Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0357A(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0322/2017

Predložena besedila :

A8-0322/2017

Razprave :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.7

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0307

Sprejeta besedila
PDF 127kWORD 62k
Četrtek, 5. julij 2018 - Strasbourg
Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ***I
P8_TA(2018)0307A8-0322/2017
POPRAVKI
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399 in (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0731),

–  ob upoštevanju člena 294(2), točk (b) in (d) člena 77(2) ter točke (a) člena 87(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0466/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 2017(1),

–  ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 14. septembra 2017, s katerim je Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pooblastila, da zadevni predlog Komisije razdeli in na njegovi podlagi pripravi dve ločeni zakonodajni poročili,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 25. aprila 2018, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenj Odbora za zunanje zadeve in Odbora za proračun (A8-0322/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta in Sveta, priloženo tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 246, 28.7.2017, str. 28.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 5. julija 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226
P8_TC1-COD(2016)0357A

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2018/1240.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Skupna izjava Evropskega parlamenta in Sveta

Stroški delovanja in vzdrževanja informacijskega sistema ETIAS, centralne enote ETIAS in nacionalnih enot ETIAS se bodo v celoti krili iz prihodka, ustvarjenega s pristojbinami. Pristojbino bi bilo zato treba po potrebi prilagoditi glede na stroške. Sem spadajo tako stroški, ki jih imajo države članice EU, kot tudi stroški, ki jih imajo pridružene schengenske države, v skladu z določbami uredbe o sistemu ETIAS. Stroški, ki nastanejo z razvojem informacijskega sistema ETIAS, vključevanjem obstoječih nacionalnih mejnih infrastruktur in povezovanjem z nacionalnimi enotnimi vmesniki ter gostovanjem nacionalnih enotnih vmesnikov, vzpostavitvijo centralne enote ETIAS in nacionalnih enot ETIAS, vključno s stroški, ki jih imajo države članice EU in pridružene schengenske države, bremenijo Sklad za notranjo varnost (meje in vizumi) oziroma njegove naslednike.

Zato se ti stroški ne bi smeli upoštevati pri izračunu prispevka pridruženih schengenskih držav za sistem ETIAS v skladu z zadevnim pridružitvenim sporazumom in z ustreznimi posebnimi ureditvami za sodelovanje pridruženih schengenskih držav v agencijah. To bi bilo treba upoštevati zlasti v okviru pogajanj o naslednikih Sklada za notranjo varnost (meje in vizumi) in posebnih dogovorov za sodelovanje pridruženih schengenskih držav v njem.

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo, naj po sprejetju te uredbe nemudoma predstavi predlog o posebnih dogovorih iz člena 95 te uredbe.

Zadnja posodobitev: 10. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov