Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0806(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0225/2018

Indgivne tekster :

A8-0225/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0306

Vedtagne tekster
PDF 114kWORD 41k
Torsdag den 5. juli 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Elektronisk udveksling med Kroatien af DNA-oplysninger
P8_TA(2018)0306A8-0225/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2018 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Kroatien af DNA-oplysninger (06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (06986/2018),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0164/2018),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(1), særlig artikel 33,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0225/2018),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.

Seneste opdatering: 7. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik