Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2785(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0333/2018

Συζήτηση :

PV 05/07/2018 - 4.3
CRE 05/07/2018 - 4.3

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0305

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 153kWORD 60k
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
Μπουρούντι
P8_TA(2018)0305RC-B8-0333/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με το Μπουρούντι (2018/2785(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπουρούντι, ιδίως εκείνα της 9ης Ιουλίου 2015(1), της 17ης Δεκεμβρίου 2015(2), της 19ης Ιανουαρίου 2017(3) και της 6ης Ιουλίου 2017(4),

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού και συγκεκριμένα το άρθρο 96 αυτής,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπ’ αριθ. 2248 (2015) της 12ης Νοεμβρίου 2015, και 2303 (2016) της 29ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την προφορική ενημέρωση που η Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ για το Μπουρούντι (UNCI) παρείχε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 27 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την δημοσιευθείσα στις 23 Φεβρουαρίου 2017 πρώτη έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Μπουρούντι, και τη δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την πολιτική κατάσταση και τη συνεχιζόμενη βία στο Μπουρούντι η οποία καλεί θερμά την κυβέρνηση και όλα τα μέρη να παύσουν αμέσως τη βία και να την απορρίψουν,

–  έχοντας υπόψη την από 13 Μαρτίου 2017 δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι και την από 5 Απριλίου 2018 δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας που καταδικάζει όλες τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ανεξάρτητης έρευνας του ΟΗΕ για το Μπουρούντι (EINUB/UNIIB), που δημοσιεύτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Αρούσα, της 28ης Αυγούστου 2000, για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της διάσκεψης κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης της 13ης Ιουνίου 2015 σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την Απόφαση για τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης και για την κατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Αφρική (Assembly/AU/Dec.598(XXVI)), που εγκρίθηκε κατά την 26η τακτική συνεδρίαση της Συνέλευσης των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης, που διεξήχθη στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2016 στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις και δηλώσεις της Συνέλευσης της Αφρικανικής Ένωσης (Assembly/AU/Dec.605-620 (XXVII)), που εγκρίθηκαν κατά την 27η τακτική συνεδρίαση της Συνέλευσης των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης, που διεξήχθη στις 17 και 18 Ιουλίου 2016 στο Κιγκάλι (Ρουάντα),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, της 4ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία του Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της διάσκεψης κορυφής της Κοινότητας Κρατών της Ανατολικής Αφρικής (EAC) της 31ης Μαΐου 2015, σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2016/394 του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τον τερματισμό της διαδικασίας διαβούλευσης με τη Δημοκρατία του Μπουρούντι δυνάμει του άρθρου 96 της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1755 του Συμβουλίου, της 1ης Οκτωβρίου 2015(6), καθώς και τις αποφάσεις του Συμβουλίου (PESC) 2015/1763 της 1ης Οκτωβρίου 2015(7) και (PESC) 2016/1745 της 29ης Σεπτεμβρίου 2016(8), σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου, 18ης Μαΐου, 22ας Ιουνίου και 16ης Νοεμβρίου 2015, και της 15ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), κυρίας Federica Mogherini, της 28ης Μαΐου 2015, της 19ης Δεκεμβρίου 2015, της 21ης Οκτωβρίου 2016 και της 27ης Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την από 8 Ιουνίου 2018 δήλωση του εκπροσώπου της ΑΠ/ΥΕ σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την από 8 Μαΐου 2018 δήλωση της ΑΠ/ΥΕ εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι εν όψει του συνταγματικού δημοψηφίσματος,

–  έχοντας υπόψη την από 6 Ιανουαρίου 2017 δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΑΠ/ΥΕ σχετικά με την απαγόρευση της Ligue Iteka στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι αντιμετωπίζει μια πολιτική κρίση, μια κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια ανθρωπιστική κρίση από τον Απρίλιο 2015, όταν ο Πρόεδρος Nkurunziza ανακοίνωσε ότι θα έβαζε υποψηφιότητα για μια διαμφισβητούμενη τρίτη εντολή, με συνέπεια να ακολουθήσουν μήνες βίαιων ταραχών με 593 νεκρούς, σύμφωνα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) και, σύμφωνα με την UNHCR, να έχουν έκτοτε εγκαταλείψει τη χώρα 413 000 άτομα, και 169 000 να έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι 3,6 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνταγματικές αλλαγές που προτείνονται με το δημοψήφισμα περιλαμβάνουν την επέκταση των προεδρικών εξουσιών, τον περιορισμό των εξουσιών του Αντιπροέδρου, το διορισμό Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο, την καθιέρωση διαδικασιών απλής πλειοψηφίας για την ψήφιση ή αλλαγή νομοθετικών πράξεων στο Κοινοβούλιο, τη δυνατότητα αναθεώρησης των ποσοστώσεων που προβλέπει η Συμφωνία της Αρούσα, και για να εγκριθεί η απαγόρευση της συμμετοχής στην κυβέρνηση όσων πολιτικών κομμάτων λαμβάνουν λιγότερο από το 5 % των ψήφων και ότι όλα τα ανωτέρω θέτουν σε κίνδυνο τη Συμφωνία της Αρούσα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις βίας και εκφοβισμού σε βάρος πολιτικών αντιφρονούντων σε όλη τη χώρα εντάθηκαν εν όψει του συνταγματικού δημοψηφίσματος της 17ης Μαΐου 2018, με βίαιες εξαφανίσεις και εκφοβισμό ατόμων που αντιτίθενται στην εν λόγω συνταγματική αναθεώρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοψήφισμα επιτρέπει επίσης την αφαίρεση των διατάξεων της Συμφωνίας της Αρούσα που είχαν συμφωνηθεί κατόπιν διαπραγματεύσεων, κάτι που μπορεί να περιορίσει τη συμμετοχικότητα και να έχει περαιτέρω σοβαρές συνέπειες για την πολιτική σταθερότητα στο Μπουρούντι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις αλλαγές στο Σύνταγμα, ο Πρόεδρος Nkurunziza ανακοίνωσε ότι δεν θα βάλει υποψηφιότητα στις εκλογές του 2020·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, κατά την επίσημη προεκλογική περίοδο υπήρξαν συχνές αναφορές για συλλήψεις, ξυλοδαρμούς και εκφοβισμούς όσων έκαναν εκστρατεία υπέρ του «Όχι»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοψήφισμα διεξήχθη σε συνθήκες συνεχούς καταστολής, κάτι που ανάγκασε τους Καθολικούς Επισκόπους του Μπουρούντι να δηλώσουν ότι πολλοί πολίτες ζουν με τον τρόμο, σε βαθμό που πολλοί δεν τολμούν να πουν τι σκέπτονται, από φόβο για τα αντίποινα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως έχει επισημάνει η UNCI, η πολιτική βία, οι αυθαίρετες συλλήψεις, οι εξωδικαστικές εκτελέσεις, οι ξυλοδαρμοί, η ρητορική του μίσους και οι διάφορες άλλες κακοποιήσεις συνεχίζουν να κατατρύχουν τον πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Imbonerakure, η νεολαία του κυβερνώντος πολιτικού κόμματος, συνεχίζει να διαπράττει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εφαρμόζει διάφορες τακτικές εκφοβισμού, όπως το στήσιμο οδικών μπλόκων και σημείων ελέγχου σε ορισμένες επαρχίες, η δια της βίας απόσπαση χρημάτων, η παρενόχληση περαστικών, και η σύλληψη ατόμων ύποπτων για δεσμούς με την αντιπολίτευση, εκ των οποίων πολλά έχουν κρατηθεί, υποστεί βιασμό, ξυλοκοπηθεί και βασανισθεί, και μερικά απεβίωσαν εξ αιτίας αυτής της μεταχείρισης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018, κατά την περίοδο του δημοψηφίσματος, οι οργανώσεις δικαιωμάτων ανέφεραν περιπτώσεις συρρικνούμενου δημόσιου χώρου και υποβαθμιζόμενου χώρου για τα μέσα ενημέρωσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2015 οι τοπικές ΜΚΟ και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απειλούνται και στοχοποιούνται όλο και περισσότερο από την κυβέρνηση, ενώ η ελευθερία του Τύπου και οι συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων επιδεινώνονται σταθερά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι έχουν ήδη καταβάλει υψηλό τίμημα στον αγώνα κατά της κυβέρνησης, αποτελώντας μεταξύ άλλων αντικείμενο συλλήψεων, εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες, και βίαιων εξαφανίσεων, ή μερικές φορές λαμβάνοντας από την κυβέρνηση το χαρακτηρισμό του εγκληματία, ακόμη και του τρομοκράτη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κατέταξαν το Μπουρούντι στην 159η θέση μεταξύ 180 χωρών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2018·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικαστεί σε μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης, με πιο γνωστό τον Germain Rukuki, που εργάζεται για την Ένωση Καθολικών Νομικών του Μπουρούντι και έχει καταδικαστεί σε 32ετή φυλάκιση, ή άλλους που παραμένουν υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης τους, όπως ο Nestor Nibitanga· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εγκριθεί περιοριστικοί νόμοι για τον έλεγχο των τοπικών και διεθνών ΜΚΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες οργανώσεις έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους και άλλες να κλείσουν οριστικά, όπως η ITEKA League, η FOCODE και η ACAT· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ηγέτες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εξοριστεί, ενώ όσοι παραμένουν ακόμη στη χώρα είναι υπό διαρκή πίεση ή κινδυνεύουν με σύλληψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Emmanuel Nshimirimana, Aimé Constant Gatore και Marius Nizigama έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης διάρκειας από 10 έως 32 ετών, ενώ ο Nestor Nibitanga κινδυνεύει να καταδικαστεί σε 20ετή φυλάκιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιογράφος Jean Bigirimana αγνοείται εδώ και σχεδόν δυο έτη και είναι ένα από τα πολλά θύματα βίαιης εξαφάνισης στο διάστημα της κρίσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο 2017 οι δικαστές του ΔΠΔ έδωσαν την άδεια στον εισαγγελέα του ΔΠΔ να κινήσει έρευνα για εγκλήματα που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και που εικάζεται ότι διαπράχθηκαν στο Μπουρούντι ή από πολίτες του Μπουρούντι έξω από το Μπουρούντι στο διάστημα μεταξύ 26ης Απριλίου 2015 και 26ης Οκτωβρίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 27η Οκτωβρίου 2017 το Μπουρούντι έγινε το πρώτο κράτος που αποχωρεί από το ΔΠΔ μετά από την απόφαση του Δικαστηρίου του Απριλίου 2017 να ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τη βία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο Μπουρούντι, ενώ το καθεστώς συνεχίζει να σκοτώνει ατιμώρητο μέσα στη χώρα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία στρατευμάτων του Μπουρούντι σε ειρηνευτικές αποστολές επιτρέπει στο καθεστώς του Προέδρου Nkurunziza να αποκρύπτει τα εσωτερικά προβλήματα και να παρουσιάζει το Μπουρούντι ως σταθεροποιητικό παράγοντα σε άλλες χώρες που βρίσκονται σε κρίση, την ώρα που το ίδιο το Μπουρούντι βιώνει μια άνευ προηγουμένου κρίση χαρακτηριζόμενη από σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έτσι το Μπουρούντι κερδίζει πολλά χρήματα που δεν αναδιανέμονται στον πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ειρηνικές, ελεύθερες, δημοκρατικές και ανεξάρτητες εκλογές δεν μπορούν να γίνουν αν δεν διαλυθεί πρώτα η μιλίτσια των Imbonerakure·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι είναι κράτος διαρκούς κοινωνικοοικονομικής υποβάθμισης και βρίσκεται στην προτελευταία θέση της παγκόσμιας κατάταξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάπου 3,6 εκατομμύρια πολίτες του Μπουρούντι (το 30 % του πληθυσμού) χρειάζονται βοήθεια και 1,7 εκατομμύριο παραμένει σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση ένδειας επιδεινώνεται από την επιβολή μιας «εθελοντικής» συνεισφοράς για τις εκλογές του 2020, που την εισπράττουν δια της βίας από την Imbonerakure και αντιστοιχεί στο 10 % περίπου ή και παραπάνω του μηνιαίου μισθού ενός δημοσίου υπαλλήλου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 30ή σύνοδο κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης και στην 19η σύνοδο κορυφής της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής η Αφρικανική Ένωση και η Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής αντιστοίχως δήλωσαν την προσήλωσή τους στην ειρηνική διευθέτηση της πολιτικής κατάστασης στο Μπουρούντι μέσα από έναν διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, με βάση τη συμφωνία της Αρούσα της 28ης Αυγούστου 2000·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι διμερείς και πολυμερείς εταίροι έχουν αναστείλει την χρηματοδοτική και τεχνική τους βοήθεια προς την Κυβέρνηση του Μπουρούντι λόγω της κατάστασης στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναστείλει την άμεση χρηματοδοτική στήριξη προς τη δημόσια διοίκηση του Μπουρούντι, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής στήριξης, αλλά διατηρεί τη στήριξη προς τον πληθυσμό καθώς και την ανθρωπιστική της βοήθεια.

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει στοχοθετημένες και εξατομικευμένες κυρώσεις κατά του Μπουρούντι· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Οκτωβρίου 2017 το Συμβούλιο ανανέωσε τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του Μπουρούντι και τα παρέτεινε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά συνίστανται σε απαγόρευση ταξιδίων και σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εις βάρος συγκεκριμένων ατόμων των οποίων οι δραστηριότητες έχει κριθεί ότι υπονομεύουν τη δημοκρατία ή ότι παρεμποδίζουν την αναζήτηση πολιτικής λύσης στην κρίση του Μπουρούντι·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ενέκρινε στις 28 Ιουνίου 2018 κατά την 38η σύνοδό του τα πορίσματα της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης του Μπουρούντι λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι αποδέχθηκε τις 125 από τις 242 συστάσεις της Περιοδικής Εξέτασης, απορρίπτοντας κυρίως εκείνες που ζητούν πρακτικά μέτρα για να βελτιωθεί η επίδοση της χώρας στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο επικύρωσε τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος της 17ης Μαΐου 2018 και απέρριψε προσφυγή της αντιπολίτευσης για εκφοβισμό και κακομεταχείριση·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ενδημική ατιμωρησία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες, των βασανιστηρίων, των βίαιων εξαφανίσεων και των αυθαίρετων κρατήσεων· υπενθυμίζει στο Μπουρούντι την υποχρέωσή του, ως μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, να επανασυνδεθεί και να συνεργαστεί πλήρως με την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ για το Μπουρούντι (UNCI) και με την ομάδα των τριών εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, και να επιτρέψει την είσοδο στη χώρα στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  καλεί την Κυβέρνηση του Μπουρούντι να σεβαστεί πλήρως τη Συμφωνία της Αρούσα ως το κύριο μέσο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη χώρα· καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα, και να προαγάγει και να προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι που κατοχυρώνονται από το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα στο οποίο το Μπουρούντι είναι συμβαλλόμενο μέρος·

3.  καταγγέλλει για άλλη μια φορά τον εκφοβισμό, την καταστολή, τη βία και την παρενόχληση σε βάρος δημοσιογράφων, υποστηρικτών της αντιπολίτευσης και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να σεβαστούν το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, και να ελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τους Germain Rukuki, Nestor Nibitanga, Emmanuel Nshimirimana, Aimé Constant Gatore και Marius Nizigama, πέντε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κρατούνται αποκλειστικά για το έργο τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά κατηγορούνται από τις αρχές ότι υποσκάπτουν την εσωτερική ασφάλεια του κράτους· ζητεί από τις αρχές του Μπουρούντι να ξεκινήσουν έρευνες για την κατάσταση του δημοσιογράφου Jean Bigirimana·

4.  καταδικάζει την απόφαση του Μπουρούντι να αποχωρήσει από το ΔΠΔ· στηρίζει τη συνέχιση της προκαταρκτικής έρευνας του ΔΠΔ στην σχετικά με τα εκτεταμένα εγκλήματα και τις πράξεις καταστολής στο Μπουρούντι· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να πιέζει για λογοδοσία για τα εγκλήματα που διαπράττονται στο Μπουρούντι· αναμένει από το Μπουρούντι να επαναλάβει και να συνεχίσει τη συνεργασία του με το ΔΠΔ δεδομένου ότι ο αγώνας κατά της ατιμωρησίας, η δίωξη όλων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η λογοδοσία παραμένουν τα αναγκαία βήματα για τη διευθέτηση της κρίσης και για μια βιώσιμη ειρηνική λύση·

5.  χαιρετίζει την προφορική ενημέρωση που παρείχε η Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ για το Μπουρούντι (UNCI) και εξαίρει το κρίσιμο έργο της τεκμηρίωσης της συνεχιζόμενης κρίσης στη χώρα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6.  τονίζει την ανησυχία του για την ανθρωπιστική κατάσταση, που σημαδεύεται από τους 169 000 εσωτερικούς εκτοπισμένους, το 1,67 εκατομμύριο ανθρώπων που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, και τους 410 000 και πλέον Μπουρουντέζους που αναζητούν καταφύγιο σε γειτονικές χώρες· εξαίρει τις χώρες υποδοχής για τις προσπάθειές τους και καλεί τις κυβερνήσεις της περιοχής να διασφαλίσουν μεριμνήσουν ώστε η επιστροφή των προσφύγων να είναι προαιρετική, βασισμένη σε τεκμηριωμένες αποφάσεις και πραγματοποιούμενη με ασφάλεια και αξιοπρέπεια·

7.  θεωρεί εντούτοις λυπηρή τη βραδεία πρόοδο του ενδομπουρουντέζικου διαλόγου που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής, όπως και την έλλειψη ενθουσιασμού εκ μέρους της κυβέρνησης του Μπουρούντι για το θέμα αυτό, και καλεί όλα τα μέρη, και ειδικότερα τις αρχές του Μπουρούντι, να αναλάβουν δέσμευση υπέρ της επείγουσας επανάληψης του ενδομπουρουντέζικου διαλόγου, ο οποίος θα πρέπει να οργανωθεί μέσα σε ένα αληθινά συμμετοχικό πλαίσιο και χωρίς προαπαιτούμενα·

8.  ζητεί μια ανανεωμένη και συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ Αφρικανικής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Αφρική (ECA) και ΟΗΕ ως συνόλου· θεωρεί λυπηρό το ότι η Κυβέρνηση του Μπουρούντι δεν λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, τα ψηφίσματα του Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη, την απόφαση της Αφρικανικής Ένωσης του Ιανουαρίου 2018, ή τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες της ECA· προτρέπει τους διμερείς και πολυμερείς εταίρους και την Κυβέρνηση του Μπουρούντι να συνεχίσουν το διάλογό τους, ώστε η Κυβέρνηση του Μπουρούντι να δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές για την επανάληψη της βοήθειας· καλεί όλους τους παράγοντες του Μπουρούντι να συμμετάσχουν ενεργά στη διεργασία· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς τη μεσολαβητική διεργασία υπό την αιγίδα της Αφρικανικής Ένωσης και του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ·

9.  εξαίρει τη βοήθεια που παρέχουν οι διμερείς και πολυμερείς εταίροι για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κατάστασης και ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη για να ανταποκριθεί στις ανθρωπιστικές ανάγκες της χώρας· προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει κατά το 2018 πρόσθετη άμεση στήριξη στον πληθυσμό· τονίζει ότι η επιστροφή σε μια κλασική συνεργασία απαιτεί επιστροφή του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα κατά της ατιμωρησίας και υπέρ της προστασίας των πολιτών του Μπουρούντι·

10.  ανησυχεί μήπως η συνεχιζόμενη πολιτική κρίση μετατραπεί σε εθνοτική σύγκρουση μέσω της προπαγάνδας, των δηλώσεων που υποκινούν το μίσος ή των προτροπών για άσκηση βίας, μέσα από την εξομοίωση αντιφρονούντων, μελών της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφων και μελών της φυλής Τούτσι με τους «εχθρούς του καθεστώτος» που πρέπει να εξοντωθούν· καλεί όλα τα μέρη στο Μπουρούντι να αποφύγουν κάθε συμπεριφορά ή λεκτική διατύπωση που θα μπορούσε να επιδεινώσει τη βία, να βαθύνει την κρίση ή να πλήξει την περιφερειακή σταθερότητα μακροπρόθεσμο·

11.  παραμένει βαθιά ανήσυχο φοβούμενο ότι το νέο Σύνταγμα που εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 17 Μαΐου 2018 θα μπορούσε να ξεκινήσει την κατάργηση των διατάξεων της Συμφωνίας της Αρούσα που εκπονήθηκαν μετά από προσεκτικές διαπραγματεύσεις και που βοήθησαν στο να τερματισθεί ο εμφύλιος πόλεμος στο Μπουρούντι·

12.  βεβαιώνει άλλη μια φορά τη στήριξή του στην απόφαση της ΕΕ, μετά τη διαβούλευση με τις αρχές του Μπουρούντι, βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού, να αναστείλει την άμεση οικονομική βοήθεια προς την Κυβέρνηση του Μπουρούντι, και χαιρετίζει την έγκριση από την ΕΕ περιορισμών ταξιδίου και παγώματος περιουσιακών στοιχείων σε βάρος όσων προσπαθούν να υπονομεύσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες ή τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.  ζητεί να τερματισθεί κάθε περαιτέρω πληρωμή στα στρατεύματα του Μπουρούντι και στα διάφορα σώματα Μπουρουντέζων που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ και της Αφρικανικής Ένωσης· λαμβάνει γνώση της ανακοίνωσης του Προέδρου Nkurunziza ότι δεν θα θέσει νέα υποψηφιότητα το 2020· καλεί τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο Μπουρούντι, ανεξάρτητα από τη δήλωση του Προέδρου Nkurunziza για τις εκλογές του 2020·

14.  υπενθυμίζει την αυστηρή δήλωση της ΑΠ/ΥΕ στις 8 Μαΐου 2018 σχετικά με την έναρξη της τελικής προπαρασκευαστικής φάσης του συνταγματικού δημοψηφίσματος της 17ης Μαΐου 2018· θεωρεί λυπηρή την απουσία συναίνεσης μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών και πολιτικών ομάδων του Μπουρούντι, την απουσία επίσημης δημόσιας ενημέρωσης για τα βασικά στοιχεία του σχεδίου Συντάγματος, και τον αυστηρό έλεγχο που ασκείται σε δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης·

15.  υπενθυμίζει στη ν Κυβέρνηση του Μπουρούντι ότι οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια συμμετοχικών, αξιόπιστων και διαφανών εκλογών το 2020 συνεπάγονται την ελευθερία της έκφρασης, την πρόσβαση στην ενημέρωση και την ύπαρξη ενός ελεύθερου χώρου εντός του οποίου οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορούν να εκφραστούν χωρίς εκφοβισμούς ή φόβο αντιποίνων·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπουρούντι, στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στα κράτη μέλη και τους θεσμούς της Αφρικανικής Ένωσης, και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 137.
(2) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 190.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0004.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0310.
(5) ΕΕ L 73 της 18.3.2016, σ. 90.
(6) ΕΕ L 257 της 2.10.2015, σ. 1.
(7) ΕΕ L 257 της 2.10.2015, σ. 37.
(8) ΕΕ L 264 της 30.9.2016, σ. 29.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου