Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0282A(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0211/2017

Predložena besedila :

A8-0211/2017

Razprave :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0309

Sprejeta besedila
PDF 153kWORD 63k
Četrtek, 5. julij 2018 - Strasbourg
Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije ***I
P8_TA(2018)0309A8-0211/2017
Resolucija
 Besedilo
 Priloga
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2016)0605),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 42, 43(2), 46(d), 149, 153(2)(a), 164, 168(4)(b), 172, 175, 177, 178, 189(2), 212(2), 322(1) in 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0372/2016),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega računskega sodišča št. 1/2017 z dne 26. januarja 2017(1),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki sta ga odobrila pristojna odbora v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 19. aprila 2018, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 39 Poslovnika,

–  ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor v skladu s členom 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor ter mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za ribištvo in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0211/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  se seznanja z izjavama Komisije, priloženima tej resoluciji;

3.  odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

4.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 91, 23.3.2017, str. 1.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 5. julija 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU, Euratom) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012
P8_TC1-COD(2016)0282A

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046.)


Priloga I k zakonodajni resoluciji

Izjava v zvezi s členom 38 Objava informacij o prejemnikih in drugih informacij:

„Komisija bo prek omrežij z državami članicami podpirala izmenjavo dobrih praks glede objave informacij o prejemnikih sredstev Unije, ki se izvršujejo v okviru deljenega upravljanja. Komisija bo ustrezno upoštevala izkušnje, pridobljene pri pripravi naslednjega večletnega finančnega okvira.“

Izjava v zvezi s členom 266 Posebne določbe o projektih gradnje:

„Komisija in ESZD bosta Evropski parlament in Svet v okviru delovnega dokumenta iz člena 266 obvestila o vseh prodajah in nakupih zgradb, vključno s tistimi, ki so pod pragom, določenim v navedenem členu.“


Priloga II k zakonodajni resoluciji

Skupna izjava o postopku razrešnice / datumu sprejetja končnih zaključnih računov EU

„Evropski parlament, Svet in Komisija v sodelovanju z Evropskim računskim sodiščem določijo pragmatični časovni razpored za postopek razrešnice.

V zvezi s tem Komisija potrjuje, da si bo prizadevala za sprejetje konsolidiranih letnih zaključnih računov za proračunsko leto 2017 do 30. junija 2018, vendar pod pogojem, da ji Evropsko računsko sodišče do 15. maja 2018 pošlje vse ugotovitve o zanesljivosti teh zaključnih računov EU in vseh konsolidiranih računov subjektov, do 15. junija 2018 pa osnutek svojega letnega poročila.

Komisija tudi potrjuje, da si bo prizadevala svoje odgovore na letno poročilo Evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2017 predložiti do 15. avgusta 2018, če bo Evropsko računsko sodišče svoje pripombe k osnutku Komisiji poslalo do 1. junija 2018.“

Zadnja posodobitev: 10. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov