27. september 2018
P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)
PARANDUS
5. juulil 2018. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametit (eu-LISA) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011
(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 794kWORD 117k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika