Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0315/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2018 - 6.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0313

Přijaté texty
PDF 142kWORD 49k
Čtvrtek, 5. července 2018 - Štrasburk
Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích
P8_TA(2018)0313RC-B8-0315/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií (2018/2770(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1), ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2), ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele(3), ze dne 8. června 2016 o situaci ve Venezuele(4), ze dne 27. dubna 2017 o situaci ve Venezuele(5), ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele(6) a ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele(7),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na prohlášení žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudové ze dne 8. února 2018,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 31. března 2017 vydal o Venezuele vysoký komisař OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na zprávu s názvem „Porušování lidských práv v Bolívarovské republice Venezuela“, kterou dne 22. června 2018 vydal Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 28. dubna 2017 vydal zvláštní zpravodaj OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy společně se zvláštním zpravodajem OSN pro právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování, zvláštním zpravodajem OSN pro situaci obránců lidských práv a pracovní skupinou OSN pro svévolné zadržování,

–  s ohledem na prohlášení vedoucích představitelů skupiny G7 ze dne 23. května 2018,

–  s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 23. ledna 2018, 14. února 2018, 21. května 2018, 2. června 2018 a 15. června 2018,

–  s ohledem na prohlášení Organizace amerických států ze dne 20. dubna 2018 o zhoršující se humanitární situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na zprávu generálního sekretariátu Organizace amerických států a skupiny nezávislých mezinárodních odborníků ze dne 29. května 2018 o možném páchání zločinů proti lidskosti ve Venezuele,

–  s ohledem na zprávu s názvem „Demokratické instituce, právní stát a lidská práva ve Venezuele“, kterou dne 12. února 2018 vydala Meziamerická komise pro lidská práva, jakož i na její rezoluci ze dne 14. března 2018,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o nejnovějším vývoji ve Venezuele, která vydala dne 26. ledna 2018, 19. dubna 2018 a 22. května 2018,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 13. listopadu 2017, 22. ledna 2018, 28. května 2018 a 25. června 2018,

–  s ohledem na prohlášení komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese týkající se pracovní cesty do Kolumbie v březnu 2018,

–  s ohledem na prohlášení skupiny pro podporu demokracie a koordinaci voleb ze dne 23. dubna 2018,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že situace týkající se lidských práv, demokracie a právního státu se ve Venezuele neustále zhoršuje; vzhledem k tomu, že Venezuela čelí nebývalé politické, sociální, hospodářské a humanitární krizi, která s sebou nese nejistotu, násilí, porušování lidských práv, zhoršení situace v oblasti právního státu, nedostatek léků a sociálních služeb, ztrátu příjmů a zvyšující se chudobu a má za následek stále více obětí na životech a zvyšující se počty uprchlíků a migrantů;

B.  vzhledem k tomu, že stále více obyvatel Venezuely, především zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou ženy, děti a nemocní lidé, trpí podvýživou v důsledku omezeného přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám, lékům, potravinám a vodě; vzhledem k tomu, že 87 % obyvatel Venezuely trpí chudobou a 61,2 % obyvatelstva čelí extrémní chudobě; vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost se zvýšila o 60 % a úmrtnost dětí o 30 %; vzhledem k tomu, že počet případů malárie vzrostl v roce 2017 o 69 % ve srovnání s předchozím rokem, což je největší nárůst výskytu tohoto onemocnění na světě, a že u jiných onemocnění, jako je tuberkulóza a spalničky, hrozí, že přerostou v epidemie;

C.  vzhledem k tomu, že navzdory ochotě mezinárodního společenství bohužel venezuelská vláda i nadále tvrdohlavě popírá tento problém a odmítá otevřeně přijmout mezinárodní humanitární pomoc a umožnit její distribuci;

D.  vzhledem k tomu, že hospodářská situace se značně zhoršila; vzhledem k tomu, že Mezinárodní měnový fond předpověděl, že hyperinflace ve Venezuele prudce vzroste z odhadovaných 2 400 % v roce 2017 na 13 000 % v roce 2018, což povede ke zvyšování cen v průměru o téměř 1,5 % za hodinu;

E.  vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře pro lidská práva ve své zprávě ze dne 22. června 2018 zdůrazňuje nezdar venezuelských orgánů, pokud jde o pohnání pachatelů závažného porušování lidských práv k odpovědnosti, a to mimo jiné za takové činy, jako je zabíjení, použití nepřiměřeného násilí při demonstracích, svévolné zadržování, špatné zacházení a mučení; vzhledem k tomu, že rozšířená je i beztrestnost příslušníků bezpečnostních složek podezřelých z mimosoudního zabíjení demonstrantů;

F.  vzhledem k tomu, že podle zprávy skupiny nezávislých mezinárodních odborníků jmenovaných Organizací amerických států, která byla představena dne 29. května 2018, bylo ve Venezuele přinejmenším od února 2014 spácháno sedm zločinů proti lidskosti a za stávající humanitární krizi v regionu nese odpovědnost samotná vláda; vzhledem k tomu, že žalobkyně Mezinárodního trestního soudu oznámila, že bude zahájeno předběžné vyšetřování trestných činů, které byly ve Venezuele údajně spáchány v období od dubna 2017;

G.  vzhledem k tomu, že volby konané dne 20. května 2018 proběhly v rozporu s minimálními mezinárodními standardy pro věrohodný proces a nebyl při nich respektován politický pluralismus, demokracie, transparentnost ani právní stát; vzhledem k tomu, že to dále komplikuje snahy o vyřešení této politické krize; vzhledem k tomu, že EU spolu s dalšími demokratickými orgány neuznává tyto volby ani orgány, které vzešly z tohoto nelegitimního volebního procesu;

H.  vzhledem k tomu, že stávající krize ve Venezuele postihující řadu oblastí je příčinou největšího přesídlování obyvatelstva v historii tohoto regionu; vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizace pro migraci se celkový počet Venezuelanů, kteří opustili svou zemi, dramaticky zvýšil ze 437 000 v roce 2005 na více než 1,6 milionu v roce 2017; vzhledem k tomu, že v letech 2015 až 2017 opustilo zemi zhruba 945 000 Venezuelanů; vzhledem k tomu, že v roce 2018 přesáhl celkový počet osob, které od roku 2014 opustily tuto zemi, 2 miliony; vzhledem k tomu, že od roku 2014 vzrostl počet venezuelských občanů žádajících o azyl po celém světě o 2 000 % a v polovině června 2018 činil více než 280 000 osob;

I.  vzhledem k tomu, že v celém regionu získalo 520 000 Venezuelanů alternativní formu legálního povolení k pobytu; vzhledem k tomu, že více než 280 000 Venezuelanů žádá o status uprchlíka v různých zemích celého světa; vzhledem k tomu, že počet Venezuelanů žádajících v EU o mezinárodní ochranu se v letech 2014 až 2017 zvýšil o více než 3 500 %; vzhledem k tomu, že podle odhadů je pobyt více než 60 % Venezuelanů v zahraničí nelegální;

J.  vzhledem k tomu, že podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí přijala největší počet vysídlených osob Kolumbie, na jejímž území žije více než 820 000 Venezuelanů; vzhledem k tomu, že města Cúcuta a Boa Vista, která leží na hranici s Venezuelou, se potýkají s velkým přílivem lidí, kteří jsou často ve velmi špatném zdravotním stavu a podvyživení; vzhledem k tomu, že Peru, Chile, Argentina, Panama, Brazílie, Ekvádor, Mexiko, Dominikánská republika, Kostarika, Uruguay, Bolívie a Paraguay se rovněž potýkají s přílivem velkého počtu uprchlíků a migrantů; vzhledem k tomu, že stále častěji jsou k odchodu využívány námořní trasy, zejména trasy vedoucí na karibské ostrovy, jako jsou Aruba, Curaçao, Bonaire, Trinidad a Tobago a Guyana; vzhledem k tomu, že situace se stále více dotýká i evropských zemí, především Španělska, Portugalska a Itálie; vzhledem k tomu, že se přijímající země dostávají pod stále větší tlak při poskytování pomoci nově příchozím;

K.  vzhledem k tomu, že kolumbijské vnitrostátní i místní orgány chvályhodně usilují o zajištění základních lidských práv (např. základního vzdělávání a základní zdravotní péče) pro všechny, kteří utíkají z Venezuely, a to bez ohledu na jejich status; vzhledem k tomu, že místní komunity, náboženské instituce i běžní občané v Kolumbii vítají venezuelské přistěhovalce v bratrském duchu a prokazují obrovskou odolnost a solidaritu;

L.  vzhledem k tomu, že dne 7. června 2018 Komise oznámila, že na podporu venezuelského obyvatelstva a sousedních zemí zasažených krizí vyčlení pomoc poskytovanou při mimořádných událostech a rozvojovou pomoc ve výši 35,1 milionu EUR; vzhledem k tomu, že tento finanční příspěvek bude doplňkem ke 37 milionům EUR, které se EU již zavázala poskytnout na humanitární pomoc a projekty spolupráce v této zemi; vzhledem k tomu, že ke splnění dodatečné výzvy Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ve výši 46,1 milionu USD chybí ke dni 13. června 2018 56 % finančních prostředků;

M.  vzhledem k tomu, že více než 12 000 Venezuelanů odchází každý měsíc do brazilského státu Roraima a že přibližně 2 700 z nich pobývá ve městě Boa Vista; vzhledem k tomu, že již nyní představují Venezuelané více než 7 % obyvatel tohoto města a za současného tempa zde bude do konce roku žít více než 60 000 občanů Venezuely; vzhledem k tomu, že v důsledku tohoto přílivu obyvatel čelí veřejné služby v tomto městě mimořádnému tlaku, především pak státní zdravotnictví a školství; vzhledem k tomu, že Roraima je jedním z nejchudších států Brazílie, má omezený trh práce a slabé hospodářství, což je další překážkou bránící integraci uprchlíků a migrantů;

N.  vzhledem k tomu, že Parlament vyslal na hranice Venezuely s Kolumbií a Brazílií ad hoc delegaci, která tu pobývala od 25. do 30. června 2018, aby přímo na místě posoudila dopad krize;

1.  je hluboce zděšen a znepokojen katastrofální humanitární situací ve Venezuele, která je příčinou mnoha obětí na životech a nebývalého přílivu uprchlíků a migrantů do sousedních zemí i vzdálenějšího zahraničí; vyjadřuje solidaritu se všemi Venezuelany, kteří byli nuceni opustit svou zemi z důvodu absence naprosto základních životních podmínek, jako je přístup k potravinám, pitné vodě, zdravotní péči a lékům;

2.  naléhavě vyzývá venezuelské orgány, aby probíhající humanitární krizi vzaly na vědomí, předešly jejímu dalšímu zhoršování a podpořily politická a ekonomická řešení, která zajistí bezpečnost všech civilistů a stabilitu země a celého regionu;

3.  žádá, aby venezuelské orgány co nejrychleji umožnily neomezený přístup humanitární pomoci do země, a předešly tak zhoršení humanitární krize a krize v oblasti veřejného zdraví, zejména znovuobjevení nemocí, jako jsou spalničky, malárie, záškrt a slintavka a kulhavka, a také aby umožnily neomezený přístup mezinárodním organizacím, které chtějí pomáhat všem postiženým skupinám společnosti; vyzývá k rychlé realizaci bezprostředních opatření, která mají za cíl bojovat proti podvýživě nejzranitelnějších skupin, jako jsou ženy, děti a nemocní lidé; je krajně znepokojen počtem nedoprovázených dětí, které překračují hranice;

4.  oceňuje kolumbijskou vládu za její rychlou reakci a podporu, kterou poskytuje všem přicházejícím Venezuelanům; rovněž oceňuje Brazílii a další země v regionu, zejména Peru, regionální a mezinárodní organizace, soukromé a veřejné subjekty, katolickou církev a běžné občany v celé oblasti za jejich aktivní pomoc a solidaritu s venezuelskými uprchlíky a migranty; vyzývá členské státy, aby urychleně reagovaly na situaci venezuelských uprchlíků a migrantů na svém území ve snaze chránit je prostřednictvím příslušných mechanismů, jako jsou humanitární víza, zvláštní ujednání o pobytu nebo jiné regionální rámce pro migraci; vyzývá venezuelské orgány, aby usnadnily a urychlily vydávání a prodlužování platnosti dokladů totožnosti svým vlastním občanům, ať už se nacházejí ve Venezuele nebo v zahraničí;

5.  vyzývá mezinárodní společenství včetně EU ke koordinované, komplexní a regionální reakci na krizi a ke splnění závazku k navýšení finanční a materiální pomoci přijímajícím zemím; vřele vítá dosud vyčleněnou humanitární pomoc EU a naléhavě žádá o poskytnutí další humanitární podpory prostřednictvím fondů pro mimořádné události, aby byly uspokojeny rychle rostoucí potřeby lidí zasažených venezuelskou krizí v sousedních zemích;

6.  opakuje, že příčinou stávající humanitární krize je krize politická; naléhavě žádá venezuelské orgány, aby zajistily okamžité skončení všech forem porušování lidských práv, včetně porušování práv civilistů, a plné dodržování veškerých lidských práv a základních svobod, mimo jiné svobody projevu, tisku a shromažďování; naléhavě venezuelským orgánům připomíná, že je nutné respektovat všechny demokraticky zvolené instituce, zejména Národní shromáždění, propustit všechny politické vězně a hájit demokratické zásady, právní stát a lidská práva; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby maximálně podporovala mezinárodní úsilí o mediaci, jež je nutné k otevření prostoru pro nalezení životaschopného řešení stávající humanitární a politické krize;

7.  vyzývá k uspořádání nových prezidentských voleb v souladu s mezinárodně uznávanými demokratickými standardy a venezuelským ústavním pořádkem, na základě transparentních, rovných a spravedlivých podmínek a za mezinárodního dohledu, bez jakéhokoli omezování politických stran a kandidátů a při plném dodržení politických práv všech Venezuelanů; zdůrazňuje, že legitimní vláda, která vzejde z těchto voleb, musí naléhavě řešit stávající hospodářskou a sociální krizi ve Venezuele a usilovat o národní usmíření;

8.  připomíná, že veškeré sankce přijaté mezinárodním společenství by měly být cílené a odvolatelné a neměly by nijak poškozovat běžné venezuelské občany; vítá rychlé přijetí dalších cílených a odvolatelných sankcí i embarga na zbraně vyhlášeného v listopadu 2017; opakuje, že tyto sakce byly uvaleny na vysoce postavené činitele z důvodu závažného porušování lidských práv, poškozování demokracie a právního státu ve Venezuele a v reakci na uspořádání nezákonných voleb dne 20. května 2018, jež nebyly uznány mezinárodním společenstvím a konaly se, aniž by došlo k dohodě na datu a podmínkách, a to za okolností, které neumožnily rovnou účast všech politických stran; připomíná, v souladu se svými předchozími usneseními, možnost rozšíření těchto sankcí na osoby odpovědné za prohlubující se politickou, sociální, ekonomickou a humanitární krizi, a zejména na prezidenta Nicoláse Madura;

9.  opakuje, že osoby odpovědné za závažné porušování lidských práv musí být pohnány k odpovědnosti; plně podporuje předběžná šetření Mezinárodního trestního soudu týkající se rozsáhlých zločinů a aktů represe, jichž se dopouští venezuelský režim, a vyzývá EU, aby v tomto ohledu aktivně jednala; plně podporuje výzvu skupiny nezávislých mezinárodních odborníků navržených generálním tajemníkem Organizace amerických států a vysokým komisařem OSN pro lidská práva ke zřízení vyšetřovací komise k situaci ve Venezuele a k většímu zapojení Mezinárodního trestního soudu;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům Kolumbijské republiky, Brazilské republiky a Peruánské republiky, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států a Limské skupině.

(1) Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 145.
(2) Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 21.
(3) Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 190.
(4) Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 101.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2017)0200.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2018)0041.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí