Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0357A(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0322/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0322/2017

Viták :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Szavazatok :

PV 05/07/2018 - 6.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0307

Elfogadott szövegek
PDF 134kWORD 60k
2018. július 5., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) ***I
P8_TA(2018)0307A8-0322/2017
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. július 5-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU, az (EU) 2016/399 és az (EU) 2016/1624 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0731),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 77. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjára és 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0466/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. április 27-i véleményére(1),

–  tekintettel az Elnökök Értekezlete 2017. szeptember 14-i határozatára, amellyel engedélyezte az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság számára, hogy felossza a fent említett bizottsági javaslatot és annak alapján két különálló jogalkotási jelentést készítsen,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. április 25-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0322/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja a Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 246., 2017.7.28., 28. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. július 5-én került elfogadásra az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0357A

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/1240 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata

Az ETIAS információs rendszernek, az ETIAS központi egységnek és az ETIAS nemzeti egységeknek a működési és karbantartási költségeit teljes egészében a díjakból származó bevételekből fedezik. A díjakat ezért szükség esetén a költségekre tekintettel módosítani lehet. Ez mind az uniós tagállamok, mind a schengeni társult országok részéről e tekintetben felmerült költségeket magában foglalja, összhangban az ETIAS-rendelet rendelkezéseivel. Az ETIAS Információs Rendszer fejlesztésével, a meglévő nemzeti határőrizeti infrastruktúra integrálásával és a nemzeti egységes interfésszel való összekapcsolásával, a nemzeti egységes interfész elhelyezésével, az ETIAS Központi Egység és az ETIAS Nemzeti Egységek létrehozásával kapcsolatos költségeket, ideértve az uniós tagállamok és a schengeni társult országok részéről felmerült költségeket is, a Belső Biztonsági Alap (a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz) és annak utódja(i) viseli(k).

Ezért ezeket az összegeket nem szabad figyelembe venni a schengeni társult országok a megfelelő társulási megállapodás és a schengeni társult országok az ügynökségekben való részvételére vonatkozó egyedi szabályok értelmében az ETIAS-hoz nyújtott hozzájárulásának kiszámítása során. Ezt különösen a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz utódjáról/utódjairól szóló tárgyalásokkal és a schengeni társult országok abban való részvételére vonatkozó egyedi szabályokkal összefüggésben kell figyelembe venni.

Az Európai Parlament és a Tanács felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot az e rendelet 95. cikkében előírt egyedi szabályokról, amint a rendeletet elfogadták.

Utolsó frissítés: 2020. február 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat