Εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων α), β) και δ) της παραγράφου 1, αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ) της ίδιας παραγράφου, δύναται να επιλέξει, μεταξύ άλλων, και για τις μόνιμες εγκαταστάσεις της που ευρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, να εφαρμόζει τους κανόνες της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4
4.  Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται σε ναυτιλιακές εταιρείες υπό ειδικό φορολογικό καθεστώς. Ναυτιλιακή εταιρεία υπό ειδικό φορολογικό καθεστώς λαμβάνεται υπόψη για τον σκοπό του προσδιορισμού των εταιρειών που είναι μέλη του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6.
διαγράφεται
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23
(23)  «ενοποιημένη φορολογική βάση»: το άθροισμα των βάσεων φορολογίας όλων των εταιρειών-μελών του ομίλου, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2016/xx/EU·
(23)  «ενοποιημένη φορολογική βάση»: τα ενοποιημένα καθαρά φορολογητέα έσοδα των μελών του ομίλου, όπως υπολογίζονται σε συνεπή λογιστική βάση που εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη του ομίλου σύμφωνα με την οδηγία 2016/xx/ΕΕ·
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 28 α (νέο)
(28α)  «συντελεστής δεδομένων»: η συλλογή και αξιοποίηση, για εμπορικούς σκοπούς, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από χρήστες διαδικτυακών πλατφορμών και υπηρεσιών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Όταν ο τόπος πραγματικής διαχείρισης ενός μέλους του ομίλου που δραστηριοποιείται στη ναυτιλία ή στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές βρίσκεται επί πλοίου, το μέλος του ομίλου θεωρείται ότι εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς στο κράτος μέλος του λιμένα νηολογίου του πλοίου ή, ελλείψει λιμένα νηολογίου, στο κράτος μέλος όπου εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς ο διαχειριστής του πλοίου.
διαγράφεται
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία υπόκειται σε φόρο εταιρειών για το σύνολο του εισοδήματος που προκύπτει από οποιαδήποτε πηγή, τόσο εντός όσο και εκτός του κράτους μέλους όπου εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς.
4.  Ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία υπόκειται σε φόρο εταιρειών για το σύνολο του εισοδήματος που παράγεται από οποιαδήποτε δραστηριότητα, τόσο εντός όσο και εκτός του κράτους μέλους όπου εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5
5.  Μη ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία υπόκειται σε φόρο εταιρειών για το σύνολο του εισοδήματος που προκύπτει από δραστηριότητες ασκούμενες μέσω μόνιμης εγκατάστασης σε κράτος μέλος.
5.  Μη ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία υπόκειται σε φόρο εταιρειών για το σύνολο του εισοδήματος που προκύπτει από δραστηριότητες ασκούμενες μέσω μόνιμης εγκατάστασης σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής μόνιμης εγκατάστασης. Η ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση μιας φορολογούμενης εταιρείας ορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας … του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών1a.
_______________
Οδηγία ... του Συμβουλίου της ... για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (ΕΕ L ..., …, σ. ...).
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  έχει δικαίωμα άσκησης άνω του 50 % των δικαιωμάτων ψήφου· και
α)  έχει δικαίωμα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνουν το 50 %· και
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Στις μόνιμες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ψηφιακές μόνιμες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας … του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών1a.
_______________
Οδηγία ... του Συμβουλίου της ... για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (ΕΕ L ..., …, σ. ...).
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Οι βάσεις φορολογίας όλων των εταιρειών-μελών ενός ομίλου συγκεντρώνονται σε μία ενοποιημένη φορολογική βάση.
1.   Η βάση φορολογίας ενός ενοποιημένου ομίλου καθορίζεται ως εάν επρόκειτο για μία ενιαία οντότητα. Για τον σκοπό αυτό, η συνολική βάση φορολογίας του ομίλου υποβάλλεται σε εκ νέου επεξεργασία για την απαλοιφή όλων των κερδών ή ζημιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από κάθε συναλλαγή, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων εντός του ομίλου.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Όταν η ενοποιημένη φορολογική βάση είναι αρνητική, η ζημία μεταφέρεται σε επόμενες χρήσεις και συμψηφίζεται με την επόμενη θετική ενοποιημένη φορολογική βάση. Όταν η ενοποιημένη φορολογική βάση είναι θετική, επιμερίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII.
2.  Όταν η ενοποιημένη φορολογική βάση είναι αρνητική, η ζημία μεταφέρεται σε επόμενες χρήσεις και συμψηφίζεται με την επόμενη θετική ενοποιημένη φορολογική βάση για μέγιστο διάστημα πέντε ετών. Όταν η ενοποιημένη φορολογική βάση είναι θετική, επιμερίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Οι όμιλοι εφαρμόζουν συνεπή και επαρκώς τεκμηριωμένη μέθοδο καταγραφής των ενδοομιλικών συναλλαγών. Οι όμιλοι μπορούν να τροποποιήσουν τη μέθοδο μόνο για βάσιμους εμπορικούς λόγους και μόνο στην αρχή του φορολογικού έτους.
2.  Οι όμιλοι εφαρμόζουν συνεπή και επαρκώς τεκμηριωμένη μέθοδο καταγραφής των ενδοομιλικών συναλλαγών. Οι όμιλοι μπορούν να τροποποιήσουν τη μέθοδο μόνο για βάσιμους εμπορικούς λόγους και μόνο στην αρχή του φορολογικού έτους. Όλες οι συναλλαγές αυτού του είδους απαλείφονται από τη φορολογική βάση ως αποτέλεσμα της ενοποίησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Η μέθοδος καταγραφής των ενδοομιλικών συναλλαγών επιτρέπει τον προσδιορισμό όλων των ενδοομιλικών μεταβιβάσεων και πωλήσεων στη χαμηλότερη τιμή για στοιχεία ενεργητικού που δεν υπόκειται σε απόσβεση ή στη φορολογητέα αξία για στοιχεία ενεργητικού που υπόκεινται σε απόσβεση.
διαγράφεται
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Οι ενδοομιλικές μεταβιβάσεις δεν αλλάζουν το καθεστώς των εσωτερικώς δημιουργούμενων άυλων στοιχείων ενεργητικού.
διαγράφεται
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Εάν, συνεπεία αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, ένας ή περισσότεροι όμιλοι, ή δύο ή περισσότερα μέλη ομίλου, εντάσσονται σε άλλον όμιλο, τυχόν ζημίες του ή των προηγουμένως υπαρχόντων ομίλων που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης κατανέμονται σε καθένα από τα μέλη του ή των ομίλων σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII και βάσει των συντελεστών όπως διαμορφώνονται στο τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η αναδιοργάνωση επιχειρήσεων. Ζημίες του ή των προηγουμένως υπαρχόντων ομίλων που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις.
Εάν, συνεπεία αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, ένας ή περισσότεροι όμιλοι, ή δύο ή περισσότερα μέλη ομίλου, εντάσσονται σε άλλον όμιλο, τυχόν ζημίες του ή των προηγουμένως υπαρχόντων ομίλων που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης κατανέμονται σε καθένα από τα μέλη του ή των ομίλων σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII και βάσει των συντελεστών όπως διαμορφώνονται στο τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η αναδιοργάνωση επιχειρήσεων. Ζημίες του ή των προηγουμένως υπαρχόντων ομίλων που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις για μέγιστο διάστημα πέντε ετών.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2
2.  Όταν δύο ή περισσότερες κύριες φορολογούμενες εταιρείες συγχωνευθούν κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) σημεία i) και ii) της οδηγίας 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου15, τυχόν ζημίες ενός ομίλου που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης κατανέμονται στα μέλη του σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII, βάσει των συντελεστών όπως διαμορφώνονται στο τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η συγχώνευση. Ζημίες που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις.
2.  Όταν δύο ή περισσότερες κύριες φορολογούμενες εταιρείες συγχωνευθούν κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) σημεία i) και ii) της οδηγίας 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου15, τυχόν ζημίες ενός ομίλου που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης κατανέμονται στα μέλη του σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII, βάσει των συντελεστών όπως διαμορφώνονται στο τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η συγχώνευση. Ζημίες που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις για μέγιστο διάστημα πέντε ετών.
__________________
__________________
15 Οδηγία 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το εφαρμοστέο στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών καθώς και με τη μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας SE ή μιας SCE από ένα κράτος μέλος σε άλλο (ΕΕ L 310 της 25.11.2009, σ. 34).
15 Οδηγία 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το εφαρμοστέο στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών καθώς και με τη μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας SE ή μιας SCE από ένα κράτος μέλος σε άλλο (ΕΕ L 310 της 25.11.2009, σ. 34).
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Η ενοποιημένη βάση φορολογίας κατανέμεται μεταξύ των μελών του ομίλου κάθε φορολογικό έτος με βάση μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου του μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός τύπος έχει την ακόλουθη μορφή, δίνοντας ίση βαρύτητα στους συντελεστές πωλήσεων, εργασίας και στοιχείων ενεργητικού:
Η ενοποιημένη βάση φορολογίας κατανέμεται μεταξύ των μελών του ομίλου κάθε φορολογικό έτος με βάση μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου του μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός τύπος έχει την ακόλουθη μορφή, δίνοντας ίση βαρύτητα στους συντελεστές πωλήσεων, εργασίας, στοιχείων ενεργητικού, και δεδομένων:
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – μαθηματικός τύπος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι συντελεστές δεν εφαρμόζονται λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων μιας φορολογούμενης εταιρείας, όλοι οι υπόλοιποι εφαρμοστέοι συντελεστές θα πρέπει να επανασταθμιστούν αναλογικά στον μαθηματικό τύπο, προκειμένου να διατηρηθεί η απολύτως ίση βαρύτητα που δίνεται σε κάθε εφαρμοστέο συντελεστή.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 5
5.  Κατά τον καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου ενός μέλους ομίλου, δίδεται ίση βαρύτητα στους συντελεστές πωλήσεων, εργασίας και στοιχείων ενεργητικού.
5.  Κατά τον καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου ενός μέλους ομίλου, δίδεται ίση βαρύτητα στους συντελεστές πωλήσεων, εργασίας, στοιχείων ενεργητικού, και δεδομένων.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α (νέα)
5a.  Το ήμισυ του συντελεστή δεδομένων αποτελείται από τον συνολικό όγκο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών διαδικτυακών πλατφορμών και υπηρεσιών που συλλέγονται ανά κράτος μέλος από μέλος του ομίλου, ως αριθμητή, και τον συνολικό όγκο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών διαδικτυακών πλατφορμών και υπηρεσιών που συλλέγονται ανά κράτος μέλος από τον όμιλο, ως παρονομαστή, και το άλλο ήμισυ του συντελεστή δεδομένων αποτελείται από τον συνολικό όγκο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών διαδικτυακών πλατφορμών και υπηρεσιών που αξιοποιούνται ανά κράτος μέλος από μέλος του ομίλου, ως αριθμητή, και τον συνολικό όγκο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών διαδικτυακών πλατφορμών και υπηρεσιών που αξιοποιούνται ανά κράτος μέλος από τον όμιλο, ως παρονομαστή.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 β (νέα)
5β.  Ο όγκος των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον συντελεστή δεδομένων, μετράται στο τέλος του φορολογικού έτους σε κάθε κράτος μέλος.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 γ (νέα)
5γ.  Ο ορισμός της συλλογής και της αξιοποίησης, για εμπορικούς σκοπούς, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του συντελεστή δεδομένων καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29
Άρθρο 29
διαγράφεται
Ρήτρα διασφάλισης
Ως εξαίρεση από τον κανόνα του άρθρου 28, εάν η κύρια φορολογούμενη εταιρεία ή μια αρμόδια αρχή θεωρεί ότι το αποτέλεσμα του επιμερισμού της ενοποιημένης φορολογικής βάσης σε μέλος του ομίλου δεν αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εν λόγω μέλους του ομίλου, η κύρια φορολογούμενη εταιρεία ή η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τη χρήση εναλλακτικής μεθόδου υπολογισμού του φορολογικού μεριδίου κάθε μέλους του ομίλου. Εναλλακτική μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν, κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών και, ενδεχομένως, συζητήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78, όλες οι εν λόγω αρχές συμφωνήσουν ως προς την εναλλακτική μέθοδο. Το κράτος μέλος της κύριας φορολογικής αρχής ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη εναλλακτική μέθοδο.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1
1.  Οι πωλήσεις αγαθών περιλαμβάνονται στον συντελεστή πωλήσεων του μέλους του ομίλου που βρίσκεται στο κράτος μέλος, όπου καταλήγει η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών στο πρόσωπο που τα αποκτά. Όταν ο τόπος αυτός δεν μπορεί να προσδιοριστεί, οι πωλήσεις αγαθών καταλογίζονται στο μέλος του ομίλου το οποίο βρίσκεται στο κράτος μέλος του τελευταίου τόπου που εντοπίστηκαν τα αγαθά.
1.  Οι πωλήσεις αγαθών περιλαμβάνονται στον συντελεστή πωλήσεων του μέλους του ομίλου που βρίσκεται στο κράτος μέλος, όπου καταλήγει η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών στο πρόσωπο που τα αποκτά. Όταν ο τόπος αυτός δεν μπορεί να προσδιοριστεί ή το μέλος του ομίλου δεν έχει σύνδεση με φορολογητέο έσοδο, οι πωλήσεις αγαθών καταλογίζονται στο μέλος του ομίλου το οποίο βρίσκεται στο κράτος μέλος του τελευταίου τόπου που εντοπίστηκαν τα αγαθά.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43
Άρθρο 43
διαγράφεται
Ναυτιλία, εσωτερικές πλωτές μεταφορές και αερομεταφορές
Τα έσοδα, οι δαπάνες και λοιπά στοιχεία που εκπίπτουν ενός μέλους του ομίλου, του οποίου η κύρια δραστηριότητα είναι η εκμετάλλευση πλοίων και αεροσκαφών στις διεθνείς μεταφορές ή η εκμετάλλευση σκαφών στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές εξαιρούνται από την ενοποιημένη φορολογική βάση και δεν επιμερίζονται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 28. Αντ' αυτού, τα εν λόγω έσοδα, οι δαπάνες και λοιπά στοιχεία που εκπίπτουν καταλογίζονται στο εν λόγω μέλος του ομίλου ανά συναλλαγή και υπόκεινται σε διορθώσεις τιμολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 56 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ.
Οι συμμετοχές στο μέλος του ομίλου και συμμετοχές του μέλους του ομίλου λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να καθορίζεται εάν υφίσταται όμιλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 2
2.  Η δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει όλα τα μέλη του ομίλου, εκτός από τις ναυτιλιακές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4.
2.  Η δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει όλα τα μέλη του ομίλου.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 2
Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει πράξη για τη θέσπιση τυποποιημένου εντύπου δήλωσης σύστασης ομίλου. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή εκδίδει πράξη για τη θέσπιση τυποποιημένου εντύπου δήλωσης σύστασης ομίλου. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει πράξεις για τη θέσπιση κανόνων που αφορούν την υποβολή της ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης δια της ηλεκτρονικής οδού, τη μορφή της ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης, τη μορφή της φορολογικής δήλωσης μεμονωμένης φορολογούμενης εταιρείας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή εκδίδει πράξεις για τη θέσπιση κανόνων που αφορούν την υποβολή της ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης δια της ηλεκτρονικής οδού, τη μορφή της ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης, τη μορφή της φορολογικής δήλωσης μεμονωμένης φορολογούμενης εταιρείας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Η Επιτροπή σχεδιάζει τους εν λόγω ενιαίους μορφότυπους φορολογικής δήλωσης σε συνεργασία με τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 65 – παράγραφος 1
1.  Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς ή βρίσκεται με τη μορφή μόνιμης εγκατάστασης ένα μέλος του ομίλου διαφωνεί με απόφαση της κύριας φορολογικής αρχής που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 49 ή του άρθρου 56 παράγραφοι 2 ή 4 ή του άρθρου 56 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο, μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής εντός προθεσμίας τριών μηνών.
1.  Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ένα μέλος του ομίλου εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς ή βρίσκεται με τη μορφή μόνιμης εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής μόνιμης εγκατάστασης, διαφωνεί με απόφαση της κύριας φορολογικής αρχής που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 49 ή του άρθρου 56 παράγραφοι 2 ή 4 ή του άρθρου 56 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο, μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής εντός προθεσμίας τριών μηνών.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 65 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή αναλύει κατά πόσον η θέσπιση ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών θα ενίσχυε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της ρύθμισης των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνει, αν κρίνεται σκόπιμο, νομοθετική πρόταση.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1
1.  Οι προσφυγές κατά τροποποιημένων πράξεων επιβολής φόρου ή πράξεων επιβολής φόρου που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 54 εξετάζονται από διοικητικό φορέα ο οποίος, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής, είναι αρμόδιος να εξετάζει σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές. Η διοικητική αυτή υπηρεσία είναι ανεξάρτητη από τις φορολογικές αρχές του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής. Εάν στο εν λόγω κράτος μέλος δεν υπάρχει αρμόδιος διοικητικός φορέας, η κύρια φορολογούμενη εταιρεία μπορεί να καταθέσει απευθείας δικαστική προσφυγή.
1.  Οι προσφυγές κατά τροποποιημένων πράξεων επιβολής φόρου ή πράξεων επιβολής φόρου που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 54 εξετάζονται από διοικητικό φορέα ο οποίος, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής, είναι αρμόδιος να εξετάζει σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές. Η διοικητική αυτή υπηρεσία είναι ανεξάρτητη από τις φορολογικές αρχές του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής. Εάν στο εν λόγω κράτος μέλος δεν υπάρχει αρμόδιος διοικητικός φορέας, ή εάν η κύρια φορολογούμενη εταιρεία το προτιμήσει, η εταιρεία αυτή μπορεί να καταθέσει απευθείας δικαστική προσφυγή.
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 5
5.  Ο διοικητικός φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποφασίζει επί της προσφυγής εντός έξι μηνών. Εάν η κύρια φορολογούμενη εταιρεία δεν λάβει απόφαση του φορέα εντός της προθεσμίας αυτής, θεωρείται ότι επιβεβαιώθηκε η απόφαση της κύριας φορολογικής αρχής.
5.  Εάν επιληφθεί της προσφυγής, ο διοικητικός φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποφασίζει επί της προσφυγής εντός έξι μηνών. Εάν η κύρια φορολογούμενη εταιρεία δεν λάβει απόφαση του φορέα εντός της προθεσμίας αυτής, θεωρείται ότι επιβεβαιώθηκε η απόφαση της κύριας φορολογικής αρχής.
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 2
2.  Όπου έχει εφαρμογή η παράγραφος 1, το υπερβαίνον κόστος δανεισμού και τα EBITDA προσμετρώνται στο επίπεδο του ομίλου και περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα όλων των μελών του. Το ποσό των 3 000 000 EUR που αναφέρεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ αυξάνεται σε 5 000 000.
2.  Όπου έχει εφαρμογή η παράγραφος 1, το υπερβαίνον κόστος δανεισμού και τα EBITDA προσμετρώνται στο επίπεδο του ομίλου και περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα όλων των μελών του. Το ποσό του 1 000 000 EUR που αναφέρεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ αυξάνεται σε 5 000 000.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71
Άρθρο 71
διαγράφεται
Ελάφρυνση για ζημίες και ανάκτηση
1.  Το άρθρο 42 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ περί ελάφρυνσης για ζημίες και ανάκτησης παύει αυτομάτως να ισχύει μόλις τεθεί σε εφαρμογή η παρούσα οδηγία.
2.  Μεταφερθείσες ζημίες οι οποίες δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί όταν αρχίζει να εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία παραμένουν στη φορολογούμενη εταιρεία στην οποία έχουν μεταφερθεί.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 1
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η αναφορά στον νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών στον οποίον θα υπόκειτο η φορολογούμενη εταιρεία δυνάμει του άρθρου 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ δεν ισχύει και αντικαθίσταται από τον μέσο νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών που ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι κανόνες μετάπτωσης στο σύστημα πίστωσης φόρου (switch-over) που ορίζονται στο άρθρο 53 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ.
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες δυνάμει του άρθρου 59 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ περιορίζεται στις σχέσεις μεταξύ μελών του ομίλου και οντοτήτων που εδρεύουν για φορολογικούς σκοπούς, μόνιμων εγκαταστάσεων που βρίσκονται, σε τρίτη χώρα.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες δυνάμει του άρθρου 59 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ περιορίζεται στις σχέσεις μεταξύ μελών του ομίλου και οντοτήτων που εδρεύουν για φορολογικούς σκοπούς, ή μόνιμων εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών μόνιμων εγκαταστάσεων, που βρίσκονται σε τρίτη χώρα.
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74 – παράγραφος 1
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις αναντιστοιχίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων δυνάμει του άρθρου 61 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ περιορίζεται στις σχέσεις μεταξύ μελών του ομίλου και μη μελών του ομίλου που είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις αναντιστοιχίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων και τις σχετικές ρυθμίσεις ισχύει όπως καθορίζεται στο άρθρο 61 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ.
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76
Άρθρο 76
Άρθρο 76
Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει διακοινοβουλευτική διάσκεψη για την αξιολόγηση του καθεστώτος ΚΕΒΦΕ, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των συζητήσεων επί της φορολογικής πολιτικής που διεξάγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωστοποιεί τη γνώμη του και τα συμπεράσματά του σχετικά με το θέμα αυτό, με ψήφισμα το οποίο απευθύνεται στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή, για τυχόν αντιρρήσεις κατ’ αυτών, και για την ανάκληση της εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο.
2.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή, για τυχόν αντιρρήσεις κατ’ αυτών, και για την ανάκληση της εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο.
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 78 α (νέο)
Άρθρο 78α
Μηχανισμός αποζημιώσεων
Για την αντιστάθμιση αιφνίδιων μεταβολών των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών οι οποίες προκύπτουν από κέρδη και απώλειες φορολογικών εσόδων που οφείλονται άμεσα και αποκλειστικά στη μετάβαση στο νέο καθεστώς που θεσπίζεται με την παρούσα οδηγία, η Επιτροπή θεσπίζει ειδικό μηχανισμό αποζημιώσεων, ο οποίος τίθεται σε λειτουργία από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Οι αποζημιώσεις αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη εθνικές ή περιφερειακές αποφάσεις που έχουν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Ο μηχανισμός αποζημιώσεων χρηματοδοτείται από το δημοσιονομικό πλεόνασμα των κρατών μελών που παρουσιάζουν αύξηση των φορολογικών εσόδων, και θεσπίζεται αρχικά για διάστημα επτά ετών. Μετά το διάστημα αυτό, η Επιτροπή εκτιμά κατά πόσο είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η λειτουργία του μηχανισμού αποζημιώσεων, και αποφασίζει αντίστοιχα να διακόψει τη λειτουργία του ή να την ανανεώσει άπαξ για μέγιστο διάστημα δύο ετών.
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79
Άρθρο 79
Άρθρο 79
Επανεξέταση
Έκθεση εφαρμογής και επανεξέταση
Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει την εφαρμογή της και υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού που προβλέπεται στο κεφάλαιο VIII της παρούσας οδηγίας σχετικά με τον επιμερισμό των φορολογικών βάσεων μεταξύ των κρατών μελών.
Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, αξιολογεί την εφαρμογή της και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην εν λόγω έκθεση εφαρμογής περιλαμβάνεται ειδικότερα ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού που προβλέπεται στο κεφάλαιο VIII της παρούσας οδηγίας σχετικά με τον επιμερισμό των φορολογικών βάσεων μεταξύ των κρατών μελών. Κατά την κατάρτιση των συμπερασμάτων της εν λόγω έκθεσης εφαρμογής ή στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η Επιτροπή προτείνει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων μέρος των φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών αποδίδεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, με σκοπό την αναλογική μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό αυτό.
Η Επιτροπή, 10 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει την εφαρμογή της και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2019, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών *
PDF 739kWORD 99k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))
P8_TA(2018)0088A8-0050/2018

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0685),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0472/2016),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Δανίας, την Ιρλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων, την Ιρλανδική Γερουσία, το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μάλτας, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0050/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης και της αλληλεπίδρασης 28 ανόμοιων συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου οι δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού έχουν καταστεί ολοένα και πιο πολύπλοκες, καθώς αναπτύσσονται σε διάφορες δικαιοδοσίες με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση των τεχνικών πτυχών του φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής οφειλής των εταιρειών. Παρότι οι εν λόγω καταστάσεις αναδεικνύουν αδυναμίες τελείως διαφορετικής φύσης, αμφότερες δημιουργούν εμπόδια που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει επομένως να αναληφθεί δράση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων η οποία να αφορά και τους δύο αυτούς τύπους ανεπαρκειών της αγοράς.
(1)  Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης και της αλληλεπίδρασης 28 ανόμοιων συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης, η φορολογία, ιδίως του οικονομικού και του διανοητικού κεφαλαίου, στην πηγή καθίσταται διαρκώς πιο δύσκολο να ανιχνευθεί και διαρκώς πιο εύκολο να παραποιηθεί. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου οι δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού έχουν καταστεί ολοένα και πιο πολύπλοκες, καθώς αναπτύσσονται σε διάφορες δικαιοδοσίες με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση των τεχνικών πτυχών του φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής οφειλής των εταιρειών. Η εκτεταμένη ψηφιοποίηση πολλών τομέων της οικονομίας, σε συνδυασμό με την ταχεία ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, θέτει υπό αμφισβήτηση την καταλληλότητα των ενωσιακών μοντέλων εταιρικής φορολόγησης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για παραδοσιακούς κλάδους, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τον βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να επανεκπονηθούν τα κριτήρια αποτίμησης και υπολογισμού προκειμένου να ανταποκρίνονται στις εμπορικές δραστηριότητες του 21ου αιώνα. Παρότι οι εν λόγω καταστάσεις αναδεικνύουν αδυναμίες τελείως διαφορετικής φύσης, όλες δημιουργούν εμπόδια που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και προκαλούν στρεβλώσεις μεταξύ μεγάλων εταιρειών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ένα νέο πρότυπο για την κοινή εταιρική φορολογική βάση για την Ένωση θα πρέπει επομένως να αντιμετωπίσει αυτούς τους τύπους ανεπαρκειών της αγοράς, τηρώντας τους στόχους της μακροπρόθεσμης νομικής σαφήνειας και ασφάλειας του δικαίου και την αρχή της φορολογικής ουδετερότητας. Η μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους και του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ένωση. Αν και η φορολογική πολιτική αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει σαφώς ότι το Συμβούλιο θα πρέπει, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, να εκδώσει οδηγίες για την προσέγγιση των φορολογικών νόμων και κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που επηρεάζουν άμεσα την εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Για να στηριχθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το περιβάλλον εταιρικής φορολόγησης στην Ένωση θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει της αρχής ότι οι εταιρείες καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν στην ή στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου παράγονται τα κέρδη τους. Είναι επομένως αναγκαίο να θεσπιστούν μηχανισμοί που θα αποθαρρύνουν τις εταιρείες να εκμεταλλεύονται τις αναντιστοιχίες μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής τους οφειλής. Είναι εξίσου σημαντικό επίσης να τονωθεί η ανάπτυξη και η οικονομική μεγέθυνση στην εσωτερική αγορά μέσω της διευκόλυνσης των διασυνοριακών συναλλαγών και των εταιρικών επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί τόσο ο κίνδυνος της διπλής φορολόγησης όσο και ο κίνδυνος της διπλής μη φορολόγησης στην Ένωση μέσω της εξουδετέρωσης των αναντιστοιχιών στην αλληλεπίδραση των εθνικών συστημάτων φορολόγησης εταιρειών. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες χρειάζονται ένα ευέλικτο φορολογικό και νομικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν την εμπορική δραστηριότητά τους και να την επεκτείνουν σε διασυνοριακό επίπεδο στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να εξαλειφθούν και όσες διακρίσεις εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν.
(2)  Για να στηριχθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το περιβάλλον εταιρικής φορολόγησης στην Ένωση θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει της αρχής ότι οι εταιρείες καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν στην ή στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου παράγονται τα κέρδη τους και όπου οι εταιρείες έχουν μόνιμη εγκατάσταση. Λαμβανομένης υπόψη της ψηφιακής αλλαγής στο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες που παράγουν έσοδα σε ένα κράτος μέλος χωρίς σε αυτό το κράτος μέλος να έχουν φυσική μόνιμη εγκατάσταση αλλά ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τις εταιρείες που έχουν φυσική μόνιμη εγκατάσταση. Είναι επομένως αναγκαίο να θεσπιστούν μηχανισμοί που θα αποθαρρύνουν τις εταιρείες να εκμεταλλεύονται τις αναντιστοιχίες μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής τους οφειλής. Είναι εξίσου σημαντικό επίσης να τονωθεί η ανάπτυξη και η οικονομική μεγέθυνση στην εσωτερική αγορά μέσω της διευκόλυνσης των διασυνοριακών συναλλαγών και των εταιρικών επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί τόσο ο κίνδυνος της διπλής φορολόγησης όσο και ο κίνδυνος της διπλής μη φορολόγησης στην Ένωση μέσω της εξουδετέρωσης των αναντιστοιχιών στην αλληλεπίδραση των εθνικών συστημάτων φορολόγησης εταιρειών. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες χρειάζονται ένα ευέλικτο φορολογικό και νομικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν την εμπορική δραστηριότητά τους και να την επεκτείνουν σε διασυνοριακό επίπεδο στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να εξαλειφθούν και όσες διακρίσεις εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν. Η ενοποίηση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ΚΕΒΦΕ, δεδομένου ότι μόνον έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν τα σοβαρότερα φορολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν εταιρείες του ίδιου ομίλου που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ένωση. Η ενοποίηση καταργεί τις διατυπώσεις σε σχέση με τη μεταβιβαστική τιμολόγηση και τη διπλή φορολογία στο εσωτερικό του ομίλου.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Όπως τονίζεται στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)7, ένα σύστημα φορολογίας εταιρειών που αντιμετωπίζει την Ένωση ως ενιαία αγορά για τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογικής βάσης των εταιρειών θα διευκόλυνε τη διασυνοριακή δραστηριότητα για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ένωση και θα προωθούσε την επίτευξη του στόχου να καταστεί η Ένωση πιο ανταγωνιστική διεθνώς όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων. Η πρόταση του 2011 για την ΚΕΒΦΕ εστίαζε στον στόχο της διευκόλυνσης της επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπροσθέτως του εν λόγω στόχου, θα πρέπει να ληφθεί ακόμη υπόψη ότι η ΚΕΒΦΕ δύναται να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της αποτροπής πρακτικών φοροαποφυγής. Βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να δρομολογηθεί εκ νέου η πρωτοβουλία για την ΚΕΒΦΕ προκειμένου να διευθετηθούν, σε ισότιμη βάση, τόσο η πτυχή της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και η λειτουργία της πρωτοβουλίας περί αποτροπής της φοροαποφυγής. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον στόχο της εξάλειψης των στρεβλώσεων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
(3)  Όπως τονίζεται στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)7, ένα σύστημα φορολογίας εταιρειών που αντιμετωπίζει την Ένωση ως ενιαία αγορά για τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογικής βάσης των εταιρειών θα διευκόλυνε τη διασυνοριακή δραστηριότητα για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ένωση και θα προωθούσε την επίτευξη του στόχου να καταστεί η Ένωση πιο ανταγωνιστική διεθνώς όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, ιδίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η πρόταση του 2011 για την ΚΕΒΦΕ εστίαζε στον στόχο της διευκόλυνσης της επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπροσθέτως του εν λόγω στόχου, θα πρέπει να ληφθεί ακόμη υπόψη ότι η ΚΕΒΦΕ δύναται να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της αποτροπής πρακτικών φοροαποφυγής. Βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να δρομολογηθεί εκ νέου η πρωτοβουλία για την ΚΕΒΦΕ προκειμένου να διευθετηθούν, σε ισότιμη βάση, τόσο η πτυχή της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και η λειτουργία της πρωτοβουλίας περί αποτροπής της φοροαποφυγής. Όταν τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη, η ΚΕΒΦΕ θα εξασφαλίσει ότι οι φόροι καταβάλλονται εκεί όπου δημιουργούνται τα κέρδη και όπου οι εταιρείες έχουν μόνιμη εγκατάσταση. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον στόχο της εξάλειψης των στρεβλώσεων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για να τονωθούν η ανάπτυξη και η δημιουργία απασχόλησης. Η θέσπιση ΚΕΒΦΕ θα βελτίωνε την οικονομική μεγέθυνση και θα οδηγούσε στην αύξηση της απασχόλησης στην Ένωση, περιορίζοντας τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών.
__________________
__________________
7 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου COM(2011)0121 τελικό/2 της 3.10.2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.
7 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου COM(2011)0121 τελικό/2 της 3.10.2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3a)  Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της, της 21ης Σεπτεμβρίου 2017, με τίτλο «Δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα φορολόγησης για την ψηφιακή ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση», πιστεύει ότι ένα σύστημα ΚΕΒΦΕ παρέχει τη βάση για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που δημιουργεί η ψηφιακή οικονομία.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία ανάληψη δράσης ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καταστεί η τελευταία, αφενός, φιλικότερη για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις και, αφετέρου, ανθεκτικότερη σε πρακτικές φοροαποφυγής, καθίσταται αναγκαίος ο διαχωρισμός της φιλόδοξης πρωτοβουλίας ΚΕΒΦΕ σε δύο χωριστές προτάσεις. Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να θεσπιστούν οι κανόνες που θα διέπουν την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, ενώ σε δεύτερη φάση θα εξεταστεί το ζήτημα της ενοποίησης.
(4)  Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία ανάληψη δράσης ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καταστεί η τελευταία, αφενός, φιλικότερη για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις και, αφετέρου, ανθεκτικότερη σε πρακτικές φοροαποφυγής, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η ταυτόχρονη θέση σε ισχύ της οδηγίας για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών και της οδηγίας για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών. Καθότι μια τέτοια μεταβολή του καθεστώτος αποτελεί σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, χρειάζεται ευελιξία προκειμένου να υλοποιηθεί σωστά εξαρχής. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη, η ΚΕΒΦΕ θα πρέπει να εισαχθεί σε όλα τα κράτη μέλη. Εάν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει μια ομόφωνη απόφαση σχετικά με την πρόταση για τη θέσπιση ΚΕΒΦΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει νέα πρόταση με βάση το άρθρο 116 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν την, προς τον σκοπό αυτόν, αναγκαία νομοθεσία. Ως έσχατη λύση, θα πρέπει να κινείται ενισχυμένη συνεργασία από κράτη μέλη, η οποία θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι ανοικτή σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει διενεργηθεί επαρκώς λεπτομερής αξιολόγηση όσον αφορά είτε τις προτάσεις ΚΒΦΕ είτε τις προτάσεις ΚΕΒΦΕ σε σχέση με τον αντίκτυπο στα έσοδα των κρατών μελών από την φορολόγηση εταιρειών ανά χώρα.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Σε διασυνοριακό πλαίσιο τείνουν να υπάρχουν πολλές δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι όμιλοι εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτές διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο πόρων. Βάσει αυτού, για λόγους αναλογικότητας, οι κανόνες της κοινής βάσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί μόνο για εταιρείες που ανήκουν σε ομίλους μεγάλου μεγέθους. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να καθοριστεί κατώτατο όριο μεγέθους το οποίο θα βασίζεται στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του εκάστοτε ομίλου που υποβάλλει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των δύο φάσεων της πρωτοβουλίας ΚΕΒΦΕ, οι κανόνες της κοινής βάσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί για εταιρείες που αναμένεται να θεωρηθούν ως όμιλοι σε περίπτωση που υλοποιηθεί η πρωτοβουλία στο σύνολό της. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του στόχου της διευκόλυνσης των συναλλαγών και των επενδύσεων στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η προαιρετική εφαρμογή των κανόνων της κοινής βάσης φορολογίας εταιρειών από εταιρείες που δεν πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια.
(5)  Σε διασυνοριακό πλαίσιο τείνουν να υπάρχουν πολλές δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι όμιλοι εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτές διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο πόρων. Βάσει αυτού, για λόγους αναλογικότητας, οι κανόνες της κοινής βάσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί αρχικά μόνο για εταιρείες που ανήκουν σε ομίλους μεγάλου μεγέθους. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να καθοριστεί αρχικό κατώτατο όριο μεγέθους της τάξης των 750 εκατομμυρίων EUR, το οποίο θα βασίζεται στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του εκάστοτε ομίλου που υποβάλλει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία θέτει ένα νέο πρότυπο βάσης φόρου εταιρειών για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ένωση, το κατώτατο όριο θα πρέπει να μειωθεί στο μηδέν για μέγιστη περίοδο επτά ετών. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του στόχου της διευκόλυνσης των συναλλαγών και των επενδύσεων στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η, σε μια πρώτη φάση, προαιρετική εφαρμογή των κανόνων της κοινής βάσης φορολογίας εταιρειών από εταιρείες που δεν πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια της ευρισκόμενης στην Ένωση μόνιμης εγκατάστασης η οποία ανήκει σε φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς στην Ένωση. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλες οι ενδιαφερόμενες φορολογούμενες εταιρείες κατανοούν την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναντιστοιχίας λόγω διαφορετικών ορισμών. Αντιθέτως, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ουσιώδους σημασίας η διατύπωση κοινού ορισμού για ευρισκόμενες σε τρίτη χώρα μόνιμες εγκαταστάσεις, ή για μόνιμες εγκαταστάσεις που βρίσκονται μεν στην Ένωση αλλά ανήκουν σε φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς σε τρίτη χώρα. Η εν λόγω διάσταση είναι μάλλον περισσότερο σκόπιμο να αφεθεί για ρύθμιση μέσω διμερών φορολογικών συνθηκών και μέσω των εθνικών δικαίων, λόγω της περίπλοκης αλληλεπίδρασής της με διεθνείς συμφωνίες.
(6)  Είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια της ευρισκόμενης στην Ένωση μόνιμης εγκατάστασης η οποία ανήκει σε φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς στην Ένωση. Πολύ συχνά, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προβαίνουν σε διευθετήσεις για να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα χωρίς να καταβάλλουν φόρο ή με πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης θα προσέφερε έναν ακριβή, δεσμευτικό ορισμό των προς πλήρωση κριτηρίων, προκειμένου μια πολυεθνική επιχείρηση να μπορεί να αποδείξει ότι είναι εγκατεστημένη σε μια δεδομένη χώρα. Με τον τρόπο αυτό, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν δίκαια. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλες οι ενδιαφερόμενες φορολογούμενες εταιρείες κατανοούν την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναντιστοιχίας λόγω διαφορετικών ορισμών. Επίσης, είναι σημαντική η ύπαρξη κοινού ορισμού για ευρισκόμενες σε τρίτη χώρα μόνιμες εγκαταστάσεις, ή για μόνιμες εγκαταστάσεις που βρίσκονται μεν στην Ένωση αλλά ανήκουν σε φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς σε τρίτη χώρα. Αν η μεταβιβαστική τιμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε μεταφορά κερδών σε περιοχή δικαιοδοσίας με χαμηλή φορολογία, είναι προτιμότερο ένα σύστημα που κατανέμει το κέρδος μέσω τύπου επιμερισμού. Η Ένωση μπορεί να θεσπίσει διεθνές πρότυπο για μια σύγχρονη και αποτελεσματική φορολογία εταιρειών, με τη θέσπιση ενός τέτοιου συστήματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταβατική φάση, κατά την οποία ο τύπος επιμερισμού θα συνυπάρχει με άλλες μεθόδους κατανομής στις συναλλαγές με τρίτες χώρες, ενώ ο τύπος επιμερισμού θα πρέπει να είναι η τελική κανονική μέθοδος κατανομής. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για την κατάρτιση ενωσιακού υποδείγματος φορολογικής συνθήκης, το οποίο θα μπορούσε τελικά να αντικαταστήσει τις χιλιάδες διμερείς συμβάσεις που συνάπτονται από τα επιμέρους κράτη μέλη.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Τα ψηφιακά αγαθά τείνουν να είναι ιδιαιτέρως κινητικά και άυλα. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο ψηφιακός τομέας έχει μεγάλη συμμετοχή σε πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, δεδομένου ότι πολλά επιχειρηματικά μοντέλα δεν απαιτούν φυσική υποδομή για τη διενέργεια συναλλαγών με τους πελάτες και την αποκόμιση κερδών. Τούτο επιτρέπει στις μεγαλύτερες ψηφιακές επιχειρήσεις να πληρώνουν σχεδόν μηδενικούς φόρους για τα έσοδά τους. Τα δημόσια ταμεία των κρατών μελών χάνουν δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά έσοδα από το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να φορολογήσουν τις πολυεθνικές εταιρείες του ψηφιακού τομέα. Για να αντιμετωπιστεί η εν λόγω πραγματική και επείγουσα κοινωνική αδικία, η ισχύουσα νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών πρέπει να επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει μια νέα ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση με βάση μια σημαντική ψηφιακή παρουσία. Χρειάζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για παρόμοια επιχειρηματικά μοντέλα για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που ανακύπτουν από το περιβάλλον της ψηφιοποίησης, χωρίς να παρεμποδίζεται το δυναμικό του ψηφιακού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη το έργο που έχει επιτελεσθεί από τον ΟΟΣΑ σχετικά με ένα διεθνώς συνεκτικό σύνολο κανόνων.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να μειώνονται κατά το ποσό των επιχειρηματικών δαπανών και ορισμένων άλλων στοιχείων. Οι εκπεστέες επιχειρηματικές δαπάνες θα πρέπει κανονικά να περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τις πωλήσεις και τις δαπάνες που συνδέονται με την παραγωγή, τη διατήρηση και τη διασφάλιση εισοδήματος. Για τη στήριξη της καινοτομίας στην οικονομία και τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να προβλεφθεί η παροχή εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ-εκπτώσεων, και αυτές θα πρέπει να καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στο έτος πραγματοποίησής τους (με εξαίρεση την ακίνητη περιουσία). Οι μικρές εταιρείες σε φάση εκκίνησης χωρίς συνδεδεμένες επιχειρήσεις που είναι ιδιαίτερα καινοτόμες (κατηγορία η οποία θα καλύπτει ιδίως τις νεοσύστατες επιχειρήσεις) θα πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενισχυμένων υπέρ-εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει επίσης να υπάρχει κατάλογος δαπανών που δεν εκπίπτουν.
(8)  Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να μειώνονται κατά το ποσό των επιχειρηματικών δαπανών και ορισμένων άλλων στοιχείων. Οι εκπεστέες επιχειρηματικές δαπάνες θα πρέπει κανονικά να περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τις πωλήσεις και τις δαπάνες που συνδέονται με την παραγωγή, τη διατήρηση και τη διασφάλιση εισοδήματος. Για τη στήριξη της καινοτομίας στην οικονομία και τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να προβλεφθεί η παροχή εκπτώσεων και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν πίστωση φόρου για πραγματικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που σχετίζονται με δαπάνες για υπαλλήλους, υπεργολάβους, εργαζομένους σε εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και ελεύθερους επαγγελματίες, και αυτές θα πρέπει να καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στο έτος πραγματοποίησής τους (με εξαίρεση την ακίνητη περιουσία). Χρειάζεται ένας σαφής ορισμός των πραγματικών δαπανών έρευνας και ανάπτυξης για να αποφευχθεί η κακή χρήση των εκπτώσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει επίσης να υπάρχει κατάλογος δαπανών που δεν εκπίπτουν.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Από πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της διεθνούς φορολογίας προκύπτει ότι, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τη συνολική φορολογική οφειλή τους, όλο και περισσότερο, πολυεθνικοί όμιλοι εταιρειών επιχειρούν πρακτικές φοροαποφυγής που οδηγούν σε διάβρωση της φορολογικής βάσης και μεταφορά των κερδών, μέσω υπερβολικών πληρωμών τόκων. Καθίσταται επομένως αναγκαίο να περιοριστεί η δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών για τόκους (και λοιπών χρηματοπιστωτικών δαπανών), ώστε να αποθαρρύνονται τέτοιου είδους πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, η δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών για τόκους (και λοιπών χρηματοπιστωτικών δαπανών) θα πρέπει να επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς μόνο εφόσον οι εν λόγω δαπάνες μπορούν να συμψηφιστούν με φορολογητέα έσοδα από τόκους (και λοιπά χρηματοπιστωτικά έσοδα). Η δυνατότητα έκπτωσης τυχόν πλεοναζουσών δαπανών για τόκους θα πρέπει, πάντως, να υπόκειται σε περιορισμούς, οι οποίοι θα καθορίζονται βάσει των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της φορολογούμενης εταιρείας.
(9)  Από πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της διεθνούς φορολογίας προκύπτει ότι, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τη συνολική φορολογική οφειλή τους, όλο και περισσότερο, πολυεθνικοί όμιλοι εταιρειών επιχειρούν πρακτικές φοροαποφυγής που οδηγούν σε διάβρωση της φορολογικής βάσης και μεταφορά των κερδών, μέσω υπερβολικών πληρωμών τόκων. Καθίσταται επομένως αναγκαίο να περιοριστεί η δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών για τόκους (και λοιπών χρηματοπιστωτικών δαπανών), ώστε να αποθαρρύνονται τέτοιου είδους πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, η δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών για τόκους (και λοιπών χρηματοπιστωτικών δαπανών) θα πρέπει να επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς μόνο εφόσον οι εν λόγω δαπάνες μπορούν να συμψηφιστούν με φορολογητέα έσοδα από τόκους (και λοιπά χρηματοπιστωτικά έσοδα). Η δυνατότητα έκπτωσης τυχόν πλεοναζουσών δαπανών για τόκους θα πρέπει, πάντως, να υπόκειται σε περιορισμούς, οι οποίοι θα καθορίζονται βάσει των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της φορολογούμενης εταιρείας. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω το ποσό της δυνατότητας έκπτωσης των τόκων και άλλων χρηματοοικονομικών) δαπανών προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Το γεγονός ότι οι τόκοι που καταβάλλονται για δάνεια εκπίπτουν από τη βάση φορολογίας των φορολογούμενων εταιρειών, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τα διανεμηθέντα κέρδη, έχει ως αποτέλεσμα να ευνοείται καθοριστικά η χρηματοδότηση μέσω χρέους έναντι της χρηματοδότησης μέσω μετοχικού κεφαλαίου. Δεδομένων των κινδύνων που εγκυμονεί η κατάσταση αυτή σε σχέση με το συνολικό χρέος των εταιρειών, είναι ζωτικής σημασίας να θεσπιστούν μέτρα που θα εξουδετερώνουν τη στρέβλωση που προκαλείται επί του παρόντος εις βάρος της χρηματοδότησης μέσω μετοχικού κεφαλαίου. Βάσει των ανωτέρω, προβλέπεται η παροχή στις φορολογούμενες εταιρείες έκπτωσης φόρου για ανάπτυξη και επενδύσεις, ήτοι οι δαπάνες για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου φορολογούμενης εταιρείας θα μπορούν να εκπίπτουν από τη φορολογητέα βάση της υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Θα είναι σημαντικό επομένως να διασφαλιστεί ότι το σύστημα δεν υφίσταται πολλαπλές επιπτώσεις και για τον σκοπό αυτόν, θα είναι αναγκαίο να αποκλειστεί η φορολογική αξία των συμμετοχών μιας φορολογούμενης εταιρείας σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τέλος, προκειμένου να θωρακιστεί επαρκώς το καθεστώς χορήγησης της έκπτωσης φόρου, θα πρέπει επιπλέον να θεσπιστούν κανόνες κατά της φοροαποφυγής.
(10)  Το γεγονός ότι οι τόκοι που καταβάλλονται για δάνεια εκπίπτουν από τη βάση φορολογίας των φορολογούμενων εταιρειών, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τα διανεμηθέντα κέρδη, έχει ως αποτέλεσμα να ευνοείται καθοριστικά η χρηματοδότηση μέσω χρέους έναντι της χρηματοδότησης μέσω μετοχικού κεφαλαίου. Δεδομένων των κινδύνων που εγκυμονεί η κατάσταση αυτή σε σχέση με το συνολικό χρέος των εταιρειών, είναι ζωτικής σημασίας να εξουδετερωθεί η στρέβλωση που προκαλείται εις βάρος της χρηματοδότησης μέσω μετοχικού κεφαλαίου, με τον περιορισμό της δυνατότητας έκπτωσης των τόκων που καταβάλλονται για δάνεια από τη φορολογική βάση ενός φορολογουμένου. Ένας τέτοιος κανόνας περιορισμού των τόκων αποτελεί κατάλληλο και επαρκές μέσο για τον σκοπό αυτό.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Προκειμένου να αποθαρρύνεται η μεταφορά παθητικού (κατά κύριο λόγο, χρηματοπιστωτικού) εισοδήματος εκτός εταιρειών με υψηλή φορολογία, τυχόν ζημίες που ενδεχομένως καταγράφουν οι εν λόγω εταιρείες στο τέλος του φορολογικού έτους θα πρέπει να θεωρείται ότι αντιστοιχούν ως επί το πλείστον στα αποτελέσματα της δραστηριότητας εκμετάλλευσης. Βάσει αυτού, οι φορολογούμενες εταιρείες θα πρέπει να επιτρέπεται να μεταφέρουν ζημίες σε επόμενη χρήση επ’ αόριστον χωρίς περιορισμούς στο ποσό που εκπίπτει ανά έτος. Δεδομένου ότι η μεταφορά των ζημιών σε επόμενες χρήσεις αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η φορολογούμενη εταιρεία καταβάλλει φόρο επί του πραγματικού της εισοδήματος, δεν υπάρχει λόγος να τεθεί χρονικό όριο στην εν λόγω μεταφορά. Όσον αφορά τη μεταφορά των ζημιών σε προηγούμενες χρήσεις, δεν αναμένεται να καταστεί αναγκαία η θέσπιση σχετικού κανόνα καθώς πρόκειται για σχετικά σπάνια περίπτωση στην πρακτική των κρατών μελών και οδηγεί σε υπέρμετρα περίπλοκες καταστάσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστεί διάταξη περί απαγόρευσης των καταχρήσεων ώστε να προλαμβάνονται, να παρεμποδίζονται ή να καταπολεμούνται προσπάθειες καταστρατήγησης των κανόνων που διέπουν τη δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών μέσω της αγοράς ζημιογόνων εταιρειών.
(12)  Προκειμένου να αποθαρρύνεται η μεταφορά παθητικού (κατά κύριο λόγο, χρηματοπιστωτικού) εισοδήματος εκτός εταιρειών με υψηλή φορολογία, τυχόν ζημίες που ενδεχομένως καταγράφουν οι εν λόγω εταιρείες στο τέλος του φορολογικού έτους θα πρέπει να θεωρείται ότι αντιστοιχούν ως επί το πλείστον στα αποτελέσματα της δραστηριότητας εκμετάλλευσης. Βάσει αυτού, οι φορολογούμενες εταιρείες θα πρέπει να επιτρέπεται να μεταφέρουν ζημίες σε επόμενη χρήση κατά τη διάρκεια πενταετούς περιόδου, με περιορισμούς στο ποσό που εκπίπτει ανά έτος. Όσον αφορά τη μεταφορά των ζημιών σε προηγούμενες χρήσεις, δεν αναμένεται να καταστεί αναγκαία η θέσπιση σχετικού κανόνα καθώς πρόκειται για σχετικά σπάνια περίπτωση στην πρακτική των κρατών μελών και οδηγεί σε υπέρμετρα περίπλοκες καταστάσεις. Η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου1a θεσπίζει γενικό κανόνα περί απαγόρευσης των καταχρήσεων ώστε να προλαμβάνονται, να παρεμποδίζονται ή να καταπολεμούνται προσπάθειες καταστρατήγησης των κανόνων που διέπουν τη δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών μέσω της αγοράς ζημιογόνων εταιρειών. Ο γενικός αυτός κανόνας θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται συστηματικά υπόψη κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
_________________
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 193 της 19.7.2016, σ. 1).
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Με γνώμονα τη διευκόλυνση των ταμειακών ροών των επιχειρήσεων – για παράδειγμα, συμψηφίζοντας ζημίες σε ένα κράτος μέλος με κέρδη σε άλλο κράτος μέλος – και την ενθάρρυνση της διασυνοριακής επέκτασης εντός της Ένωσης, οι φορολογούμενες εταιρείες θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν προσωρινώς υπόψη τις ζημίες που υφίστανται οι άμεσες θυγατρικές και μόνιμες εγκαταστάσεις τους που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτόν, μια μητρική εταιρεία ή έδρα εταιρείας που βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεί από τη φορολογική βάση της, σε ένα δεδομένο φορολογικό έτος, τις ζημίες που καταγράφουν κατά το εν λόγω έτος οι άμεσες θυγατρικές ή μόνιμες εγκαταστάσεις της που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη αναλόγως της συμμετοχής της σε αυτές. Η μητρική εταιρεία θα υποχρεούται να προσθέτει ακολούθως στη φορολογική βάση της, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των ζημιών που έχουν προηγουμένως εκπέσει, τυχόν μεταγενέστερα κέρδη των άμεσων θυγατρικών ή μόνιμων εγκαταστάσεών της. Καθώς είναι ζωτικής σημασίας να διαφυλαχθούν τα εθνικά φορολογικά έσοδα, οι ζημίες που έχουν εκπέσει θα πρέπει να ενσωματώνονται εκ νέου αυτόματα εάν αυτό δεν έχει ήδη γίνει μετά την παρέλευση ορισμένου αριθμού ετών ή εάν κάποια άμεση θυγατρική ή μόνιμη επιχείρηση δεν πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις για να είναι άμεση θυγατρική ή μόνιμη επιχείρηση.
διαγράφεται
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Είναι σημαντικό να θεσπιστούν κατάλληλα μέτρα αποτροπής της φοροαποφυγής ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των κανόνων της κοινής βάσης έναντι πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα γενικό κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων («ΓΚΑΚ»), ο οποίος θα συμπληρώνεται από μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό συγκεκριμένων τύπων φοροαποφυγής. Δεδομένου ότι η λειτουργία των ΓΚΑΚ αποσκοπεί στην καταπολέμηση καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί με ειδικά στοχοθετημένες διατάξεις, ουσιαστικά συμπληρώνουν κενά, πράγμα που δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή ειδικών κανόνων κατά της φοροαποφυγής. Εντός της Ένωσης, οι ΓΚΑΚ θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ρυθμίσεις που δεν είναι γνήσιες. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται με ομοιόμορφο τρόπο σε εγχώριες καταστάσεις, διασυνοριακές καταστάσεις εντός της Ένωσης και διασυνοριακές καταστάσεις που αφορούν εταιρείες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, ώστε να μην υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του.
(15)  Είναι σημαντικό να θεσπιστούν κατάλληλα μέτρα αποτροπής της φοροαποφυγής ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των κανόνων της κοινής βάσης έναντι πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό γενικό κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων («ΓΚΑΚ»), ο οποίος θα συμπληρώνεται από μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό συγκεκριμένων τύπων φοροαποφυγής. Δεδομένου ότι η λειτουργία των ΓΚΑΚ αποσκοπεί στην καταπολέμηση καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί με ειδικά στοχοθετημένες διατάξεις, ουσιαστικά συμπληρώνουν κενά, πράγμα που δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή ειδικών κανόνων κατά της φοροαποφυγής. Εντός της Ένωσης, οι ΓΚΑΚ θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ρυθμίσεις που δεν είναι γνήσιες. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται με ομοιόμορφο τρόπο σε εγχώριες καταστάσεις, διασυνοριακές καταστάσεις εντός της Ένωσης και διασυνοριακές καταστάσεις που αφορούν εταιρείες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, ώστε να μην υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις των αναντιστοιχιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων είναι συνήθως η διπλή έκπτωση (δηλαδή έκπτωση σε καθένα από τα δύο κράτη) ή η μείωση του εισοδήματος σε ένα κράτος χωρίς η διαφορά να καταχωρίζεται στη φορολογική βάση του άλλου, τέτοιες καταστάσεις θίγουν σαφώς την εσωτερική αγορά στρεβλώνοντας τους μηχανισμούς της και δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη πρακτικών φοροαποφυγής. Δεδομένου ότι οι αναντιστοιχίες είναι συνέπεια των διαφορών μεταξύ των κρατών ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό ορισμένων τύπων οντοτήτων ή χρηματοπιστωτικών πληρωμών, δεν λαμβάνουν κατά κανόνα χώρα μεταξύ εταιρειών που εφαρμόζουν τους κοινούς κανόνες για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης τους. Αναμένεται, πάντως να συνεχίσουν να υπάρχουν αναντιστοιχίες στην αλληλεπίδραση μεταξύ του πλαισίου της κοινής βάσης και των συστημάτων φορολογίας εταιρειών κρατών μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών. Για να εξουδετερωθούν οι αναντιστοιχίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, είναι απαραίτητο να καθοριστούν κανόνες σύμφωνα με τους οποίους μία από τις δύο δικαιοδοσίες σε αναντιστοιχία πρέπει να απορρίψει την έκπτωση μιας πληρωμής ή να διασφαλίσει ότι το αντίστοιχο εισόδημα περιλαμβάνεται στη βάση φορολογίας των εταιρειών.
(17)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις των αναντιστοιχιών στη μεταχείριση υποκαταστημάτων και υβριδικών μέσων είναι συνήθως η διπλή έκπτωση (δηλαδή έκπτωση σε καθένα από τα δύο κράτη) ή η μείωση του εισοδήματος σε ένα κράτος χωρίς η διαφορά να καταχωρίζεται στη φορολογική βάση του άλλου, τέτοιες καταστάσεις θίγουν σαφώς την εσωτερική αγορά στρεβλώνοντας τους μηχανισμούς της και δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη πρακτικών φοροαποφυγής. Δεδομένου ότι οι αναντιστοιχίες είναι συνέπεια των διαφορών μεταξύ των κρατών ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό ορισμένων τύπων οντοτήτων ή χρηματοπιστωτικών πληρωμών, δεν λαμβάνουν κατά κανόνα χώρα μεταξύ εταιρειών που εφαρμόζουν τους κοινούς κανόνες για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης τους. Αναμένεται, πάντως να συνεχίσουν να υπάρχουν αναντιστοιχίες στην αλληλεπίδραση μεταξύ του πλαισίου της κοινής βάσης και των συστημάτων φορολογίας εταιρειών κρατών μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών. Για να εξουδετερωθούν οι αναντιστοιχίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων ή οι συναφείς ρυθμίσεις, η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 καθορίζει κανόνες για τις αναντιστοιχίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων και αναντιστοιχίες στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)  Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εμποδίζονται να θεσπίζουν πρόσθετα μέτρα κατά της φοροαποφυγής, προκειμένου να μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες της μεταφοράς κερδών σε τρίτες χώρες χαμηλής φορολογίας οι οποίες δεν ανταλλάσσουν απαραίτητα αυτόματα φορολογικές πληροφορίες σύμφωνα με τα πρότυπα της Ένωσης.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)
(17β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα επιβολής κυρώσεων σε επιχειρήσεις για παραβάσεις εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, όπως προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία, και θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290, προκειμένου συγκεκριμένα (i) να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με τις μορφές και τη φορολογία των εταιρειών και να τροποποιούνται ανάλογα τα παραρτήματα Ι και ΙΙ· (ii) να διατυπώνονται πρόσθετοι ορισμοί· iii) να θεσπίζονται αναλυτικοί κανόνες κατά της φοροαποφυγής σε καθορισμένους τομείς που άπτονται της έκπτωσης φόρου για ανάπτυξη και επενδύσεις· (iv) να καθορίζονται αναλυτικότερα οι έννοιες της νόμιμης και οικονομικής κυριότητας στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση· (v) να υπολογίζονται τα στοιχεία κεφαλαίου και τόκων που περιέχουν οι πληρωμές μισθωμάτων και η βάση απόσβεσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού· και (vi) να προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι κατηγορίες πάγιων στοιχείων ενεργητικού που υπόκεινται σε απόσβεση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
(19)  Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου συγκεκριμένα (i) να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με τις μορφές και τη φορολογία των εταιρειών και να τροποποιούνται ανάλογα τα παραρτήματα Ι και ΙΙ· (ii) να διατυπώνονται πρόσθετοι ορισμοί· (iii) να καθορίζονται αναλυτικότερα οι έννοιες της νόμιμης και οικονομικής κυριότητας στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση· (iv) να υπολογίζονται τα στοιχεία κεφαλαίου και τόκων που περιέχουν οι πληρωμές μισθωμάτων και η βάση απόσβεσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού· (v) να προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι κατηγορίες πάγιων στοιχείων ενεργητικού που υπόκεινται σε απόσβεση. και (vi) να εκδοθούν κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταβατική φάση, κατά την οποία ο τύπος επιμερισμού συνυπάρχει με άλλες μεθόδους κατανομής στις συναλλαγές με τρίτες χώρες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις κατά τις οποίες οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επιβάλλουν, η καθεμιά, διαφορετικό καθεστώς. Επιπλέον, η έλλειψη εναρμονισμένων κανόνων λογιστικής στην Ένωση δεν θα πρέπει να προσφέρει νέες ευκαιρίες για φορολογικό σχεδιασμό και αναζήτηση ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος. Συνεπώς, η εναρμόνιση των λογιστικών κανόνων θα μπορούσε να ενισχύσει το κοινό καθεστώς, ιδίως εάν και όταν όλες οι επιχειρήσεις της Ένωσης υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος αυτού.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ανακοινώσουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία,
(23)  Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία περιλαμβάνει σημαντική αλλαγή στους κανόνες φορολογίας εταιρειών, η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να αξιολογήσει διεξοδικά την εφαρμογή της οδηγίας πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα σημεία: τις επιπτώσεις του προβλεπόμενου στην παρούσα οδηγία συστήματος φορολόγησης στα έσοδα των κρατών μελών, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστήματος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τον αντίκτυπο στην δίκαιη είσπραξη φόρων μεταξύ των κρατών μελών, τον αντίκτυπο στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ενδεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών που υπόκεινται στους νέους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, και τον αριθμό των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής κατά τη μεταβατική περίοδο. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να επανεξετάσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 10 έτη από την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ανακοινώσουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία,
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται σύστημα κοινής βάσης για τη φορολογία ορισμένων εταιρειών («κοινή βάση φορολογίας εταιρειών»), καθώς και κανόνες για τον υπολογισμό της εν λόγω βάσης.
1.  Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται σύστημα κοινής βάσης για τη φορολογία, στην Ένωση, ορισμένων εταιρειών («κοινή βάση φορολογίας εταιρειών»), καθώς και κανόνες για τον υπολογισμό της εν λόγω βάσης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για μέτρα με στόχο την αποτροπή της φοροαποφυγής και μέτρα που σχετίζονται με τη διεθνή διάσταση του προτεινόμενου φορολογικού συστήματος.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εγκαταστάσεών τους σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.  Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων και ψηφιακών μόνιμων εγκαταστάσεών τους σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  η εταιρεία ανήκει σε ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς με συνολικά ενοποιημένα έσοδα ομίλου άνω των 750 000 000 EUR κατά το οικονομικό έτος που προηγείται του οικείου οικονομικού έτους·
γ)  η εταιρεία ανήκει σε ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς με συνολικά ενοποιημένα έσοδα ομίλου άνω των 750 000 000 EUR κατά το οικονομικό έτος που προηγείται του οικείου οικονομικού έτους. Το όριο αυτό μειώνεται στο μηδέν μέσα σε μέγιστη χρονική περίοδο επτά ετών·
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
3.  Εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1, αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ) ή δ) της ίδιας παραγράφου, δύναται να επιλέξει, μεταξύ άλλων, και για τις μόνιμες εγκαταστάσεις της που ευρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, να εφαρμόζει τους κανόνες της παρούσας οδηγίας επί πέντε φορολογικά έτη. Η εν λόγω περίοδος ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους πέντε φορολογικών ετών, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση διακοπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65 παράγραφος 3. Οι προϋποθέσεις των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1 πρέπει να πληρούνται σε κάθε ανανέωση.
3.  Εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1, αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ) ή δ) της ίδιας παραγράφου, δύναται να επιλέξει, μεταξύ άλλων, και για τις μόνιμες εγκαταστάσεις της που ευρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, να εφαρμόζει τους κανόνες της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4
4.  Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται σε ναυτιλιακές εταιρείες υπό ειδικό φορολογικό καθεστώς. Ναυτιλιακή εταιρεία υπό ειδικό φορολογικό καθεστώς λαμβάνεται υπόψη για τον σκοπό του προσδιορισμού των εταιρειών που είναι μέλη του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.
διαγράφεται
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  έχει δικαίωμα άσκησης άνω του 50 % των δικαιωμάτων ψήφου· και
α)  έχει δικαίωμα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνουν το 50 %· και
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 12
(12)  «κόστος δανεισμού»: οι δαπάνες για τόκους κάθε μορφής χρέους, άλλες δαπάνες οικονομικά ισοδύναμες με τόκους και δαπάνες που προκύπτουν από την άντληση χρηματοδότησης κατά τα οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο, περιλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο δανείων με συμμετοχή στο κέρδος, των τεκμαρτών τόκων επί μετατρέψιμων ομολόγων και ομολόγων μηδενικού τοκομεριδίου, των πληρωμών στο πλαίσιο εναλλακτικών χρηματοδοτικών ρυθμίσεων, των στοιχείων του χρηματοοικονομικού κόστους από χρηματοδοτικά μισθώματα, των κεφαλαιοποιημένων τόκων που καταχωρίζονται ως αξία στον ισολογισμό του αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου, της απόσβεσης των κεφαλαιοποιημένων τόκων, των χορηγήσεων που υπολογίζονται με βάση την επιστροφή κεφαλαίων στο πλαίσιο των κανόνων για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, των πλασματικών τόκων βάσει παραγώγων ή συμφωνιών αντιστάθμισης κινδύνου σχετικά με τον δανεισμό μιας οντότητας, της καθορισμένης απόδοσης των αυξήσεων καθαρού μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας οδηγίας, ορισμένων συναλλαγματικών κερδών και ζημιών επί δανείων και προϊόντων που συνδέονται με την άντληση χρηματοδότησης, των εγγυήσεων για χρηματοδοτικές ρυθμίσεις, των τελών διακανονισμού και συναφών δαπανών που σχετίζονται με τον δανεισμό κεφαλαίων,
12)  «κόστος δανεισμού»: οι δαπάνες για τόκους κάθε μορφής χρέους, άλλες δαπάνες οικονομικά ισοδύναμες με τόκους και δαπάνες που προκύπτουν από την άντληση χρηματοδότησης κατά τα οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο, περιλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο δανείων με συμμετοχή στο κέρδος, των τεκμαρτών τόκων επί μετατρέψιμων ομολόγων και ομολόγων μηδενικού τοκομεριδίου, των πληρωμών στο πλαίσιο εναλλακτικών χρηματοδοτικών ρυθμίσεων, των στοιχείων του χρηματοοικονομικού κόστους από χρηματοδοτικά μισθώματα, των κεφαλαιοποιημένων τόκων που καταχωρίζονται ως αξία στον ισολογισμό του αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου, της απόσβεσης των κεφαλαιοποιημένων τόκων, των χορηγήσεων που υπολογίζονται με βάση την επιστροφή κεφαλαίων στο πλαίσιο των κανόνων για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, των πλασματικών τόκων βάσει παραγώγων ή συμφωνιών αντιστάθμισης κινδύνου σχετικά με τον δανεισμό μιας οντότητας, ορισμένων συναλλαγματικών κερδών και ζημιών επί δανείων και προϊόντων που συνδέονται με την άντληση χρηματοδότησης, των εγγυήσεων για χρηματοδοτικές ρυθμίσεις, των τελών διακανονισμού και συναφών δαπανών που σχετίζονται με τον δανεισμό κεφαλαίων,
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 30 α (νέο)
30α)  «μη συνεργάσιμη δικαιοδοσία»: δικαιοδοσία στην οποία ισχύει οιοδήποτε από τα ακόλουθα:
α)  η δικαιοδοσία δεν πληροί τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας·
β)  υπάρχουν δυνητικά προτιμησιακά καθεστώτα εντός της δικαιοδοσίας·
γ)  υπάρχει εντός της δικαιοδοσίας φορολογικό σύστημα χωρίς κανένα φόρο εισοδήματος εταιρειών ή με σχεδόν μηδενικό συντελεστή φορολογίας εταιρειών·
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 30 β (νέο)
30β)  «οικονομική ουσία»: τα στοιχεία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας, τα οποία επιτρέπουν τον ορισμό της φορολογητέας παρουσίας μιας επιχείρησης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως η ύπαρξη ανθρώπινων και υλικών πόρων στο πλαίσιο της δομής της, η διαχειριστική αυτονομία της, το νομικό καθεστώς της, τα έσοδα που παράγει και, ανάλογα με την περίπτωση, η φύση των στοιχείων ενεργητικού της·
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 30 γ (νέο)
30γ)  «εταιρεία γραμματοκιβωτίου»: οποιαδήποτε νομική οντότητα η οποία στερείται οικονομικής ουσίας και δημιουργείται για καθαρά φορολογικούς σκοπούς·
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 30 δ (νέο)
30δ)  «κόστος δικαιωμάτων»: το κόστος που προκύπτει από πληρωμές πάσης φύσεως καταβαλλόμενες σε αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών ταινιών και του λογισμικού, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, των σχεδίων ή υποδειγμάτων, των σχεδιαγραμμάτων, των απόρρητων χημικών τύπων ή διεργασιών, ή σε αντάλλαγμα για πληροφορίες που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, ή οποιοδήποτε άλλο άυλο περιουσιακό στοιχείο· οι πληρωμές για τη χρήση ή για το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού θεωρούνται κόστος δικαιωμάτων·
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 30 ε (νέο)
30ε)  «τιμές μεταβίβασης»: τιμές στις οποίες μια επιχείρηση μεταβιβάζει υλικά αγαθά ή άυλα περιουσιακά στοιχεία, ή παρέχει υπηρεσίες σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις·
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 31
(31)  «αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων»: η κατάσταση μεταξύ φορολογούμενης εταιρείας και συνδεδεμένης επιχείρησης ή η δομημένη ρύθμιση μεταξύ μερών σε διαφορετικές φορολογικές δικαιοδοσίες, όπου οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αποτελέσματα οφείλεται στις διαφορές ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή οντότητας, ή στη μεταχείριση μιας εμπορικής παρουσίας ως μόνιμης εγκατάστασης:
31)  «αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων»: η αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 9) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164·
α)  διενεργείται έκπτωση για την ίδια πληρωμή, τις ίδιες δαπάνες ή τις ίδιες ζημίες από τη φορολογητέα βάση τόσο στη δικαιοδοσία όπου έχει την πηγή της η πληρωμή, πραγματοποιούνται οι δαπάνες ή προκύπτουν οι ζημίες, όσο και στην άλλη δικαιοδοσία («διπλή έκπτωση»)·
β)  έκπτωση για μια πληρωμή από τη φορολογητέα βάση στη δικαιοδοσία στην οποία έχει την πηγή της η πληρωμή χωρίς αντίστοιχη καταχώριση για φορολογικούς σκοπούς της ίδιας πληρωμής στην άλλη δικαιοδοσία («έκπτωση χωρίς καταχώριση»)·
γ)  στην περίπτωση διαφορών ως προς τη μεταχείριση μιας εμπορικής παρουσίας ως μόνιμης εγκατάστασης, μη φορολόγηση εισοδήματος το οποίο έχει την πηγή του σε μία δικαιοδοσία χωρίς αντίστοιχη καταχώριση για φορολογικούς σκοπούς του ίδιου εισοδήματος στην άλλη δικαιοδοσία («μη φορολόγηση χωρίς καταχώριση»).
Αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων προκύπτει μόνο όταν η ίδια εκπίπτουσα πληρωμή, οι προκύπτουσες δαπάνες ή ζημίες στις δύο δικαιοδοσίες υπερβαίνουν το ποσό του εισοδήματος που περιλαμβάνεται στις δύο δικαιοδοσίες και το οποίο μπορεί να αποδοθεί στην ίδια πηγή.
Μια αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων περιλαμβάνει ακόμη τη μεταφορά χρηματοπιστωτικού μέσου υπό δομημένη ρύθμιση που αφορά φορολογούμενη εταιρεία όπου η υποκείμενη επιστροφή επί του μεταφερόμενου χρηματοπιστωτικού μέσου τυγχάνει μεταχείρισης για φορολογικούς σκοπούς σαν να απορρέει ταυτόχρονα από περισσότερα του ενός μέρη της ρύθμισης, που εδρεύουν για φορολογικούς σκοπούς σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, παράγοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α)  έκπτωση μιας πληρωμής που συνδέεται με την υποκείμενη επιστροφή χωρίς αντίστοιχη καταχώριση για φορολογικούς σκοπούς της εν λόγω πληρωμής, εκτός κι αν η υποκείμενη επιστροφή περιλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα ενός των εμπλεκόμενων μερών·
β)  έκπτωση για τον φόρο που παρακρατείται στην πηγή επί πληρωμής η οποία προκύπτει από το μεταφερθέν χρηματοπιστωτικό μέσο σε περισσότερα από ένα εμπλεκόμενα μέρη· «δομημένη ρύθμιση»:
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 32
(32)  ρύθμιση που περιλαμβάνει μια υβριδική αναντιστοιχία όταν η αναντιστοιχία τιμολογείται στους όρους της ρύθμισης ή ρύθμιση που έχει σχεδιαστεί ώστε να παραγάγει ένα αποτέλεσμα υβριδικής αναντιστοιχίας, εκτός εάν η φορολογούμενη εταιρεία ή μια συνδεδεμένη επιχείρηση δεν θα μπορούσε ευλόγως να έχει επίγνωση της υβριδικής αναντιστοιχίας και δεν είχε μερίδιο στην αξία του φορολογικού οφέλους που προκύπτει από την υβριδική αναντιστοιχία· «εθνική νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών»:
διαγράφεται
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 33 α (νέο)
33α)  «ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση»: μια σημαντική ψηφιακή παρουσία ενός φορολογουμένου που παρέχει υπηρεσίες σε μια δικαιοδοσία, οι οποίες απευθύνονται σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις σε αυτή τη δικαιοδοσία, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2α·
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 33 β (νέο)
33β)  «ευρωπαϊκός αριθμός φορολογικού μητρώου» ή «ΑΦΜ»: αριθμός όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2012 η οποία περιέχει σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής·
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 66 προκειμένου να διατυπώνει ορισμούς για πρόσθετες έννοιες.
Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 66 προκειμένου να επικαιροποιεί ισχύοντες ορισμούς ή να διατυπώνει ορισμούς για πρόσθετες έννοιες.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Μια φορολογούμενη εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς, όταν έχει σταθερό τόπο στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, μέσω του οποίου διεξάγει εν όλω ή εν μέρει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, και ιδίως:
1.  Μια φορολογούμενη εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση που περιλαμβάνει ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος εκτός της δικαιοδοσίας στην οποία εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς, όταν έχει σταθερό τόπο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ψηφιακή παρουσία στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, μέσω του οποίου διεξάγει εν όλω ή εν μέρει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, και ιδίως:
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  ψηφιακή πλατφόρμα ή οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στη συγκέντρωση και αξιοποίηση δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Αν φορολογούμενη εταιρεία εγκατεστημένη σε μια περιοχή δικαιοδοσίας προσφέρει ή παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακή πλατφόρμα, όπως ηλεκτρονική εφαρμογή, βάση δεδομένων, διαδικτυακή αγορά ή αποθηκευτικό χώρο, ή προσφέρει μηχανή αναζήτησης ή διαφημιστικές υπηρεσίες σε ιστότοπο ή σε ηλεκτρονική εφαρμογή, η εν λόγω φορολογούμενη εταιρεία θεωρείται ότι έχει ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος άλλο από την περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία είναι εγκατεστημένη για φορολογικούς σκοπούς, αν το συνολικό ποσό των εσόδων της φορολογουμένης εταιρείας ή συνδεδεμένης επιχείρησης από συναλλαγές εξ αποστάσεως που προέρχονται από τις προαναφερθείσες ψηφιακές πλατφόρμες στην αλλοδαπή δικαιοδοσία υπερβαίνει τα 5 000 000 EUR ετησίως και εφόσον ισχύει μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α)  τουλάχιστον 1 000 εγγεγραμμένοι μεμονωμένοι χρήστες ανά μήνα που διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από την περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία είναι εγκατεστημένη για φορολογικούς σκοπούς η φορολογούμενη εταιρεία έχουν συνδεθεί με κωδικό ή ως επισκέπτες στην ψηφιακή πλατφόρμα της φορολογούμενης εταιρείας·
β)  τουλάχιστον 1 000 ψηφιακές συμβάσεις έχουν συναφθεί ανά μήνα με πελάτες ή χρήστες εγκατεστημένους στην αλλοδαπή δικαιοδοσία σε ένα φορολογικό έτος·
γ)  ο όγκος του ψηφιακού περιεχομένου που συλλέγεται από τη φορολογούμενη εταιρεία σε ένα φορολογικό έτος υπερβαίνει το 10 % του συνολικού αποθηκευμένου ψηφιακού περιεχομένου του ομίλου.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 66, για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, προσαρμόζοντας τους παράγοντες που ορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου βάσει της προόδου όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες.
Αν, επιπλέον του κατώτατου ορίου βάσει εσόδων, το οποίο αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου, ένας ή περισσότεροι από τους τρεις ψηφιακούς παράγοντες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή σε φορολογούμενη εταιρεία στο οικείο κράτος μέλος, η φορολογούμενη εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος.
Η φορολογούμενη εταιρεία υποχρεούται να αποκαλύπτει στις φορολογικές αρχές όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον προσδιορισμό της μόνιμης εγκατάστασης ή της ψηφιακής μόνιμης εγκατάστασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Επιπροσθέτως των ποσών που μπορούν να εκπέσουν ως δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σύμφωνα με την παράγραφο 2, η φορολογούμενη εταιρεία μπορεί επίσης να εκπέσει, ανά φορολογικό έτος, ένα πρόσθετο ποσοστό 50% των συναφών δαπανών, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν κινητά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, που προκύπτουν κατά το εν λόγω έτος. Εάν οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη υπερβαίνουν τα 20 000 000 EUR, η φορολογούμενη εταιρεία μπορεί να εκπέσει το 25% του υπερβαίνοντος ποσού.
Για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που δεν υπερβαίνουν τα 20 000 000 EUR, και για αυτές που σχετίζονται με δαπάνες για υπαλλήλους, υπεργολάβους, εργαζομένους σε εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και ελεύθερους επαγγελματίες, χορηγείται στην φορολογούμενη εταιρεία πίστωση φόρου 10 % επί των δαπανών που προκύπτουν.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η φορολογούμενη εταιρεία μπορεί να εκπέσει ένα επιπλέον ποσοστό 100 % των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη το ποσό των 20 000 000 EUR, όταν η φορολογούμενη εταιρεία πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
διαγράφεται
α)  είναι μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο επιχείρηση με λιγότερους των 50 εργαζομένων και ετήσιο κύκλο εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR·
β)  δεν έχει καταχωριστεί για πάνω από πέντε έτη. Εάν η φορολογούμενη εταιρεία δεν υπόκειται σε υποχρέωση καταχώρισης, η χρονική περίοδος των πέντε ετών μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από τη στιγμή που η επιχείρηση είτε ξεκινά, είτε έχει υποχρέωση καταβολής φόρου για, την οικονομική της δραστηριότητα·
γ)  δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης·
δ)  δεν έχει συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11
[...]
διαγράφεται
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  το 50% των εξόδων παράστασης, έως ποσού που δεν υπερβαίνει το [x] % των εσόδων κατά το φορολογικό έτος·
β)  το 50% των τακτικών και απαραίτητων εξόδων παράστασης που αφορούν ή συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματική δραστηριότητα της φορολογούμενης εταιρείας, έως ποσού που δεν υπερβαίνει το [x] % των εσόδων κατά το φορολογικό έτος·
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  η μεταφορά των μη διανεμηθέντων κερδών σε αποθεματικό που εντάσσεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας·
γ)  η μεταφορά των μη διανεμηθέντων κερδών σε αποθεματικό που εντάσσεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εκτός από τα κέρδη που διατηρούνται σε αποθεματικό από συνεταιριστικές επιχειρήσεις και συνεταιριστικές κοινοπραξίες, τόσο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δραστηριότητας της εταιρείας όσο και μετά τη λήξη της, σύμφωνα με τις εθνικές φορολογικές ρυθμίσεις·
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)
ια)  οι δαπάνες για τους δικαιούχους που βρίσκονται σε χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς (αποκαλουμένων και «φορολογικών παραδείσων»)·
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει στο φορολογικό έτος κατά το οποίο πραγματοποιείται μόνο μέχρι του 30 % των εσόδων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων («EBITDA») της φορολογούμενης εταιρείας ή μέχρι του ποσού των 3 000 000 EUR, ανάλογα με το ποσό που είναι υψηλότερο.
Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει στο φορολογικό έτος κατά το οποίο πραγματοποιείται μόνο μέχρι του 10 % των εσόδων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων («EBITDA») της φορολογούμενης εταιρείας ή μέχρι του ποσού των 1 000 000 EUR, ανάλογα με το ποσό που είναι υψηλότερο.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, όταν στη φορολογούμενη εταιρεία επιτρέπεται ή επιβάλλεται να ενεργεί εξ ονόματος ομίλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους κανόνες εθνικού συστήματος φορολογίας ομίλων, τότε ολόκληρος ο όμιλος αντιμετωπίζεται ως φορολογούμενη εταιρεία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το υπερβαίνον κόστος δανεισμού και τα EBITDA υπολογίζονται για ολόκληρο τον όμιλο. Επίσης, το ποσό των 3 000 000 EUR λαμβάνεται υπόψη για ολόκληρο τον όμιλο.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, όταν στη φορολογούμενη εταιρεία επιτρέπεται ή επιβάλλεται να ενεργεί εξ ονόματος ομίλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους κανόνες εθνικού συστήματος φορολογίας ομίλων, τότε ολόκληρος ο όμιλος αντιμετωπίζεται ως φορολογούμενη εταιρεία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το υπερβαίνον κόστος δανεισμού και τα EBITDA υπολογίζονται για ολόκληρο τον όμιλο. Επίσης, το ποσό των 1 000 000 EUR λαμβάνεται υπόψη για ολόκληρο τον όμιλο.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 6
6.  Υπερβαίνον κόστος δανεισμού που δεν εκπίπτει σε δεδομένο φορολογικό έτος μεταφέρεται σε επόμενες χρήσεις χωρίς χρονικό περιορισμό.
6.  Υπερβαίνον κόστος δανεισμού που δεν εκπίπτει σε δεδομένο φορολογικό έτος μεταφέρεται σε επόμενες χρήσεις για περίοδο πέντε ετών.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 α (νέο)
Άρθρο 14α
Ειδικές εξαιρέσεις
Τα κέρδη που διατηρούνται σε αποθεματικό από συνεταιριστικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, τόσο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δραστηριότητας μιας εταιρείας όσο και μετά τη λήξη της, καθώς και οι παροχές που χορηγούνται από συνεταιριστικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες προς τα μέλη τους, εκπίπτουν, εφόσον η εν λόγω δυνατότητα έκπτωσης επιτρέπεται από το εθνικό φορολογικό δίκαιο.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29
Άρθρο 29
Άρθρο 29
Φορολόγηση κατά την έξοδο
Φορολόγηση κατά την έξοδο
1.   Ποσό που ισούται προς την αγοραία αξία μεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού, κατά τη στιγμή της εξόδου αυτών των στοιχείων, μείον την αξία τους για φορολογικούς σκοπούς, αντιμετωπίζεται ως πραγματοποιηθέντα έσοδα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1164.
α)  όταν η φορολογούμενη εταιρεία μεταβιβάζει στοιχεία ενεργητικού από την έδρα της στη μόνιμη εγκατάστασή της σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα·
β)  όταν η φορολογούμενη εταιρεία μεταβιβάζει στοιχεία ενεργητικού από ευρισκόμενη σε κράτος μέλος μόνιμη εγκατάστασή της στην έδρα της ή σε άλλη μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, στον βαθμό που, λόγω της μεταβίβασης, το κράτος μέλος της μόνιμης εγκατάστασης δεν έχει πλέον το δικαίωμα να φορολογεί τα μεταβιβασθέντα στοιχεία ενεργητικού·
γ)  όταν η φορολογούμενη εταιρεία μεταφέρει τη φορολογική έδρα της σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εκτός από εκείνα τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία παραμένουν ουσιωδώς συνδεδεμένα με μόνιμη εγκατάσταση στο πρώτο κράτος μέλος·
δ)  όταν η φορολογούμενη εταιρεία μεταφέρει τη δραστηριότητα που ασκεί η μόνιμη εγκατάστασή του από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, στον βαθμό που, λόγω της μεταβίβασης, το κράτος μέλος της μόνιμης εγκατάστασης δεν έχει πλέον το δικαίωμα να φορολογεί τα μεταβιβασθέντα στοιχεία ενεργητικού.
2.  Το κράτος μέλος στο οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία ενεργητικού, η φορολογική έδρα ή η δραστηριότητα που ασκεί η μόνιμη εγκατάσταση δέχεται την αξία που έχει οριστεί από το κράτος μέλος της φορολογούμενης εταιρείας ή της μόνιμης εγκατάστασης ως αξία εκκίνησης των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού για φορολογικούς σκοπούς.
3.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται επί μεταβιβάσεων στοιχείων ενεργητικού που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση κινητών αξιών ή επί στοιχείων ενεργητικού που παρέχονται ως ασφάλεια ή όταν η μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού πραγματοποιείται για την κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας ή για τους σκοπούς της διαχείρισης ρευστότητας, όταν τα εν λόγω στοιχεία πρόκειται να επανέλθουν στο κράτος μέλος του μεταβιβάζοντος εντός περιόδου 12 μηνών.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1
1.  Ζημίες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους από ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία ή από μόνιμη εγκατάσταση μη ημεδαπής φορολογούμενης εταιρείας μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες χρήσεις και να εκπέσουν κατά τα επόμενα φορολογικά έτη, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα οδηγία.
1.  Ζημίες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους από ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία ή από μόνιμη εγκατάσταση μη ημεδαπής φορολογούμενης εταιρείας μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες χρήσεις και να εκπέσουν κατά τα επόμενα φορολογικά έτη, εντός μίας πενταετίας κατ’ ανώτατο όριο.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42
Άρθρο 42
διαγράφεται
Ελάφρυνση για ζημίες και ανάκτηση
1.  Ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία που εξακολουθεί να είναι επικερδής μετά την έκπτωση των ζημιών της σύμφωνα με το άρθρο 41 δύναται επιπροσθέτως να εκπέσει, κατά το ίδιο φορολογικό έτος, ζημίες πραγματοποιηθείσες από τις άμεσες θυγατρικές της που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1, ή από μόνιμη ή μόνιμες εγκαταστάσεις που ευρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη. Αυτή η ελάφρυνση για ζημίες παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
2.  Η έκπτωση είναι ανάλογη της συμμετοχής της ημεδαπής φορολογούμενης εταιρείας στις πληρούσες τις προϋποθέσεις θυγατρικές της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1, και πλήρης για τις μόνιμες εγκαταστάσεις. Η μείωση της βάσης φορολογίας της ημεδαπής φορολογούμενης εταιρείας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση οδηγήσει σε αρνητικό ποσό.
3.  Η ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία προσθέτει ακολούθως στη φορολογική βάση της, έως του ποσού που είχε προηγουμένως εκπέσει ως ζημία, τυχόν μεταγενέστερα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από τις πληρούσες τις προϋποθέσεις θυγατρικές της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ή από τις μόνιμες εγκαταστάσεις της.
4.  Ζημίες που εκπίπτουν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ενσωματώνονται εκ νέου αυτόματα στη φορολογική βάση της ημεδαπής φορολογούμενης εταιρείας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)  όταν, στο τέλος του πέμπτου φορολογικού έτους μετά την έκπτωση των ζημιών, δεν έχει ενσωματωθεί εκ νέου κέρδος ή τα εκ νέου ενσωματωμένα κέρδη δεν αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό των εκπιπτόμενων ζημιών·
β)  όταν η πληρούσα τις προϋποθέσεις θυγατρική, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1, πωλείται, τίθεται υπό εκκαθάριση ή μετατρέπεται σε μόνιμη εγκατάσταση·
γ)  όταν η μόνιμη εγκατάσταση πωλείται, τίθεται υπό εκκαθάριση ή μετατρέπεται σε θυγατρική·
δ)  όταν η μητρική εταιρεία παύει να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 α (νέο)
Άρθρο 45a
Πραγματική φορολογική εισφορά
Για όσο διάστημα εξακολουθεί να ισχύει το όριο που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα κράτη μέλη παρακολουθούν και δημοσιεύουν την πραγματική φορολογική εισφορά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να εξασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις παρεμφερείς επιχειρήσεις εντός της Ένωσης και να μετριάσουν τον διοικητικό φόρτο και το κόστος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Κατά παρέκκλιση των στοιχείων γ) και δ) του άρθρου 8, μια φορολογούμενη εταιρεία δεν απαλλάσσεται του φόρου επί των αλλοδαπής προελεύσεως εισοδημάτων που η φορολογούμενη εταιρεία εισέπραξε ως διανεμηθέντα κέρδη από οντότητα σε τρίτη χώρα ή ως προϊόν της διάθεσης μετοχών που κατείχε οντότητα σε τρίτη χώρα όταν η εν λόγω οντότητα στη χώρα στην οποία εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς υπόκειται σε νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το ήμισυ του νόμιμου συντελεστή φορολογίας στον οποίο θα υπόκειτο η φορολογούμενη εταιρεία, ως προς τα εν λόγω εισοδήματα αλλοδαπής προελεύσεως, στο κράτος μέλος όπου εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς.
Κατά παρέκκλιση των στοιχείων γ) και δ) του άρθρου 8, μια φορολογούμενη εταιρεία δεν απαλλάσσεται του φόρου επί των μη προερχόμενων από ενεργό επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλοδαπής προελεύσεως εισοδημάτων που η φορολογούμενη εταιρεία εισέπραξε ως διανεμηθέντα κέρδη από οντότητα σε τρίτη χώρα ή ως προϊόν της διάθεσης μετοχών που κατείχε οντότητα σε τρίτη χώρα όταν η εν λόγω οντότητα στη χώρα στην οποία εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς υπόκειται σε νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο από 15 %, ως προς τα εν λόγω εισοδήματα αλλοδαπής προελεύσεως, στο κράτος μέλος όπου εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς.
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 2
2.  Όπου εφαρμόζεται η παράγραφος 1, η φορολογούμενη εταιρεία υπόκειται σε φόρο επί των αλλοδαπής προελεύσεως εισοδημάτων με έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε στην τρίτη χώρα από τη φορολογική οφειλή της στο κράτος μέλος όπου εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς. Η μείωση δεν υπερβαίνει το ποσό του φόρου, όπως υπολογίζεται πριν από την έκπτωση, το οποίο είναι αποδοτέο στο εισόδημα που μπορεί να φορολογηθεί.
2.  Όπου εφαρμόζεται η παράγραφος 1, η φορολογούμενη εταιρεία υπόκειται σε φόρο επί των αλλοδαπής προελεύσεως εισοδημάτων με έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε στην τρίτη χώρα από τη φορολογική οφειλή της στο κράτος μέλος όπου εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς. Η μείωση δεν υπερβαίνει το ποσό του φόρου, όπως υπολογίζεται πριν από την έκπτωση, το οποίο είναι αποδοτέο στο εισόδημα που μπορεί να φορολογηθεί. Προκειμένου να επωφεληθεί από την έκπτωση, ο φορολογούμενος υποχρεούται να αποδείξει στις φορολογικές αρχές του ότι τα αποκτηθέντα στην αλλοδαπή εισοδήματα προέρχονται από ενεργό επιχειρηματική δραστηριότητα, κάτι που θα μπορούσε να γίνει με ένα σχετικό πιστοποιητικό παρεχόμενο από τις φορολογικές αρχές της αλλοδαπής.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58
Άρθρο 58
Άρθρο 58
Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων
Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων
1.   Για τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογικής βάσης δυνάμει των κανόνων της παρούσας οδηγίας, ένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων οι οποίες, έχοντας εφαρμοστεί με ουσιαστικό σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της παρούσας οδηγίας, και συνεκτιμωμένων όλων των σχετικών στοιχείων και περιστάσεων, δεν είναι γνήσιες. Μια ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύει ο γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων που ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1164.
2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, μια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων θεωρείται μη γνήσια στον βαθμό που δεν εφαρμόζεται για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα.
3.  Ρυθμίσεις ή σειρά ρυθμίσεων που δεν λαμβάνονται υπόψη δυνάμει της παραγράφου 1, αντιμετωπίζονται, για τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογικής βάσης, βάσει των χαρακτηριστικών της οικονομικής τους υπόστασης.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Μια οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση, τα κέρδη της οποίας δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου στο κράτος μέλος της έδρας της εταιρείας, αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Το κράτος μέλος του φορολογουμένου αντιμετωπίζει μια οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση , τα κέρδη της οποίας δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου στο εν λόγω κράτος μέλος, ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  ο πραγματικός φόρος εταιρειών που καταβάλλει η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση για τα κέρδη της είναι χαμηλότερος από τη διαφορά μεταξύ του φόρου εταιρειών που θα είχε επιβληθεί στα κέρδη της οντότητας ή της μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με τους κανόνες της παρούσας οδηγίας και του πραγματικού φόρου εταιρειών που καταβάλλει για τα εν λόγω κέρδη η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση.
β)  τα κέρδη της οντότητας υπόκεινται σε συντελεστή φορολογίας εταιρειών μικρότερο από 15 %· ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται με βάση τα κέρδη πριν από την εφαρμογή των πράξεων που χρησιμοποιούνται από τις εν λόγω χώρες για τη μείωση της φορολογητέας βάσης που υπόκειται στον συντελεστή· ο εν λόγω συντελεστής αναθεωρείται σε ετήσια βάση ανάλογα με τις οικονομικές εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο.
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, για τον υπολογισμό του φόρου εταιρειών που θα είχε επιβληθεί στα κέρδη της οντότητας σύμφωνα με τους κανόνες της οδηγίας στο κράτος μέλος της φορολογούμενης εταιρείας, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα τυχόν μόνιμης εγκατάστασης της οντότητας που δεν υπόκειται σε φόρο ή που απαλλάσσεται του φόρου στη δικαιοδοσία της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας.
διαγράφεται
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 2
2.  Όταν μια οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία βάσει της παραγράφου 1, το μη διανεμηθέν εισόδημα της οντότητας ή της μόνιμης εγκατάστασης υπόκειται σε φόρο στον βαθμό που προέρχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες:
2.  Όταν μια οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος του φορολογουμένου συμπεριλαμβάνει στη φορολογική βάση:
α)  το μη διανεμηθέν εισόδημα της οντότητας ή το εισόδημα της μόνιμης εγκατάστασης το οποίο προκύπτει από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α)   τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παράγεται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία·
(i)   τόκους ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που παράγεται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία·
β)   δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που παράγεται από διανοητική ιδιοκτησία·
(ii)   δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που παράγεται από διανοητική ιδιοκτησία·
γ)   μερίσματα και εισόδημα από τη διάθεση μετοχών·
iii)   μερίσματα και εισόδημα από τη διάθεση μετοχών·
δ)   εισόδημα από χρηματοδοτική μίσθωση·
(iv)   εισόδημα από χρηματοδοτική μίσθωση·
ε)   εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες·
(v)   εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες·
στ)   εισόδημα από εταιρείες τιμολόγησης που αποκομίζουν έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και υπηρεσιών που αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και δεν προσθέτουν καμία ή προσθέτουν ελάχιστη οικονομική αξία·
(vi)   εισόδημα από εταιρείες τιμολόγησης που αποκομίζουν έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και υπηρεσιών που αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και δεν προσθέτουν καμία ή προσθέτουν ελάχιστη οικονομική αξία·
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία που είναι ημεδαπή ή βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία έχει συσταθεί για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η δραστηριότητα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα στον βαθμό που η εν λόγω δραστηριότητα υποστηρίζεται από ανάλογο προσωπικό, εξοπλισμό, στοιχεία ενεργητικού και εγκαταστάσεις.
Το παρόν στοιχείο δεν εφαρμόζεται όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία ασκεί ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα που υποστηρίζεται από προσωπικό, εξοπλισμό, περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις, όπως αποδεικνύεται από συναφή πραγματικά περιστατικά και περιστάσεις. Όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία είναι ημεδαπή ή βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, τα κράτη μέλη μπορούν να παραιτούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ή
β)  το μη διανεμηθέν εισόδημα της οντότητας ή της μόνιμης εγκατάστασης το οποίο προκύπτει από μη γνήσιες διευθετήσεις που έχουν συσταθεί με ουσιαστικό σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος.
Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων θεωρείται μη γνήσια στον βαθμό που η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση δεν θα είχε την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων ή δεν θα είχε αναλάβει τους κινδύνους που γεννά το σύνολο ή μέρος του εισοδήματός της, εάν δεν ελεγχόταν από εταιρεία στην οποία εκτελούνται τα καθήκοντα των σημαινόντων στελεχών, τα οποία άπτονται των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και κινδύνων, και στην οποία τα καθήκοντα αυτά συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία του εισοδήματος της ελεγχόμενης εταιρείας.
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση δεν αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 όταν το ένα τρίτο κατ' ανώτατο όριο του εισοδήματος που πραγματοποιεί η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση εμπίπτει στις κατηγορίες α) έως στ) της παραγράφου 2.
Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις ενός κράτους μέλους, η φορολογική βάση του φορολογούμενου υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α), το κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να μην αντιμετωπίσει μια οντότητα ή τη μόνιμη εγκατάσταση ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία βάσει της παραγράφου 1, εάν το ένα τρίτο ή και λιγότερο του εισοδήματος που πραγματοποιεί η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση εμπίπτει στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζονται ως ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 όταν το ένα τρίτο κατ' ανώτατο όριο του εισοδήματος που πραγματοποιεί η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση από τις κατηγορίες α) έως στ) της παραγράφου 2 προέρχεται από συναλλαγές με τη φορολογούμενη εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.
Όταν, σύμφωνα με τους κανόνες ενός κράτους μέλους, η φορολογική βάση του φορολογούμενου υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α), το κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να μην αντιμετωπίσει τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ως ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, εάν το ένα τρίτο ή και λιγότερο του εισοδήματος της οντότητας από τις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφος 2 στοιχείο α) προέρχεται από συναλλαγές με τον φορολογούμενο ή τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις.
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 στοιχείο β) μια οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση:
α)  με λογιστικά κέρδη που δεν υπερβαίνουν τις 750 000 EUR και εισόδημα από μη εμπορική δραστηριότητα κάτω των 75 000 EUR· ή
β)  της οποίας τα λογιστικά κέρδη δεν υπερβαίνουν το 10 τοις εκατό των δαπανών λειτουργίας της για τη φορολογική περίοδο.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο β), οι δαπάνες λειτουργίας δεν μπορούν να περιλαμβάνουν το κόστος των αγαθών που πωλούνται εκτός της χώρας της οποίας είναι κάτοικος η οντότητα ή στην οποία βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση, για φορολογικούς σκοπούς και πληρωμές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61
Άρθρο 61
Άρθρο 61
Αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων
Αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων
Εφόσον μια αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ κρατών μελών οδηγεί σε διπλή έκπτωση για την ίδια πληρωμή, τις ίδιες δαπάνες ή τις ίδιες ζημίες, η έκπτωση χορηγείται μόνο στο κράτος μέλος όπου έχει την πηγή της η εν λόγω πληρωμή, πραγματοποιούνται οι δαπάνες ή προκύπτουν οι ζημίες.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 για την αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων.
Εφόσον μια αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτη χώρα οδηγεί σε έκπτωση για την ίδια πληρωμή, τις ίδιες δαπάνες ή τις ίδιες ζημίες, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αρνείται την έκπτωση για την εν λόγω πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες.
Εφόσον μια αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ κρατών μελών οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώρηση, το κράτος μέλος του πληρωτή αρνείται την έκπτωση των εν λόγω πληρωμών.
Εφόσον μια αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτη χώρα οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώρηση:
α)  αν η πληρωμή έχει την πηγή της σε κράτος μέλος, το τελευταίο αρνείται την έκπτωση, ή
β)  αν η πληρωμή έχει την πηγή της σε τρίτη χώρα, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απαιτεί από τη φορολογούμενη εταιρεία να συμπεριλάβει την εν λόγω πληρωμή στη φορολογητέα βάση, εκτός εάν η τρίτη χώρα έχει ήδη αρνηθεί την έκπτωση ή έχει ζητήσει τη συμπερίληψη της εν λόγω πληρωμής.
Εφόσον μια αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ κρατών μελών η οποία αφορά μόνιμη εγκατάσταση οδηγεί σε μη φορολόγηση χωρίς καταχώρηση, το κράτος μέλος στο οποίο η φορολογούμενη εταιρεία εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς απαιτεί από τη φορολογούμενη εταιρεία να συμπεριλάβει στη φορολογητέα βάση το εισόδημα που αποδίδεται στη μόνιμη εγκατάσταση.
Εφόσον μια αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων η οποία αφορά μόνιμη εγκατάσταση ευρισκόμενη σε τρίτη χώρα οδηγεί σε μη φορολόγηση χωρίς καταχώρηση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απαιτεί από τη φορολογούμενη εταιρεία να συμπεριλάβει στη φορολογητέα βάση το εισόδημα που αποδίδεται στη μόνιμη εγκατάσταση στην τρίτη χώρα.
4.  Εφόσον μια πληρωμή από φορολογούμενη εταιρεία προς συνδεδεμένη επιχείρηση σε τρίτη χώρα άμεσα ή έμμεσα συμψηφίζεται με πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες οι οποίες, λόγω αναντιστοιχίας στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, εκπίπτουν σε δύο διαφορετικές δικαιοδοσίες εκτός της Ένωσης, το κράτος μέλος της φορολογούμενης εταιρείας αρνείται την έκπτωση της πληρωμής από φορολογούμενη εταιρεία προς συνδεδεμένη επιχείρηση σε τρίτη χώρα από τη φορολογητέα βάση, εκτός εάν μία από τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες έχει ήδη αρνηθεί την έκπτωση για την πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες που θα τύγχαναν έκπτωσης σε δύο διαφορετικές δικαιοδοσίες.
5.  Εφόσον η αντίστοιχη συμπερίληψη εκπίπτουσας πληρωμής από φορολογούμενη εταιρεία προς συνδεδεμένη επιχείρηση σε τρίτη χώρα άμεσα ή έμμεσα συμψηφίζεται με πληρωμή η οποία, λόγω αναντιστοιχίας στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, δεν έχει συμπεριληφθεί από τον δικαιούχο της πληρωμής στη φορολογητέα βάση του, το κράτος μέλος της φορολογούμενης εταιρείας αρνείται την έκπτωση της πληρωμής από φορολογούμενη εταιρεία προς συνδεδεμένη επιχείρηση σε τρίτη χώρα από τη φορολογητέα βάση, εκτός εάν μία από τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες έχει ήδη αρνηθεί την έκπτωση για τη μη συμπεριληφθείσα πληρωμή.
6.  Εφόσον μια αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων οδηγεί σε ελάφρυνση του φόρου που παρακρατείται στην πηγή επί πληρωμής που προκύπτει από μεταφερόμενο χρηματοοικονομικό στοιχείο σε περισσότερα από ένα εμπλεκόμενα μέρη, το κράτος μέλος της φορολογούμενης εταιρείας μειώνει το όφελος της εν λόγω ελάφρυνσης κατ' αναλογία προς το καθαρό φορολογητέο εισόδημα που αφορά τη συγκεκριμένη πληρωμή.
7.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «πληρωτής» νοείται η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση όπου έχει την πηγή της η πληρωμή, πραγματοποιούνται οι δαπάνες ή προκύπτουν οι ζημίες.
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61α – τίτλος
Αναντιστοιχίες ως προς τη φορολογική έδρα
Αναντιστοιχίες στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 α – παράγραφος 1
Εφόσον μια πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες φορολογούμενης εταιρείας που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς σε κράτος μέλος και σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους και της εν λόγω τρίτης χώρας, εκπίπτουν από τη φορολογητέα βάση σε αμφότερες τις δικαιοδοσίες και η εν λόγω πληρωμή, οι δαπάνες ή οι ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν στο κράτος μέλος της φορολογούμενης εταιρείας με φορολογητέο εισόδημα που δεν έχει περιληφθεί στην τρίτη χώρα, το κράτος μέλος της φορολογούμενης εταιρείας αρνείται την έκπτωση για την πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες, εκτός εάν έχει ήδη αρνηθεί η τρίτη χώρα.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τις αναντιστοιχίες στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 9α της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164.
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 65 α (νέο)
Άρθρο 65a
Ευρωπαϊκός αριθμός φορολογικού μητρώου
Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση εναρμονισμένου κοινού ευρωπαϊκού αριθμού φορολογικού μητρώου, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τη φορολογία στην Ένωση.
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 65 β (νέο)
Άρθρο 65 β
Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα
Προκειμένου να εξασφαλίζονται η πλήρης διαφάνεια και η ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα είναι αυτόματη και υποχρεωτική, όπως ορίζει η οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου.
Τα κράτη μέλη οφείλουν να διαθέτουν επαρκές προσωπικό, πραγματογνωσία και πόρους από τον προϋπολογισμό στις εθνικές φορολογικές υπηρεσίες τους, καθώς και πόρους για την κατάρτιση του προσωπικού των φορολογικών υπηρεσιών με έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία σε φορολογικά θέματα και στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η παρούσα οδηγία.
____________
Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 6, στο άρθρο 32 παράγραφος 5 και στο άρθρο 40 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 5 παράγραφος 2α, στο άρθρο 32 παράγραφος 5 και στο άρθρο 40 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 3
3.  Η ανάθεση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 6, στο άρθρο 32 παράγραφος 5 και στο άρθρο 40 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που προσδιορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την εγκυρότητα των ήδη ισχυουσών κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
3.  Η ανάθεση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 5 παράγραφος 2α, στο άρθρο 32 παράγραφος 5 και στο άρθρο 40 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που προσδιορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την εγκυρότητα των ήδη ισχυουσών κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 5
5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5, το άρθρο 4 παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 6, το άρθρο 32 παράγραφος 5 και το άρθρο 40 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθούν, εντός [διμήνου] από την ως άνω κοινοποίησή της, αντιρρήσεις από το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το Συμβούλιο έχει ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσει αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά [δύο μήνες] με πρωτοβουλία του Συμβουλίου.
5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5, το άρθρο 4 παράγραφος 5, το άρθρο 5 παράγραφος 2α, το άρθρο 32 παράγραφος 5 και το άρθρο 40 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθούν, εντός [διμήνου] από την ως άνω κοινοποίησή της, αντιρρήσεις από το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το Συμβούλιο έχει ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσει αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά [δύο μήνες] κατόπιν πρωτοβουλίας του Συμβουλίου.
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 α (νέο)
Άρθρο 66a
Μέτρα κατά της κατάχρησης των φορολογικών συμβάσεων
Τα κράτη μέλη τροποποιούν τις διμερείς φορολογικές συμβάσεις τους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι συμβάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
α)  μία ρήτρα που θα διασφαλίζει ότι αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη θα αναλαμβάνουν να λαμβάνουν μέτρα βάσει των οποίων ο φόρος θα πρέπει να καταβάλλεται εκεί όπου ασκούνται οι οικονομικές δραστηριότητες και όπου δημιουργείται αξία·
β)  προσάρτημα στο οποίο θα διευκρινίζεται ότι ο στόχος των διμερών συμβάσεων, πέραν της αποφυγής της διπλής φορολογίας, είναι επίσης η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·
γ)  μια ρήτρα για δοκιμή κύριου σκοπού με βάση έναν γενικό κανόνα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής.
Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68 α (νέο)
Άρθρο 68a
Παρακολούθηση
Η Επιτροπή παρακολουθεί και δημοσιεύει τα πορίσματά της για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να διασφαλίσει την ομοιογενή εφαρμογή των μέτρων της από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69
Άρθρο 69
Άρθρο 69
Επανεξέταση
Έκθεση εφαρμογής και επανεξέταση
Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει την εφαρμογή της και υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, αποτιμά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή, τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, θα εξετάσει τη λειτουργία του άρθρου 11 και θα εξετάσει ενδεχόμενες προσαρμογές στον ορισμό και τη βαθμονόμηση της ΕΦΑΕ. Η Επιτροπή θα προβεί σε διεξοδική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η ΕΦΑΕ μπορεί να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που δικαιούνται να επιλέξουν να εφαρμόζουν τους κανόνες της παρούσας οδηγίας για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους μέσω ιδίων κεφαλαίων.
Η Επιτροπή διαβιβάζει τα πορίσματά της στο πλαίσιο έκθεσης εφαρμογής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση περιέχει ανάλυση όλων των ακόλουθων στοιχείων:
α)   των επιπτώσεων του συστήματος αυτού στα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών·
β)  των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του συστήματος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·
γ)   του αντίκτυπου στη δίκαιη είσπραξη των φόρων μεταξύ των κρατών μελών·
δ)   των επιπτώσεων για το σύνολο της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ενδεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών που υπόκεινται στους νέους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία·
ε)   του αριθμού των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής κατά τη μεταβατική περίοδο.
Η Επιτροπή, 10 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει την εφαρμογή της και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει τα πορίσματά της στα κράτη μέλη, με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη τα εν λόγω πορίσματα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων φορολογίας των εταιρειών.
Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει τα πορίσματά της στο πλαίσιο έκθεσης που υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη τα εν λόγω πορίσματα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων φορολογίας των εταιρειών, συνοδευόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ
PDF 515kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019, τμήμα III – Επιτροπή (2017/2286(BUD))
P8_TA(2018)0089A8-0062/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018(5) και τις επισυναπτόμενες σε αυτόν κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2019 (06315/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 86α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0062/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019, τον τελευταίο στο πλαίσιο της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, θα συμπέσουν χρονικά με τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 θα είναι το έκτο έτος του ΠΔΠ 2014-2020·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να επιτύχουν μια φιλόδοξη και συνολική συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2019 στην επιτροπή συνδιαλλαγής, προκειμένου να επηρεαστούν θετικά οι παράλληλες διαπραγματεύσεις και να καταστεί εφικτή μια συμφωνία σχετικά με το ΠΔΠ μετά το 2020 και τους ιδίους πόρους έως το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη συμφωνία του Δεκεμβρίου 2017 για την έναρξη του δεύτερου σταδίου των διαπραγματεύσεων, η διαδικασία του Brexit αναμένεται ότι δεν θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2019, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου(6), το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεισφέρει και θα συμμετάσχει στην εκτέλεση των ετήσιων προϋπολογισμών της ΕΕ για τα έτη 2019 και 2020 σαν να είχε παραμείνει στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διογκούμενα λαϊκιστικά και εξτρεμιστικά κινήματα σε όλα τα κράτη μέλη παράγουν και τροφοδοτούν παραπλανητική πληροφόρηση σχετικά με την ΕΕ και τον προϋπολογισμό της, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη και διαφανέστερη ενημέρωση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού επί χρόνια οι πολίτες είχαν αρνητική αντίληψη για τη διαχείριση της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι σημερινές, βελτιούμενες οικονομικές προοπτικές, που είναι αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών για την επάνοδο της Ευρώπης σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης, επιτρέπουν έναν πιο γενναιόδωρο δημοσιονομικό σχεδιασμό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, το Συμβούλιο διαρκώς φάσκει και αντιφάσκει, παρουσιάζοντας νέες πολιτικές προτεραιότητες για την ΕΕ, αλλά εμφανιζόμενο το ίδιο απρόθυμο να προβλέψει νέες πιστώσεις για τη χρηματοδότησή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες πολιτικές προτεραιότητες και οι προκλήσεις που επέρχονται για την ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και όχι με περικοπές σε υφιστάμενα επιτυχημένα προγράμματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προς το τέλος της τρέχουσας περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού, η υλοποίηση των πολυετών προγραμμάτων θα φτάσει σε κανονικούς ρυθμούς και ότι η ανάγκη για επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους ως εκ τούτου εντείνεται·

Απαντήσεις στις προκλήσεις για την ΕΕ και στις προσδοκίες των πολιτών

1.  αναγνωρίζει την ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η οποία ενισχύθηκε από τις προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης που πρέπει να εδραιωθούν περαιτέρω ώστε να έχουν θετική επίδραση στην καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ, πολλοί από τους οποίους πλήττονται σοβαρά από την κρίση εδώ και αρκετά χρόνια· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και στα άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή ανεργίας για να εξασφαλισθεί ότι γίνονται αισθητά τα ευεργετικά αποτελέσματα, ούτως ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, ωστόσο, στην ικανότητα των διαφόρων περιφερειών να επωφεληθούν από την ενίσχυση της ανάπτυξης·

2.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και αντιθέτως προς το λαϊκιστικό αφήγημα, οι πολίτες της ΕΕ ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον της ΕΕ· τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να εκπληρώνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της και να πράττει περισσότερα για να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών της, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον, αλλά και να προστατεύει τους πολίτες από αθέμιτες εμπορικές και οικονομικές πρακτικές στην παγκόσμια αγορά, βοηθώντας τους παράλληλα να δρέπουν τα οφέλη της· τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτουν η κλιματική αλλαγή και οι διεθνείς απειλές κατά της ασφάλειας· πιστεύει ότι, για να υλοποιηθούν οι προσδοκίες και οι δεσμεύσεις αυτές, η ΕΕ πρέπει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να έχει καλύτερα αποτελέσματα, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης και να συρρικνωθεί το χάσμα μεταξύ των πολιτών της ΕΕ ως προς το βιοτικό τους επίπεδο σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, και να επιδείξει παράλληλα προσήλωση στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στη συμφωνία του Παρισιού· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία και οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να προετοιμαστούν για τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση· θεωρεί ότι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και ο τερματισμός διάφορων μορφών διακρίσεων, όπως οι διακρίσεις κατά των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔΜ, αποτελούν επίσης σημαντικές προκλήσεις για το 2019·

Προετοιμασία ενός βιώσιμου μέλλοντος και ενισχυμένη αλληλεγγύη εντός και εκτός ΕΕ

Ένα βιώσιμο μέλλον

3.  φρονεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019 θα πρέπει να ενισχύσει όλα τα συναφή μέσα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, ειδικότερα στις περιφέρειες της ΕΕ οι οποίες υστερούν από οικονομική άποψη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και της κινητικότητας, στην αναγνώριση των προσόντων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, των επενδύσεων στις υποδομές, της καινοτομίας, της έρευνας και των ΜΜΕ· τονίζει ότι η ανεργία των νέων, η οποία έχει μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

4.  φρονεί ότι οι προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019 θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη, η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η μετανάστευση·

5.  τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης των ευκαιριών συμμετοχής των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης· ζητεί την ταχεία ανάπτυξη και πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μετά την έγκρισή του που αναμένεται εντός του 2018·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μετά το ισχυρό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2018 ήταν να αυξηθεί το ειδικό κονδύλιο που προτάθηκε αρχικά για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) κατά 116,7 εκατομμύρια EUR με νέες πιστώσεις και να ανέλθει στο συνολικό ποσό των 350 εκατομμυρίων EUR για το 2018, αλλά επισημαίνει την ανάγκη να βελτιωθεί η εκτέλεση της χρηματοδότησης, η οποία χωλαίνει· αντιτίθεται στην ερμηνεία που έδωσε η Επιτροπή, στο πλαίσιο της τεχνικής επικαιροποίησης του δημοσιονομικού προγραμματισμού 2019-2020 μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2018, για τον δημοσιονομικό προγραμματισμό για το έτος 2018, που θεωρεί την ενίσχυση αυτή εμπροσθοβαρείς πιστώσεις για τα προσεχή έτη, και αναμένει από την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι του Κοινοβουλίου στο τέλος της περιόδου συνδιαλλαγής του 2017· αναμένει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 θα επιδεικνύει μεγαλύτερη φιλοδοξία για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, επιτυγχάνοντας τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική εξέλιξη της ικανότητας απορρόφησης στον εν λόγω τομέα και στην πολιτική βούληση να καταδειχθεί η υποστήριξη στο θέμα αυτό· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει, μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, περαιτέρω αύξηση της χρηματοδότησης της ΠΑΝ, εφόσον η ικανότητα απορρόφησης της ΠΑΝ το 2018 επιτρέψει μια τέτοια αύξηση· εμμένει στην άποψη ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να αντιστοιχίζουν τις προσφορές εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης με τα προφίλ των συμμετεχόντων και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε οι συμμετέχοντες να τοποθετούνται σε βιώσιμες θέσεις εργασίας·

7.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, για τη διαδικασία του οικονομικού έτους 2019, τα δημοσιονομικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση της ΠΑΝ με βάση το μερίδιο που αναλογεί σε κάθε κράτος, προκειμένου να συμπληρώσει την υποβολή των στοιχείων που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα στο κοινό υπό μορφή συνολικού κόστους· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις συνέργειες μεταξύ της ΠΑΝ, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των εθνικών προϋπολογισμών των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΠΑΝ δεν θα αποτελέσει υποκατάστατο της εθνικής χρηματοδότησης για τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)·

8.  τονίζει ότι, λόγω του εορτασμού της 30ής επετείου του, το Erasmus+ παραμένει το κατεξοχήν πρόγραμμα που ενισχύει την κινητικότητα των νέων, διδάσκει και εμφυσά στους νέους βασικές ευρωπαϊκές αξίες, μαζί με τα πολιτιστικά προγράμματα της ΕΕ, όπως αποδεικνύει ο όγκος των λαμβανόμενων αιτήσεων που υπερβαίνουν τη διαθέσιμη χρηματοδότηση· φρονεί ότι ο προϋπολογισμός του Erasmus+ για το 2019 χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης (τουλάχιστον διπλασιασμού) ώστε να καλύπτεται η επιλέξιμη ζήτηση για το εν λόγω πρόγραμμα, ιδίως η ζήτηση που συνδέεται με τη διά βίου μάθηση·

9.  πιστεύει ότι η έρευνα, η ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ είναι το κλειδί για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί στις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως στις ΜΜΕ, ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την καινοτομία, την έρευνα και τις επενδύσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ενωσιακή οικονομία πραγματικά ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση του προϋπολογισμού στον τομέα 1α και η αύξηση της χρηματοδότησης για επιτυχημένα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τα προγράμματα που στηρίζουν τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME), που έχουν πολύ περισσότερους αιτούντες απ’ ό, τι αποδέκτες χρηματοδότησης· τονίζει ότι είναι σημαντικό κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων για τις ΜΜΕ να συνεκτιμώνται οι ειδικές απαιτήσεις και οι περιορισμένοι διοικητικοί πόροι των ΜΜΕ· θεωρεί την εξασφάλιση ενός τέτοιου περιβάλλοντος αναγκαία απέναντι στον ταχέως μεταβαλλόμενο και έντονα ανταγωνιστικό κόσμο και στις βαθιές αλλαγές που επιφέρει η ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς· αναγνωρίζει ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) συμβάλλουν επίσης σε όλες αυτές τις προτεραιότητες·

10.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αποτελούν προαπαιτούμενο για την επίτευξη πραγματικής ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, λόγω του ανησυχητικά χαμηλού ποσοστού ικανοποιούμενων αιτήσεων, λιγότερα σχέδια υψηλής ποιότητας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο πιστώσεων για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

11.  επισημαίνει το δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης που απορρέει από την τεχνολογική αλλαγή και ζητεί να αποδοθεί ο κατάλληλος ρόλος στον προϋπολογισμό της ΕΕ όσον αφορά τη στήριξη της ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας·

12.  αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ· ζητεί, εν προκειμένω, αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος COSME το 2019, δεδομένης της επιτυχίας του προγράμματος·

13.  χαιρετίζει την παράταση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το ενισχυμένο ταμείο εγγυήσεων του οποίου διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μείωση του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το ταμείο εγγυήσεων ΕΤΣΕ χρηματοδοτήθηκε εν μέρει εις βάρος του προγράμματος «Ορίζων 2020» και του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), μολονότι και τα δύο είναι μακροπρόθεσμα, μελλοντοστρεφή προγράμματα· τονίζει την πάγια θέση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία οιαδήποτε νέα πρωτοβουλία πρέπει να χρηματοδοτείται με νέες πιστώσεις και όχι με ανακατανομές και ότι η ζημία σε ήδη υφιστάμενα προγράμματα πρέπει να διορθώνεται μέσω της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να υπάρξει κατά το δυνατόν αντιστροφή στο θέμα των περικοπών στα προγράμματα αυτά·

14.  τονίζει ότι το παραταθέν ΕΤΣΕ θα πρέπει να παρουσιάσει σημαντική πρόοδο το 2019 ως προς την επίτευξη καλύτερης γεωγραφικής κάλυψης, έτσι ώστε όλες οι περιφέρειες να μπορούν να επωφελούνται ισότιμα από τη μόχλευση που παρέχει η εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και των τοπικών ικανοτήτων με στόχο την επιτυχή εφαρμογή της στήριξης από το ΕΤΣΕ σε όλες τις περιφέρειες·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη δέσμευση των κρατών μελών για μια ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ στον τομέα της άμυνας, η οποία επιδιώκει την ενίσχυση τόσο της ήπιας όσο και της σκληρής ισχύος, και θεωρεί ότι ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των πολιτών για την ασφάλεια, υπό το φως της αυξανόμενης παγκόσμιας αστάθειας που επιτείνεται από νέες μορφές απειλών· υποστηρίζει την πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δρομολόγηση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), ως ένα πρώτο στάδιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· απαιτεί να χρηματοδοτηθεί το EDIDP αποκλειστικά από αδιάθετα περιθώρια και/ή ειδικά μέσα και, ως εκ τούτου, όχι με ανακατανομές πόρων από υφιστάμενα προγράμματα·

16.  υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση της εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ και ζητεί ενισχυμένη χρηματοδότηση για την εξελισσόμενη αυτή πολιτική· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην ενίσχυση και τη διαχείριση των συνόρων της, στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών επιβολής του νόμου και εθνικών αρχών και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης και του οργανωμένου εγκλήματος, θέτοντας σε εφαρμογή ένα κατάλληλο και σύγχρονο ψηφιακό σύστημα πληροφοριών· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον ρόλο που διαδραματίζει το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης των οργανισμών στους τομείς των συνόρων, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης· υπενθυμίζει ότι το κονδύλιο για τη χρηματοδότηση του μέσου αυτού μειώθηκε σημαντικά το 2018·

17.  ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την καταπολέμηση του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης που εκτρέφει τον βίαιο εξτρεμισμό στο εσωτερικό της ΕΕ· θεωρεί ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση της ένταξης και με την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του φονταμενταλισμού, της ρητορικής μίσους και των κειμένων μίσους·

18.  χαιρετίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)· ζητεί την εγγραφή επαρκών πιστώσεων για το ταμείο αυτό το 2019, προκειμένου να υποστηριχθούν η υπό αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχή αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, οι δίκαιες στρατηγικές επιστροφής, τα προγράμματα επανεγκατάστασης, οι πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης και η προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, και να αντιμετωπισθεί επίσης η παράτυπη μετανάστευση· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν στοχευμένα μέσα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης· τονίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να χρηματοδοτεί μέτρα τόσο στις χώρες προέλευσης μεταναστών όσο και στις χώρες υποδοχής προσφύγων στα οποία θα περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας, των εκπαιδευτικών και οικονομικών προκλήσεων και της αστάθειας·

19.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που θα προβλέπει την έκφραση της οικονομικής αλληλεγγύης σε επίπεδο ΕΕ στα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών και τις οικογένειές τους·

20.  υπενθυμίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών οργανισμών στη διασφάλιση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών νομοθετικών προτεραιοτήτων και, συνεπώς, στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ, όπως αυτών που αφορούν την ανταγωνιστικότητα (απασχόληση, βιώσιμη ανάπτυξη, ενεργειακή ένωση), τη μετανάστευση (άσυλο, διασυνοριακή διαχείριση), τη στήριξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων (προστασία δεδομένων), και την ασφάλεια (κυβερνοχώρος, ναρκωτικά, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τρομοκρατία, δικαστική συνεργασία, αστυνομική συνεργασία, υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων σε μεγάλη κλίμακα)· αναμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2019 θα οδηγήσουν σε ρεαλιστική και επαρκή χρηματοδότηση της επιχειρησιακής και διοικητικής λειτουργίας των οργανισμών και των λοιπών οργάνων της ΕΕ, ώστε να είναι σε θέση να επιτελούν τα καθήκοντά τους, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων καθηκόντων τους και του εντεινόμενου φόρτου εργασίας· ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· ζητεί, γενικότερα, ενδελεχή αξιολόγηση του στρατηγικού συμφέροντος και των καθηκόντων όλων των οργανισμών, καθώς και της δυνατότητας ομαδοποίησης οργανισμών με βάση τον στρατηγικό χαρακτήρα της αποστολής τους και τα αποτελέσματά τους· επαναλαμβάνει ότι το 2018 είναι το τελευταίο έτος εφαρμογής της αριθμητικής μείωσης του προσωπικού κατά 5 % και της «ομάδας ανακατανομής»· αναμένει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω περικοπή πόρων των οργανισμών στον προϋπολογισμό του 2019·

21.  θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του 2019, σε μια εποχή κατά την οποία βασικοί παράγοντες, όπως οι ΗΠΑ, είναι απρόθυμοι να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, πρέπει να θέτει ξεκάθαρα την ΕΕ στην πρώτη γραμμή αυτής της πρόκλησης, μιας από τις μεγαλύτερες της γενιάς μας, παρέχοντας πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη σε πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα δράσης για το κλίμα LIFE, η ECOPOTENTIAL και η Clean Sky· τονίζει ότι οι δαπάνες στον τομέα αυτό θα πρέπει να θεωρούνται μακροπρόθεσμες επενδύσεις και όχι κόστος και ότι τόσο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων έχουν διαπιστώσει ότι η ΕΕ υπολείπεται του στόχου της όσον αφορά τη χρηματοδότηση για το κλίμα· καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και τους μακροπρόθεσμους στόχους της ίδιας της ΕΕ για το κλίμα, υλοποιώντας τον στόχο όσον αφορά τη διάθεση του 20 % των δαπανών του τρέχοντος ΠΔΠ (2014-2020) για το κλίμα· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι η συνεισφορά για το 2019 θα πρέπει να υπερβαίνει σημαντικά τον συνολικό στόχο, προκειμένου να αντισταθμίσει τις χαμηλότερες πιστώσεις που διατέθηκαν κατά τα πρώτα έτη του ΠΔΠ, και ότι θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί ο μηχανισμός ενσωμάτωσης της κλιματικής αλλαγής·

Ενίσχυση της αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών, εδαφικών και παγκόσμιων προκλήσεων

22.  φρονεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει στις προσπάθειες των κρατών μελών σε τομείς όπως η ανεργία και η υγειονομική περίθαλψη, προβλέποντας επαρκή χρηματοδότηση για προγράμματα που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση των ανισοτήτων, την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας, ειδικά στην περίπτωση των περισσότερο απομονωμένων και ευάλωτων πληθυσμών, ιδίως των παιδιών, και τα οποία δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για να προσαρμοστούν στην ψηφιοποίηση·

23.  εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται να ενισχυθεί η στήριξη προγραμμάτων που προάγουν τη δημιουργία μακροπρόθεσμων θέσεων εργασίας ποιότητας, ιδίως προγραμμάτων για νέους, που συμπληρώνουν τις προσπάθειες των κρατών μελών να εγγυηθούν μια διαφοροποιημένη εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού αντί της πρόωρης εξειδίκευσης, ως μέσο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και για την υλοποίηση της κοινωνικής προσαρμογής, μέσω των οποίων αντιμετωπίζονται παράλληλα η δημογραφική ύφεση, οι ανεπάρκειες σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε ορισμένους τομείς και η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας· σημειώνει ότι η εξέταση ειδικών, εξατομικευμένων μέτρων θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη σε συγκεκριμένους τομείς και/ή περιφέρειες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα ή έχουν καταστεί πολύ πιο ευάλωτοι·

24.  υπενθυμίζει τη σημαντική γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση των ατόμων που χρειάζονται ειδική και εξατομικευμένη φροντίδα, ιδίως των ηλικιωμένων· καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει περαιτέρω μέτρα στήριξης για να αντιμετωπισθούν οι δημογραφικές προκλήσεις και επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως τα χωριά για άτομα με άνοια, όπου παρέχεται η δέουσα φροντίδα ήδη σε πρώιμο στάδιο·

25.  τονίζει ότι οι έμφυλες διακρίσεις, ιδίως στην αγορά εργασίας, όχι μόνον είναι ασυμβίβαστες με τις αξίες της ΕΕ, αλλά αποτελούν επίσης σοβαρό εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι στερούν από τις γυναίκες τη δυνατότητα να απασχολούνται σε ουσιαστική απασχόληση· υπογραμμίζει την καίρια συμβολή που έχει η ενδυνάμωση των γυναικών στην επίτευξη δίκαιων και ειρηνικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, η ανάπτυξη των οποίων είναι περισσότερο βιώσιμη· αναμένει από τον προϋπολογισμό του 2019 να στηρίξει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και να ενθαρρύνει την πρόσβαση των γυναικών σε ενωσιακή χρηματοδότηση, όπως στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME και Ορίζοντας 2020, καθώς και να επεκτείνει την πολιτική συνοχής προκειμένου να στηρίξει περαιτέρω τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την παιδική μέριμνα και τις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης, που βοηθούν τις γυναίκες να συνδυάζουν την ιδιωτική και την επαγγελματική τους ζωή·

26.  δηλώνει και πάλι την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, που αποτελεί την έκφραση της εδαφικής αλληλεγγύης της ΕΕ και τη βασική επενδυτική της πολιτική, αλλά αναγνωρίζει ότι το 2017 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο η υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΔΕΤ επιταχύνθηκε και αναμένει ότι η τάση αυτή θα συνεχισθεί το 2018 και το 2019· πιστεύει ότι, προκειμένου η εφαρμογή να προχωρήσει ομαλά, θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκή επίπεδα πιστώσεων πληρωμών·

27.  υπενθυμίζει τη σημαντική συμβολή της ΕΕ στην προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης στην Ιρλανδία, ιδίως μέσω των προγραμμάτων PEACE και INTERREG που προορίζονται για τη Βόρειο Ιρλανδία και τις παραμεθόριες κομητείες του Νότου· ζητεί την πλήρη τήρηση του πλαισίου των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί παλαιότερα, όπως είναι η περίπτωση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, όσον αφορά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να στηρίζουν την ειρηνευτική διαδικασία, μέσω της συνέχισης της χρηματοδότησης του προγράμματος PEACE και των σχετικών προγραμμάτων·

28.  επισημαίνει ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που έχει εξασφαλίσει ασφάλεια εφοδιασμού με τρόφιμα υψηλής ποιότητας για τους ευρωπαίους πολίτες, εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς γεωργικών προϊόντων και βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών επί πολλά χρόνια· υπενθυμίζει ότι τα κονδύλια της ΚΓΠ συμβάλλουν ιδίως στην αποδοτικότητα της γεωργίας και στη σταθερότητα της ΕΕ·

29.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη για να αντιμετωπίζουν απροσδόκητες αστάθειες στις αγορές και να διασφαλίζουν τον εφοδιασμό με ασφαλή τρόφιμα υψηλής ποιότητας· ζητεί να δοθεί η δέουσα προσοχή στη γεωργία και στην αλιεία μικρής κλίμακας·

30.  θεωρεί ότι η περιφερειοποίηση και οι κοινωνικοοικονομικοί στόχοι πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και ότι πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση στις διαδικασίες χρηματοδότησης και την απλούστευση των διαδικασιών αυτών· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχει για την αλιεία η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στα γειτονικά παράκτια κράτη μέλη·

31.  χαιρετίζει την πρόταση επέκτασης του πεδίου εφαρμογής και ενίσχυσης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης· εκτιμά ότι η ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης έχει τεράστια σημασία προκειμένου να παρέχεται ταχύτερη και συνεκτική αντίδραση στον τομέα της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Ένωσης, στους τομείς της πρόληψης, της ετοιμότητας και της απόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης·

32.  αναμένει, λαμβανομένων υπόψη των δυσχερειών που έχουν ανακύψει ως προς τους πόρους και τις εκκλήσεις προς την ΕΕ να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες, να ενισχυθούν οι εν εξελίξει διαδικασίες και τα μέτρα στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικές υποχρεώσεις τηρούνται εγκαίρως και με οικονομικά αποδοτικό τρόπο·

33.  πιστεύει ότι οι οργανισμοί, τα προγράμματα και οι πολιτικές της ΕΕ που συμμετέχουν ή αφορούν τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και τον έλεγχο των συνόρων θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την αντιμετώπιση της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, για την οποία αναμένεται επίσης από τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους σύμφωνα με την αρχή του επιμερισμού της επιβάρυνσης και τις Συμβάσεις της Γενεύης· είναι πεπεισμένο ότι, προκειμένου να βρεθεί μια μακροπρόθεσμη λύση, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να επιδείξει την εξωτερική της αλληλεγγύη με την προαγωγή συνθηκών υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας στις χώρες προέλευσης, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις και τις αναπτυξιακές πολιτικές, ιδίως μέσω της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας· αναγνωρίζει τη σημασία και τη διακριτή προστιθέμενη αξία μιας αναπτυξιακής πολιτικής που έχει ως προτεραιότητες την εξάλειψη της φτώχειας, την εκπαίδευση, την υγεία και την οικονομική ανάπτυξη· υπογραμμίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν οι δράσεις και τα προγράμματα της UNRWA· υπογραμμίζει ότι μία από τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην ΕΕ είναι μια σταθερή γειτονία της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δίνεται προτεραιότητα στις επενδύσεις στις γειτονικές χώρες της ΕΕ προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων της περιοχής – μετανάστευση, προσφυγική πρόκληση και ανάπτυξη στις νότιες γειτονικές χώρες και αστάθεια στις ανατολικές γειτονικές χώρες – η οποία οφείλεται, εν μέρει, στην εξωτερική πολιτική της Ρωσίας που δεν ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο και τα πρότυπα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι νέες πολιτικές προτεραιότητες και οι επερχόμενες προκλήσεις για την ΕΕ, όπως η ασφάλεια και η άμυνα, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και όχι με μειώσεις υφιστάμενων επιτυχημένων και σημαντικών πολιτικών και προγραμμάτων, όπως η αναπτυξιακή και η ανθρωπιστική βοήθεια και η πολιτική γειτονίας· τονίζει, επιπλέον, ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών ασφάλειας και ανάπτυξης και ότι αμφότερες αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για να την οικοδόμηση ενός λειτουργικού κράτους, καθώς και λειτουργικών διοικητικών δομών χωρίς διαφθορά και ελάχιστων προτύπων στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της υγείας και της οικονομίας·

34.  επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα με την οποία οι δορυφορικοί δημοσιονομικοί μηχανισμοί, όπως τα καταπιστευματικά ταμεία και άλλα παρόμοια μέσα, παρακάμπτουν τη διαδικασία του προϋπολογισμού, υπονομεύουν τη διαφανή διαχείριση του προϋπολογισμού και παραβιάζουν το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ασκεί πραγματικό έλεγχο επί των δαπανών· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι εν λόγω εξωτερικοί μηχανισμοί, που είναι δημιούργημα των τελευταίων ετών, πρέπει να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης και ότι πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για να είναι σε θέση η Ένωση να αντιδρά αμέσως στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στις καταστάσεις μετά την παρέλευση της έκτακτης ανάγκης σε διεθνές επίπεδο·

35.  τονίζει ότι ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) θα πρέπει πρωτίστως να διευκολύνει τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες της διεύρυνσης, μεταξύ άλλων στόχων· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει περαιτέρω τα κονδύλια του ΜΠΒ στην πρότασή της για τον προϋπολογισμό του 2019, λαμβάνοντας υπόψη την επιδεινούμενη πολιτική κατάσταση στην Τουρκία και την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθεί η αυξανόμενη ριζοσπαστικοποίηση στα βαλκανικά κράτη·

Προσδοκίες για τη διαδικασία του 2019

36.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενεργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής σε κάθε ένα από τα στάδια της διαδικασίας και να εφαρμόζει πιστά και με ακρίβεια τις αποφάσεις της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

37.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, και σε αντιδιαστολή με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2019, η διαδικασία του 2018 κατέδειξε ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μπορεί να ασκεί πλήρως τις προνομίες της ως προς τον καθορισμό του ύψους και του περιεχομένου του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

38.  φρονεί ότι, ως σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκπληρώνει τον πολιτικό του ρόλο και να υποβάλλει προτάσεις για δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες που θα εκφράζουν το πολιτικό του όραμα για το μέλλον· δεσμεύεται, στο πλαίσιο αυτό, να προτείνει δέσμη δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών που θα εκπονηθεί σε στενή συνεργασία με καθεμία από τις επιτροπές του, ούτως ώστε να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της πολιτικής βούλησης και της τεχνικής σκοπιμότητας, όπως αξιολογείται από την Επιτροπή·

39.  αναμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2019 θα βασίζονται σε κοινές πολιτικές φιλοδοξίες και στην αλληλεγγύη και θα συνεκτιμούν την προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων και των πολιτικών της ΕΕ· πιστεύει ότι ο στόχος αυτός μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνον εφόσον τα διαπραγματευόμενα μέρη ενημερώνονται αμέσως το ένα για τις θέσεις του άλλου, αρχίζουν τις διαπραγματεύσεις σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο και είναι ανοιχτά σε συμβιβασμούς·

o
o   o

40.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(5) ΕΕ L 57 της 28.2.2018, σ. 1.
(6) Κοινή έκθεση των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της 8ης Δεκεμβρίου 2017 για την πρόοδο κατά το πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων βάσει του άρθρου 50 ΣΛΕΕ για την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (TF50 (2017) 19 – Επιτροπή για την ΕΕ-27).


Κατάσταση στη Συρία
PDF 440kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2018/2626(RSP))
P8_TA(2018)0090RC-B8-0139/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία, ιδιαίτερα το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία(1),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις σχετικά με τη Συρία στις οποίες προέβη η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, και ειδικότερα τις δηλώσεις της 9ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Συρία, της 25ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τη διάσκεψη της συριακής αντιπολίτευσης στο Ριάντ και της 23ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σφαγή στην Ανατολική Γούτα, καθώς και τις παρατηρήσεις της κατά την άφιξη στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 26ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της ΑΠ/ΥΕ Federica Mogherini, και του Επιτρόπου Στυλιανίδη για τις πρόσφατες επιθέσεις στη Συρία, της 3ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ανατολική Γούτα και το Ιντλίμπ, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, και σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Γούτα και αλλού στη Συρία, της 6ης Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ Federica Mogherini ενώπιον της συνόδου ολομελείας στις 6 Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και την κατάσταση στο Αφρίν της Συρίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/273/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9ης Μαΐου 2011, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας(2) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26 Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την προσθήκη δύο νέων υπουργών στον κατάλογο κυρώσεων,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση από την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 14ης Μαρτίου 2017, με τίτλο «Στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία» (JOIN(2017)0011), καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2017, σχετικά με τη Συρία, που αποτελούν από κοινού τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των συμπροέδρων της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τη διάσκεψη «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής», καθώς και τις προηγούμενες διασκέψεις σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, στο Κουβέιτ, στο Βερολίνο και στο Ελσίνκι,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC) στη Γενεύη σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, ιδίως δε εκείνες της 26ης Φεβρουαρίου 2018 και της 2ας Μαρτίου 2018, και την προφορική ενημέρωση στην οποία προέβη σχετικά με τις δραστηριότητες της υπηρεσίας του και τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις 7 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που αποδίδονται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα σχετικά με την Ανατολική Γούτα στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας στις 20 Φεβρουαρίου 2018 και τις 24 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και όλες τις συμβάσεις του ΟΗΕ στις οποίες η Συρία είναι μέρος,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑΗΕ) σχετικά με τη Συρία, ιδίως το ψήφισμα 2254 (2015) της 18ης Δεκεμβρίου 2015, το ψήφισμα 2393 (2017) της 19ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την άδεια για την παροχή διασυνοριακής και διαμετωπικής βοήθειας στη Συρία, καθώς και το ψήφισμα 2401 (2018), της 24ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την 30ήμερη παύση των εχθροπραξιών στη Συρία ώστε να καταστεί δυνατή η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, που συγκροτήθηκε από το UNHRC, καθώς και τα ψηφίσματα που εξέδωσε το UNHRC σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, περιλαμβανομένου εκείνου της 5ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την επιδεινούμενη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ανατολική Γούτα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα Α-71/248 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, για τη θέσπιση διεθνούς, αμερόληπτου και ανεξάρτητου μηχανισμού για τη συμβολή στη διεξαγωγή ερευνών και στη δίωξη των υπευθύνων για τα σοβαρότερα εγκλήματα, δυνάμει του διεθνούς δικαίου, που έχουν διαπραχθεί στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας από τον Μάρτιο του 2011,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης και τα ιδρυτικά έγγραφα του Διεθνούς Δικαστηρίου, και εκείνα των ad hoc δικαστηρίων, μεταξύ των οποίων και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα, και το Ειδικό Δικαστήριο για τον Λίβανο,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο σχετικά με τη δημιουργία ζωνών αποκλιμάκωσης στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, το οποίο υπεγράφη από το Ιράν, τη Ρωσία και την Τουρκία στις 6 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό το 2017 με τίτλο «Φωνές από τη Συρία 2018 — Πορίσματα της Επισκόπησης Ανθρωπιστικών Αναγκών»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Κέντρου Κάρνεγκι για τη Μέση Ανατολή, της 5ης Μαρτίου 2018, στην οποία γίνεται λόγος για συνάντηση του συριακού Γραφείου Εθνικής Ασφαλείας Ali Mamlouk, ο οποίος περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο κυρώσεων, με τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών και τον διευθυντή του Οργανισμού Πληροφοριών και Εξωτερικής Ασφάλειας στη Ρώμη, γεγονός που συνιστά κατάφωρη παραβίαση της απόφασης 2011/273/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9ης Μαΐου 2011, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφύλια σύρραξη στη Συρία συνεχίζεται εδώ και επτά χρόνια παρά τις διεθνείς προσπάθειες για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να τεθούν οι βάσεις για τη διαπραγμάτευση μιας λύσης· λαμβάνοντας υπόψη, κατά συνέπεια, ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα παραμένει δραματική· λαμβάνοντας υπόψη ότι 13 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 εκατομμύρια παιδιά, έχουν καταγραφεί ότι έχουν ανάγκη κάποιας μορφής ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 6.1 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας, 3 εκατομμύρια άμαχοι ζουν σε πολιορκούμενες περιοχές και πάνω από 5 εκατομμύρια είναι καταγεγραμμένοι Σύριοι πρόσφυγες που κατοικούν σε γειτονικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 400 000 Σύριοι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περιοχές και πόλεις όπως το Ιντλίμπ, η Ανατολική Γούτα, το Γιαρμούκ, η Φούα και η Κεφράγια υφίστανται επί μακρόν αποκλεισμούς που έχουν σοβαρές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό και καθιστούν αδύνατη την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με βιώσιμο τρόπο λόγω της στρατιωτικής επίθεσης και των βομβαρδισμών από το συριακό καθεστώς κατά του ίδιου του λαού του, με τη στήριξη της Ρωσίας και του Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Γούτα βρίσκεται πολιορκημένη από το συριακό καθεστώς και τους συμμάχους του επί πέντε έτη — και ότι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, σχολεία και ιατρικές εγκαταστάσεις υφίστανται αεροπορικούς βομβαρδισμούς, βολές πυροβολικού και χρήση χημικών όπλων, που έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τρομοκρατικές ομάδες στην Ανατολική Γούτα έχουν κατηγορηθεί για επίθεση με οβίδες εναντίον μη στρατιωτικών περιοχών στη Δαμασκό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Ανατολική Γούτα είναι τόσο κρίσιμη που ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών António Guterres τη χαρακτήρισε «κόλαση επί της γης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κάτοικοι της Ανατολικής Γούτας έχουν αποκοπεί από κάθε μορφή βοήθειας εξαιτίας αποκλεισμού από τις 14 Φεβρουαρίου 2018, όταν μία και μόνη εφοδιοπομπή έφτασε σε μόλις 7 200 άτομα από τα 400 000 που ζουν στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι εφοδιοπομπή του ΟΗΕ με ανθρωπιστική βοήθεια κατόρθωσε τελικά να εισέλθει στη Ντούμα στις 5 Μαρτίου 2018, φθάνοντας σε 27 500 άτομα που είχαν ανάγκη από τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συριακό καθεστώς αφαίρεσε από την πομπή κρίσιμα ιατρικά υλικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Φεβρουαρίου 2018 το ΣΑΗΕ εξέδωσε το ψήφισμα 2401 με την οποία ζητεί από όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη να διακόψουν αμέσως τις εχθροπραξίες για 30 τουλάχιστον συνεχείς ημέρες, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής, ανεμπόδιστη και αδιάλειπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και η απομάκρυνση των βαρέως ασθενών και των τραυματιών, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 2401 του ΣΑΗΕ δεν έχει εφαρμοστεί από το συριακό καθεστώς και τις ρωσικές και ιρανικές δυνάμεις, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις από τη διεθνή κοινότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός χρησιμοποιεί την «απελευθέρωση» της περιοχής ως πρόσχημα για να συνεχίσει τη στόχευση αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει ασκήσει βέτο σε 11 ψηφίσματα του ΣΑΗΕ κατά τα τελευταία έτη, μεταξύ των οποίων και μία πρόταση που αποσκοπούσε στην ανανέωση του κοινού μηχανισμού έρευνας ΗΕ-ΟΑΧΟ τον Νοέμβριο του 2017, ενώ έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον περιορισμό του περιεχομένου των ψηφισμάτων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προαναφερόμενες επιθέσεις, η χρήση της λιμοκτονίας αμάχων μέσω της πολιορκίας κατοικημένων περιοχών και οι αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, μεταξύ άλλων με στόχο τη δημογραφική αλλαγή, ως τακτική πολέμου αποτελούν σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρεμπόδιση των προσπαθειών εκκένωσης και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και ιατρικής περίθαλψης συνιστούν κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ορισμένων ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας» της Τουρκίας στην ελεγχόμενη από τους Κούρδους επαρχία Αφρίν πρόσθεσε μια νέα διάσταση στη σύγκρουση στη Συρία, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες ως προς την ανθρωπιστική κατάσταση αλλά και ως προς τον αρνητικό του αντίκτυπο στις λεπτές εσωτερικές ισορροπίες στη Συρία ή/και στις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης· τονίζει ότι, σύμφωνα με αναφορές, είναι μεγάλες οι απώλειες αμάχων, ενώ κινδυνεύει η ζωή εκατοντάδων ακόμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΠ/ΥΕ έχει εκφράσει για λογαριασμό της ΕΕ σαφώς αυτές τις ανησυχίες, ζητώντας από την Άγκυρα να σταματήσει την επίθεση και επισημαίνοντας την ανάγκη επικέντρωσης των προσπαθειών στην εξάλειψη των τρομοκρατικών οργανώσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του ΟΗΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις παραβιάσεις που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Συρία από το καθεστώς Άσαντ και τους συμμάχους του και από τρομοκρατικές ομάδες περιλαμβάνονται στοχευμένες και αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον αμάχων, μεταξύ άλλων με χημικά όπλα, εξωδικαστικές εκτελέσεις, βασανιστήρια και κακομεταχείριση, βίαιες εξαφανίσεις, μαζικές και αυθαίρετες συλλήψεις, συλλογικές τιμωρίες, επιθέσεις κατά ιατρικού προσωπικού και στέρηση τροφής, νερού και ιατρικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα αυτά παραμένουν μέχρι στιγμής ατιμώρητα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS/Daesh και άλλες τζιχαντιστικά κινήματα έχουν διαπράξει θηριωδίες και σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, μεταξύ των οποίων αποτρόπαιες εκτελέσεις και πράξεις σεξουαλικής βίας, απαγωγές, βασανιστήρια, βίαιο προσηλυτισμό, και υποδούλωση γυναικών και κοριτσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι παιδιά στρατολογούνται και χρησιμοποιούνται σε τρομοκρατικές επιθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τη χρησιμοποίηση αμάχων ως ανθρώπινων ασπίδων στις περιοχές που ελέγχονται από εξτρεμιστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις αυτές αποτελούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα κατάσταση η δημοκρατική αντιπολίτευση αποδυναμώνεται ενώ οι άμαχοι βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα σε τζιχαντιστές τρομοκράτες και ισλαμιστές φονταμενταλιστές, αφενός, και σε οπαδούς του καθεστώτος Άσαντ, αφετέρου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Φεβρουαρίου 2018 το Συμβούλιο προσέθεσε τον Υπουργό Βιομηχανίας και τον Υπουργό Πληροφοριών της Συριακής Κυβέρνησης στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του συριακού καθεστώτος, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας και επιμέρους κρατών να μεριμνήσουν ώστε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Συρία, μεταξύ άλλων και μέσω της εφαρμογής της αρχής της διεθνούς δικαιοδοσίας καθώς και του εθνικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να γίνει είτε στη βάση υφιστάμενων εθνικών και διεθνών μέσων, μεταξύ των οποίων εθνικά δικαστήρια και διεθνή δικαστήρια, είτε στο πλαίσιο ad hoc διεθνών ποινικών δικαστηρίων που δεν έχουν ακόμη συσταθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από παρόμοια προσωπική λογοδοσία, μπορεί επίσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ασκηθεί δίωξη και κατά κρατών, για παραβιάσεις υποχρεώσεων δυνάμει διεθνών συνθηκών και συμβάσεων επί των οποίων το Διεθνές Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων της Σύμβασης του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και της Σύμβασης του 1948 για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος της γενοκτονίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην επιτυχία των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται υπό την αιγίδα του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για τη Συρία, και οι οποίες είναι γνωστές ως «διαδικασία της Γενεύης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνεχίζει να στηρίζει τη διαδικασία αυτή, μεταξύ άλλων με τη διοργάνωση της δεύτερης διάσκεψης των Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής», η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 24 και 25 Απριλίου 2018·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις διαπραγματεύσεις της Γενεύης δεν έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής πρόοδος για την εξεύρεση λύσης στην κρίση της Συρίας, σε συνέχεια του 9ου γύρου που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Μαΐου 2017 η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία κατέληξαν σε συμφωνία στο Καζακστάν για τη δημιουργία τεσσάρων ζωνών αποκλιμάκωσης, η οποία έκτοτε δεν έχει γίνει σεβαστή ούτε έχει προστατευθεί από τους εγγυητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συριακό Κογκρέσο Εθνικού Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στο Σότσι στις 30 Ιανουαρίου 2018, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας Συνταγματικής Επιτροπής, που δεν έχει γίνει αποδεκτή από όλα τα μέρη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη Συρία και η έλλειψη συνολικής και γνήσιας πολιτικής μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς εξακολουθούν να αποτελούν προσκόμματα στην πλήρη εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία, ειδικότερα δε στην ουσιαστική βοήθεια που δύναται να προσφέρει η Ένωση για την ανοικοδόμηση της χώρας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το ξέσπασμα του πολέμου, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν κινητοποιήσει πάνω από 10,4 δισεκατομμύρια EUR για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών που προέκυψαν από τη συριακή κρίση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό στη γειτονική περιοχή, γεγονός που καθιστά την ΕΕ τον μεγαλύτερο χορηγό βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει στηρίξει επίσης ουσιαστικά και έχει επαινέσει τις γειτονικές χώρες που έχουν δεχθεί πρόσφυγες·

1.  καταδικάζει έντονα, για άλλη ακόμη φορά και απερίφραστα, τις φρικαλεότητες και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν κατά τη σύγκρουση και ιδίως τις πράξεις που διαπράχθηκαν από τις δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ με την υποστήριξη των Ρώσων και Ιρανών συμμάχων του, καθώς και από τις τρομοκρατικές οργανώσεις που απαριθμούνται από τον ΟΗΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τουλάχιστον 400 000 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και χιλιάδες ακόμα έχουν τραυματιστεί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς και πλήγματα πυροβολικού και άλλα στρατιωτικά μέσα στη Συρία κατά τα επτά έτη των συγκρούσεων, και ότι εκατομμύρια πολίτες έχουν εκτοπιστεί, ενώ στερείται από τους αμάχους η πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, συνθήκες υγιεινής και υγειονομική περίθαλψη λόγω των παρατεταμένων πολιορκιών πυκνοκατοικημένων περιοχών· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κλιμακούμενη βία σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως συμβαίνει στην Ανατολική Γούτα, το Αφρίν και το Ιντλίμπ·

2.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την αποτυχία των επαναλαμβανόμενων περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, και ζητεί επειγόντως να ανανεωθεί και να εντατικοποιηθεί η συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό να επιτευχθεί ειρηνική και βιώσιμη λύση στη σύγκρουση· τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα έχει παράσχει ανεπαρκή στήριξη προς τη δημοκρατική αντιπολίτευση· επιβεβαιώνει εκ νέου την πρωτοκαθεδρία της διαδικασίας της Γενεύης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και στηρίζει τις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία, Staffan de Mistura, προκειμένου να επιτευχθεί μια γνήσια και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική μετάβαση, σύμφωνα με το ψήφισμα 2254 του ΣΑΗΕ, η οποία θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης από όλα τα μέρη στη Συρία και με την υποστήριξη βασικών διεθνών και περιφερειακών παραγόντων· υπογραμμίζει τη σημασία της εξεύρεσης πολιτικής λύσης στη σύγκρουση· διατηρεί τη δέσμευσή του υπέρ της ενότητας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Συρίας·

3.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη βία στην Ανατολική Γούτα, παρά την ομόφωνη έγκριση του ψηφίσματος 2401 του ΣΑΗΕ, και καλεί επειγόντως όλα τα μέρη, και ιδίως το καθεστώς Άσαντ, τη Ρωσία και το Ιράν, να εφαρμόσουν και να τηρούν πλήρως και επειγόντως το εν λόγω ψήφισμα, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση, ασφαλής, απρόσκοπτη και βιώσιμη παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η εκκένωση των βαριά άρρωστων και των τραυματιών, και η ανακούφιση των δεινών του συριακού λαού· υποστηρίζει πλήρως την έκκληση προς όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να παύσουν χωρίς καθυστέρηση τις εχθροπραξίες επί 30 τουλάχιστον συνεχείς ημέρες· επαναλαμβάνει την έκκληση προς όλα τα μέρη, ιδίως τις συριακές αρχές, να τηρούν την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τον πληθυσμό της Συρίας και να σταματήσουν αμέσως όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Συρία· καλεί τους εγγυητές της κατάπαυσης του πυρός στις περιοχές αποκλιμάκωσης να προχωρήσουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους με σκοπό να τερματιστεί η βία και τα εγκλήματα που διαπράττονται και να επιτραπεί και εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτές τις ζώνες· σημειώνει την απόφαση των τριών χωρών της διαδικασίας της Αστάνα να πραγματοποιήσουν νέα σύνοδο τον Απρίλιο 2018, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα της Συρίας και τα ενδεχόμενα μέτρα στην περιοχή· τονίζει ότι τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιβαίνουν στις συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ (διαδικασία της Γενεύης) ή να τις υπονομεύουν·

4.  υπενθυμίζει στα καθεστώτα της Συρίας, της Ρωσίας και του Ιράν ότι είναι υπεύθυνα βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ειδεχθή εγκλήματα που εξακολουθούν να διαπράττουν στη Συρία, και ότι όσοι διαπράττουν τα εγκλήματα αυτά, είτε πρόκειται για κράτη είτε για άτομα, θα κληθούν να λογοδοτήσουν·

5.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την επανειλημμένη άσκηση βέτο από την πλευρά της Ρωσίας στο ΣΑΗΕ και για τη μη επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την ανανέωση της εντολής του κοινού μηχανισμού έρευνας ΟΑΧΟ-ΟΗΕ πριν από τη λήξη του στις 17 Νοεμβρίου 2017· θεωρεί ότι η στάση αυτή, από ένα μόνιμο μέλος του ΣΑΗΕ με ειδική ευθύνη διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, είναι επαίσχυντη· τονίζει ότι, στα μάτια του κόσμου, η παρεμπόδιση των διεθνών ερευνών αποτελεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ένδειξη ενοχής·

6.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επέμβαση της Τουρκίας σε περιοχές της Συρίας που ελέγχονται από κουρδικές δυνάμεις· εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για την κατάσταση στο Αφρίν, μεταξύ άλλων για το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων και δυνάμεων του Άσαντ ή της Ρωσίας και για την κλιμάκωση των εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να αποσύρει τα στρατεύματά της και να παίξει εποικοδομητικό ρόλο στη συριακή σύγκρουση, κάτι που εξυπηρετεί επίσης τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας· ενστερνίζεται τη θέση της ΑΠ/ΥΕ, σύμφωνα με την οποία το άνοιγμα νέων μετώπων στη Συρία δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια της Τουρκίας και προειδοποιεί για τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα· ζητεί δε τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των αμάχων, και ζητεί την κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρη την επικράτεια της Συρίας, συμπεριλαμβανομένου κατά συνέπεια του Αφρίν·

7.  βεβαιώνει εκ νέου την υποστήριξή του στις προσπάθειες του Παγκόσμιου Συνασπισμού κατά του Daesh· υπογραμμίζει ότι ο Συνασπισμός και οι συμμαχικές συριακές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στην εκστρατεία για την κατανίκηση του Daesh στη Συρία· υπενθυμίζει ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση του Daesh και άλλων ομάδων που το ΣΑΗΕ αναγνωρίζει ως τρομοκρατικές πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με το διεθνές δίκαιο· καλεί τα κράτη μέλη και τους συμμάχους τους να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  ζητεί επιτακτικά, για άλλη μια φορά, ασφαλή, έγκαιρη και απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη την επικράτεια της Συρίας και χαιρετίζει το ψήφισμα 2393 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την οποία παρατάθηκε η άδεια για διασυνοριακή και διαμετωπική πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία για 12 επιπλέον μήνες (έως τις 10 Ιανουαρίου 2019)· ενθαρρύνει τον ΟΗΕ και τους εκτελεστικούς εταίρους του να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για τη διοχέτευση περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας σε δυσπρόσιτες περιοχές που τελούν υπό πολιορκία, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο τα συνοριακά σημεία διέλευσης, σύμφωνα με το ψήφισμα 2165 (2014) του ΣΑΗΕ· υποστηρίζει την έκκληση να επιταχυνθεί επειγόντως η ανθρωπιστική δράση κατά των ναρκών σε ολόκληρη τη Συρία και υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση ότι το νοσοκομειακό και ιατρικό προσωπικό προστατεύονται ρητά βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· εκφράζει δυσαρέσκεια για τις διάφορες υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και κακής συμπεριφοράς που έχουν σημειωθεί στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών παροχής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης Σύριων προσφύγων από άτομα που παραδίδουν βοήθεια για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών και γνωστών διεθνών οργανώσεων· δηλώνει εμφατικά ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει ανοχή για τέτοιες πράξεις· ζητεί επιτακτικά να διενεργηθεί εξονυχιστική έρευνα και τονίζει ότι όλοι οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν·

9.  τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανοχή ή ατιμωρησία για τα ειδεχθή εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαπράττονται εις βάρος θρησκευτικών, εθνοτικών και άλλων ομάδων και μειονοτήτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ανεξάρτητες, αμερόληπτες, ενδελεχείς και αξιόπιστες έρευνες και διώξεις των υπευθύνων και στηρίζει το έργο του Διεθνούς, Αμερόληπτου και Ανεξάρτητου Μηχανισμού (IIIM) για τα διεθνή εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας από τον Μάρτιο του 2012· σημειώνει με ικανοποίηση την απόφαση της ΕΕ να διαθέσει 1,5 εκατομμύρια EUR ως οικονομική στήριξη στον Μηχανισμό από τον δικό της μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)· τονίζει, ωστόσο, ότι θα είναι απαραίτητο να παρασχεθεί στήριξη και μετά τη λήξη του δεκαοχτάμηνου προγράμματος· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους τα κράτη μέλη και αναμένει ότι το θέμα της χρηματοδότησης του IIIM θα τεθεί και θα διευθετηθεί κατά τη δεύτερη διάσκεψη των Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής»· ζητεί, περαιτέρω, να στηριχθούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι ΜΚΟ, οι οποίες συγκεντρώνουν, και συμβάλλουν στη διατήρηση, αποδεικτικών στοιχείων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου·

10.  παραμένει πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική επίλυση της σύγκρουσης ούτε βιώσιμη ειρήνη στη Συρία χωρίς λογοδοσία από όλες τις πλευρές για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν και ζητεί την υιοθέτηση μιας στρατηγικής λογοδοσίας της ΕΕ για τα αποτρόπαια εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Συρία· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την αρχή της διεθνούς δικαιοδοσίας για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας και εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έχουν λάβει ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ για τον σκοπό αυτό· χαιρετίζει επίσης πρωτοβουλίες κρατών μελών να καταστήσουν τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου αδικήματα βάσει της εθνικής νομοθεσίας τους, επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διερευνήσουν, σε στενή συνεργασία με ομόγνωμες χώρες, τη δυνατότητα συγκρότησης ενός δικαστηρίου για τα εγκλήματα πολέμου στη Συρία, εν αναμονή επιτυχούς παραπομπής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)· σημειώνει το σημαντικό έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου σημείων επαφής όσον αφορά πρόσωπα που ευθύνονται για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, και καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών να στηρίζει και να συμπεριλαμβάνει το Δίκτυο στο πλαίσιο μελλοντικών προσπαθειών σχετικά με τη λογοδοσία για τη Συρία·

11.  ζητεί από όλους να σεβαστούν τα δικαιώματα των εθνοτικών και των θρησκευτικών ομάδων και μειονοτήτων στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών και όλων των εκτοπισμένων, ώστε να συνεχίσουν να ζουν ή να επιστρέψουν στις ιστορικές και παραδοσιακές πατρίδες τους με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια, και να ασκούν στο ακέραιο και ελεύθερα τη θρησκεία τους και τις πεποιθήσεις τους, χωρίς να υπόκεινται σε κανενός είδους καταναγκασμό, βία ή διάκριση· υποστηρίζει τον διαθρησκευτικό διάλογο, για την προώθηση της αλληλοκατανόησης και την αντιμετώπιση του φονταμενταλισμού·

12.  εξακολουθεί να ανησυχεί διότι εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη της υπερασπίστριας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατόχου του Βραβείου Ζαχάρωφ Ραζάν Ζεϊτουνέχ, η οποία φέρεται να απήχθη στη Ντούμα τον Δεκέμβριο του 2013 από την ένοπλη ομάδα Τζάις αλ Ισλάμ· ζητεί να συσταθεί ενωσιακή επιχειρησιακή ομάδα για να συντονίσει και να ενισχύσει τις προσπάθειες να βρεθεί η τοποθεσία της και να διασφαλιστεί η απελευθέρωσή της·

13.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να αναζωογονήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών και να απαιτήσει πιο ενεργό ρόλο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας τις χρηματοδοτικές ικανότητες της ΕΕ και την προθυμία της να δεσμεύσει σημαντικούς πόρους στην ανασυγκρότηση της Συρίας· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να μεριμνήσει για τη στενότερη συμμετοχή και να στηρίξει ενεργά τη συριακή κοινωνία των πολιτών και όσους επιθυμούν μια δημοκρατική, πλουραλιστική και χωρίς αποκλεισμούς Συρία, στις προσπάθειές της για το μέλλον του λαού της Συρίας, αρχής γενομένης από τη δεύτερη διάσκεψη των Βρυξελλών, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου 2018· ενθαρρύνει την ΑΠ/ΥΕ να εργασθεί από κοινού με τον λαό της Συρίας για να αναπτυχθούν τοπικές στρατηγικές ανοικοδόμησης για τα διάφορα τμήματα και τις περιφέρειες της Συρίας· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής ρίψης βοήθειας και του καθορισμού ζωνών απαγόρευσης πτήσης βάσει ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή της δεύτερης διάσκεψης των Βρυξελλών που φιλοξενείται από την ΕΕ, με στόχο να εκφραστεί και να βρει πρακτική εφαρμογή η πλήρης πολιτική και οικονομική υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας προς τη διαδικασία της Γενεύης για τους Σύριους που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και τις χώρες που φιλοξενούν Σύριους πρόσφυγες· αναγνωρίζει την εντυπωσιακή αλληλεγγύη που έχουν επιδείξει η Ιορδανία, ο Λίβανος και η Τουρκία στους πρόσφυγες, και ζητεί να αυξηθεί η οικονομική ενίσχυση της ΕΕ και των κρατών μελών με στόχο την αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής τους· προειδοποιεί να μην αρχίσουν προσπάθειες ανοικοδόμησης πριν από την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας έπειτα από διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με τη συμμετοχή όλων των μερών· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να μεριμνήσει για την πληρέστερη συμπερίληψη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή τη διάσκεψη· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να παρέχεται μεγαλύτερη στήριξη σε ειρηνικές και δημοκρατικές συριακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω του Ταμείου Madad, του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη και του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου· καλεί τη διεθνή κοινότητα να εκπληρώσει τις εκκρεμείς δεσμεύσεις της για ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία και στις γειτονικές χώρες·

15.  τονίζει ότι οι προσπάθειες της ΕΕ για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και προγραμματισμού για το μέλλον της Συρίας είναι αξιέπαινες· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την στρατηγική της ΕΕ, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μην παρέχει βοήθεια για την ανοικοδόμηση της Συρίας χωρίς όρους, αλλά μόνον αφού έχει σταθερά δρομολογηθεί μια ολοκληρωμένη, γνήσια και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική μετάβαση, την οποία θα διαπραγματευθούν οι αντιμαχόμενοι στη Συρία με βάση το ψήφισμα 2254 του ΣΑΗΕ και το ανακοινωθέν της Γενεύης· υπογραμμίζει ότι το καθεστώς Άσαντ, η Ρωσία του Πούτιν και το Ιράν φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για τις οικονομικές συνέπειες των στρατιωτικών τους επεμβάσεων· επισημαίνει ότι οι προσπάθειες ανασυγκρότησης, με βάση μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή και την επιτυχημένη ενδυνάμωση τοπικών παραγόντων, αποκλειομένων, κατά συνέπεια, γνωστών τρομοκρατικών ομάδων, πρέπει να αξιοποιηθούν με στόχο την ειρήνη και τη λογοδοσία·

16.  καταδικάζει απερίφραστα τη χρησιμοποίηση παιδιών στη μάχη ή σε τρομοκρατικές επιθέσεις· τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προστατεύονται τα παιδιά και να δοθεί προτεραιότητα στην πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών προσφύγων σε γειτονικές χώρες, και να στηριχθεί η ψυχολογική αποκατάσταση αυτών των ψυχικά τραυματισμένων παιδιών·

17.  εκφράζει την ανησυχία του για την επιστροφή, σύμφωνα με αναφορές, 66 000 προσφύγων στη Συρία το 2017 και υπογραμμίζει την ανάγκη να τηρηθεί πλήρως η αρχή της μη επαναπροώθησης· τονίζει ότι η Συρία δεν είναι ασφαλής για επιστροφές προσφύγων και ότι η ΕΕ δεν πρέπει να στηρίξει τις εν λόγω επιστροφές· καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη της ΕΕ να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους, μεταξύ των οποίων αυτές που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, και να εξασφαλίσουν τον επιμερισμό των ευθυνών, δίνοντας τη δυνατότητα στους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες περιοχές της Συρίας να βρίσκουν προστασία πέρα από τις άμεσα γειτονικές περιοχές, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων επανεγκατάστασης και εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, στις 26 Φεβρουαρίου 2018, προστέθηκαν στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του καθεστώτος της Συρίας δύο υπουργοί της Συρίας που διορίστηκαν τον Ιανουάριο του 2018 και υπέχουν ευθύνη για δράσεις καταστολής του συριακού λαού· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των ατόμων που κατονομάζονται στην απόφαση και τον περιορισμό εισδοχής προσώπων που επωφελούνται από το καθεστώς στη Συρία ή που το στηρίζουν· καταδικάζει τις πρόσφατες αναφορές για παραβιάσεις της εν λόγω απόφασης και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους, βάσει του διεθνούς δικαίου, να εξασφαλίζουν τη σύλληψη και κράτηση υπόπτων στυγερών εγκλημάτων που βρίσκονται στην επικράτειά τους· ζητεί να επιβληθούν στοχευμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και Ιρανών αξιωματούχων σε συνέχεια των στοχευμένων και εσκεμμένων ενεργειών κατά του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολική Γούτα, καθώς και στην υπόλοιπη Συρία·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στα Ηνωμένα Έθνη, στα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης της Συρίας και σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση, και να μεριμνήσει επίσης για τη μετάφρασή του στα αραβικά.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0227.
(2) ΕΕ L 121 της 10.5.2011, σ. 11.


Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)
PDF 385kWORD 46k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών για τις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (2018/2566(RSP))
P8_TA(2018)0091RC-B8-0137/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, με την οποία επεβλήθη δασμός στις ισπανικές ελιές, καθώς εκρίθη ότι τα ελαιοκομικά προϊόντα μπορούν να εισαχθούν στις ΗΠΑ με τιμές χαμηλότερες από αυτές της αγοράς, λόγω των επιδοτήσεων που λαμβάνουν οι ελαιοπαραγωγοί στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή με θέμα: «Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)» (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για την επιβολή δασμών μεταβλητού ποσοστού στα ελαιοκομικά προϊόντα που εξάγουν ισπανικές εταιρείες βασίζεται στο σκεπτικό ότι οι ενισχύσεις προς τον τομέα, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), θα μπορούσαν να συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των παραγωγών των ΗΠΑ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η απόφαση θέτει υπό αμφισβήτηση, με τρόπο άδικο και αυθαίρετο, το σύνολο των προγραμμάτων γεωργικής στήριξης της ΕΕ και θα μπορούσε να επηρεάσει όλους τους δικαιούχους πληρωμών στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον ο τύπος που χρησιμοποιείται από τους Αμερικανούς ερευνητές για τον υπολογισμό του προκαταρκτικού περιθωρίου αντιντάμπινγκ είναι συμβατός με τους κανόνες του ΠΟΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι τα μέτρα στήριξης, που αποτελούν αντικείμενο των ερευνών σχετικά με τον αντισταθμιστικό δασμό (συμπεριλαμβανομένων του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, των μέτρων προώθησης και των ενισχύσεων για νέους γεωργούς), δεν διαταράσσουν το εμπόριο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδοτήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της ΚΓΠ στους πρωτογενείς παραγωγούς επιτραπέζιων ελιών στην Ισπανία χαρακτηρίζονται ως στήριξη του «πράσινου κουτιού» σύμφωνα με το Παράρτημα II της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, δεδομένου ότι είναι αποσυνδεδεμένες από την παραγωγή και δεν διαταράσσουν το εμπόριο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υπό έρευνα μέτρα της ΚΓΠ δεν αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα και, επομένως, δεν συνιστούν μέτρα που μπορούν να αντισταθμιστούν υπό την έννοια του άρθρου 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα που έχει ξεκινήσει για τις ισπανικές ελιές είναι μία από τις πολυάριθμες έρευνες εμπορικής άμυνας που έχουν ήδη κινήσει οι ΗΠΑ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ έχει τροποποιηθεί μέσω διαφόρων μεταρρυθμίσεων με σκοπό να προσαρμοστούν τα περισσότερα μέτρα στήριξης στις απαιτήσεις του «πράσινου κουτιού» του ΠΟΕ, και ότι αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις συμφωνίες του ΠΟΕ, μετά την αλλαγή από ένα συνδεδεμένο σε ένα αποσυνδεδεμένο σύστημα ενίσχυσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν επίσης σε μεγάλο βαθμό τις επιδοτήσεις του «πράσινου κουτιού» στη γεωργία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ κατά μέσο όρο της τάξης του 17,13 % στις τρεις ισπανικές εταιρείες που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας, καθώς και αντισταθμιστικούς δασμούς 4,47 % κατά μέσο όρο σε κάθε ισπανικό εξαγόμενο προϊόν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος τα προσωρινά μέτρα να πυροδοτήσουν σειρά ερευνών άμυνας, από πλευράς των ΗΠΑ και άλλων χωρών, με θέμα τις επιδοτήσεις πράσινου κουτιού για γεωργικά προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι εν τέλει τούτο θα βλάψει τους παραγωγούς της ΕΕ και των ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κλιμάκωση θέτει σε κίνδυνο τις εδραιωμένες συμφωνίες του ΠΟΕ, που αποτελούν προϊόν προσεκτικών διαπραγματεύσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ισπανοί κατασκευαστές ενδέχεται να χάσουν την αγορά των ΗΠΑ, ενώ οι ανταγωνιστές από τρίτες χώρες θα επωφεληθούν από το εξαγωγικό κενό που προκαλεί η απόφαση των ΗΠΑ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση μόνιμης επιβολής των εν λόγω δασμών, οι οικονομικές συνέπειες για τον ισπανικό ελαιοπαραγωγικό τομέα θα κυμανθούν, σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, μεταξύ 350 και 700 εκατομμυρίων EUR στο διάστημα των επόμενων πέντε έως δέκα ετών, γεγονός που, δυνητικά, θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος των ισπανικών εξαγωγών ώριμων ελιών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταγωνιστικότητα των ισπανικών εξαγωγών, το μερίδιο αγοράς των οποίων αυξήθηκε σταδιακά στις ΗΠΑ κατά τα τελευταία έτη, είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών που καταβάλλουν οι σχετικές επιχειρήσεις για μείωση του κόστους μέσω επενδύσεων στην τεχνολογία αιχμής και βελτιώσεων της ποιότητας, και δεν αποτελεί συνέπεια ευρωπαϊκών επιδοτήσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των ισπανικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ (+20 % από το 2013) επέτρεψε τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας και προσέφερε οικονομική ανακούφιση στις περιοχές της Ανδαλουσίας, οι οποίες συγκαταλέγονται σε εκείνες που επλήγησαν σοβαρότερα από την οικονομική κρίση·

1.  καλεί τις αρχές των ΗΠΑ να αποσύρουν την προσωρινή τους απόφαση και να υιοθετήσουν εκ νέου μια αμοιβαία εποικοδομητική προσέγγιση στο πλαίσιο του εν λόγω τομέα, προς το αμοιβαίο όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών και στις δύο ηπείρους·

2.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η αντισταθμιστική διαδικασία των ΗΠΑ για ολόκληρο το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο·

3.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΠΟΕ, για την προστασία του συστήματος ενισχύσεων της ΚΓΠ, το οποίο θεωρείται από τον ΠΟΕ ότι δεν διαταράσσει το εμπόριο και το οποίο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας «πράσινο κουτί» του ΠΟΕ·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα να προσβληθεί ενδεχόμενη τελική απόφαση των ΗΠΑ ενώπιον του ΠΟΕ·

5.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνδράμει τον ισπανικό ελαιουργικό τομέα και την κυβέρνηση της Ισπανίας, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι αρχές των ΗΠΑ θα ενεργούν, κατά τη διάρκεια των εν λόγω ερευνών, σεβόμενες πλήρως τους κανόνες του ΠΟΕ·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει σαφείς συμβουλές και ισχυρή υποστήριξη προς τον ισπανικό ελαιουργικό τομέα, ο οποίος έχει πληγεί από τις έρευνες των ΗΠΑ·

7.  καλεί την Επιτροπή να ενώσει τις δυνάμεις της με τις ισπανικές αρχές και τον ισπανικό ελαιουργικό τομέα και να συνεχίσει την ανταλλαγή όλων των σχετικών πληροφοριών με τις αρχές των ΗΠΑ, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιβολή τυχόν αδικαιολόγητων μέτρων·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στις αρχές των ΗΠΑ.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου