Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0357A(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0322/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0322/2017

Rasprave :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0307

Usvojeni tekstovi
PDF 134kWORD 55k
Četvrtak, 5. srpnja 2018. - Strasbourg
Europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) ***I
P8_TA(2018)0307A8-0322/2017
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. srpnja 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399 i (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0731),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 77. stavak 2. točke b i d i članak 87. stavak 2. točka a Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0466/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 27. travnja 2017.(1),

–  uzimajući u obzir odluku Konferencije predsjednika od 14. rujna 2017. kojom se Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove daje ovlast da razdijeli navedeni prijedlog Komisije i na temelju njega sastavi dva zasebna zakonodavna izvješća,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 25. travnja 2018. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za proračune (A8-0322/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prihvaća zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća priloženu ovoj Rezoluciji,

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 246, 28.7.2017., str. 28.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. srpnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226
P8_TC1-COD(2016)0357A

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2018/1240.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća

Operativni troškovi i troškovi održavanja informacijskog sustava ETIAS-a, središnje jedinice ETIAS-a i nacionalnih jedinica ETIAS-a u potpunosti će se pokrivati prihodom od naknada. Naknada bi se stoga trebala po potrebi prilagoditi, uzimajući u obzir te troškove. To uključuje i troškove država članica EU-a i troškove država pridruženih Schengenu, u skladu s odredbama Uredbe o ETIAS-u. Troškovi nastali u vezi s razvojem informacijskog sustava ETIAS-a, integracijom postojeće nacionalne granične infrastrukture i povezivanjem na nacionalno jedinstveno sučelje te troškovi udomljavanja nacionalnog jedinstvenog sučelja na poslužitelju, uspostave središnje i nacionalnih jedinica ETIAS-a, uključujući i troškove država članica EU-a i troškove država pridruženih Schengenu, isplaćuje Fond za unutarnju sigurnost (granice i vize) odnosno njegovi nasljednici.

Stoga se ti troškovi ne bi trebali uzimati u obzir za izračun doprinosa koji države pridružene Schengenu pružaju ETIAS-u u skladu s odgovarajućim Sporazumom o pridruživanju te s odgovarajućim posebnim dogovorima o sudjelovanju država pridruženih Schengenu u agencijama. To bi trebalo posebno uzeti u obzir u kontekstu pregovora o nasljednicima Fonda za unutarnju sigurnost (granice i vize) te o posebnim dogovorima za sudjelovanje država pridruženih Schengenu.

Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da nakon usvajanja prijedloga o posebnim dogovorima predviđenog člankom 95. ove Uredbe bez odgađanja predstavi taj prijedlog. ”

Posljednje ažuriranje: 10. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti