Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2783(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0322/2018

Разисквания :

PV 05/07/2018 - 4.1
CRE 05/07/2018 - 4.1

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0303

Приети текстове
PDF 133kWORD 54k
Четвъртък, 5 юли 2018 г. - Страсбург
Политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев
P8_TA(2018)0303RC-B8-0322/2018

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2018 г. относно политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев (2018/2783(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Молдова, и по-специално резолюцията от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(1) (СА/ЗВЗСТ),

—  като взе предвид доклада относно изпълнението на асоциирането на Република Молдова от 3 април 2018 г.,

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 4 юли 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова(2),

—  като взе предвид съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията, в което се определят политическите предпоставки за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова, приложено към законодателната резолюция от 4 юли 2017 г.,

—  като взе предвид гласуването, проведено в парламента на Република Молдова на 20 юли 2017 г., за въвеждане на промени в избирателната система,

—  като взе предвид препоръките на ОССЕ/БДИПЧ и Венецианската комисия от 19 юли 2017 г.,

—  като взе предвид изявленията от 21 юни 2018 г. на председателя на комисията по външни работи на Европейския парламент, на нейния докладчик за Молдова и на съпредседателя на Парламентарната асамблея Евронест, както и изявленията на Европейската служба за външна дейност от 20 юни 2018 г. и 27 юни 2018 г. относно потвърждаването на резултатите от изборите за кмет на Кишинев,

—  като взе предвид член 2 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Република Молдова, в което се посочва, че „зачитането на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи... представлява основата на вътрешните и външните политики на страните и съществен елемент от настоящото споразумение“,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Андрей Нъстасе спечели предсрочните избори за кмет на Кишинев след проведените два кръга на 20 май и на 3 юни 2018 г., като получи 52,57% от гласовете и надделя над Йон Чебан, който получи 47,43% от гласовете;

Б.  като има предвид, че международните наблюдатели на изборите за кмет на Кишинев признаха резултатите и конкурентния характер на изборите;

В.  като има предвид, че на 19 юни 2018 г. съд в Кишинев анулира резултатите от изборите за кмет въз основа на това, че и двамата кандидати са се обърнали към гласоподавателите в социалните медии в деня на изборите след определения от закона край на предизборната кампания; като има предвид, че нито един от кандидатите на изборите не е отправял искане за анулиране на изборите;

Г.  като има предвид, че на 21 юни 2018 г. апелативен съд в Кишинев потвърди решението на съда от по-долна инстанция, като заключи, че комуникациите в социалните медии с избирателите са имали незаконно отражение върху резултата от изборите;

Д.  като има предвид, че на 25 юни 2018 г. Върховният съд на Молдова потвърди решенията на съдилищата от по-долна инстанция за анулиране на резултатите от изборите за кмет на Кишинев;

Е.  като има предвид, че на 29 юни 2018 г. Централната избирателна комисия на Молдова потвърди решението на Върховния съд за анулиране на резултатите от изборите за кмет на Кишинев;

Ж.  като има предвид, че приканването „идете да гласувате“, което съдилищата счетоха, че представлява оказване на натиск и неправомерно влияние върху гласоподавателите, е било обичайна практика при предишни избори в Молдова и никога не е довело до тяхното анулиране;

З.  като има предвид, че това развитие на събитията рискува да отклони страната от европейските ценности и принципи и допълнително да подкопае и без това слабото доверие на молдовските граждани в държавните институции; като има предвид, че молдовските политически партии обявиха, че с това се създава опасен прецедент за бъдещите избори, и че хиляди хора протестират срещу решението на съдилищата в Кишинев;

И.  като има предвид, че международната общност, включително Европейският съюз и Държавния департамент на САЩ, изразиха критичното си отношение към решението, като подчертаха, че волята на гласоподавателите трябва да се зачита;

Й.  като има предвид, че ЕС и Молдова са поели общ ангажимент да постигнат напредък в рамките на своето политическо асоцииране и икономическа интеграция и че това е процес, който предполага приемането и изпълнението на структурни и други съществени реформи от страната в съответствие с разпоредбите на споразумението за асоцииране/задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия и Програмата за асоцииране и също така включва ангажимент от страна на Молдова да защитава европейските ценности, включително зачитането на човешките ценности и свободи, демокрацията, равенството и принципите на правовата държава;

К.  като има предвид, че анулирането на изборите е обезпокоителен и важен признак за продължаващото влошаване на прилагането на демократичните стандарти в Молдова, като припомня по-специално, че наличието на независима и прозрачна съдебна система е основен стълб на демокрацията и принципите на правовата държава; като има предвид, че това анулиране свидетелства за нарастващата склонност към авторитарно и произволно управление и за значителното намаляване на доверието на хората в техните органи и институции;

Л.  като има предвид, че парламентът на Република Молдова, в разрез с препоръките на ОССЕ/БДИПЧ и Венецианската комисия, прие през юли 2017 г. будеща полемика промяна в избирателния закон, която беше повод за загриженост относно риска от неправомерно влияние върху кандидатите и от образуване на еднолични избирателни райони, относно прекомерно високите прагове за представителство в парламента в пропорционалния компонент и относно риска от недостатъчно представителство на малцинствата и жените; като има предвид, че Венецианската комисия подчерта освен това, че съществуващата поляризация във връзка с тази законодателна инициатива е признак за това, че не са проведени съдържателни консултации и че липсва широк консенсус сред ключовите заинтересовани лица;

М.  като има предвид, че според специалния докладчик на ООН за положението на защитниците на правата на човека правозащитниците и журналистите в Молдова са жертви на кампании, които се опитват да ги заклеймят, и са изправени пред политически мотивирани наказателни обвинения или са заплашвани, когато защитават инакомислещи лица, както и че журналистите имат ограничен достъп до информация;

Н.  като има предвид, че през октомври 2017 г. поради недостатъчния напредък в реформирането на съдебната система в Молдова и неизпълнението от страната на условията на Европейския съюз ЕС взе решение да удържи плащане в размер на 28 милиона евро в рамките на програмата на ЕС за реформа в областта на правосъдието;

1.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с решението за анулиране на резултатите от изборите за кмет на Кишинев от Върховния съд на Република Молдова, взето на базата на съмнителни основания и по непрозрачен начин, което значително накърни неприкосновеността на изборния процес;

2.  припомня, че надеждните, прозрачни, справедливи и приобщаващи избори са крайъгълният камък на всяка демократична система, че благодарение на тях се запазва безпристрастността и независимостта на съдебната система от всякакъв вид политическо влияние и че те са основата на доверието в политическата система на държавата, както и че политическата намеса в съдебната система и в провеждането на изборите е в противоречие с европейските стандарти, които Молдова е подкрепила, по-конкретно като част от Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова;

3.  изразява дълбока солидарност с хилядите хора, които протестират по улиците на Кишинев, и изразява съгласие с техните искания молдовските органи да предприемат целесъобразни мерки, за да гарантират, че резултатите от изборите за кмет на Кишинев, които се признават от националните и международните наблюдатели и които отразяват волята на гласоподавателите, ще бъдат зачетени; призовава органите на властта да гарантират правото на мирен протест;

4.  настоятелно призовава молдовските органи на властта да гарантират функционирането на демократичните механизми и настоява органите на изпълнителната и съдебната власт взаимно да зачитат разделението на властите, да подкрепят напълно демократичните принципи и да спазват принципите на правовата държава;

5.  изразява дълбоката си загриженост относно допълнителното влошаване на спазването на демократичните стандарти в Молдова; отчита, че решението на съдилищата, които вече неведнъж са били окачествявани като поддаващи се на политическо влияние и политически мотивирани, е пример за държавна намеса и разкрива дълбоката криза на институциите в Молдова; изразява съжаление, че въпреки многобройните призиви на международната общност органите на властта продължават да подкопават доверието на хората в справедливостта и безпристрастността на държавните институции;

6.  счита, че вследствие на решението за анулиране на изборите за кмет на Кишинев не са изпълнени политическите условия за отпускането на макрофинансова помощ (МФП), като припомня, че „предварително условие за предоставяне на МФП е държавата бенефициер да съблюдава ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и принципите на правовата държава, както и да гарантира спазването на правата на човека“;

7.  настоятелно призовава Комисията да преустанови всички предвидени плащания в рамките на МФП за Молдова; счита, че решенията относно бъдещите плащания следва да се вземат единствено след планираните парламентарни избори и при условие че те бъдат проведени в съответствие с международно признатите стандарти и се оценяват от специализирани международни органи, както и че условията за предоставянето на макрофинансова помощ са изпълнени;

8.  отправя искане към Комисията да прекрати бюджетната подкрепа за Молдова, като използва прецедента от юли 2015 г., когато след банковата криза бяха прекратени плащанията; счита, че следва да се приеме механизъм за прекратяване на бюджетната подкрепа от ЕС в отговор на анулирането на изборите за кмет на Кишинев, както и че този механизъм следва да включва списък с условия, които да бъдат изпълнени от молдовските власти, сред които следва да бъдат потвърждаване на резултатите от изборите в Кишинев, както и провеждане на конкретни ориентирани към резултатите и изцяло прозрачни разследвания и възстановяване на активите и съдебно преследване на извършителите във връзка с банковите измами;

9.  призовава молдовските власти да се съобразят с препоръките на ОССЕ/БДИПЧ и Венецианската комисия относно избирателната реформа;

10.  отново изразява загрижеността си относно концентрацията на икономическата и политическата власт в ръцете на една малка група от хора, влошаването на зачитането на принципите на правовата държава, на демократичните стандарти и на правата на човека, прекомерната политизация на държавните институции, системната корупция, недостатъчното разследване на банковите измами от 2014 г. и ограничения медиен плурализъм; изразява своята загриженост, породена от липсата на независимост на съдебната власт, и по-конкретно от случаите, в които правосъдието се използва избирателно като инструмент за упражняване на натиск върху политическите опоненти; призовава молдовските власти да реформират съдебната система, включително да назначат нови съдии, така че да се попречи на съдебната власт да се намесва в изборния и политическия процес или по какъвто и друг начин да възпрепятства демократично изразената воля на народа на Молдова;

11.  изразява загриженост, че представители на политическата опозиция и техни адвокати са обект на преследване чрез изфабрикувани обвинения и наказателни производства, и предупреждава, че по този начин органите на властта нарушават принципите на правовата държава и правата на политическите опоненти и адвокатите;

12.  изразява съжаление във връзка с факта, че след банковите измами от 2014 г., чрез които общо около 1 милиард щатски долара бяха откраднати от финансовата система на Молдова, властите са постигнали много ограничен напредък, що се отнася до провеждането на задълбочено и безпристрастно разследване по въпроса; настоятелно призовава за полагането на решителни усилия с оглед на възстановяването на откраднатите средства и подвеждането под съдебна отговорност на отговорните лица независимо от тяхната политическа принадлежност; счита, че това е належащо, за да се възстанови доверието на молдовските граждани в институциите и да се възстанови репутацията на органите на властта;

13.  призовава молдовските власти да спазват международните принципи и най-добри практики и да гарантират наличието на благоприятна среда за гражданското общество; изразява своята загриженост, по-специално по отношение на включването в настоящия законопроект относно неправителствените организации, който понастоящем се обсъжда в парламента, на разпоредби, които биха могли да ограничат чуждестранното финансиране за молдовски неправителствени организации;

14.  призовава Парламента на Молдова да се консултира с гражданското общество и независимите медии преди окончателното приемане на новия аудио-визуален кодекс и да отхвърли неговата „реформа с двойно предназначение“; изразява своята загриженост по отношение на това дали независимите, местните и опозиционните медии в Молдова, които, наред с друго, не разполагат с достатъчно ресурси, ще могат да изпълнят изискванията на новия кодекс по отношение на задължителното местно съдържание;

15.  призовава ЕСВД и Комисията да следят отблизо развитието на събитията във всички тези области и да информират надлежно Парламента;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност, Съвета, Комисията, държавите членки и на президента, министър-председателя и председателя на парламента на Република Молдова, ОССЕ/БДИПЧ и Венецианската комисия.

(1) ОВ С 11, 12.1.2018 г., стр. 82.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0283.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност