Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2783(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0322/2018

Debates :

PV 05/07/2018 - 4.1
CRE 05/07/2018 - 4.1

Balsojumi :

PV 05/07/2018 - 6.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0303

Pieņemtie teksti
PDF 136kWORD 53k
Ceturtdiena, 2018. gada 5. jūlijs - Strasbūra
Politiskā krīze Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātu neatzīšanu
P8_TA(2018)0303RC-B8-0322/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 5. jūlija rezolūcija par politisko krīzi Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātu anulēšanas (2018/2783(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Moldovu, jo īpaši 2016. gada 21. janvāra rezolūciju par asociācijas nolīgumiem / padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonām (AN/PVBTZ) ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu(1),

–  ņemot vērā 2018. gada 3. aprīļa asociācijas īstenošanas ziņojumu par Moldovas Republiku,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2017. gada 4. jūlija normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai(2),

–  ņemot vērā 2017. gada 4. jūlija normatīvajai rezolūcijai pievienoto Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, ar ko nosaka politiskos priekšnosacījumus makrofinansiālajai palīdzībai Moldovas Republikai,

–  ņemot vērā Moldovas Republikas parlamenta 2017. gada 20. jūlija balsojumu, ar ko pieņēma grozījumus vēlēšanu sistēmā,

–  ņemot vērā EDSO/ODIHR un Venēcijas komisijas 2017. gada 19. jūlija ieteikumus,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas priekšsēdētāja, šīs komitejas referenta jautājumos par Moldovu un Euronest līdzpriekšsēdētāju 2018. gada 21. jūnija paziņojumus, kā arī Eiropas Ārējās darbības dienesta 2018. gada 20. jūnija un 2018. gada 27. jūnija paziņojumus par Kišiņevas mēra vēlēšanu apstiprināšanu,

–  ņemot vērā asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku 2. pantu, kurā ir noteikts, ka„demokrātijas principu, cilvēka pamattiesību un pamatbrīvību ievērošana ... ir pamats pušu iekšpolitikai un ārpolitikai un ir šā nolīguma būtisks elements”,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Andrei Năstase uzvarēja Kišiņevas mēra pirmstermiņa vēlēšanās pēc kandidātu sacensībām divās vēlēšanu kārtās 2018. gada 20. maijā un 3. jūnijā, saņemot 52,57 % balsu un sakaujot Ion Ceban, kurš ieguva 47,43 %;

B.  tā kā pilsētas mērā vēlēšanu starptautiskie novērotāji Kišiņevā ir atzinuši vēlēšanu rezultātus un to, ka vēlēšanām patiešām ir bijis sacensības raksturs;

C.  tā kā 2018. gada 19. jūnijā Kišiņevas tiesa anulēja pilsētas mēra vēlēšanu rezultātus, pamatojoties uz to, ka abi kandidāti vēlēšanu dienā pēc likumā paredzētajām kampaņas beigām bija vērsušies pie vēlētājiem sociālajos plašsaziņas līdzekļos; tā kā neviens no pretendentiem, kuri piedalījās vēlēšanu procesā, nepieprasīja vēlēšanu atcelšanu;

D.  tā kā 2018. gada 21. jūnijā Kišiņevas otrās instances tiesa apstiprināja zemākās instances tiesas nolēmumu, secinot, ka saziņa ar vēlētājiem sociālajos plašsaziņas līdzekļos esot nelikumīgi ietekmējusi vēlēšanu rezultātus;

E.  tā kā Moldovas Augstākā tiesa 2018. gada 25. jūnijā apstiprināja zemāko tiesu instanču nolēmumus anulēt pilsētas mēra vēlēšanu rezultātus Kišiņevā;

F.  tā kā Centrālā vēlēšanu komisija 2018. gada 29. jūnijā apstiprināja Augstākās tiesas lēmumu anulēt pilsētas mēra vēlēšanu rezultātus Kišiņevā;

G.  tā kā uzaicinājums „iet balsot”, kuru tiesas uzskatījušas par tādu, kas rada spiedienu un pārmērīgu ietekmi uz vēlētājiem, iepriekšējās vēlēšanās Moldovā ir bijusi ierasta prakse un tas nekad nav bijis par iemeslu vēlēšanu rezultātu atcelšanai;

H.  tā kā šāda notikumu attīstība apdraud valsts piederību Eiropas vērtībām un principiem un vēl vairāk grauj jau tā vājo Moldovas pilsoņu uzticēšanos valsts iestādēm; tā kā Moldovas politiskās partijas ir paziņojušas, ka tas rada bīstamu precedentu turpmākajām vēlēšanām, un tūkstošiem cilvēku protestē pret tiesu lēmumu Kišiņevā;

I.  tā kā starptautiskā sabiedrība, tostarp Eiropas Savienība un ASV Valsts departaments, kritizēja minēto lēmumu, uzsverot, ka ir jārespektē vēlētāju griba;

J.  tā kā ES un Moldova ir uzņēmušās kopīgas saistības veicināt politisko asociāciju un ekonomikas integrāciju, t. i. procesu, kas paredz, lai šī valsts pieņemtu un īstenotu strukturālas un citas būtiskas reformas saskaņā ar AN/PVBTZ noteikumiem un asociācijas programmu, kā arī paredz Moldovas apņemšanos aizsargāt Eiropas vērtības, tostarp cilvēcisko vērtību un cilvēku brīvību, demokrātijas, vienlīdzības un tiesiskuma respektēšanu;

K.  tā kā vēlēšanu rezultātu anulēšana ir satraucošs un nozīmīgs apliecinājums tam, ka Moldovā demokrātisko standartu piemērošana turpina pasliktināties, jo īpaši atgādinot, ka neatkarīga un pārredzama tiesu vara ir būtisks demokrātijas un tiesiskuma balsts; tā kā šī velēšanu rezultātu anulēšana liecina, ka palielinās tiekšanās uz autoritāru kārtību un patvaļu un ka ievērojami samazinās cilvēku uzticēšanās valsts iestādem un institūcijām;

L.  tā kā pretēji EDSO/ODIHR un Venēcijas komisijas negatīvajām nostājām, Moldovas Republikas parlaments 2017. gada jūlijā pieņēma pretrunīgus grozījumus vēlēšanu likumā, kas radīja bažas par pārmērīgas ietekmes risku attiecībā uz kandidātiem, tādu vēlēšanu apgabalu esamību, kuros ir tikai viens kandidāts, pārmērīgām robežvērtībām attiecībā uz parlamentāro pārstāvību proporcionālajā komponentē un mazākumtautību un sieviešu nepienācīgas pārstāvības risku; tā kā Venēcijas komisija turklāt uzsvēra, ka ar šo tiesību akta priekšlikumu saistītā viedokļu polarizācija neliecina par to, ka būtu notikusi jēgpilna apspriešanās un ka starp svarīgākajām ieinteresētajām pusēm pastāvētu pārliecinoša vienprātība;

M.  tā kā saskaņā ar ANO īpašā referenta cilvēktiesību aizstāvju jautājumā Moldovā sniegto informāciju cilvēktiesību aizstāvji un žurnālisti Moldovā cieš no stigmatizācijas kampaņām un viņiem draud politiski motivētas apsūdzības krimināllietās vai arī viņiem tiek izteikti apdraudi, kad viņi aizstāv cilvēkus ar atšķirīgiem viedokļiem, vienlaicīgi ierobežojot žurnālistu piekļuvi informācijai;

N.  tā kā 2017. gada oktobrī, ņemot vērā nepietiekamu progresu tiesu iestāžu reformēšanā Moldovā un nespēju izpildīt ES nosacījumus, ES pieņēma lēmumu apturēt EUR 28 miljonu maksājumu, kas bija paredzets ES atbalstītajai tieslietu reformas programmai,

1.  pauž nopietnas bažas par Moldovas Augstākās tiesas lēmumu anulēt Kišiņevas pilsētas mēra vēlēšanu rezultātus, kurš ir balstīts uz apšaubāmu pamatojumu un pieņemts nepārredzamā veidā, kas ir ievērojami mazinājis vēlēšanu procesa integritāti;

2.  atgādina, ka uzticamas, pārredzamas, taisnīgas un iekļaujošas vēlēšanas ir jebkuras demokrātiskas sistēmas stūrakmens, saglabājot tiesu iestāžu objektivitāti un neatkarību no jebkāda veida politiskas ietekmes, kā arī ir pamats valsts politiskajai sistēmai, un ka politiska iejaukšanās tiesas spriešanā un vēlēšanu īstenošanā ir pretrunā Eiropas standartiem, kurus Moldova ir atzinusi, jo īpaši ES un Moldovas asociācijas nolīguma ietvaros;

3.  pauž spēcīgu solidaritāti ar tūkstošiem cilvēku, kas protestē Kišiņevas ielās, un pilnībā piekrīt vinu prasībām, ka Moldovas valsts iestādēm jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tiek respektēti Kišiņevas pilsētas mēra vēlēšanu rezultāti, jo tos ir atzinuši arī valsts un starptautiskie novērotāji un tie atspoguļo vēlētāju gribu; aicina valsts iestādes garantēt tiesības paust protestu miermīlīgā veidā;

4.  mudina Moldovas iestādes nodrošināt demokrātisko mehānismu darbību, uzstāj, ka gan izpildvarai, gan tiesu varai savstarpēji ir jāievēro varas dalījums, pilnībā jāatzīst demokrātijas principi un jāievēro tiesiskums;

5.  pauž dziļas bažas par demokrātijas standartu pasliktināšanos Moldovā; atzīst, ka tiesu lēmums, kas jau vairākkārt ir minēts kā politiski ietekmēts un vadīts, ir piemērs nelikumīgai valsts funkciju uzurpēšanai un atklāj ļoti lielu institūciju krīzi Moldovā; pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz starptautiskās sabiedrības daudzajiem aicinājumiem, iestādes turpina apdraudēt iedzīvotāju uzticēšanos valsts iestāžu taisnīgumam un objektivitātei;

6.  uzskata, ka pēc lēmuma anulēt Kišiņevas pilsētas mēra vēlēšanu rezultātus nav nodrošināta atbilstība politiskajiem nosacījumiem makrofinansiālās palīdzības (MFP) izmaksāšanai, atgādinot, ka „MFP piešķiršanas priekšnoteikums ir tas, ka saņēmējvalstī tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma, un tiesiskums, kā arī tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana”;

7.  mudina Komisiju apturēt visus paredzamos makrofinansiālās palīdzības (MFP) maksājumus Moldovai; uzskata, ka jebkuram lēmumam par turpmākiem maksājumiem būtu jānotiek tikai pēc plānotajām parlamenta vēlēšanām un ar nosacījumu, ka tās tiek organizētas atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem, ka tās novēro specializētas starptautiskas struktūras un ka ir izpildīti MFP nosacījumi;

8.  prasa Komisijai apturēt budžeta atbalstu Moldovai, izmantojot 2015. gada jūlija precedentu, kad šāda apturēšana notika pēc banku krīzes; uzskata, ka kā reakcija uz Kišinevas mēra velēšanu rezultātu anulēšanu būtu jāpieņem ES budžeta atbalsta apturēšanas mehānisms un tajā būtu jāiekļauj to nosacījumu saraksts, kas jāīsteno Moldovas iestādēm, kā arī šajā sarakstā būtu jāparedz vēlēšanu rezultātu apstiprināšana Kišiņevā un konkrētas uz rezultātiem orientētas un pilnībā pārredzamas izmeklēšanas, kā arī līdzekļu atgūšana un vainīgo kriminālvajāšana krāpšanas lietā banku nozarē;

9.  aicina Moldovas iestādes izskatīt EDSO/ODIHR un Venēcijas komisijas ieteikumus par vēlēšanu reformu;

10.  atkārtoti pauž bažas par ekonomisko un politisko spēku koncentrēšanos nelielas cilvēku grupas rokās, tiesiskuma, demokrātijas standartu un cilvēktiesību ievērošanas pasliktināšanos, valsts iestāžu pārmērīgu politizāciju, sistēmisku korupciju, nepietiekamu izmeklēšanu par 2014. gada krāpšanas gadījumiem banku nozarē un ierobežotu plašsaziņas līdzekļu plurālismu; pauž bažas par tiesu iestāžu neatkarības trūkumu un jo īpaši par to, ka tiesas spriešana selektīvi tiek izmantota kā instruments, lai izdarītu spiedienu uz politiskajiem pretiniekiem; aicina Moldovas iestādes reformēt tiesu sistēmu, tostarp iecelt jaunus tiesnešus, lai nepieļautu tiesu iestāžu iesaistīšanos vēlēšanu un politiskajā procesā vai iejaukšanos jebkādā citā veidā, kas apdraud Moldovas iedzīvotāju demokrātiski izteiktu gribu;

11.  pauž bažas par to, ka Moldovas iestādes vajā politiskos pretiniekus un viņu advokātus, izvirzot safabricētas apsūdzības un uzsākot safabricētus kriminālprocesus, un brīdina, ka, rīkojoties šādā veidā, iestādes pārkāpj tiesiskuma principu un politisko pretinieku un advokātu tiesības;

12.  pauž nožēlu par to, ka pēc 2014. gada krāpšanas gadījumiem banku nozarē, kuru rezultātā Moldovas finanšu sistēmai tika kopā nozagti aptuveni USD 1 miljardi, iestādes guva ļoti nelielus panākumus mēģinājumos rūpīgi un objektīvi izmeklēt šo lietu; mudina apņēmīgi veikt pasākumus, lai atgūtu nozagtos līdzekļus un panāktu, ka tie, kas ir atbildīgi par šo krāpšanu, stātos tiesas priekšā neatkarīgi no viņu politiskās piederības; uzskata, ka tas ir nepieciešams, lai atjaunotu Moldovas pilsoņu uzticēšanos iestādēm un atjaunotu iestāžu uzticamību;

13.  aicina Moldovas iestādes ievērot starptautiskos principus un paraugpraksi un garantēt labvēlīgu vidi pilsoniskās sabiedrības darbībai; pauž bažas jo īpaši par tādu noteikumu iekļaušanu pašlaik parlamentā apspriežamajā tiesību akta projektā par NVO, kas varētu ierobežot ārvalstu finansējumu NVO Moldovā;

14.  aicina Moldovas parlamentu pirms jaunā audiovizuālā kodeksa galīgās pieņemšanas apspriesties ar pilsonisko sabiedrību un neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem un noraida Moldovas parlamenta „divējādu nolūku reformu”; pauž bažas par to, vai Moldovas neatkarīgie, vietējie un opozīcijas plašsaziņas līdzekļi, kuriem cita starpā trūkst pietiekamu līdzekļu, varēs īstenot jaunās kodeksā ietvertās prasības attiecībā uz obligāto vietējo saturu;

15.  aicina EĀDD un Komisiju cieši uzraudzīt notikumu attīstību visās šajās jomās un pienācīgā veidā informēt Parlamentu;

16.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP), Eiropas Ārējās darbības dienestam, Padomei, Komisijai un dalībvalstīm, Moldovas Republikas prezidentam, premjerministram un Moldovas Republikas parlamenta priekšsēdētājam, EDSO/ODIHR un Venēcijas komisijai.

(1) OV C 11, 12.1.2018., 82. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0283.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika