Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2783(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0322/2018

Debatai :

PV 05/07/2018 - 4.1
CRE 05/07/2018 - 4.1

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0303

Priimti tekstai
PDF 131kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2018 m. liepos 5 d. - Strasbūras
Politinė krizė Moldovoje, kilusi paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais
P8_TA(2018)0303RC-B8-0322/2018

2018 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl politinės krizės Moldovoje, kilusios paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais (2018/2783(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Moldovos, ypač į 2016 m. sausio 21 d. rezoliuciją dėl asociacijos susitarimų ir (arba) išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos erdvių su Gruzija, Moldova ir Ukraina(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 3 d. asociacijos įgyvendinimo ataskaitą dėl Moldovos Respublikos,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. liepos 4 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą(2),

–  atsižvelgdamas į bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą, kuriuo nustatytos politinės išankstinės sąlygos dėl makrofinansinės paramos teikimo Moldovos Respublikai, pridėtą prie 2017 m. liepos 4 d. teisėkūros rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Moldovos Respublikos Parlamento 2017 m. liepos 20 d. balsavimo dėl rinkimų sistemos pakeitimų rezultatus,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 19 d. ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ir Venecijos komisijos rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 21 d. Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininko, pranešėjo Moldovos klausimais ir EURONEST pirmininkės pareiškimus, taip pat 2018 m. birželio 20 d. ir 2018 m. birželio 27 d. Europos išorės veiksmų tarnybos pareiškimus dėl Kišiniovo mero rinkimų patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo 2 straipsnį, kuriame teigiama, kad „pagarba [...] demokratijos principams, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms [...] yra šalių vidaus ir užsienio politikos pagrindas ir yra esminis šio susitarimo elementas“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi po dviejų 2018 m. gegužės 20 d. ir birželio 3 d. įvykusių raundų pirmalaikius Kišiniovo mero rinkimus laimėjo Andrei Năstase, surinkęs 52,57 proc. balsų ir aplenkęs Ioną Cebaną, surinkusį 47,43 proc. balsų;

B.  kadangi tarptautiniai Kišiniovo mero rinkimų stebėtojai pripažino rinkimų rezultatus ir tai, kad jie buvo konkurencinio pobūdžio;

C.  kadangi 2018 m. birželio 19 d. Kišiniovo teismas panaikino mero rinkimų rezultatus, remdamasis tuo, kad rinkimų dieną, pasibaigus teisiniam rinkimų kampanijos terminui, abu kandidatai kreipėsi į rinkėjus socialiniuose tinkluose; kadangi nė vienas iš rinkimuose dalyvavusių kandidatų nepaprašė panaikinti rinkimų rezultatų;

D.  kadangi 2018 m. birželio 21 d. Kišiniovo apeliacinis teismas patvirtino žemesnės instancijos teismo sprendimą, padaręs išvadą, kad komunikacija socialiniuose tinkluose su rinkėjais neteisėtai paveikė rinkimų rezultatus;

E.  kadangi 2018 m. birželio 25 d. Moldovos Aukščiausiasis Teismas patvirtino žemesnės instancijos teismų sprendimus panaikinti Kišiniovo mero rinkimų rezultatus;

F.  kadangi 2018 m. birželio 29 d. Moldovos centrinė rinkimų komisija patvirtino Aukščiausiojo Teismo sprendimą panaikinti Kišiniovo mero rinkimų rezultatus;

G.  kadangi kvietimas balsuoti, kurį teismai prilygino spaudimui ir netinkamai rinkėjams daromai įtakai, buvo įprasta praktika per ankstesnius rinkimus Moldovoje ir dėl to rinkimų rezultatai dar niekada nebuvo panaikinti;

H.  kadangi tokia įvykių raida kelia pavojų, kad šalis nusisuks nuo Europos vertybių ir principų, ir dar labiau žlugdo jau ir taip menką Moldovos piliečių pasitikėjimą valstybės institucijomis; kadangi Moldovos politinės partijos pareiškė, kad tai yra pavojingas precedentas būsimiems rinkimams ir tūkstančiai žmonių Kišiniove protestavo dėl teismų sprendimo;

I.  kadangi tarptautinė bendruomenė, įskaitant Europos Sąjungą ir JAV valstybės departamentą, sukritikavo sprendimą ir pabrėžė, kad turi būti paisoma rinkėjų valios;

J.  kadangi ES ir Moldova prisiėmė bendrą įsipareigojimą siekti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos pažangos – tai reiškia, kad šalis turi patvirtinti ir įgyvendinti struktūrines ir kitas esmines reformas pagal AS ir IVLPE nuostatas ir Asociacijos darbotvarkę, be to, jis reiškia, kad Moldova įsipareigoja ginti Europos vertybes, įskaitant pagarbą žmogiškosioms vertybėms ir laisvėms, demokratiją, lygybę ir teisinę valstybę;

K.  kadangi rinkimų pripažinimas negaliojančiais yra trikdantis ir svarbus ženklas, kad Moldovoje demokratinių standartų taikymas nuolat blogėja, visų pirma nepamirštant, kad nepriklausoma ir skaidri teismų sistema yra vienas pagrindinių demokratijos ir teisinės valstybės ramsčių; kadangi šis rinkimų pripažinimas negaliojančiais rodo, kad vis labiau linkstama prie autoritarinio ir savavališko valdymo, o žmonių pasitikėjimas valdžia ir institucijomis labai sumažėjo;

L.  kadangi Moldovos Respublikos parlamentas, priešingai neigiamoms ESBO ir Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ir Venecijos komisijos rekomendacijoms, 2017 m. liepos mėn. priėmė kontraversiškai vertinamą rinkimų įstatymo pakeitimą, sukėlusį susirūpinimą dėl pavojaus, kad bus daroma netinkama įtaka kandidatams, apribotos vienmandatės rinkimų apygardos, nustatyti pernelyg dideli patekimo į parlamentą slenksčiai pagal proporcinio atstovavimo sistemą ir bus nepakankamai atstovaujama mažumoms ir moterims; kadangi Venecijos komisija taip pat pabrėžė, kad esami nuomonių dėl šios teisėkūros iniciatyvos skirtumai nėra prasmingų konsultacijų ir plataus pagrindinių suinteresuotųjų subjektų sutarimo ženklas;

M.  kadangi, kaip teigia Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas žmogaus teisių gynėjų padėties klausimais, Moldovos žmogaus teisių gynėjai ir žurnalistai yra stigmatizacijos kampanijų aukos ir jiems gresia politiniais motyvais grindžiami baudžiamieji kaltinimai arba jiems grasinama, kai jie gina priešingą nuomonę reiškiančius asmenis, o žurnalistų galimybės gauti informacijos yra ribojamos;

N.  kadangi 2017 m. spalio mėn. dėl nepakankamos pažangos reformuojant Moldovos teismų sistemą ir šaliai neįvykdžius ES sąlygų ES priėmė sprendimą sustabdyti 28 mln. EUR mokėjimą pagal ES paramos teisingumo reformoms programą;

1.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl abejotinu pagrindu ir neskaidriai priimto Moldovos Aukščiausiojo Teismo sprendimo panaikinti Kišiniovo mero rinkimų rezultatus, nes tai labai sumažino rinkimų proceso sąžiningumą;

2.  primena, kad patikimi, skaidrūs, sąžiningi ir įtraukūs rinkimai yra visų demokratinių sistemų kertinis akmuo, teismų sistemai laikantis nešališkumo ir nepriklausomumo nuo bet kokios politinės įtakos principo, ir pasitikėjimo šalies politine sistema pamatas ir kad politinis kišimasis į teismų sistemos veiklą ir rinkimų eigą prieštarauja Europos standartams, kuriuos Moldova pasirašė, visų pirma pagal ES ir Moldovos asociacijos susitarimą;

3.  išreiškia tvirtą solidarumą su tūkstančiais žmonių, protestuojančių Kišiniovo gatvėse, ir pritaria jų reikalavimams, kad Moldovos valdžios institucijos imtųsi atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad būtų paisoma Kišiniovo mero rinkimų rezultatų, kuriuos, be kita ko, pripažino nacionaliniai ir tarptautiniai stebėtojai ir kurie išreiškia rinkėjų valią; ragina valdžios institucijas užtikrinti teisę į taikų protestą;

4.  primygtinai ragina Moldovos valdžios institucijas užtikrinti demokratinių mechanizmų veikimą ir primygtinai reikalauja, kad tiek vykdomoji valdžia, tiek teisminės institucijos laikytųsi valdžių atskyrimo principo, visapusiškai remtų demokratijos principus ir laikytųsi teisinės valstybės principų;

5.  reiškia didelį susirūpinimą dėl tolesnio demokratinių standartų blogėjimo Moldovoje; pripažįsta, kad teismų sprendimas, kuris jau daug kartų įvardytas kaip politinės įtakos ir politiniais motyvais priimto sprendimo atvejis, yra valstybės užvaldymo pavyzdys ir atskleidžia labai gilią Moldovos institucijų krizę; apgailestauja, kad valdžios institucijos, nepaisydamos daugybės tarptautinės bendruomenės raginimų, ir toliau pakerta žmonių pasitikėjimą valstybės institucijų teisingumu ir nešališkumu;

6.  mano, kad, priėmus sprendimą Kišiniovo mero rinkimus paskelbti negaliojančiais, neįvykdytos politinės makrofinansinės paramos teikimo sąlygos, ir primena, kad „išankstinė makrofinansinės paramos teikimo sąlyga yra ta, kad paramą gaunanti šalis turi paisyti veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą ir teisinės valstybės principą, ir užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms“;

7.  primygtinai ragina Komisiją sustabdyti bet kokius numatytus makrofinansinės paramos Moldovai mokėjimus; mano, kad bet koks sprendimas dėl mokėjimų ateityje turėtų būti priimamas tik po suplanuotų parlamento rinkimų ir tik su sąlyga, kad jie bus vykdomi laikantis tarptautiniu mastu pripažintų standartų ir bus įvertinti specializuotų tarptautinių organizacijų ir kad bus įvykdytos makrofinansinės paramos sąlygos;

8.  ragina Komisiją sustabdyti paramą Moldovos biudžetui, pasinaudojant 2015 m. liepos mėn. precedentu, kai tokia parama buvo sustabdyta dėl bankų krizės; mano, kad, reaguojant į Kišiniovo mero rinkimų paskelbimą negaliojančiais, reikėtų patvirtinti ES paramos biudžetui sustabdymo mechanizmą ir kad jis turėtų apimti sąrašą sąlygų, kurias turi įgyvendinti Moldovos valdžios institucijos: į šį sąrašą turėtų būti įtrauktas Kišiniovo mero rinkimų rezultatų patvirtinimas ir konkretūs į rezultatus orientuoti ir visapusiškai skaidrūs tyrimai, turto išieškojimas ir nusikaltėlių baudžiamasis persekiojimas bankinio sukčiavimo byloje;

9.  ragina Moldovos valdžios institucijas atsižvelgti į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ir Venecijos komisijos rekomendacijas dėl rinkimų reformos;

10.  pakartoja esąs susirūpinęs dėl ekonominės ir politinės galios koncentracijos siaurame žmonių rate, teisinės valstybės padėties, demokratinių standartų ir pagarbos žmogaus teisėms blogėjimo, pernelyg didelio valstybės institucijų politizavimo, sisteminės korupcijos, nepakankamo 2014 m. bankinio sukčiavimo tyrimo ir riboto žiniasklaidos pliuralizmo; reiškia susirūpinimą dėl nepakankamo teisminių institucijų nepriklausomumo, ypač dėl selektyvaus teisingumo, kuriuo naudojamasi kaip priemone daryti spaudimą politiniams oponentams, atvejų; ragina Moldovos valdžios institucijas reformuoti teismų sistemą, be kita ko, paskirti naujus teisėjus, kad teisminės institucijos negalėtų kištis į rinkimų ir politinius procesus ar kokiu nors kitu būdu pakenkti demokratiškai išreikštai Moldovos gyventojų valiai;

11.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad Moldovos valdžios institucijos persekioja politinius oponentus ir jų teisininkus, pasinaudodamos sufabrikuotais kaltinimais ir baudžiamaisiais procesais, ir įspėja, kad taip darydamos valdžios institucijos pažeidžia teisinės valstybės principą ir politinių oponentų ir teisininkų teises;

12.  apgailestauja dėl to, kad valdžios institucijos padarė labai nedidelę pažangą siekiant atlikti išsamų ir nešališką 2014 m. bankinio sukčiavimo, kurio metu iš Moldovos finansų sistemos pavogta iš viso apie 1 mlrd. JAV dolerių, tyrimą; primygtinai ragina imtis ryžtingų veiksmų siekiant išieškoti pavogtas lėšas ir patraukti atsakomybėn atsakingus asmenis nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų; mano, kad tai būtina norint susigrąžinti Moldovos piliečių pasitikėjimą institucijomis ir atkurti valdžios institucijų patikimumą;

13.  ragina Moldovos valdžios institucijas laikytis tarptautinių principų ir geriausios praktikos ir užtikrinti pilietinei visuomenei palankią aplinką; reiškia ypatingą susirūpinimą dėl dabartinio NVO teisės akto projekto, šiuo metu svarstomo parlamente, nuostatų, kurios galėtų apriboti užsienio finansavimą Moldovos NVO;

14.  ragina Moldovos parlamentą konsultuotis su pilietine visuomene ir nepriklausoma žiniasklaida prieš priimant naują Audiovizualinės žiniasklaidos kodeksą ir atmesti vadinamąją dvigubos paskirties reformą; išreiškia susirūpinimą dėl to, ar nepriklausoma, vietinė ir opozicijos žiniasklaida, kuri, be kita ko, neturi pakankamai išteklių, Moldovoje galės įgyvendinti naujojo kodekso reikalavimus dėl privalomo vietos turinio;

15.  ragina EIVT ir Komisiją atidžiai stebėti pokyčius visose šiose srityse ir tinkamai informuoti Parlamentą;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms, Moldovos Respublikos prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamento pirmininkui, ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui ir Venecijos komisijai.

(1) OL C 11, 2018 1 12, p. 82.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0283.

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika