Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0357B(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0323/2017

Texte depuse :

A8-0323/2017

Dezbateri :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0308

Texte adoptate
PDF 121kWORD 50k
Joi, 5 iulie 2018 - Strasbourg
Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS): sarcinile Europol ***I
P8_TA(2018)0308A8-0323/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0731),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 88 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0466/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere decizia luată de Conferința președinților la 14 septembrie 2017 de a autoriza Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să împartă propunerea Comisiei susmenționată și să elaboreze două rapoarte legislative în temeiul acesteia,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 25 aprilie 2018, de a aproba poziția, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0323/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)
P8_TC1-COD(2016)0357B

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/1241.)

Ultima actualizare: 10 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate