Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2784(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0323/2018

Rozpravy :

PV 05/07/2018 - 4.2
CRE 05/07/2018 - 4.2

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.2
CRE 05/07/2018 - 6.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0304

Prijaté texty
PDF 144kWORD 52k
Štvrtok, 5. júla 2018 - Štrasburg
Somálsko
P8_TA(2018)0304RC-B8-0323/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2018 o Somálsku (2018/2784(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Somálsku, najmä na uznesenie z 15. septembra 2016(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2017 o utečeneckom tábore Dadaab(2),

–  vzhľadom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 30. októbra 2017 o útoku v Somálsku, rovnako ako na všetky predchádzajúce vyhlásenia hovorcu,

–  so zreteľom na závery Rady z 3. apríla 2017 o Somálsku,

–  so zreteľom na spoločnú stratégiu medzi EÚ a Afrikou,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na správu Úradu OSN pre ľudské práva o ochrane civilného obyvateľstva: budovanie základov mieru, bezpečnosti a ľudských práv v Somálsku z decembra 2017,

–  so zreteľom na indikatívny národný program EÚ – Somálsko pre Somálsku federatívnu republiku na roky 2014 – 2020,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN z 15. mája 2018 o predĺžení mandátu misie Africkej únie v Somálsku (ďalej len „AMISOM“),

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN z 27. marca 2018 o Somálsku, ako aj na všetky predchádzajúce rezolúcie,

–  so zreteľom na informácie z 15. mája 2018, ktoré poskytol osobitný zástupca OSN pre Somálsko Bezpečnostnej rade OSN,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN z 25. januára 2018, 25. februára 2018 a 4. apríla 2018 o Somálsku,

–  so zreteľom na závery Rady z 25. júna 2018 o Africkom rohu, zo 17. júla 2017 o riešení rizík hladomoru a 3. apríla 2017 o Somálsku,

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN z 26. decembra 2017 a 2. mája 2018 o Somálsku,

–  so zreteľom na komuniké z konferencie OSN o bezpečnosti v Somálsku zo 4. decembra 2017,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 29. septembra 2017 o pomoci Somálsku v oblasti ľudských práv,

–  so zreteľom na vyhlásenie misie AMISOM z 8. novembra 2017, v ktorom oznámila svoj zámer začať v decembri 2017 s postupným sťahovaním vojsk zo Somálska a úplne ho dokončiť do roku 2020,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie štyroch expertov OSN v oblasti ľudských práv zo 4. mája 2016, v ktorom vyjadrili znepokojenie nad rastúcim prenasledovaním odborárov v Somálsku,

–  so zreteľom na závery a odporúčania uvedené v 380. správe výboru pre slobodu združovania MOP z novembra 2016, ktorú schválil riadiaci orgán Medzinárodnej organizácie práce pre vec č. 3113,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže skupina al-Šabáb sa na somálskom území dopustila mnohých teroristických útokov; keďže 14. októbra 2017 Somálsko zažilo najhorší teroristický útok vo svojich dejinách, pri ktorom bolo úradne zaregistrovaných najmenej 512 mŕtvych a 357 zranených; keďže skupina al-Šabáb a iné teroristické skupiny príbuzné tzv. islamskému štátu aj naďalej páchajú teroristické útoky proti medzinárodne uznanej somálskej vláde aj proti civilnému obyvateľstvu;

B.  keďže skupina al-Šabáb 1. apríla 2018 zaútočila autom naloženým výbušninami na základňu mierových síl Africkej únie v meste Bulamarer a okolitých dedinách; keďže 25. februára 2018 došlo v Mogadišu k dvom teroristickým útokom, pri ktorých zahynulo najmenej 32 ľudí;

C.  keďže bezpečnostné sily somálskej vlády v dôsledku interných bojov medzi vládnymi silami v meste Baidoa, kde sa rozdeľovala medzinárodná pomoc, v júni 2017 protiprávne zabili a zranili civilných obyvateľov; keďže počas stretov regionálnych síl a kmeňových milícií, a to najmä v regiónoch Dolný Shabelle, Galguduud a Hiran, sa terčom stalo aj civilné obyvateľstvo;

D.  keďže podľa správy Úradu OSN pre ľudské práva a misie OSN pre pomoc Somálsku (ďalej len „UNSOM“) za obdobie od 1. januára 2016 do 14. októbra 2017 došlo v Somálsku k 2 078 úmrtiam civilných obyvateľov a 2 507 ich bolo zranených; keďže väčšinu z nich pripisujú ozbrojencom skupiny al-Šabáb; keďže značnú časť týchto úmrtí spôsobili kmeňové milície, štátne sily vrátane armády a polície, ba dokonca aj misia Africkej únie v Somálsku;

E.  keďže Somálsko má za sebou dve desaťročia občianskej vojny; keďže od roku 2012, keď sa do úradu dostala nová vláda s medzinárodnou podporou, krajina významne pokročila k mieru a stabilite; keďže kým skupina al-Šabáb pri protiteroristických operáciách v posledných rokoch utrpela ťažké straty, podľa správ OSN sa frakcia ISIS/daeš v Somálsku výrazne rozrástla;

F.  keďže 8. februára 2017 sa v Somálsku konali prvé slobodné voľby po tom, ako bola do úradu uvedená vláda s medzinárodnou podporou; keďže volebný systém z hľadiska účasti prestavoval pokrok, ale jeho charakteristiky z hľadiska voľby boli len obmedzené; keďže vláda sa v súvislosti s voľbami v roku 2020/2021 zaviazala prejsť na nevážený volebný systém, ktorého základom je všeobecné volebné právo;

G.  keďže mandát misie Africkej únie v Somálsku bol predĺžený do 31. júla 2018; keďže podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2372/17 by sa počet uniformovaných príslušníkov misie AMISOM mal do 30. októbra 2018 znížiť na 20 626; keďže príslušníci misie AMISOM boli obvinení z porušovania ľudských práv, sexuálneho násilia a pochybení počas služby;

H.  keďže sloboda prejavu, ktorá je základným pilierom každej funkčnej demokracie, je v Somálsku aj naďalej veľmi obmedzená; keďže novinári, obhajcovia ľudských práv, aktivisti občianskej spoločnosti a politickí lídri sa naďalej každodenne potýkajú s hrozbami; keďže skupina al-Šabáb naďalej zastrašuje, zatýka, zadržiava bez riadneho procesu a dokonca zabíja; keďže orgány takéto prípady zriedkavo vyšetrujú; keďže v priebehu ôsmich po sebe nasledujúcich rokov Medzinárodná federácia novinárov IFJ uvádza Somálsko ako najnebezpečnejšiu africkú krajinu pre novinárov a iných pracovníkov v oblasti médií na prácu a uplatňovanie základného práva na slobodu prejavu;

I.  keďže právo na slobodné združovanie a odborové zväzy je nevyhnutné pre rozvoj každej funkčnej demokracie; keďže Spolková republika Somálsko fakticky neumožňuje vznik a existenciu nezávislých odborov; keďže sa odbory a aktivisti za práva pracujúcich v Somálsku potýkajú s každodenným zastrašovaním, odvetnými opatreniami a obťažovaním; keďže stigmatizácia a ohováračské kampane proti odborovým zväzom sú v Somálsku bežnou praxou;

J.  keďže Medzinárodná organizácia práce (ďalej len „MOP“) rozhodovala vo veci sťažnosti proti somálskej vláde pre porušovanie slobody združovania; keďže MOP vláde odporučila, aby bezodkladne uznala vedúcu úlohu Národnej únii somálskych novinárov (ďalej len „NUSOJ“) a Federácii somálskych odborových zväzov (ďalej len „FESTU“) pod vedením Omara Faruka Osmana;

K.  keďže experti OSN v oblasti ľudských práv verejne vyhlásili, že Somálsko neplní svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a situácia odborov sa napriek konkrétnym odporúčaniam riadiaceho orgánu Medzinárodnej organizácie práce neustále zhoršuje a naliehavo vyzvali somálska vládu, aby sa zdržala akékoľvek ďalšieho zasahovania do registrácie odborov v Somálsku, s osobitným odkazom na NUSOJ a FESTU;

L.  keďže porušovanie ľudských práv je v Somálsku rozšírené; keďže sú zaň zodpovední väčšinou tí, ktorí nezastupujú štát: radikáli skupiny al-Šabáb a kmeňové milície, ale aj tí, ktorí štát zastupujú; keďže došlo k nezákonným popravám, sexuálnemu a rodovo podmienenému násiliu, svojvoľnému zatýkaniu, zadržiavaniu a únosom; keďže podľa Úradu OSN pre ľudské práva štátna agentúra pre spravodajstvo a bezpečnosť Somálska NISA rutinne porušuje medzinárodné právo v oblasti ľudských práv; keďže často pôsobí mimo zákon a má príliš široké právomoci;

M.  keďže je však politická situácia nestabilná a vláda naďalej slabá, čo bráni pokroku reformy v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti; keďže podľa Transparency International je Somálsko najviac skorumpovanou krajinou na svete;

N.  keďže vojenské súdy aj naďalej pojednávajú o širokej škále vecí vrátane trestných činov súvisiacich s terorizmom, konania výrazne zaostávajú za medzinárodnými štandardmi pre spravodlivý proces; keďže do tretieho štvrťroku 2017 bolo na základe rozsudkov vojenských súdov popravených najmenej 23 osôb, pričom väčšina z nich bola obvinená z činov súvisiacich s terorizmom; keďže 13. februára 2017 bolo v regióne Puntland na smrť odsúdených sedem obžalovaných vrátane jedného dieťaťa za vraždu, a to predovšetkým na základe výpovedí získaných pod nátlakom spravodajských služieb v Puntlande; piati z nich boli popravení v apríli toho istého roku;

O.  keďže politické prostredie naďalej komplikujú zahraničné záujmy; keďže pokiaľ ide o širšiu konfrontáciu medzi Spojenými arabskými emirátmi a Saudskou Arábiou na jednej strane a Katarom na strane druhej, somálska spolková vláda sa snaží zostať neutrálna; keďže v rámci odvetných opatrení Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty zastavili svoju pravidelnú podporu pre rozpočet Somálska, čo ešte viac oslabuje schopnosť vlády platiť bezpečnostné sily;

P.  keďže deti patria medzi najviac postihnuté obete konfliktu v Somálsku; keďže sa vyskytlo veľa prípadov únosu detí a ich náboru do teroristických skupín; keďže ich somálske bezpečnostné sily považujú za nepriateľov a často dochádza k vraždám, ťažkému ublíženiu na zdraví, zatýkaniu a zadržiavaniu;

Q.  keďže správa Human Rights Watch z 21. februára 2018 poukazuje na násilie a hrubosť vrátane bitia, mučenia, väznenia a sexuálneho násilia, ktorým boli od roku 2015 vystavené stovky detí vo vládnych väzniciach za činnosť súvisiacu s terorizmom; keďže v regióne Puntland boli na trest smrti za teroristické činy odsúdené deti;

R.  keďže povodne spôsobené nedávnymi rekordnými zrážkami po rokoch sucha vyhnali z domovov 230 000 ľudí, z ktorých pravdepodobne viac ako polovicu predstavujú deti; keďže títo pribudli k zhruba 2,6 milióna ľudí v celej krajine, ktorí už predtým trpeli v dôsledku sucha a konfliktov;

S.  keďže značný počet zaregistrovaných obetí spomedzi civilného obyvateľstva spôsobili kmeňové milície; keďže hlavným impulzom pre konflikty medzi jednotlivými kmeňmi sú spory o pôdu a zdroje, ktoré sprevádza neutíchajúci sled odvetných opatrení; keďže nedostatok zdrojov a suchá takéto konflikty iba zhoršujú; keďže protivládne sily využívajú takéto konflikty na ďalšiu destabilizáciu oblasti;

T.  keďže potravinová neistota naďalej predstavuje vážny problém pre somálsky štát a obyvateľstvo; keďže podľa Generálneho riaditeľstva Komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ asi polovica z 12 miliónov obyvateľov Somálska trpí potravinovou neistotou a potrebuje humanitárnu pomoc; keďže podľa odhadov 1,2 milióna detí trpí akútnou podvýživou a z nich 232 000 pravdepodobne trpí život ohrozujúcou ťažkou akútnou podvýživou; keďže mnohé časti krajiny sa úplne nezotavili z hladomoru v rokoch 2011 – 2012; keďže suchá zhoršujú problémy spojené s potravinovou neistotou v Somálsku;

U.  keďže v Keni existuje niekoľko somálskych utečeneckých táborov vrátane tábora Dadáb, v ktorom samotnom sa nachádza okolo 350 000 utečencov; keďže vzhľadom na to, že medzinárodné spoločenstvo neposkytlo dostatočnú podporu, kenské orgány majú v úmysle zredukovať tieto tábory tým, že budú tlačiť na utečencov s cieľom dosiahnuť ich návrat do Somálska;

V.  keďže medzinárodní humanitárni aktéri sú kľúčom k boju proti potravinovej neistote a k poskytovaniu humanitárnej pomoci; keďže významným spôsobom prispeli k odvráteniu humanitárnej katastrofy v Somálsku; keďže existujú pokusy využiť humanitárnu pomoc na financovania vojenských akcií;

W.  keďže od roku 2016 EÚ postupne zvýšila svoju ročnú humanitárnu podporu pre Somálsko, najmä v reakcii na vážne sucho postihujúce krajinu, a v roku 2017 pridelila 120 miliónov eur humanitárnym partnerom; keďže finančné prostriedky v rámci medzinárodného plánu humanitárnej reakcie tvoria len 24 % ;

X.  keďže EÚ poskytla 486 miliónov eur prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu (2014 – 2020) so zameraním na budovanie štátu a mieru, potravinovú bezpečnosť, odolnosť a vzdelávanie; keďže EÚ podporuje misiu AMISOM prostredníctvom mierového nástroja pre Afriku; keďže dvadsaťdva tisícová jednotka mierových síl Africkej únie, AMISOM, priniesla určitú mieru stability častiam Somálska; keďže časti krajiny zostávajú pod kontrolou radikálneho islamského hnutia al-Šabáb alebo sú ním ohrozované, alebo sú riadené samostatnými orgánmi, ako je to v Somalilande a Puntlande;

1.  odsudzuje všetky teroristické útoky proti somálskemu obyvateľstvu, ktorých sa dopúšťa al-Šabáb a iné extrémistické teroristické skupiny; tvrdí, že neexistuje legitímny dôvod na zapojenie sa do teroristickej činnosti; žiada, aby boli osoby zodpovedné za teroristické útoky a za porušovanie ľudských práv postavené pred súd v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv; vyjadruje hlboký súcit s obeťami teroristických útokov v Somálsku a ich rodinami a hlboké poľutovanie nad stratou ľudských životov; pripomína somálskym orgánom ich povinnosť zaručiť ľudské práva a chrániť civilné obyvateľstvo za každých okolností;

2.  zdôrazňuje, že odstránenie základných príčin terorizmu, ako je napríklad neistota, chudoba, porušovanie ľudských práv, zhoršovanie životného prostredia, beztrestnosť, nedostatok spravodlivosti a útlak, by značne prispelo k potlačeniu teroristických organizácií a ich činnosti v Somálsku; tvrdí, že zaostalosť a neistota tvoria začarovaný kruh; vyzýva preto medzinárodných aktérov vrátane aktérov rozvojových programov EÚ, aby sa zapojili do reformy bezpečnostného sektora a iniciatív budovania kapacít s cieľom zabezpečiť súlad medzi ich politikami v oblasti rozvoja a bezpečnosti v Somálsku; vyzýva EÚ, aby aj naďalej podporovala mierový proces a zmierenie v Somálsku prostredníctvom vzájomného rámca zodpovednosti a paktu bezpečnosti;

3.  nabáda federálnu vládu Somálska, aby pokračovala v mierovom a štátotvornom úsilí s cieľom budovať silné inštitúcie, ktoré sa budú riadiť zásadami právneho štátu a budú schopné poskytovať základné verejné služby a zaistiť bezpečnosť, slobodu prejavu a slobodu združovania; víta skutočnosť, že al-Šabáb nezabránil volebnému procesu v rokoch 2016 – 2017; vyzýva federálnu vládu Somálska, aby zabezpečila, aby volebný systém založený na neváženom všeobecnom hlasovaní fungoval pred voľbami v rokoch 2020 – 202 1; pripomína, že trvalú stabilitu a mier možno dosiahnuť len prostredníctvom sociálneho začlenenia, udržateľného rozvoja a dobrej správy založenej na zásadách demokracie a právneho štátu;

4.  vyzýva federálnu vládu Somálska, aby zintenzívnila svoje úsilie o upevnenie zásad právneho štátu v celej krajine; argumentuje, že beztrestnosť je hlavnou príčinou nekonečného cyklu násilia a zhoršujúcej sa situácie v oblasti ľudských práv; žiada, aby somálske orgány previedli budúce občianske prípady spod jurisdikcie vojenských súdov na civilné súdy; vyzýva somálskeho prezidenta, aby bezodkladne zmenil existujúce rozsudky trestu smrti ako prvý krok k zavedeniu moratória na všetky tresty smrti; domnieva sa, že len právny štát môže odstrániť beztrestnosť; vyzýva vládu a medzinárodných aktérov, aby pokračovali v práci na vybudovaní nezávislého súdnictva, inštitúcií pre nezávislé a dôveryhodné vyšetrovanie trestných činov spáchaných proti somálskym novinárom, odstraňovaní korupcie a budovaní inštitúcií, ktoré budú niesť zodpovednosť, najmä v oblasti bezpečnosti; v tejto súvislosti víta, že vláda v spolupráci s OSN a EÚ minulý rok spustila celoštátny študijný plán vzdelávania v oblasti súdnictva;

5.  odsudzuje porušovanie slobody prejavu zo strany štátnych a neštátnych subjektov v Somálsku; je znepokojený autokratickým prístupom súčasnej vlády a niektorých regionálnych vlád, čo vedie k zatýkaniu politických oponentov a pokojných kritikov; považuje akékoľvek zastrašovanie, obťažovanie, zadržiavanie alebo zabíjanie novinárov a aktivistov občianskej spoločnosti za absolútne neprijateľné; žiada, aby somálske orgány prestali využívať NISA na zastrašovanie nezávislých novinárov a politických protivníkov; vyzýva vládu a EÚ, aby v rámci svojich činností v oblasti právneho štátu v Somálsku zabezpečili, že NISA bude regulovaná účinnými mechanizmami dohľadu; tvrdí, že sloboda prejavu a myslenia je nevyhnutná pre rozvoj silnej a demokratickej spoločnosti; vyzýva federálnu vládu Somálska, aby zabezpečila plné rešpektovanie práva na slobodu prejavu; vyzýva vládu Somálska, aby preskúmala trestný zákonník, nový zákon o médiách a iné právne predpisy s cieľom zosúladiť ich s medzinárodnými záväzkami Somálska, pokiaľ ide o právo na slobodu prejavu a médií;

6.  vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o určité zahraničné záujmy, ktoré ešte viac komplikujú politickú situáciu; berie na vedomie, so zreteľom na širšiu konfrontáciu medzi Spojenými arabskými emirátmi a Saudskou Arábiou na jednej strane a Katarom na strane druhej, že Saudská Arábia a SAE zrušili pravidelné platby na podporu rozpočtu federálnej vlády Somálska, ktorá sa usiluje zostať neutrálnou, čo ďalej oslabuje schopnosť vlády platiť bezpečnostné sily; nalieha na Spojené arabské emiráty, aby okamžite zastavili všetky akty destabilizácie v Somálsku a rešpektovali zvrchovanosť a územnú celistvosť Somálska;

7.  dôrazne odsudzuje závažné porušovanie slobody združovania a slobody prejavu voči slobodným a nezávislým odborom Somálska, a najmä dlhoročné represie namierené proti NUSOJ a FESTU, a trvá na ukončení prebiehajúcich vyšetrovaní a uzavretí prípadu, ktorý prevzal úrad generálneho prokurátora proti Omarovi Farukovi Osmanovi, generálnemu tajomníkovi NUSOJ, za organizáciu osláv Svetového dňa slobody tlače, bez súhlasu ministerstva informácií;

8.  odsudzuje represálie odborárov somálskym štátom; vyzýva somálsky štát, aby skoncoval so všetkým formami represálií proti odborárom; trvá na tom, aby vláda povolila vytvorenie nezávislých odborových zväzov; pevne verí, že odbory sú nevyhnutné pre zaručenie zamestnaneckých práv v Somálsku; tvrdí, že nezávislé odborové zväzy by mohli výrazne prispieť k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v Somálsku;

9.  nalieha na federálnu vládu Somálska, aby rešpektovala a dodržiavala medzinárodné právne normy a aby plne akceptovala a implementovala rozhodnutia MOP v súvislosti s prípadom 3113;

10.  oceňuje činnosť UNSOM vo všetkých aspektoch, a najmä jej monitorovanie ľudských práv v Somálsku, rovnako ako rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN predĺžiť jej mandát až do 31. marca 2019; oceňuje úsilie Africkej únie o návrat určitého stupňa stability do Somálska a organizáciu prechodného politického procesu; žiada lepšie monitorovanie a budovanie kapacít na zabezpečenie zodpovednosti za porušovanie práva zo strany misie AMISOM, najmä vzhľadom na skutočnosť, že EÚ zodpovedá za veľkú časť prostriedkov, ktorými je misia financovaná; naliehavo žiada AMISOM, aby plne uplatňovala svoj mandát na ochranu civilného obyvateľstva;

11.  odsudzuje nábor detských vojakov v Somálsku ako odporný vojnový zločin; verí, že deti sú jednou z najzraniteľnejších skupín konfliktu; vyzýva všetky ozbrojené skupiny, aby okamžite ukončili túto prax a uvoľnili všetky deti, ktoré sú v ich radoch; vyzýva štát, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s obeťami terorizmu a vojny, a nie ako s páchateľmi, a vyzýva EÚ, aby pomohla somálskej vláde v jej úsilí o ich rehabilitáciu a reintegráciu; naliehavo vyzýva somálske orgány, aby ukončili svojvoľné zadržiavanie detí podozrivých z nezákonného spojenia s al-Šabábom; nalieha na všetkých aktérov v Somálsku, aby dodržiavali ciele opčného protokolu k Dohovoru OSN o právach dieťaťa o zapojení detí do ozbrojených konfliktov, a vyzýva federálnu vládu Somálska, aby ho bezodkladne ratifikovala;

12.  víta výber komisárov do novozaloženej nezávislej národnej komisie pre ľudské práva v Somálsku a vyzýva somálsku vládu, aby komisiu bez ďalších odkladov vymenovala; je hlboko znepokojený správami o porušovaní ľudských práv zo strany somálskych bezpečnostných síl vrátane zabíjania, svojvoľného zatýkania a zadržiavania, mučenia, znásilňovania a únosov; vyzýva orgány, aby zabezpečili úplné vyšetrenie všetkých porušení práv a aby boli páchatelia predvedení pred súd; vyzýva vládu a EÚ, aby posilnili odborné znalosti odboru trestného vyšetrovania (CID) v Somálsku potrebné na vykonávanie dôkladných a účinných vyšetrovaní, ktoré budú rešpektovať práva; vyzýva domáce a zahraničné jednotky, ktoré zasahujú do boja proti al-Šabábu, aby konali v súlade s medzinárodným právom; vyzýva somálsku vládu, aby si splnila záväzky a ukončila nútené vysťahovávanie osôb vysídlených v rámci krajiny, a to aj v hlavnom meste krajiny Mogadišo;

13.  vyslovuje uznanie vláde Somálska za začatie procesu revízie dočasnej somálskej ústavy po uskutočnení trojdňového vnútroštátneho ústavného zhromaždenia v máji 2018, ktorá povedie k trvalej ústave Somálska; naliehavo vyzýva somálsku vládu, aby dokončila Národný akčný plán Somálska o prevencii a boji proti násilnému extrémizmu (PCVE) ako súčasť komplexného prístupu k bezpečnosti (CAS), ktorý podporuje AMISOM;

14.  odsudzuje otrasné vojnové zločiny vo forme sexuálneho a rodovo podmieneného násilia voči ženám, mužom, chlapcom a dievčatám, najmä však voči ženám a dievčatám; vyzýva štát, aby zintenzívnil svoje úsilie o ochranu zraniteľných skupín v spoločnosti; v tejto súvislosti víta, že vláda v spolupráci s OSN a EÚ minulý rok spustila celoštátny študijný plán vzdelávania v oblasti súdnictva; opätovne zdôrazňuje svoje veľké znepokojenie nad právami žien; vyzýva príslušné orgány, aby podporovali rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien; odsudzuje ilegalizáciu homosexuality v Somálsku a kriminalizáciu LGTBI osôb;

15.  vyjadruje poľutovanie nad veľmi zlou humanitárnou situáciou, ktorá ohrozuje životy miliónov Somálčanov; pripomína, že počet obetí hladomoru v roku 2011 ďalej stúpol v dôsledku neistoty a aktivít extrémistických radikálov zo skupiny al-Šabáb, ktorí bránili dodávkam potravinovej pomoci do oblastí južného a stredného Somálska, ktoré boli v tom čase pod ich kontrolou; naliehavo vyzýva EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby zintenzívnili svoju pomoc somálskemu obyvateľstvu, zlepšili životné podmienky najzraniteľnejších a riešili dôsledky vysídľovania, potravinovej neistoty, epidémií a prírodných katastrof; odsudzuje všetky útoky voči humanitárnym činiteľom a mierovým silám v Somálsku; žiada, aby sa pomoc EÚ zosúladila s medzinárodne dohodnutými zásadami rozvojovej účinnosti s cieľom dosiahnuť nedávno schválené ciele trvalo udržateľného rozvoja;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu Somálska, generálnemu tajomníkovi OSN, Bezpečnostnej rade OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

(1) Ú. v. EÚ C 204, 13.6.2018, s. 127.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0229.

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia