Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2770(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0315/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0313

Приети текстове
PDF 141kWORD 57k
Четвъртък, 5 юли 2018 г. - Страсбург
Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници
P8_TA(2018)0313RC-B8-0315/2018

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2018 г. относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните сухоземни граници с Колумбия и Бразилия (2018/2770(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Венесуела, и по-специално резолюциите от 27 февруари 2014 г. относно положението във Венесуела(1), от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната опозиция във Венесуела(2), от 12 март 2015 г. относно положението във Венесуела(3), от 8 юни 2016 г. относно положението във Венесуела(4), от 27 април 2017 г. относно положението във Венесуела(5), от 8 февруари 2018 г. относно положението във Венесуела(6) и от 3 май 2018 г. относно изборите във Венесуела(7),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни права,

—  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

—  като взе предвид изявлението от 8 февруари 2018 г. на прокурора на Международния наказателен съд, г-жа Фату Бенсуда,

—  като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека относно Венесуела от 31 март 2017 г.,

—  като взе предвид доклада на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ), озаглавен „Нарушения на правата на човека в Боливарска република Венесуела“ от 22 юни 2018 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление от 28 април 2017 г. на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции, специалния докладчик на ООН за свободата на мирно събиране и за сдружаване, специалния докладчик на ООН за положението на защитниците на правата на човека, както и на работната група на ООН относно произволното задържане,

—  като взе предвид изявлението на ръководителите на държавите от Г-7 от 23 май 2018 г.,

—  като взе предвид изявленията на Групата от Лима от 23 януари 2018 г., 14 февруари 2018 г., 21 май 2018 г., 2 юни 2018 г. и 15 юни 2018 г.,

—  като взе предвид декларацията от 20 април 2018 г. на Организацията на американските държави (ОАД) относно влошаването на хуманитарната ситуация във Венесуела,

—  като взе предвид доклада на генералния секретариат на ОАД и на групата от независими международни експерти от 29 май 2018 г. относно евентуалното извършване във Венесуела на престъпления против човечеството,

—  като взе предвид доклада, публикуван от Междуамериканската комисия по правата на човека (IACHR) на 12 февруари 2018 г., озаглавен „Демократични институции, принципите на правовата държава и правата на човека във Венесуела“, и резолюцията на IACHR от 14 март 2018 г.,

—  като взе предвид изявленията от 26 януари 2018 г., 19 април 2018 г. и 22 май 2018 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност във връзка с последните събития във Венесуела,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 13 ноември 2017 г., 22 януари 2018 г., 28 май 2018 г. и 25 юни 2018 г.,

—  като взе предвид изявлението на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, Христос Стилианидис, относно официалното посещение в Колумбия през март 2018 г.,

—  като взе предвид изявлението от 23 април 2018 г. на своята Група за подкрепа на демокрацията и координация на избори,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че положението с правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела продължава да се влошава; като има предвид, че Венесуела е изправена пред безпрецедентна политическа, социална, икономическа и хуманитарна криза, характеризираща се с несигурност, насилие, нарушения на правата на човека, влошаване на зачитането на принципите на правовата държава, липса на лекарства и социални услуги, загуба на доходи и нарастваща бедност, което води до нарастваща смъртност и увеличаване броя на бежанците и мигрантите;

Б.  като има предвид, че все по-голям брой хора във Венесуела, особено уязвими групи, като жени, деца и болни хора, страдат от недохранване вследствие на ограничен достъп до качествени здравни услуги, лекарства, храна и вода; като има предвид, че 87% от населението на Венесуела е засегнато от бедност, като делът на крайно бедните достига 61,2%; като има предвид, че майчината смъртност е нараснала с 60%, а детската смъртност — с 30%; като има предвид, че през 2017 г. броят на случаите на малария е увеличил с 69% в сравнение с предходната година, като това е най-голямото увеличение в световен мащаб, и като има предвид, че други болести като туберкулоза и морбили са на път да се превърнат в епидемии;

В.  като има предвид, че за съжаление, въпреки готовността на международната общност, правителството на Венесуела продължава упорито да отрича проблема и да отказва да приеме открито и да улесни разпределението на международна хуманитарна помощ;

Г.  като има предвид, че икономическото положение се е влошило значително; като има предвид, че Международният валутен фонд прогнозира, че хиперинфлацията във Венесуела ще нарасне до 13 000% през 2018 г. от прогнозираните 2 400% през 2017 г., което ще доведе до увеличение на цените средно с почти 1,5% на всеки час;

Д.  като има предвид, че в публикувания на 22 юни 2018 г. доклад на СВКПЧ се подчертава, че органите на Венесуела не търсят отговорност от извършителите на сериозни нарушения на правата на човека, които включват убийства, използване на прекомерна сила срещу демонстранти, произволни задържания, малтретиране и изтезания; като има предвид, че също така изглежда, че се шири безнаказаност спрямо служителите на сигурността, подозирани в извършването на извънсъдебни екзекуции на участници в демонстрации;

Е.  като има предвид, че според доклада, представен на 29 май 2018 г. от групата от независими международни експерти, назначена от ОАД, във Венесуела са извършени седем престъпления срещу човечеството, най-малко от февруари 2014 г. насам, и самото правителство е отговорно за настоящата хуманитарна криза в региона; като има предвид, че прокурорът на Международния наказателен съд (МНС) обяви започването на предварително разследване на предполагаеми престъпления, извършени във Венесуела от април 2017 г. насам;

Ж.  като има предвид, че проведените на 20 май 2018 г. избори бяха организирани, без да бъдат спазени минималните международни стандарти за надежден процес, и при провеждането им не бяха зачетени политическият плурализъм, демокрацията, прозрачността и принципите на правовата държава; като има предвид, че това поставя допълнителни ограничения върху усилията за разрешаване на политическата криза; като има предвид, че ЕС и други демократични организации не признават изборите и органите, сформирани в резултат на този незаконен процес;

З.  като има предвид, че настоящата многостранна криза във Венесуела поражда най-голямото разселване на население в региона; като има предвид, че по данни на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) и Международната организация по миграция (МОМ) общият брой на гражданите на Венесуела, които са напуснали страната, е нараснал драстично от 437 000 през 2005 г. на над 1,6 милиона през 2017 г.; като има предвид, че между 2015 и 2017 г. близо 945 000 граждани на Венесуела са напуснали страната; като има предвид, че през 2018 г. общият брой на напусналите страната от 2014 г. насам надхвърли 2 милиона души; като има предвид, че броят на гражданите на Венесуела, търсещи убежище в световен мащаб, е нараснал от 2014 г. насам с 2 000%, като в средата на юни 2018 г. достигна над 280 000 души;

И.  като има предвид, че 520 000 граждани на Венесуела в региона са получили достъп до алтернативни законни форми на престой; като има предвид, че над 280 000 граждани на Венесуела са подали молба за признаване на статут на бежанец в страни от целия свят; като има предвид, че броят на гражданите на Венесуела, търсещи международна закрила в ЕС е нараснал с над 3 500% между 2014 г. и 2017 г.; като има предвид, че според оценките над 60% от венесуелците остават в нерегламентирано положение;

Й.  като има предвид, че по данни на Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (UNOCHA) Колумбия е приела най-голям дял разселени лица, като на нейна територия живеят над 820 000 граждани на Венесуела; като има предвид, че Кукута и Боа Виста, които са разположени на границата с Венесуела, са засегнати от голям приток на хора, които често са в ужасно здравословно и хранително състояние; като има предвид, че Перу, Чили, Аржентина, Панама, Бразилия, Еквадор, Мексико, Доминиканската република, Коста Рика, Уругвай, Боливия и Парагвай също се сблъскват с приток на голям брой бежанци и мигранти; като има предвид, че морските маршрути стават все по-важни, особено към Карибските острови, като Аруба, Кюрасао, Бонер, Тринидад и Тобаго и Гвиана; като има предвид, че проблемът засяга във все по-голяма степен европейските държави, по-специално Испания, Португалия и Италия; като има предвид, че приемащите държави са подложени на все по-голям натиск по отношение на предоставянето на помощ на новопристигналите;

К.  като има предвид, че работата, която извършват колумбийските национални и местни органи, за да осигурят на бягащите от Венесуела, независимо от техния статут, възможността да се ползват от основни човешки права, като например начално образование и основни здравни услуги, е достойна за похвала; като има предвид, че местните общности, религиозните институции и обикновените хора в Колумбия приветстват венесуелските мигранти в дух на братство и демонстрират голяма устойчивост и солидарност;

Л.  като има предвид, че на 7 юни 2018 г. Комисията обяви пакет от 35,1 милиона евро за спешна помощ и помощ за развитие с цел да подкрепи венесуелския народ и съседните държави, засегнати от кризата; като има предвид, че тази финансова помощ ще бъде добавена към сумата от 37 милиона евро, за която ЕС вече е поел ангажимент във връзка с хуманитарни проекти и проекти за сътрудничество в страната; като има предвид, че към 13 юни 2018 г. е налице недостиг на финансиране в размер на 56% от включените в допълнителния призив на ВКБООН 46,1 милиона щатски долара;

М.  като има предвид, че всеки месец над 12 000 граждани на Венесуела влизат в бразилския щат Рорайма, като около 2 700 от тях остават в град Боа Виста; като има предвид, че венесуелците вече съставляват над 7% от населението в този град и при настоящия темп на преселване до края на годината там ще живеят над 60 000 венесуелци; като има предвид, че този демографски приток оказва огромен натиск върху обществените услуги на града, и по-специално общественото здраве и образованието; като има предвид, че Рорайма е един от най-бедните щати в Бразилия с много свит пазар на труда и слаба икономика, което е още една пречка пред интеграцията на бежанците и мигрантите;

Н.  като има предвид, че Парламентът изпрати делегация ad hoc на венецуелските граници с Колумбия и Бразилия в периода от 25 до 30 юни 2018 г., за да направи на място оценка на въздействието на кризата;

1.  изразява силния си потрес и сериозното си безпокойство, породени от катастрофалната хуманитарна ситуация във Венесуела, която доведе до смъртта на много хора и до безпрецедентен наплив на бежанци и мигранти към съседните страни и отвъд тях; изразява своята солидарност с всички граждани на Венесуела, които са принудени да бягат от страната си поради липса на най-основни условия на живот, като достъп до храна, питейна вода, здравни услуги и лекарства;

2.  настоятелно призовава органите на Венесуела да признаят продължаващата хуманитарна криза, да предотвратят по-нататъшното ѝ влошаване и да насърчават намирането на политически и икономически решения за гарантиране на безопасността на всички цивилни лица и на стабилността на страната и региона;

3.  призовава органите на Венесуела спешно да разрешат безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ в страната, за да се предотврати влошаването на хуманитарната криза и на кризата, засягаща общественото здравеопазване, и по-конкретно – появата отново на болести като морбили, малария, дифтерия и шап, както и да осигурят свободен достъп на международните организации, които желаят да подпомагат всички засегнати сектори на обществото; призовава за своевременно прилагане на краткосрочни мерки за борба с недохранването сред най-уязвимите групи, например жени, деца и болни хора; изразява силна тревога във връзка с броя на непридружените деца, пресичащи границите;

4.  приветства колумбийското правителство за неговата бърза реакция и за подкрепата, която предоставя на всички пристигащи граждани на Венесуела; също така отправя похвала към Бразилия и други държави в региона, по-специално Перу, както и към регионални и международни организации, частноправни или публичноправни субекти, католическата църква и обикновените граждани в региона като цяло за тяхната активна помощ и солидарност спрямо бежанците и мигрантите от Венесуела; призовава държавите членки към реакция, имаща за цел незабавна защита на венесуелските бежанци и мигранти, намиращи се на тяхна територия, като например хуманитарни визи, специални договорености за престой или други регионални рамки за миграцията, със съответните механизми за защита; призовава органите на Венесуела да улеснят и ускорят издаването и подновяването на документи за самоличност на собствените си граждани, независимо дали във Венесуела или в чужбина;

5.  призовава международната общност, включително ЕС, да разработи координирана и всеобхватна реакция на регионално ниво на кризата и да изпълни ангажиментите си, като увеличи своята финансова и материална помощ за приемащите държави; горещо приветства предоставената досега от страна на ЕС хуманитарна помощ и спешно призовава за отпускане на допълнителна хуманитарна помощ от извънредни фондове, така че да се отговори бързо на нарастващите нужди на засегнатите от кризата във Венесуела хора в съседните държави;

6.  потвърждава, че настоящата хуманитарна криза е резултат от политическа криза; настоятелно призовава органите на Венесуела да гарантират незабавно прекратяване на всички нарушения на правата на човека, включително нарушенията срещу цивилни лица, и пълно зачитане на всички права на човека и основни свободи, включително свободата на словото, свободата на печата и свободата на събиранията; настоятелно призовава органите на Венесуела да зачитат всички демократично избрани институции, и по-конкретно Националното събрание, да освободят всички политически затворници и да спазват демократичните принципи, принципите на правовата държава и правата на човека; призовава Европейската служба за външна дейност да направи всичко възможно, за да улесни международните усилия за посредничество, необходими, за да се подготви поле за постижимо решение на настоящата хуманитарна и политическа криза;

7.  призовава за провеждане на нови президентски избори в съответствие с международно признатите стандарти за демокрация и с конституционния ред на Венесуела, в рамките на прозрачна, равноправна, справедлива и международна рамка за мониторинг, без ограничения по отношение на политическите партии или кандидатите и при пълно зачитане на политическите права на всички граждани на Венесуела, подчертава, че законното правителство, формирано в резултат от тези избори, трябва спешно да разреши настоящата икономическа и социална криза във Венесуела и да работи за национално помирение;

8.  припомня, че всички санкции, приети от международната общност, следва да бъдат целенасочени и обратими и да не вредят по никакъв начин на населението на Венесуела; приветства бързото приемане на допълнителни целеви и отменяеми санкции, както и налагането на оръжейно ембарго през ноември 2017 г.; отново заявява, че тези санкции са наложени на високопоставени длъжностни лица за тежки нарушения на правата на човека, накърняване на демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела и за провеждането на нелегитимните избори от 20 май 2018 г., които не получиха международно признание и които бяха организирани без съгласие относно датата или условията на провеждане и при обстоятелства, които не позволяваха равностойното участие на всички политически партии; припомня възможността за разширяване на обхвата на тези санкции, така че да обхванат лицата, отговорни за изострената политическа, социална, икономическа и хуманитарна криза, и по-специално президента Николас Мадуро, в съответствие с предишните си резолюции;

9.  отново заявява, че трябва да бъдат подведени под отговорност лицата, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека; изцяло подкрепя предварителните разследвания на МНС на многобройните престъпления и актове на репресии, извършени от венесуелския режим, и призовава ЕС да играе активна роля в това отношение; подкрепя изцяло призива на групата от независими международни експерти, назначена от генералния секретар на ОАД и Върховния комисар на ООН за правата на човека, да се създаде анкетна комисия за положението във Венесуела и да се задълбочи участието на МНС;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, правителството и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, на правителствата и парламентите на Република Колумбия, Република Бразилия и Република Перу, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, на генералния секретар на Организацията на американските държави и на Групата от Лима.

(1) ОВ С 285, 29.8.2017 г., стр. 145.
(2) ОВ C 294, 12.8.2016 г., стр. 21.
(3) ОВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 190.
(4) OВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 101.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0200.
(6) Приети текстове, P8_TA(2018)0041.
(7) Приети текстове, P8_TA(2018)0199.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност