Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0282A(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0211/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0211/2017

Viták :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Szavazatok :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0309

Elfogadott szövegek
PDF 152kWORD 57k
2018. július 5., Csütörtök - Strasbourg
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok ***I
P8_TA(2018)0309A8-0211/2017
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. július 5-i jogalkotási állásfoglalása az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0605),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 42. cikkére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 46. cikkének d) pontjára, 149. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, 164. cikkére, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, 172., 175., 177. és 178. cikkére, 189. cikkének (2) bekezdésére, 212. cikkének (2) bekezdésére, 322. cikkének (1) bekezdésére és 349. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0372/2016),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Számvevőszék 2017. január 26-i 1/2017. számú véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. április 19-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság által az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0211/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

3.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 91., 2017.3.23., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. július 5-én került elfogadásra az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU, Euratom) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0282A

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/1046 rendelettel.)


I. melléklet a jogalkotási állásfoglaláshoz

Nyilatkozat a 38. cikkel (A címzettekre vonatkozó és egyéb információk) kapcsolatban:

A Bizottság a tagállamokkal kialakított hálózatokon keresztül támogatni fogja a bevált gyakorlatok cseréjét a megosztott irányítással végrehajtott uniós források címzettjeire vonatkozó információk közzététele tekintetében. A Bizottság a következő többéves pénzügyi keret előkészítése céljából kellően meg fogja fontolni a levont tanulságokat.

Nyilatkozat a 266. cikkre (Ingatlanprojektekre vonatkozó egyedi rendelkezések) vonatkozóan:

A Bizottság és az EKSZ a 266. cikkben említett munkadokumentummal összefüggésben tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az épületek eladásáról vagy vásárlásáról, az említett cikkben foglalt küszöbérték alatti épületeket is beleértve.


II. melléklet a jogalkotási állásfoglaláshoz

Együttes nyilatkozat a mentesítési eljárásról / az EU végleges beszámolói elfogadásának időpontjáról

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság az Európai Számvevőszékkel együttműködésben pragmatikus menetrendet határoz meg a mentesítési eljárás tekintetében.

Ezzel összefüggésben a Bizottság megerősíti: törekedni fog arra, hogy 2018. június 30-ig elfogadja az EU 2017-es pénzügyi évre vonatkozó éves konszolidált beszámolóját, feltéve, hogy az Európai Számvevőszék 2018. május 15-ig továbbítja számára az EU beszámolóinak megbízhatóságára vonatkozó megállapításait és az összes szerv konszolidált beszámolóját, 2018. június 15-ig pedig az éves jelentésének tervezetét.

A Bizottság megerősíti továbbá: törekedni fog arra, hogy 2018. augusztus 15-ig választ adjon az Európai Számvevőszéknek a 2017-es pénzügyi évről szóló éves jelentésére, feltéve, hogy az Európai Számvevőszék az észrevételeinek tervezetét 2018. június 1-jéig továbbítja a Bizottság számára.

Utolsó frissítés: 2020. február 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat