Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2040(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0230/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0230/2018

Συζήτηση :

PV 02/07/2018 - 20
CRE 02/07/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0312

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 238kWORD 86k
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
P8_TA(2018)0312A8-0230/2018

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 προς το Συμβούλιο όσον αφορά την 73η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (2018/2040(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του ΟΗΕ σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2006 από τη Γενική Συνέλευση,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 21, 34 και 36,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2016 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το προοίμιό της και το άρθρο 18 και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 5ης Ιουλίου 2017 προς το Συμβούλιο που αφορά την 72η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που εγκρίθηκε στις 3 Μαΐου 2011 από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών, που παρέχει στην ΕΕ το δικαίωμα να παρεμβαίνει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να υποβάλλει προφορικά προτάσεις και τροποποιήσεις προς ψηφοφορία μετά από αίτημα κράτους μέλους, και να ασκεί το δικαίωμα απάντησης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 72η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, που εκδόθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2013) και 2242 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές που διατυπώνονται στη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας του Ιουνίου 2016, και ιδίως τις αρχές που αφορούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων των κρατών, οι οποίες γίνονται εξίσου σεβαστές από όλα τα συμμετέχοντα κράτη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας(2),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0230/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παραμένουν απόλυτα προσηλωμένα στην πολυμερή συνεργασία, τη χρηστή παγκόσμια διακυβέρνηση, την προώθηση των θεμελιωδών αξιών του ΟΗΕ ως αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, και στους τρεις πυλώνες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών· ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη και ασφάλεια και ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πολυμερές σύστημα που εδράζεται σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες είναι το πλέον κατάλληλο για την αντιμετώπιση κρίσεων, προκλήσεων και απειλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο το μέλλον του πολυμερούς συστήματος αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική στρατηγική της ΕΕ αντικατοπτρίζει το επίπεδο των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων, οι οποίες απαιτούν έναν ισχυρό και περισσότερο αποτελεσματικό ΟΗΕ και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε επίπεδο κρατών μελών τόσο εντός της ΕΕ όσο και εντός τoυ ΟΗΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συντονίσουν τη δράση τους στα όργανα και τους οργανισμούς που απαρτίζουν το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και να μιλούν με ενιαία φωνή βάσει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε κοινές προσπάθειες για να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και για να υποστηριχθεί η επίλυσή τους, να προωθηθούν ο αποτελεσματικός αφοπλισμός και έλεγχος των όπλων, ιδίως όσον αφορά τα πυρηνικά οπλοστάσια, να υλοποιηθούν οι ΣΒΑ και η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και να διαμορφωθεί μια διεθνής τάξη που θα βασίζεται σε κανόνες, σύμφωνα με την εντολή που εμπεριέχεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 της ΣΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια πολιτική τάξη και το περιβάλλον ασφάλειας εξελίσσονται ταχύτατα και απαιτούν απαντήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη εξακολουθούν να βρίσκονται στο κέντρο του πολυμερούς συστήματος συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών τους για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και ότι είναι ο πλέον κατάλληλος οργανισμός για την αντιμετώπιση των διεθνών κρίσεων, των παγκόσμιων προκλήσεων και των απειλών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων προκλήσεων που συνδέονται με τις υπό εξέλιξη και τις αναδυόμενες συγκρούσεις και τις συνέπειές τους, όπως η κλιματική αλλαγή και η τρομοκρατία, που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε παγκόσμια κλίμακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή δομή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εξακολουθεί να βασίζεται σε ένα παρωχημένο πολιτικό σενάριο και ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεών του δεν αντανακλά επαρκώς τη μεταβαλλόμενη παγκόσμια πραγματικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του παγκόσμιου θεματολογίου 2030 του ΟΗΕ και ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στον στόχο να πρωτοστατεί στην κινητοποίηση όλων των μέσων υλοποίησης και ενός ισχυρού μηχανισμού παρακολούθησης και επανεξέτασης που θα διασφαλίζει την πρόοδο και τη λογοδοσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο αντανακλάται στην εξωτερική δράση και τις άλλες πολιτικές της ΕΕ σε όλα τα χρηματοδοτικά της μέσα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις πυλώνες των Ηνωμένων Εθνών: η ειρήνη και η ασφάλεια, η ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου αποτελούν έννοιες αδιαίρετες και αλληλοενισχυόμενες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχικός στόχος του ΟΗΕ για διατήρηση της ειρήνης έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση, εξαιτίας των συνεχών πολυσύνθετων κρίσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαχθείς γραφειοκρατικές διαδικασίες και η περίπλοκη και άκαμπτη δομή του ΟΗΕ έχουν επανειλημμένως εμποδίσει την ορθή λειτουργία του οργανισμού και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται τάχιστα στις κρίσεις και στις παγκόσμιες προκλήσεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την επιτυχή αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, απειλών και προκλήσεων, είναι αναγκαίο ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα που θα βασίζεται σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής τάξη η οποία βασίζεται στη συνεργασία, στον διάλογο και στα ανθρώπινα δικαιώματα τίθεται υπό αμφισβήτηση εξαιτίας μιας σειράς εθνικιστικών και προστατευτικών κινημάτων σε όλον τον κόσμο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξανόμενος αριθμός καθηκόντων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη του· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των αναγκών του οργανισμού και της χρηματοδότησης που διατίθεται γι’ αυτόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της πρόθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών να περικόψουν τη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παραμένουν συνολικά ο μεγαλύτερος χρηματοδότης τους και θα πρέπει να στηρίξουν ενεργά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ (ΓΓΗΕ) να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία και την κατάλληλη χρηματοδότηση του ΟΗΕ, με πρωταρχικούς στόχους την εξάλειψη της φτώχειας, την προώθηση της μακροπρόθεσμης ειρήνης και σταθερότητας, την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς, στις χώρες και στις περιφέρειες που πλήττονται από κάθε είδους κρίσεις, είτε φυσικές είτε ανθρωπογενείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές της ΕΕ στον ΟΗΕ θα πρέπει να είναι περισσότερο ορατές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), έχουν υποστεί σημαντικές δημοσιονομικές περικοπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο συνολικό επίπεδο χρηματοδότησης του ΟΗΕ παραμένει παντελώς ανεπαρκές ώστε να επιτρέψει στον οργανισμό να εκπληρώσει την εντολή του και να αντιμετωπίσει τις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου απειλούνται ολοένα και περισσότερο στις διάφορες περιοχές του κόσμου και ότι τα περιθώρια δράσης της κοινωνίας των πολιτών συρρικνώνονται σε πολλά κράτη μέλη του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όλον τον κόσμο, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες απειλές και κινδύνους κατά την εκπλήρωση του νόμιμου έργου τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται στον πυρήνα της πολυμερούς συνεργασίας και αποτελούν κεντρικό πυλώνα του συστήματος του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας από τους πλέον αφοσιωμένους υπερασπιστές και υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, των πολιτιστικών αξιών και της πολιτισμικής πολυμορφίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές απειλούνται ολοένα και περισσότερο σε διάφορες περιοχές του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες απειλές και κινδύνους κατά την άσκηση του νόμιμου έργου τους και όλο και περισσότερα αντίποινα λόγω της συνεργασίας τους με τους οργανισμούς και τους μηχανισμούς του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα και η ΕΕ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να προστατεύσουν και να στηρίξουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να υπερασπιστούν τους διεθνείς κανόνες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα όσων ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες ή όσων βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών, των νέων, εθνοτικών, φυλετικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων, των μεταναστών, των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, των ατόμων με αναπηρίες, των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔΜ) και των αυτοχθόνων πληθυσμών·

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο την ακόλουθη σύσταση:

  

Μεταρρύθμιση του συστήματος του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης στο Συμβούλιο Ασφαλείας

   α) να υποστηρίξει ενεργά το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων τριών πυλώνων του ΓΓΗΕ, με στόχο να εξασφαλιστούν ο πραγματικός συντονισμός, η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η ολοκλήρωση, η διαφάνεια και η λογοδοσία του συστήματος του ΟΗΕ· να υποστηρίξει τον εξορθολογισμό της δομής για την ειρήνη και την ασφάλεια, η οποία πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική, στοχευμένη και επιχειρησιακή, με πιο επαρκή χρηματοδότηση, πιο ισόρροπη κατανομή της εξουσίας και πιο ουσιαστική πολυμορφία από πλευράς περιφερειακής εκπροσώπησης σε όλους τους οργανισμούς της·
   β) να υποστηρίξει τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την αποκέντρωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, με μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία των αποστολών και του έργου του προσωπικού του ΟΗΕ, ιδίως όσον αφορά τις επιτόπιες επιχειρήσεις τους·
   γ) να υποστηρίξει τις προσπάθειες του ΓΓΗΕ στην επίτευξη ουσιαστικής αλλαγής προκειμένου το αναπτυξιακό σύστημα του ΟΗΕ να ευθυγραμμιστεί με τις προτεραιότητες του Θεματολογίου 203 και τους ΣΒΑ, καθώς και με την ευθύνη προστασίας (R2P), και να καταστεί κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο στόχο της μεγαλύτερης προώθησης της υλοποίησής τους·
   δ) να καλέσει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να ενδυναμώσουν τόσο τον ΓΓΗΕ όσο και τον αναπληρωτή ΓΓ και τις αντίστοιχες εξουσίες τους στη διαδικασία εξορθολογισμού του συστήματος διαχείρισης του ΟΗΕ, προκειμένου να προωθηθεί η ενίσχυση της αποδοτικότητας, της ευελιξίας, της ικανότητας ανταπόκρισης και της οικονομικής αποδοτικότητας του ΟΗΕ και των οργανισμών του·
   ε) να υπενθυμίσει σε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ την υποχρέωσή τους να συνεχίσουν τη χρηματοδοτική τους προσπάθεια για τη στήριξη όλων των οργανισμών του ΟΗΕ και την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους όσον αφορά τις δαπάνες που προορίζονται για την αναπτυξιακή βοήθεια, αυξάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα και ζητώντας από τις κυβερνήσεις να λογοδοτούν για την επίτευξη των παγκόσμιων ΣΒΑ·
   στ) να υποστηρίξει ενεργά τις προσπάθειες του ΓΓΗΕ στην εφαρμογή της στρατηγικής του ΟΗΕ για την ισότητα των φύλων ως ουσιώδους μέσου διασφάλισης της ίσης εκπροσώπησης των γυναικών στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών· να διορίζει περισσότερες γυναίκες και ιδίως γυναίκες που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε επίπεδο κεντρικής υπηρεσίας του ΟΗΕ και να υιοθετήσει προσέγγιση ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό· να ζητήσει από την ΕΕ και τον ΟΗΕ να διορίζουν περισσότερες γυναίκες αστυνομικούς και στρατιώτες στις αποστολές και τις επιχειρήσεις· να ασκήσει πίεση για τον διορισμό διατομεακών συμβούλων σε θέματα φύλου στις μεμονωμένες αποστολές και επιχειρήσεις και σε συγκεκριμένα σχέδια δράσης που αφορούν τον σχεδιασμό του τρόπου εφαρμογής των αποφάσεων 1325 και 2242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στο επίπεδο κάθε αποστολής και επιχείρησης· να διασφαλίσει ότι όλες οι δυνάμεις του ΟΗΕ θα έχουν την ίδια ελάχιστη εκπαίδευση και τις ίδιες ελάχιστες δεξιότητες και ότι θα περιλαμβάνουν σαφή διάσταση σχετικά με το φύλο, τα άτομα ΛΟΑΔΜ και την καταπολέμηση του ρατσισμού, με μηδενική ανοχή απέναντι σε όλες τις μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης και βίας, συμπεριλαμβανομένου αποτελεσματικού μηχανισμού υποβολής καταγγελιών στο εσωτερικό του ΟΗΕ για την ανώνυμη καταγγελία αδικημάτων που διαπράττονται από υπαλλήλους του ΟΗΕ εις βάρος υπαλλήλων του ΟΗΕ και του τοπικού πληθυσμού·
   ζ) να υπογραμμίσει τη σημασία που δίνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ στον συντονισμό της δράσης τους στα όργανα και τους οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών·
   η) να ζητήσει εκτεταμένη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με σκοπό τη βελτίωση της αντιπροσωπευτικότητάς του στη βάση ευρείας συναίνεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντίδρασή του στις απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας· να προωθήσει την εμφύσηση νέας πνοής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και τη βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής των δράσεων όλων των θεσμικών οργάνων του ΟΗΕ·
   θ) να διπλασιάσει τις προσπάθειες ιδίως για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μέσω του σημαντικού περιορισμού ή της ρύθμισης της χρήσης του δικαιώματος αρνησικυρίας, ιδίως στις περιπτώσεις ύπαρξης στοιχείων τα οποία αποδεικνύουν τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, που παρεμποδίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και μέσω της μεταβολής της σύνθεσης των μελών του, προκειμένου να αντικατοπτρίζει καλύτερα τον σύγχρονο κόσμο, μεταξύ άλλων, μέσα από την παραχώρηση μόνιμης θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
   ι) να ζητήσει από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μιλούν με μία φωνή· υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη και των κρατών μελών για τη βελτίωση του συντονισμού των θέσεων της ΕΕ και την επίτευξη κοινής ενωσιακής στάσης κατά τις ψηφοφορίες, προκειμένου να βελτιωθούν η συνοχή και η αξιοπιστία της ΕΕ στον ΟΗΕ·
   ια) να επαναλάβει τη στήριξή του προς το έργο των Ειδικών Διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εισηγητών, και άλλων θεματικών και ειδικών ανά χώρα μηχανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την έκκλησή του προς όλα τα συμβαλλόμενα κράτη του ΟΗΕ να επεκτείνουν τις ανοικτές προσκλήσεις σε όλους τους ειδικούς εισηγητές για να επισκεφτούν τις χώρες τους·
   ιβ) να στηρίξει την θέσπιση ανοικτής και άνευ αποκλεισμών διακυβερνητικής προπαρασκευαστικής διαδικασίας υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για σύγκληση συνόδου κορυφής του ΟΗΕ το 2020, επ’ ευκαιρία της 75ης επετείου της ίδρυσής του, η οποία θα εξετάσει ολοκληρωμένα μεταρρυθμιστικά μέτρα για την ανανέωση και την ενίσχυση των Ηνωμένων Εθνών·
   ιγ) να υποστηρίξει την ίδρυση Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΚΣΗΕ) στα πλαίσια του συστήματος του ΟΗΕ, ούτως ώστε να ενισχυθούν ο δημοκρατικός χαρακτήρας, ο δημοκρατικός έλεγχος και η διαφάνεια της παγκόσμιας διακυβέρνησης και να καταστεί δυνατή η καλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις δραστηριότητες του ΟΗΕ, και πιο συγκεκριμένα για να συμβάλει η ΚΣΗΕ στην επιτυχή υλοποίηση του θεματολογίου του ΟΗΕ με ορίζοντα το 2030 και των ΣΒΑ·
  

Ειρήνη και ασφάλεια

   ιδ) να καλέσει την ΕΕ και τον ΟΗΕ να διαδραματίσουν συμπληρωματικούς και αμοιβαία ενισχυτικούς ρόλους κάθε φορά που απειλούνται η ειρήνη και η ασφάλεια· να δρομολογήσει μια διαρθρωμένη πολιτική συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και τον ΟΗΕ·
   ιε) να προωθήσει την ανάληψη ισχυρότερων δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο· να στηρίξει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για αύξηση της συμμετοχής του ΟΗΕ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις· να ζητήσει από τον ΟΗΕ να δώσει προτεραιότητα στην πρόληψη, τη διαμεσολάβηση και την εξεύρεση πολιτικών λύσεων στις συγκρούσεις και παράλληλα να αντιμετωπίσει τις γενεσιουργές αιτίες και τις κινητήριες δυνάμεις τους· να συνεχίσει να στηρίζει το έργο των ειδικών απεσταλμένων του ΟΗΕ, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίλυση αυτών των συγκρούσεων· να αυξήσει τη υποστήριξη που παρέχουν τα κράτη μέλη στις επιχειρήσεις διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης του ΟΗΕ, συνεισφέροντας συγκεκριμένα με προσωπικό και εξοπλισμό, και να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ ως παράγοντα διευκόλυνσης στο πλαίσιο αυτό· να εξασφαλίσει καλύτερη προβολή αυτής της υποστήριξης και συμβολής· να διασφαλίσει ότι όλες οι επιχειρήσεις διατήρησης και οικοδόμησης ειρήνης του ΟΗΕ θα συνοδεύονται από εντολή περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα είναι επαρκώς στελεχωμένες για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων·
   ιστ) να εμβαθύνει τη συνεργασία με τον ΟΗΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη διατήρηση της ειρήνης και τη διαχείριση των κρίσεων· να ενθαρρύνει τη συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφαλείας (ΜΤΑ)· να ζητήσει από τον ΟΗΕ να ενισχύσει την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, καθιερώνοντας και ενισχύοντας αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την πρόληψη πιθανών καταχρήσεων εκ μέρους του προσωπικού του ΟΗΕ και να ζητεί λογοδοσία· να υιοθετήσει πολυμερή προσέγγιση καθ´ όλη τη διαδικασία των αποστολών· να ενισχύσει την αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινότητες, διασφαλίζοντας την προστασία και τη στήριξή τους· να διασφαλίσει ότι η προστασία των αμάχων θα αποτελεί προτεραιότητα των ειρηνευτικών εντολών· να ενισχύσει τη στήριξη προς τοπικούς φορείς ενδυναμώνοντας τις πιο ευάλωτες ομάδες ώστε να δρουν ως παράγοντες αλλαγής και να δημιουργήσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια του ανθρωπιστικού και ειρηνευτικού έργου· να ζητήσει από τον ΟΗΕ να μειώσει τον συνολικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ειρηνευτικών επιχειρήσεών του και να επιτύχει μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα, προστασία και ασφάλεια τόσο για τα στρατεύματα όσο και για τους πολίτες των χωρών υποδοχής·
   ιζ) να τονίσει ότι οι παγκόσμιες και οι περιφερειακές απειλές και οι κοινές παγκόσμιες ανησυχίες απαιτούν ταχύτερη απάντηση και ανάληψη ευθυνών από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα· να υπογραμμίσει ότι, όταν ένα κράτος δεν είναι σε θέση ή δεν είναι διατεθειμένο να εκπληρώσει την ευθύνη προστασίας που φέρει, την ευθύνη αυτή επωμίζεται η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όλων των άλλων μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών και αναπτυσσόμενων χωρών και να μεριμνήσει ώστε να προσάγονται στη δικαιοσύνη όσοι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο· να ενισχύσει τις ικανότητες των Κυανόκρανων· να ζητήσει από την ΕΕ να ενθαρρύνει τις αναδυόμενες και τις αναπτυσσόμενες χώρες να συνεργαστούν με τη διεθνή κοινότητα όταν αναλαμβάνει δράση στο πλαίσιο της R2P·
   ιη) να υποδεχθεί θετικά τη συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ, τον ΟΗΕ και άλλους διακυβερνητικούς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα την τριμερή συνεργασία μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), της ΕΕ και του ΟΗΕ, ως ισχυρό μέσο ενδυνάμωσης της πολυμερούς συνεργασίας και της παγκόσμιας διακυβέρνησης και παροχής βοήθειας σε αυτούς που χρήζουν διεθνούς προστασίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να ζητήσει τον συντονισμό των προσπαθειών για την ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο αυτό από την ΕΕ, τον ΟΗΕ και την ΑΕ·
   ιθ) να συνεχίσει να προωθεί έναν ευρύ ορισμό της έννοιας της ανθρώπινης ασφάλειας και της R2P και να προωθήσει περαιτέρω την ανάληψη από τον ΟΗΕ ισχυρού ρόλου στην εφαρμογή τους· να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της αρχής της ευθύνης προστασίας ως σημαντικής αρχής του έργου των κρατών μελών του ΟΗΕ στα πεδία της επίλυσης των συγκρούσεων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης· να συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες για περαιτέρω επιχειρησιακή αξιοποίηση της R2P και να βοηθήσει τον ΟΗΕ ώστε και μελλοντικά να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη των χωρών κατά την εφαρμογή της αρχής R2P με στόχο τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κράτους δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· να υπενθυμίσει την προσήλωση της ΕΕ στην εφαρμογή της R2P, στην πρόληψη και στον τερματισμό των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο βιαιοπραγιών·
   κ) να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για την ενίσχυση της συμμόρφωσης των δράσεων κρατικών και μη κρατικών φορέων με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ)· να στηρίξει τις προσπάθειες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για την καθιέρωση αποτελεσματικού μηχανισμού ενίσχυσης της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ·
   κα) να δηλώσει εκ νέου ότι καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατία και ότι υποστηρίζει πλήρως τις δράσεις που στοχεύουν στην πάταξη και εξάλειψη των τρομοκρατικών οργανώσεων, και ιδίως του Daesh/ISIS, που συνιστούν σαφή απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια· να συνεργαστεί με τη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018(3), και να δημιουργήσει μηχανισμούς για τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό τρομοκρατών και τρομοκρατικών οργανώσεων καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, με σκοπό να υποστηρίξει το Διαπεριφερειακό ίδρυμα ερευνών των Ηνωμένων Εθνών για το έγκλημα και τη δικαιοσύνη (UNICRI) κατά την υλοποίηση και θέση σε λειτουργία του Παγκόσμιου Φόρουμ κατά της Τρομοκρατίας (GCTF), βάσει της παγκόσμιας πρωτοβουλίας κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος· να ενισχύσει τις κοινές προσπάθειες ΕΕ και ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών της τρομοκρατίας, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και την ανάπτυξη έρευνας καθώς και την ενίσχυση ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοάμυνας· να βασιστεί στις υφιστάμενες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από τοπικούς εταίρους προκειμένου να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να αναπτύξει προσεγγίσεις για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης σε τρομοκρατικές οργανώσεις· να εντείνει τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση της στρατολόγησης και την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής προπαγάνδας που πραγματοποιούνται αμφότερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των δικτύων ριζοσπαστικοποιημένων κηρύκων του μίσους· να στηρίξει τις δράσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των ευάλωτων στην ριζοσπαστικοποίηση κοινοτήτων, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών αιτίων που οδηγούν σε αυτήν· να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της διεθνούς αστυνομικής, νομικής και δικαστικής συνεργασίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνικού εγκλήματος· να προωθήσει την εκπαίδευση ως εργαλείο για την πρόληψη της τρομοκρατίας· να στηρίξει τις πολιτικές καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και αποριζοσπαστικοποίησης σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού· να στηρίξει την ενισχυμένη συνεισφορά της ΕΕ στις πρωτοβουλίες οικοδόμησης ικανοτήτων του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των ξένων τρομοκρατών μαχητών και του βίαιου εξτρεμισμού·
   κβ) να ασκήσει πίεση με σκοπό την ανάληψη ισχυρότερων πολυμερών δεσμεύσεων για την εξεύρεση βιώσιμων πολιτικών λύσεων για τις τρέχουσες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική· να συνεχίσει να στηρίζει το έργο των ειδικών απεσταλμένων του ΟΗΕ, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίλυση αυτών των συγκρούσεων· να υποστηρίξει τον ρόλο της ΕΕ στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας· να ζητήσει συνεχή ανθρωπιστική, οικονομική και πολιτική βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα· να προσαγάγει στη δικαιοσύνη τους υπευθύνους για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καταβάλει προσπάθειες για τον άμεσο τερματισμό της βίας· να εμείνει στη θέση του ότι μια πολιτική διαδικασία υπό συριακή ηγεσία, που θα στοχεύει σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, θα διευκολύνεται και θα παρακολουθείται από τον ΟΗΕ και θα βασίζεται σε ένα νέο σύνταγμα είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί ειρήνη στη χώρα· να τονίσει ότι μια πανεθνική γενική κατάπαυση του πυρός και μια ειρηνική και αμοιβαία αποδεκτή λύση στη συριακή κρίση μπορούν να επιτευχθούν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και, όπως προβλέπεται από το ανακοινωθέν της Γενεύης του 2012 και την απόφαση 2254 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την υποστήριξη του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία· να παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταδικαστούν χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη όσοι ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο πλαίσιο της συριακής σύγκρουσης· να στηρίξει την έκκληση του ΓΓΗΕ για τη σύσταση νέας αμερόληπτης και ανεξάρτητης ομάδας που θα ταυτοποιήσει τους δράστες χημικών επιθέσεων στη Συρία, καθώς η απουσία ενός τέτοιου οργάνου αυξάνει τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης· να στηρίξει την πρωτοβουλία για ειρηνευτικό σχέδιο του ΟΗΕ στην Υεμένη και να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση ως επείγον ζήτημα· να ζητήσει από όλα τα μέρη να σεβαστούν τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις ελευθερίες όλων των πολιτών της Υεμένης και να τονίσει την ανάγκη πολιτικής διευθέτησης μέσω διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί διάλογος με συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των ενδιαφερομένων μερών της Υεμένης·
   κγ) να εξασφαλίσει ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα παράσχει, σε συνεργασία με την ΕΕ, όλα τα θετικά μέσα ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι βιώσιμη και ουσιαστική η λύση των δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας θα συνυπάρχουν, το ένα δίπλα στο άλλο, ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ, με ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα, και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος, υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας·
   κδ) να στηρίξει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για τη διασφάλιση δίκαιης και μόνιμης λύσης στη σύγκρουση της Δυτικής Σαχάρας, με βάση το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Σαχράουι και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ
   κε) να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει τις σημαντικές απειλές κατά της ασφάλειας στις περιοχές του Σαχέλ, της Σαχάρας και της λίμνης Τσαντ καθώς επίσης και στο Κέρας της Αφρικής, με σκοπό την εξάλειψη της τρομοκρατικής απειλής που προέρχεται από το Ισλαμικό Κράτος/Daesh και τα παρακλάδια της Αλ Κάϊντα καθώς και η Μπόκο Χαράμ ή άλλες τρομοκρατικές ομάδες που συνδέονται με αυτές·
   κστ) να υποστηρίξει την πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και της Γερμανίας, ως σημαντική επιτυχία της διεθνούς και κυρίως της ενωσιακής διπλωματίας και να συνεχίσει να ασκεί πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εργαστούν για την πρακτική εφαρμογή της·
   κζ) να συνεχίσει να ζητεί τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας, των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας, της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, υπό το φως των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σε αυτές τις περιοχές· να στηρίξει και να εμφυσήσει νέα πνοή στις διπλωματικές προσπάθειες για μια ειρηνική και βιώσιμη διευθέτηση αυτών των εν εξελίξει και «παγωμένων» συγκρούσεων· να προτρέψει τη διεθνή κοινότητα να εφαρμόσει στο ακέραιο την πολιτική μη αναγνώρισης της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας·
   κη) να υποστηρίξει τις ενδοκορεατικές συνομιλίες στις προσπάθειές τους για αποπυρηνικοποίηση της χερσονήσου της Κορέας· να ζητήσει από όλους τους εμπλεκόμενους διεθνείς φορείς να συμβάλουν ενεργά και θετικά στον στόχο αυτόν μέσω διαλόγου·
   κθ) να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συζητήσουν για τις εντάσεις στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας με στόχο να ενθαρρυνθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να οριστικοποιήσουν τη διαπραγμάτευση για έναν κώδικα δεοντολογίας·
  

Θεματολόγιο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια

   λ) να καλέσει όλα τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να εφαρμόζουν τις οχτώ προαναφερθείσες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνιστούν το θεματολόγιο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και να καθοδηγήσουν το έργο για την επίτευξη ισότητας των φύλων και να ενισχύσουν τη συμμετοχή, την προστασία και τα δικαιώματα των γυναικών καθ’ όλο τον κύκλο μιας σύγκρουσης, από την πρόληψη των συγκρούσεων έως και την ανασυγκρότηση μετά τη σύγκρουση, και παράλληλα να υιοθετήσουν μια προσέγγιση εστιασμένη στα θύματα, προκειμένου να περιοριστούν περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στις γυναίκες και τα κορίτσια που θίγονται άμεσα από τη σύγκρουση·
   λα) να υπενθυμίσει ότι η συμμετοχή των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία παραμένει μία από τις πλέον ανεκπλήρωτες πτυχές του θεματολογίου για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, παρότι οι γυναίκες αποτελούν τα μεγαλύτερα θύματα των κρίσεων ασφάλειας, των πολιτικών και των ανθρωπιστικών κρίσεων· να τονίσει ότι η απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια δεν έχει επιτύχει τον πρωταρχικό της στόχο περί προστασίας των γυναικών και σημαντικής αύξησης της συμμετοχής τους στις πολιτικές διεργασίες και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· να υπενθυμίσει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και ότι η προώθησή της είναι ένας από τους κύριους στόχους της Ένωσης· να συνεχίσει να προωθεί την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών και να προωθήσει ενεργά την υποστήριξη περαιτέρω ενεργειών κατά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ· να διασφαλίσει τη συμμετοχή των πιο ευάλωτων ατόμων σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και σε όλες τις διαδικασίες·
   λβ) να υπενθυμίσει ότι οι ένοπλες συγκρούσεις τοποθετούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες σε ευάλωτη θέση, αλλά εκθέτουν τις γυναίκες σε μεγαλύτερο κίνδυνο οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής εργασίας, εκτοπισμού, κράτησης και σεξουαλικής βίας, όπως ο βιασμός που χρησιμοποιείται ως πολεμική τακτική και συνιστά έγκλημα πολέμου· να εγγυηθεί την παροχή ασφαλούς ιατρικής περίθαλψης στις περιπτώσεις βιασμού εν καιρώ πολέμου· να ζητήσει την ενισχυμένη προστασία των ανηλίκων, των γυναικών και των ηλικιωμένων σε καταστάσεις σύγκρουσης, ειδικά όσον αφορά τη σεξουαλική βία και τους παιδικούς, πρώιμους και καταναγκαστικούς γάμους, καθώς και των ανδρών και αγοριών θυμάτων, των οποίων οι πραγματικοί αριθμοί υπό εμπόλεμες συνθήκες υποτιμώνται σημαντικά, σύμφωνα με μελέτες του ΠΟΥ και με διεθνείς μελέτες(4)· να παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους προκειμένου να συνδράμουν τον τοπικό πληθυσμό σε εμπόλεμες περιοχές·
   λγ) να ζητήσει από τον ΟΗΕ να δημιουργήσει αποτελεσματικές διαδικασίες για την αναφορά ανησυχιών ή ενδείξεων για καταχρήσεις, απάτη, διαφθορά και ανάρμοστη συμπεριφορά σε σχέση με δραστηριότητες που εκτελούνται από το στρατιωτικό και το μη στρατιωτικό προσωπικό του ΟΗΕ στη διάρκεια ειρηνευτικών αποστολών και να αντιμετωπίσει εγκαίρως αυτές τις περιπτώσεις μέσω ειδικών ερευνών· να ανατρέψει επειγόντως την κατάσταση στην οποία νομικές ενέργειες που αφορούν εικαζόμενες παραβιάσεις εξακολουθούν να είναι αποκλειστικά εθελοντικές και να εξαρτώνται από τη χώρα που αποστέλλει τους στρατιώτες· να λάβει υπόψη επειγόντως και χωρίς καθυστέρηση όλες τις πτυχές της Έκθεσης Αξιολόγησης του ΟΗΕ της 15ης Μαΐου 2015 για τις ενέργειες αστυνόμευσης και διορθωτικής υποστήριξης σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης από το προσωπικό ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και άλλο συναφές προσωπικό και να προσαγάγει τους δράστες στη δικαιοσύνη· να διερευνήσει, να διώξει και να καταδικάσει οποιοδήποτε μέλος του στρατιωτικού και μη στρατιωτικού προσωπικού που έχει διαπράξει πράξεις σεξουαλικής βίας χωρίς καθυστέρηση και με τον πιο αποφασιστικό δυνατό τρόπο· να ενθαρρύνει την περαιτέρω κατάρτιση του ειρηνευτικού προσωπικού του ΟΗΕ γύρω από το διεθνές πρωτόκολλο για την τεκμηρίωση και τη διερεύνηση της σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων, προκειμένου να προωθηθεί η εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα σεξουαλικής βίας·
   λδ) να στηρίξει και να ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες μέσω του ΟΗΕ ώστε να εξασφαλίζεται η διενέργεια αναλύσεων ως προς το φύλο καθώς και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του ΟΗΕ, και ιδίως στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, καθώς και στις διαδικασίες ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις και συμφιλίωσης· να αναπτύξει δείκτες και να εφαρμόσει εργαλεία παρακολούθησης για την καταμέτρηση της προόδου όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης και της ασφάλειας, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο ειρηνευτικών επιχειρήσεων, και για την διασφάλιση της λογοδοσίας, καθώς και να εξασφαλίσει την αποτελεσματική συμμετοχή των κοινοτήτων και τη βελτίωση νοοτροπιών και συμπεριφορών που να συνάδουν επίσης με το πνεύμα της ομάδας υψηλού επιπέδου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών· να εξασφαλίσει ότι κατά την εφαρμογή του θεματολογίου για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια θα παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση και στήριξη, ώστε να αναχθούν οι γυναίκες σε κεντρικό στοιχείο όλων των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως μεταξύ άλλων η αύξηση του βίαιου εξτρεμισμού, η πρόληψη των συγκρούσεων και η διαμεσολάβηση, οι ανθρωπιστικές κρίσεις, η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ειρήνη και η ασφάλεια·
   λε) να στηρίξει και να ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες μέσω του ΟΗΕ για να δοθεί τέλος στην κακομεταχείριση παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και για να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι επιπτώσεις των συγκρούσεων και των καταστάσεων που διαμορφώνονται μετά από συγκρούσεις στα κορίτσια· να στηρίξει τον ρόλο της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η προάσπιση των δικαιωμάτων των νέων που πλήττονται από τον πόλεμο, και να υποστηρίξει την εκστρατεία του ΟΗΕ «Παιδιά, όχι στρατιώτες», προκειμένου να δοθεί τέλος στη στρατολόγηση και στη χρήση παιδιών από τις κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις και από εμπλεκομένους σε συγκρούσεις μη κρατικούς φορείς·
   λστ) να συνεχίσει τη δέσμευσή του με τον ΟΗΕ όσον αφορά την παρακολούθηση και την αποτελεσματική εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Spotlight», στόχος της οποίας είναι να τεθεί τέλος σε όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·
  

Πρόληψη συγκρούσεων και διαμεσολάβηση

   λζ) να παρέχει κάθε δυνατό μέσο για την προορατική υποστήριξη των προτεραιοτήτων του ΓΓΗΕ όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση(5), με πρωτοβουλίες όπως η σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής υψηλού επιπέδου σχετικά με τη διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις προτεραιότητες των μέσων των ειδικών πολιτικών αποστολών και του ταμείου οικοδόμησης της ειρήνης του ΟΗΕ· να διασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα βρίσκονται στον πυρήνα των πολιτικών πρόληψης των συγκρούσεων και διαμεσολάβησης·
   λη) να ενισχύσει την επιχειρησιακή πλευρά των προτεραιοτήτων της ΕΕ και του ΟΗΕ για την πρόληψη και τον περιορισμό των συγκρούσεων, μεταξύ άλλων, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα έμπειρων διαμεσολαβητών και συμβούλων διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων απεσταλμένων γυναικείου φύλου και ανώτερων αξιωματούχων, και να διασφαλίσει αποτελεσματικότερο συντονισμό των πολιτικών, ανθρωπιστικών, αναπτυξιακών και σχετικών με την ασφάλεια μέσων του ΟΗΕ·
   λθ) να λάβει υπόψη το γεγονός ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται εμφανώς στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, όταν λαμβάνονται καθοριστικές αποφάσεις σχετικά με την ανάκαμψη μετά από συγκρούσεις και τη διακυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι, όταν οι γυναίκες έχουν σαφή ρόλο στις ειρηνευτικές διαδικασίες, αυξάνεται κατά 20 % η πιθανότητα συμφωνίας που διαρκεί τουλάχιστον 2 έτη και κατά 35 % η πιθανότητα συμφωνίας που διαρκεί τουλάχιστον 15 έτη·
   μ) να στηρίξει με σθένος το θεματολόγιο για τους νέους, την ασφάλεια και την ειρήνη και τον στόχο του, ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο· να υποστηρίξει, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση μηχανισμών που θα δώσουν στους νέους τη δυνατότητα να συμμετέχουν με ουσιαστικό τρόπο στις ειρηνευτικές διαδικασίες·
   μα) να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ με σκοπό τον σχεδιασμό μηχανισμών για την αντιμετώπιση του επαναλαμβανόμενου προβλήματος της βίας που σχετίζεται με τις εκλογές, μεταξύ άλλων και μέσω της αξιοποίησης της εμπειρίας των ΒΕΚ σε αποστολές εκλογικής παρατήρησης και κοινοβουλευτικούς προεκλογικούς διαλόγους με τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία των εκλογών στις χώρες που επιδιώκουν να ενδυναμώσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες τους, καθώς και να στείλει ισχυρό μήνυμα σε όσους επιδιώκουν να καταχραστούν το σύστημα·
   μβ) να υπενθυμίσει τη σημαντική συμβολή της ΕΕ (μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης) στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την παγκόσμια ειρήνη, το κράτος δικαίου και το θεματολόγιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη·
   μγ) να υποστηρίξει θερμά τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα για ενίσχυση της αποδοτικότητας του αναπτυξιακού συστήματος του ΟΗΕ και να διαμορφώσει υποστηρικτική θέση όσον αφορά το προτεινόμενο σύμφωνο χρηματοδότησης σε αντάλλαγμα για αυξημένη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία·
  

Μη διάδοση, έλεγχος των όπλων και αφοπλισμός

   μδ) να υποστηρίζει συστηματικά όλες τις δράσεις του ΟΗΕ που σχετίζονται με τον αφοπλισμό, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μη διάδοση και την καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, της παραγωγής, της απόκτησης, της αποθήκευσης, της διατήρησης, της μεταφοράς ή της χρήσης χημικών όπλων από κρατικούς ή μη κρατικούς φορείς·
   με) να εκφράσει την ανησυχία του για τη διάβρωση του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου των όπλων και αφοπλισμού και των νομικών μέσων του· να στηρίξει όλες τις προσπάθειες επαναφοράς του θεματολογίου για τον έλεγχο των όπλων και τον αφοπλισμό, μεταξύ άλλων με την επανενεργοποίηση της διάσκεψης για τον αφοπλισμό· να προωθήσει τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων μέσω της διαδικασίας επανεξέτασης του 2020, θέτοντας χωρίς καθυστέρηση σε εφαρμογή τη Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών· να καταβάλει προσπάθειες για να τεθεί σε εφαρμογή η Σύμβαση για τα χημικά όπλα· να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή του για την επίτευξη των στόχων της και να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να την επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν σε αυτή· να ενισχύσει τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΧΑΟ) και το έργο του, εξασφαλίζοντας ότι θα διαθέτει επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και προσωπικό για την επίτευξη των στόχων του· να διασφαλίσει την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη όταν υπάρχουν καταγγελίες για χρήση χημικών όπλων· να εξασφαλίσει τη λογοδοσία για τις παραβιάσεις των συνθηκών για τον αφοπλισμό και τον έλεγχο των όπλων μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών ελέγχου των όπλων και των μέσων αφοπλισμού· να υποστηρίξει τη Συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων την οποία υποστήριξαν το 2017 122 κράτη μέλη του ΟΗΕ και να καταβάλει προσπάθειες για την υπογραφή και την επικύρωση αυτής της Συνθήκης από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ· να προωθήσει επειγόντως τον πυρηνικό αφοπλισμό τόσο σε περιφερειακό όσο και παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016(6), το οποίο ζητεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη διαπραγμάτευση ενός νομικά δεσμευτικού μέσου για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων· να υποστηρίξει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για να αποτραπεί η ανάπτυξη, κατασκευή, απόκτηση ή μεταφορά όπλων μαζικής καταστροφής καθώς και των συστημάτων διανομής τους από μη κρατικούς φορείς και τρομοκρατικές ομάδες· να επιμείνει στην πλήρη συμμόρφωση με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), τη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα και τη Σύμβαση για τα Βιολογικά Όπλα·
   μστ) να θέσει σε πλήρη εφαρμογή τη Συνθήκη για το εμπόριο όπλων (ΣΕΟ) και να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να την επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν σε αυτή·
   μζ) να εργασθεί προς την κατεύθυνση της ανάληψης πιο αποτελεσματικής δράσης κατά της εκτροπής και του παράνομου εμπορίου όπλων και πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων των φορητών όπλων και του ελαφρύ οπλισμού, ιδίως με την ανάπτυξη ενός συστήματος εντοπισμού όπλων· να ζητήσει από τα μέλη του ΟΗΕ να αναλάβουν ενεργό δράση προς την κατεύθυνση του παγκόσμιου αφοπλισμού και της πρόληψης του ανταγωνισμού των εξοπλισμών·
   μη) να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της οπλοποίησης της ρομποτικής και ιδίως στα οπλισμένα ρομπότ και τα μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη και στη συμμόρφωσή τους με το διεθνές δίκαιο· να θεσπίσει νομικό πλαίσιο για τα μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη και τα οπλισμένα ρομπότ σύμφωνα με το ισχύον διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο προκειμένου να αποτρέψει τη χρήση αυτής της τεχνολογίας σε παράνομες δραστηριότητες από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς· να προωθήσει την έναρξη αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων για την απαγόρευση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των οπλισμένων ρομπότ, τα οποία καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· να προωθήσει ένα νομικό πλαίσιο βασισμένο στον ΟΗΕ το οποίο θα ορίζει αυστηρά ότι η χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πρέπει να σέβεται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να καταδικάσει σθεναρά τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· να ζητήσει μεγαλύτερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε όλες τις εκφάνσεις τους, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών· να καταβάλει προσπάθειες για τη διεθνή απαγόρευση των οπλικών συστημάτων που δεν διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου από τον άνθρωπο όσον αφορά τη χρήση βίας, όπως έχει ήδη επανειλημμένως ζητήσει το Κοινοβούλιο, και, στο πλαίσιο της προετοιμασίας συναφών συνεδριάσεων σε επίπεδο ΟΗΕ, να αναπτύξει και να εγκρίνει επειγόντως κοινή θέση για τα αυτόνομα οπλικά συστήματα, καθώς και να μιλήσει στα σχετικά φόρα με μία φωνή και να ενεργήσει αναλόγως·
   μθ) να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να υπογράψουν και να κυρώσουν τη σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους·
   ν) να καταβάλει προσπάθειες, σε σχέση με το ψήφισμα UNEP/EA.3/Res.1 της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και το ψήφισμα 34/20 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, για την αποσαφήνιση και την ανάπτυξη υποχρεώσεων για την περίοδο μετά από μια σύγκρουση για τον καθαρισμό και τη διαχείριση της μόλυνσης από τη χρήση όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου και για τη στήριξη των κοινοτήτων που πλήττονται από τη χρήση τους·
  

Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου

   να) να υπενθυμίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα· να καλέσει την ΕΕ και τον ΟΗΕ, όχι μόνο να καταδικάσουν απερίφραστα την ανησυχητική παγκόσμια τάση προς την περιθωριοποίηση και άρνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, προκειμένου να αντιστραφεί κάθε αρνητική τάση, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα περιθώρια δράσης της κοινωνίας των πολιτών, αλλά να χρησιμοποιούν επίσης, κατά περίπτωση και με αποτελεσματικό τρόπο τα νομικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, και ιδίως το άρθρο 2 των συμφωνιών σύνδεσης της ΕΕ με τρίτες χώρες· να παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά όλες τις βασικές συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και του προαιρετικού πρωτόκολλού της, των προαιρετικών πρωτοκόλλων στο Διεθνές Σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα που θεσπίζει μηχανισμούς καταγγελιών και ερευνών, και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις αναφοράς στο πλαίσιο αυτών των μέσων και με τη δέσμευση καλόπιστης συνεργασίας με τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ· να επιστήσει την προσοχή στην παγκόσμια αντίδραση κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υποστηρικτών του εκδημοκρατισμού·
   νβ) να διασφαλίσει ότι οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα συνεχίσουν να είναι πλήρως ενσωματωμένες στους τρεις πυλώνες της μεταρρύθμισης του ΟΗΕ· να υποστηρίξει την ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο έργο των Ηνωμένων Εθνών·
   νγ) να προωθήσει την ελευθερία του ντεϊσμού και του θεϊσμού, καθώς και των ατόμων που θεωρούν τους εαυτούς τους άθεους, αγνωστικιστές, ανθρωπιστές και ελεύθερα σκεπτόμενους·
   νδ) να εξακολουθήσει να υπερασπίζεται τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων· να ζητήσει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων των θρησκευτικών και λοιπών μειονοτήτων· να ζητήσει μεγαλύτερη προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων από τις διώξεις και τη βία· να ζητήσει να καταργηθούν οι νόμοι που ποινικοποιούν τη βλασφημία ή την αποστασία, οι οποίοι χρησιμεύουν ως πρόσχημα για τη δίωξη των θρησκευτικών μειονοτήτων και των μη πιστών· να υποστηρίξει το έργο του Ειδικού Εισηγητή για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων· να καταβάλει ενεργές προσπάθειες για την αναγνώριση από τον ΟΗΕ, της γενοκτονίας θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων, τις οποίες διαπράττει το ISIS/Daesh, και για την παραπομπή στο ποινικό Διεθνές Δικαστήριο υποθέσεων στις οποίες υπάρχουν υπόνοιες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία·
   νε) να ενθαρρύνει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) να εποπτεύει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη του, προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος, όπως η χορήγηση της ιδιότητας του μέλους σε χώρες στις οποίες παρατηρούνται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκφράζονται αντισημιτικές πολιτικές απόψεις·
   νστ) να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να διασφαλίσουν την πλήρη και άνευ διακρίσεων συμμετοχή των πολιτών τους στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων·
   νζ) να ζητήσει από όλες τις εθνικές και τις διεθνείς αρχές να εγκρίνουν επειγόντως δεσμευτικά μέσα για την αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσουν την πλήρη τήρηση όλων των εθνικών και διεθνών υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς κανόνες· να επαναλάβει τη σπουδαιότητα του UNHRC· να υπενθυμίσει, κατά την εκλογή των μελών του UNHRC, την υποχρέωση της Γενικής Συνέλευσης να λάβει υπόψη της τον σεβασμό των υποψηφίων για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας· να ζητήσει τη θέσπιση σαφών κριτηρίων με βάση τις επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα υποψήφια μέλη του UNHRC·
   νη) εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από το UNHRC· υπενθυμίζει τη συμμετοχή της ΕΕ σε αυτό το απολύτως απαραίτητο όργανο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υποστήριξη που του παρέχει και παροτρύνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επανεξετάσει την απόφασή της·
   νθ) να παροτρύνει όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να κυρώσουν άμεσα το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα το οποίο θεσπίζει μηχανισμό υποβολής καταγγελιών και έρευνας·
   ξ) να συνεργαστεί με όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ για τον σεβασμό του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και να τονίσει τη σημασία της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης σε μια υγιή κοινωνία και τον ρόλο κάθε πολίτη σε αυτήν· να τονίσει τη σημασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, του πλουραλισμού, της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και της ασφάλειας των δημοσιογράφων για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων· να ξεκινήσει διάλογο σχετικά με την επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας της έκφρασης και στην καταπολέμηση των ψευδών πληροφοριών· να επιδιώξει την προστασία των δημοσιογράφων οι οποίοι εργάζονται σε υποθέσεις διαφθοράς και των οποίων η ζωή κινδυνεύει·
   ξα) να διατηρήσει την ισχυρή δέσμευσή του για προώθηση της κατάργησης της θανατικής ποινής σε παγκόσμια κλίμακα· να συνεχίσει να υποστηρίζει τη μηδενική ανοχή για την θανατική ποινή· να απευθύνει έκκληση για αναστολή της χρήσης της θανατικής ποινής και να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την καθολική κατάργησή της· να καταγγείλει απερίφραστα την αυξημένη χρήση της θανατικής ποινής για αδικήματα συνδεόμενα με τα ναρκωτικά και να ζητήσει την απαγόρευση της χρήσης της θανατικής ποινής και των συνοπτικών εκτελέσεων ως τιμωρίας για τέτοια αδικήματα·
   ξβ) να στηρίξει και να ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται μέσω του ΟΗΕ για να εξασφαλιστούν η διενέργεια αναλύσεων με βάση το φύλο και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του ΟΗΕ· να ζητήσει την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών, μεταξύ άλλων μέσω της συνεκτίμησης των διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου· να προασπίσει και να προστατεύσει τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και να ζητήσει την κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων στα κράτη μέλη του ΟΗΕ οι οποίες ποινικοποιούν ανθρώπους για λόγους σεξουαλικότητας ή ταυτότητας φύλου· να ενθαρρύνει το Συμβούλιο Ασφαλείας να συνεχίσει να μεριμνά για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και την ενίσχυσή τους·
   ξγ) να ενισχύσει τον ρόλο του ΔΠΔ και του διεθνούς συστήματος ποινικής δικαιοσύνης προκειμένου να προωθηθεί η λογοδοσία και να τεθεί τέλος στην ατιμωρησία· να παράσχει στο ΔΠΔ ισχυρή διπλωματική, πολιτική και οικονομική στήριξη· να καλέσει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να προσχωρήσουν στο ΔΠΔ, κυρώνοντας το Καταστατικό της Ρώμης και να ενθαρρύνει την κύρωση των τροποποιήσεων της Καμπάλα· να ζητήσει από τις χώρες που αποσύρονται από το ΔΠΔ να ανακαλέσουν την απόφασή τους· να υποστηρίξει το ΔΠΔ ως καίριο θεσμό για τη λογοδοσία των δραστών και για τη συνδρομή των θυμάτων στην επίτευξη δικαιοσύνης και να ενθαρρύνει τον εντατικό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ του ΔΠΔ, του ΟΗΕ και των οργανισμών του και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·
   ξδ) να καταδικάσει απερίφραστα τις δικαστικές παρενοχλήσεις, τις κρατήσεις, τις εκτελέσεις, τις απειλές και τον εκφοβισμό υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλον τον κόσμο μόνο και μόνο επειδή εκτελούν το νόμιμο έργο τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να ασκήσει πίεση για την καταβολή προσπαθειών σε διεθνές επίπεδο και να ζητήσει από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να υιοθετήσουν πολιτικές που να παρέχουν προστασία και στήριξη στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο και που τους δίνουν τη δυνατότητα να επιτελέσουν το έργο τους· να υιοθετήσει μια πολιτική που να καταδικάζει συστηματικά και απερίφραστα τη δολοφονία υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οποιαδήποτε προσπάθεια έκθεσής τους σε κάθε μορφής βία, δίωξη, απειλή, παρενόχληση, εξαφάνιση, φυλάκιση ή αυθαίρετη σύλληψη· να καταδικάσει όσους διαπράττουν ή ανέχονται αυτές τις θηριωδίες, και να ενισχύσει τη δημόσια διπλωματία για την πλήρη υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να τονίσει ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες της βιώσιμης ανάπτυξης· να ζητήσει από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να υιοθετήσουν πολιτικές που να παρέχουν προστασία και στήριξη στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο· να αναγνωρίσει ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους τομείς του περιβάλλοντος, της ιδιοκτησίας γης και των αυτοχθόνων πληθυσμών αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές·
   ξε) να δεσμευθεί, βάσει του ευρωπαϊκού κεκτημένου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ότι θα προωθήσει τη λήψη μέτρων κατά της διαφθοράς και θα ασκήσει πίεση για την περαιτέρω ένταξή τους στα προγράμματα του ΟΗΕ·
   ξστ) ζητήσει από της ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με τους εταίρους για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζητώντας επιτακτικά από όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να αναπτύξουν και να θέσουν σε εφαρμογή εθνικά σχέδια δράσης (ΕΣΔ) που να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να επαναλάβει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν ενεργά και εποικοδομητικά στη διαμόρφωση, το συντομότερο δυνατό, ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου για τη ρύθμιση, στο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων με σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση, την επανόρθωση και την παροχή πρόσβασης σε έννομη προστασία όποτε ανακύπτουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να στηρίξει την υπογραφή δεσμευτικής συνθήκης του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό τη διασφάλιση της εταιρικής λογοδοσίας· να εκφράσει την επιδοκιμασία του, στο πλαίσιο αυτό, για το έργο που επιτελεί η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υπενθυμίσει στα Ηνωμένα Έθνη, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν εποικοδομητικά προκειμένου να επιταχυνθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις και να αντιμετωπιστούν οι εναπομένουσες ανησυχίες της ΕΕ·
   ξζ) να εντείνει τις προσπάθειές του στο πλαίσιο της Διεθνούς Συμμαχίας για την καταπολέμηση του εμπορίου ειδών που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια, την οποία ξεκίνησε η ΕΕ σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους· να συστήσει διεθνές ταμείο για την παροχή βοήθειας στις χώρες προκειμένου να αναπτύξουν και να θέσουν σε εφαρμογή νομοθεσία για την απαγόρευση του εμπορίου ειδών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια και για την εκτέλεση των θανατικών ποινών· να υποστηρίξει τη θέσπιση διεθνούς μέσου για την απαγόρευση του εμπορίου τέτοιων ειδών, με βάση την εμπειρία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου στο θέμα αυτό·
   ξη) να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες θα έχουν πρόσβαση σε οικογενειακό προγραμματισμό και σε όλο το φάσμα της δημόσιας και καθολικής σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης· υπογραμμίζει ότι η καθολική πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες, και ιδίως σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στα σχετικά δικαιώματα, αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, σε αντίθεση προς τον «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» τον οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ επανέφερε στις αρχές του 2017·
   ξθ) να υποστηρίξει μια προσέγγιση της αναπηρίας σε καταστάσεις κινδύνου η οποία θα έχει ως γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·
   ο) να επαναλάβει ότι οι Ρομά συγκαταλέγονται στις μειονότητες που υφίστανται τις περισσότερες διακρίσεις στον κόσμο και ότι οι διακρίσεις επιδεινώνονται σε πολλές χώρες· να υπενθυμίσει ότι οι Ρομά ζουν σε όλες τις ηπείρους και, συνεπώς, αποτελούν ζήτημα παγκόσμιου ενδιαφέροντος· να ζητήσει από τον ΟΗΕ να διορίσει ειδικό εισηγητή για θέματα Ρομά για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των Ρομά στα προγράμματα του ΟΗΕ·
   οα) να ζητήσει από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και της συναφούς μισαλλοδοξίας·
  

Παγκόσμια σύμφωνα για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες

   οβ) να υποστηρίξει πλήρως τις προσπάθειες που λαμβάνουν χώρα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για διαπραγμάτευση δύο παγκόσμιων συμφώνων για τη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες με βάση τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες του Σεπτεμβρίου 2016, με σκοπό να διαμορφωθούν ουσιαστικότερη διεθνής απόκριση στο ζήτημα αυτό και η αντίστοιχη διαδικασία για την ανάπτυξη ενός συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης, για να ενισχυθεί ο συντονισμός σε θέματα διεθνούς μετανάστευσης, ανθρώπινης κινητικότητας, μεγάλων μεταναστευτικών μετακινήσεων και καταστάσεων παρατεταμένης διαμονής προσφύγων, καθώς και για να βρεθούν βιώσιμες λύσεις και προσεγγίσεις ώστε να φανεί καθαρά η σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνταχθούν με αυτή τη θέση και να υπερασπιστούν και να προωθήσουν ενεργά τις διαπραγματεύσεις για αυτά τα σημαντικά ζητήματα· να υπενθυμίσει ότι οι ΣΒΑ που περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο του 2030 του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ότι οι πολιτικές για μια προγραμματισμένη και ορθά διαχειριζόμενη μετανάστευση μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη βιώσιμης μεγέθυνσης και ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στη μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ κρατών·
   ογ) να ασκήσει πιέσεις για φιλόδοξες και ισόρροπες διατάξεις που να επιτρέπουν αποτελεσματικότερη διεθνή συνεργασία και περισσότερο δίκαιο και προβλέψιμο επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών μετακινήσεων και της αναγκαστικής εκτόπισης πληθυσμών, διασφαλίζοντας την επαρκή στήριξη των προσφύγων σε όλον τον κόσμο·
   οδ) να στηρίξει όλες τις προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή άρτιας και συνεχούς συνδρομής στις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν υποδεχθεί υψηλούς αριθμούς προσφύγων και να διασφαλιστεί η προσφορά βιώσιμων λύσεων στους πρόσφυγες, μεταξύ άλλων, για να καταστούν αυτάρκεις και να ενταχθούν στις κοινότητες όπου διαμένουν· να υπενθυμίσει ότι η εφαρμογή του παγκόσμιου συμφώνου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακών πολιτικών·
   οε) να διασφαλίσει ότι τα παγκόσμια σύμφωνα θα είναι ανθρωποκεντρικά, θα βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα παρέχουν μακροπρόθεσμα, βιώσιμα και ολοκληρωμένα μέτρα, προς όφελος όλων των ενεχόμενων μερών· να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στους μετανάστες σε ευάλωτη κατάσταση, όπως τα παιδιά, οι γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων ή τα άτομα με αναπηρίες, και σε άλλες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας ΛΟΑΔΜ, τονίζοντας τη σημασία του σχεδιασμού μεταναστευτικής πολιτικής από διατομεακή σκοπιά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες τους· να τονίσει την ανάγκη πλήρους ανάπτυξης ανανεωμένης και οριζόντιας διάστασης του φύλου, προκειμένου να δοθεί συλλογική διεθνής απάντηση στο θέμα των προσφύγων που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της βίας εις βάρος των γυναικών, και που να ενισχύει τις ικανότητες και τις δεξιότητες των γυναικών στην ανασυγκρότηση και στη συμφιλίωση· να καλέσει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να δεσμευτούν μεμονωμένα για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών ως κεντρικό στοιχείο του Παγκόσμιου Συμφώνου, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 5·
   οστ) να απαιτήσει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως μέσω της καταπολέμησης των εγκληματικών δικτύων με τη βοήθεια της έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών· να βελτιώσει τις μεθόδους εντοπισμού και προστασίας των θυμάτων και να ενισχύσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες για τον εντοπισμό, την κατάσχεση και την ανάκτηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα· να επιμείνει σε επίπεδο ΟΗΕ στη σημασία της κύρωσης και της πλήρους εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και των πρωτοκόλλων της σχετικά με την καταπολέμηση της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών διά ξηράς, αέρος και θαλάσσης και να μεριμνήσει για την πρόληψη, την καταστολή και τη δίωξη της εμπορίας ανθρώπων και ιδίως γυναικών και παιδιών·
   οζ) να διασφαλίσει ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες πρόσφυγες και στις αιτούσες άσυλο οι οποίες υφίστανται πολλαπλές μορφές διακρίσεων και είναι πιο ευάλωτες στη σεξουαλική βία και στη βία λόγω φύλου τόσο στις χώρες καταγωγής τους όσο και στη διάρκεια του ταξιδιού τους σε ασφαλέστερους προορισμούς· να υπενθυμίσει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που ζητούν άσυλο έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και ανησυχίες διαφορετικές από αυτές των ανδρών, οι οποίες απαιτούν η εφαρμογή όλων των πολιτικών και των διαδικασιών χορήγησης ασύλου να είναι ευαίσθητη απέναντι στο φύλο και εξατομικευμένη· να ζητήσει την ενίσχυση των συστημάτων προστασίας των παιδιών και να στηρίξει συγκεκριμένα μέτρα προς το συμφέρον των παιδιών των μεταναστών και των προσφύγων, με βάση τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού·
   οη) να αντιμετωπίσει το ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο των απάτριδων, το οποίο θέτει σοβαρές προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να διασφαλίσει ότι το ζήτημα αυτό θα ληφθεί επαρκώς υπόψη στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για το παγκόσμιο σύμφωνο·
   οθ) να συνεχίσει και να ενισχύσει την υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής υποστήριξης που παρέχεται στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) για την άσκηση της διεθνούς εντολής της όσον αφορά την προστασία των προσφύγων, μεταξύ άλλων, από εγκληματικές συμμορίες και από άτομα που εμπλέκονται σε εμπορία ανθρώπων και σε διακίνηση λαθρομεταναστών στις χώρες καταγωγής και στις χώρες διέλευσης·
   π) να βοηθήσει τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να διαχειριστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως αποτέλεσμα της μαζικής αναγκαστικής εσωτερικής εκτόπισης από τις εμπόλεμες περιοχές και να δράσει αποφασιστικά για την προστασία και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εκτοπισθέντων, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος επιστροφής τους, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και του δικαιώματος προσωπικής ασφάλειας·
   πα) να συνεχίσει να τονίζει την ύψιστη σημασία της εκπαίδευσης των κοριτσιών και των γυναικών ώστε να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες·
   πβ) να επαναλάβει τη σοβαρή ανησυχία του για το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τα πάτρια εδάφη τους εξαιτίας παρατεταμένων συγκρούσεων παραμένουν εκτοπισμένοι και να επιβεβαιώσει εκ νέου το δικαίωμα όλων των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια·
   πγ) να εμείνει στην ανάγκη παροχής χρηματοδότησης, ειδικά για τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο·
  

Ανάπτυξη

   πδ) να υλοποιήσει το φιλόδοξο θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης· να υπογραμμίσει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στη διαδικασία που οδήγησε στην έγκριση του θεματολογίου του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και στο πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα· να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση του θεματολογίου του ΟΗΕ με ορίζοντα το 2030 και του προγράμματος της Αντίς Αμπέμπα ως σημαντικών μέσων ανάπτυξης· να διασφαλίσει ότι η ΕΕ και ο ΟΗΕ θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του θεματολογίου 2030 του ΟΗΕ με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη συλλογικής ευημερίας, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, τη δημιουργία ασφαλέστερου και δικαιότερου κόσμου, καθώς και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος·
   πε) να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση του θεματολογίου του 2030 του ΟΗΕ και των 17 ΣΒΑ ως σημαντικών μέσων για την πρόληψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη· να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις χώρες να ενστερνιστούν τους στόχους και να θεσπίσουν εθνικά πλαίσια για την επίτευξη των 17 ΣΒΑ· να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να αναπροσανατολίσουν τους προϋπολογισμούς τους προς το θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030· να επαναλάβει ότι η ΕΕ παραμένει ο κυριότερος παγκόσμιος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας, με 75,7 δισεκατομμύρια EUR, και να ενθαρρύνει τη συνέχιση της αύξησης της συλλογικής βοήθειας της ΕΕ στην οποία στηρίζονται οι συνεχείς προσπάθειες των κρατών μελών για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο· να πιέσει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τις δαπάνες αναπτυξιακής βοήθειας και να ζητήσει την έγκριση ενός ισχυρού πλαισίου δεικτών και τη χρήση στατιστικών στοιχείων για την αξιολόγηση της κατάστασης στις αναπτυσσόμενες χώρες, την παρακολούθηση της προόδου και τη διασφάλιση λογοδοσίας· να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, η οποία έχει κρίσιμη σημασία για την επίτευξη των ΣΒΑ, και να ασκήσει επίσης πίεση σε επίπεδο ΟΗΕ για μεγαλύτερη συνοχή της πολιτικής σύμφωνα με τον στόχο 17·
  

Κλιματική αλλαγή και διπλωματία για το κλίμα

   πστ) να επιβεβαιώσει εκ νέου την προσήλωση της ΕΕ στην Συμφωνία του Παρισιού, να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να την επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν με αποτελεσματικό τρόπο καθώς και να τονίσει την ανάγκη εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού σε παγκόσμιο επίπεδο και από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ· να επαναβεβαιώσει την ανάγκη χάραξης φιλόδοξης πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα, καθώς και τη βούλησή του να συμβάλει στη βελτίωση των υφιστάμενων εθνικά καθορισμένων συνεισφορών (NDC), συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών της ΕΕ, για το 2030, καθώς και την ανάγκη έγκαιρης διαμόρφωσης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για το 2050 και να υποστηρίξει κάθε πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση· να καταβάλει προσπάθειες για την ανάληψη αποτελεσματικότερης δράσης για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, και ιδίως για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, προάγοντας διεθνή μέτρα και δράσεις για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων· να ανεβάσει περαιτέρω το επίπεδο φιλοδοξίας όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών και να δώσει έμφαση στον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιας ηγετικής δύναμης στον τομέα της δράσης για το κλίμα·
   πζ) να επαναλάβει ότι η ανάληψης δράσης για το κλίμα αποτελεί κύρια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα εξακολουθήσει να πρωτοστατεί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον ΟΗΕ σε αυτόν τον τομέα· να ζητήσει από όλα τα μέλη του ΟΗΕ να διαφυλάξουν τη συμφωνία του Παρισιού και να διασφαλίσει την ταχεία εφαρμογή όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν το 2016 κατά τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή να εντείνει τις προσπάθειες για την εκ νέου συμμετοχή των ΗΠΑ στην πολυμερή συνεργασία για την κλιματική αλλαγή·
   πη) να αποτελεί προορατικό εταίρο του ΟΗΕ σε όλες του τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κλιματικών προκλήσεων, τονίζοντας ότι το κλίμα μπορεί να χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με εταίρους με τους οποίους υπάρχουν άλλα, ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενα, θέματα ημερήσιας διάταξης, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μια δυνατότητα ενίσχυσης της σταθερότητας και της ειρήνης·
   πθ) να εντείνει τις προσπάθειές του στον τομέα της διπλωματίας για το κλίμα, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένη στρατηγική διπλωματίας και να ενσωματώσει τη δράση για το κλίμα σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, της αναπτυξιακής συνεργασίας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ασφάλειας και άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα περιβαλλοντικά μη βιώσιμο σύστημα δημιουργεί αστάθεια· να διαμορφώσει έναν ισχυρό συνασπισμό χωρών και παραγόντων που θα συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη και να συμβάλλουν στους στόχους για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 °C, συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 °C·
   ρ) να υπενθυμίσει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής βιώνονται διαφορετικά από τις γυναίκες και τους άνδρες· να υπογραμμίσει ότι οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες και αντιμετωπίζουν περισσότερους κινδύνους και βάρη για διάφορους λόγους, που εκτείνονται από την άνιση πρόσβαση στους πόρους, την εκπαίδευση, τις εργασιακές ευκαιρίες και τα δικαιώματα έγγειας ιδιοκτησίας έως τα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα· να τονίσει ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται αναλόγως· να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες θα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εξεύρεση λύσεων για τον μετριασμό και την προσαρμογή στις κλιματικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα, με στόχο την ανάπτυξη απαντήσεων ευαίσθητων ως προς το φύλο για την αντιμετώπιση των βασικών ανισοτήτων·
   ρα) να υπενθυμίσει ότι, όταν οι γυναίκες έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα μέσα παραγωγής, περιορισμένες δυνατότητες ελέγχου αυτών των μέσων και περιορισμένα δικαιώματα, έχουν λιγότερες ευκαιρίες να διαμορφώνουν αποφάσεις και να επηρεάζουν την πολιτική, όπως αναγνωρίστηκε επισήμως μετά την 13η Διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών για την αλλαγή του κλίματος (COP 13), που πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί το 2007·
   ρβ) να συνεργαστεί στενά με τα μικρά νησιωτικά κράτη και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις τους και οι ανάγκες τους θα λαμβάνονται υπόψη στα διάφορα φόρα του ΟΗΕ·
   ργ) να συμμετάσχει σε δημόσια και εκτεταμένη συζήτηση με όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ σχετικά με τη σημασία της τήρησης των συνταγματικών ορίων που επιβάλλονται στις εντολές των ηγετών σε όλον τον κόσμο·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Επιτροπή, καθώς και, προς ενημέρωση, τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0304.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.
(3) Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τη μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0059).
(4) Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, World Report on Violence and Health (Παγκόσμια έκθεση σχετικά με τη βία και την υγεία), Γενεύη 2002, σελ. 154· Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, «Discussion paper 2: The Nature, Scope and Motivation for Sexual Violence Against Men and Boys in Armed Conflict» (Έγγραφο προβληματισμού 2: η φύση, η έκταση και τα αίτια της σεξουαλικής βίας εις βάρος ανδρών και αγοριών στις ένοπλες συγκρούσεις), έγγραφο που παρουσιάστηκε στην ερευνητική συνεδρίαση του UNOCHA για τη χρήση της σεξουαλικής βίας σε ένοπλες συγκρούσεις: εντοπισμός των ερευνητικών κενών για τη χάραξη πιο αποτελεσματικών παρεμβάσεων, 26 Ιουνίου 2008.
(5) Όπως ορίζεται στην πρώτη του ανακοίνωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ της 10 Ιανουαρίου 2017.
(6) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 202.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου