Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2770(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0315/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0313

Prijaté texty
PDF 140kWORD 49k
Štvrtok, 5. júla 2018 - Štrasburg
Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach
P8_TA(2018)0313RC-B8-0315/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou (2018/2770(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2), z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(3), z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele(4), z 27. apríla 2017 o situácii vo Venezuele(5), z 8. februára 2018 o situácii vo Venezuele(6) a z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele(7),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na vyhlásenie prokurátorky Medzinárodného trestného súdu Fatou Bensoudovej z 8. februára 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva o Venezuele z 31. marca 2017,

–  so zreteľom na správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (ďalej len „OHCHR“) s názvom Porušovanie ľudských práv vo Venezuelskej bolívarovskej republike z 22. júna 2018,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie osobitnej spravodajkyne OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy, osobitného spravodajcu OSN pre slobodu pokojného zhromažďovania a združovania, osobitného spravodajcu OSN pre situáciu obhajcov ľudských práv a pracovnej skupiny OSN pre svojvoľné zadržiavanie z 28. apríla 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie lídrov skupiny G7 z 23. mája 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenia Limskej skupiny z 23. januára 2018, 14. februára 2018, 21. mája 2018, 2. júna 2018 a 15. júna 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie Organizácie amerických štátov (OAS) z 20. apríla 2018 o zhoršujúcej sa humanitárnej situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na správu generálneho sekretariátu OAS a skupiny nezávislých medzinárodných odborníkov z 29. mája 2018 o možnom spáchaní zločinov proti ľudskosti vo Venezuele,

–  so zreteľom na správu s názvom Demokratické inštitúcie, právny štát a ľudské práva vo Venezuele, ktorú uverejnila Medziamerická komisia pre ľudské práva (ďalej len „IACHR“) 12. februára 2018, a na rezolúciu IACHR zo 14. marca 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 26. januára 2018, 19. apríla 2018 a 22. mája 2018 o najnovšom vývoji vo Venezuele,

–  so zreteľom na závery Rady z 13. novembra 2017, 22. januára 2018, 28. mája 2018 a 25. júna 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa o oficiálnej misii v Kolumbii v marci 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie svojej skupiny na podporu demokracie a koordináciu volieb z 23. apríla 2018,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže situácia v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu sa vo Venezuele naďalej zhoršuje; keďže Venezuela čelí bezprecedentnej politickej, sociálnej, hospodárskej a humanitárnej kríze charakterizovanej neistotou, násilím, porušovaním ľudských práv, zhoršením stavu právneho štátu, nedostatkom liekov a sociálnych služieb, stratou príjmu a zvyšovaním miery chudoby, čo má za následok zvyšujúci sa počet úmrtí a narastajúci počet utečencov a migrantov;

B.  keďže stále väčší počet ľudí vo Venezuele, najmä zraniteľné skupiny, ako sú ženy, deti a chorí ľudia, trpí podvýživou v dôsledku obmedzeného prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, liekom, potravinám a vode; keďže 87 % obyvateľstva Venezuely je postihnutých chudobou, pričom 61,2 % trpí extrémnou chudobou; keďže úmrtnosť matiek vzrástla o 60 % a úmrtnosť dojčiat o 30 %; keďže v roku 2017 vzrástol počet prípadov malárie o 69 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo je celosvetovo najväčší nárast, a keďže iné choroby ako tuberkulóza a osýpky už sú na prahu epidémie;

C.  keďže napriek pripravenosti medzinárodného spoločenstva venezuelská vláda, žiaľ, problém naďalej tvrdošijne popiera a odmieta otvorene prijať medzinárodnú humanitárnu pomoc a uľahčiť jej distribúciu;

D.  keďže hospodárska situácia sa výrazne zhoršila; keďže Medzinárodný menový fond predpovedal, že vo Venezuele v roku 2018 vzrastie hyperinflácia z odhadovaných 2 400 % v roku 2017 na 13 000 %, čo bude mať za následok nárast cien v priemere o takmer 1,5 % každú hodinu;

E.  keďže v správe OHCHR uverejnenej 22. júna 2018 sa poukazuje na skutočnosť, že venezuelské orgány nevzali na zodpovednosť páchateľov vážneho porušovania ľudských práv, medzi ktoré patrilo zabíjanie, používanie neprimeranej sily proti demonštrantom, svojvoľné zadržiavanie osôb, zlé zaobchádzanie a mučenie; keďže sa zdá, že je rozšírená aj beztrestnosť v prípade bezpečnostných dôstojníkov podozrivých z mimosúdnych vrážd demonštrantov;

F.  keďže podľa správy, ktorú 29. mája 2018 predložila skupina nezávislých medzinárodných odborníkov určených OAS, bolo od februára 2014 vo Venezuele spáchaných sedem zločinov proti ľudskosti a samotná vláda je zodpovedná za súčasnú humanitárnu krízu v regióne; keďže prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ďalej len „MTS“) oznámil začatie predbežného vyšetrovania údajných trestných činov spáchaných vo Venezuele od apríla 2017;

G.  keďže voľby, ktoré sa konali 20. mája 2018, sa uskutočnili bez toho, aby spĺňali minimálne medzinárodné normy pre dôveryhodný proces, a bez rešpektovania politickej plurality, demokracie, transparentnosti a zásad právneho štátu; keďže to ďalej obmedzuje úsilie o riešenie politickej krízy; keďže EÚ spolu s ostatnými demokratickými subjektmi neuznáva tieto voľby ani orgány zriadené takýmto nezákonným postupom;

H.  keďže súčasná viacrozmerná kríza vo Venezuele spôsobuje najväčšie vysídľovanie obyvateľstva v tomto regióne; keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (ďalej len „UNHCR“) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sa celkový počet Venezuelčanov, ktorí z krajiny odišli, výrazne zvýšil zo 437 000 v roku 2005 na viac ako 1,6 milióna v roku 2017; keďže medzi rokmi 2015 a 2017 krajinu opustilo okolo 945 000 občanov; keďže v roku 2018 presiahol celkový počet osôb, ktoré opustili krajinu od roku 2014, dva milióny; keďže od roku 2014 sa počet venezuelských štátnych príslušníkov, ktorí žiadajú o azyl na celom svete, zvýšil o 2 000 % a v polovici júna 2018 dosiahol viac ako 280 000;

I.  keďže v regióne získalo 520 000 Venezuelčanov alternatívne legálne povolenie na pobyt; keďže celosvetovo žiada viac ako 280 000 Venezuelčanov o priznanie postavenia utečenca; keďže medzi rokmi 2014 a 2017 sa počet venezuelských žiadateľov o medzinárodnú ochranu v EÚ zvýšil o viac ako 3 500 %; keďže sa odhaduje, že viac ako 60 % Venezuelčanov je stále v pozícii nelegálnych migrantov;

J.  keďže podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (UNOCHA) Kolumbia prijala najväčší podiel vysídlených osôb, pričom na jej území žije viac ako 820 000 Venezuelčanov; keďže Cúcuta a Boa Vista, ktoré sa nachádzajú na hranici s Venezuelou, zaznamenávajú výrazný prílev ľudí, ktorí sú často v strašnom zdravotnom stave a trpia podvýživou; keďže aj Peru, Čile, Argentína, Panama, Brazília, Ekvádor, Mexiko, Dominikánska republika, Kostarika, Uruguaj, Bolívia a Paraguaj čelia prílevu veľkého počtu utečencov a migrantov; keďže na emigráciu sa čoraz častejšie využívajú námorné trasy, a to najmä na ostrovy Karibiku, ako sú Aruba, Curaçao, Bonaire, Trinidad a Tobago, a do Guyany; keďže situácia sa čoraz viac dotýka aj európskych krajín, najmä Španielska, Portugalska a Talianska; keďže hostiteľské krajiny sa ocitajú pod čoraz väčším tlakom, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci ďalším prichádzajúcim;

K.  keďže kolumbijské vnútroštátne a miestne orgány vykonávajú chvályhodnú prácu a umožňujú ľuďom, ktorí utiekli z Venezuely, bez ohľadu na ich postavenie využívať základné ľudské práva, napríklad prístup k základnému vzdelaniu a základným zdravotníckym službám; keďže miestne komunity, náboženské inštitúcie, ako aj bežní ľudia v Kolumbii v duchu bratstva vítajú venezuelských migrantov a preukazujú veľkú húževnatosť a solidaritu;

L.  keďže 7. júna 2018 Komisia ohlásila balík vo výške 35,1 milióna EUR v podobe núdzovej pomoci a rozvojovej pomoci na podporu venezuelského ľudu a susedných krajín postihnutých krízou; keďže tento finančný príspevok bude pridaný k 37 miliónom EUR, ktoré už EÚ vyčlenila na humanitárnu pomoc a projekty spolupráce v krajine; keďže od 13. júna 2018 chýba 56 % finančných prostriedkov, pokiaľ ide o dodatočnú výzvu UNHCR na 46,1 milióna USD;

M.  keďže každý mesiac viac ako 12 000 Venezuelčanov vstupuje do brazílskeho štátu Roraima, pričom približne 2 700 z nich žije v meste Boa Vista; keďže Venezuelčania momentálne tvoria viac než 7 % obyvateľstva tohto mesta a pri zachovaní súčasného trendu tu bude do konca roka žiť 60 000 Venezuelčanov; keďže tento demografický príliv vytvára obrovský tlak na verejné služby mesta, najmä na verejné zdravie a vzdelávanie; keďže Roraima je jedným z najchudobnejších štátov Brazílie, má obmedzený trh práce a slabé hospodárstvo, čo je ďalšou prekážkou integrácie utečencov a migrantov;

N.  keďže Európsky parlament vyslal v období od 25. do 30. júna 2018 na hranice Venezuely s Kolumbiou a Brazíliou delegáciu ad hoc s cieľom posúdiť vplyv krízy na mieste;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad katastrofálnou humanitárnou situáciou vo Venezuele, ktorá má za následok veľký počet úmrtí a nebývalý prílev utečencov a migrantov do susedných i ďalších krajín; vyjadruje solidaritu so všetkými Venezuelčanmi, ktorí sú nútení utiecť zo svojej krajiny, pretože v nej nemajú najzákladnejšie životné podmienky, ako je prístup k potravinám, pitnej vode, zdravotným službám a liekom;

2.  naliehavo žiada venezuelské orgány, aby uznali prebiehajúcu humanitárnu krízu, zabránili jej ďalšiemu zhoršovaniu a aby presadzovali politické a hospodárske riešenia, ktorými sa zaručí bezpečnosť civilného obyvateľstva a stabilita tejto krajiny aj regiónu;

3.  žiada, aby venezuelské orgány bezodkladne umožnili hladké poskytovanie humanitárnej pomoci krajine s cieľom zabrániť zhoršeniu humanitárnej a zdravotnej krízy, a najmä opätovnému výskytu chorôb ako osýpky, malária, záškrt a slintačka a krívačka, a aby zaručili neobmedzený prístup medzinárodným organizáciám, ktoré chcú pomáhať všetkým postihnutým segmentom spoločnosti; vyzýva na urýchlené zavedenie krátkodobých opatrení zameraných na boj proti podvýžive najzraniteľnejších skupín, ako sú ženy, deti a chorí ľudia; je mimoriadne znepokojený počtom maloletých osôb bez sprievodu, ktoré prekračujú hranice;

4.  vyjadruje uznanie kolumbijskej vláde za okamžitú reakciu a podporu, ktorú poskytla všetkým prichádzajúcim Venezuelčanom; vyjadruje uznanie aj Brazílii a iným krajinám v regióne, najmä Peru, regionálnym a medzinárodným organizáciám, súkromným a verejným subjektom, katolíckej cirkvi a bežným občanov v regióne ako celku za ich aktívnu pomoc a solidaritu voči venezuelským utečencom a migrantom; vyzýva členské štáty, aby urýchlene reagovali na situáciu venezuelských utečencov alebo migrantov na svojom území v snahe chrániť ich prostredníctvom príslušných mechanizmov, ako sú humanitárne víza, osobitné podmienky pre pobyt alebo iné regionálne rámce pre migráciu; vyzýva venezuelské orgány, aby uľahčili a urýchlili vydávanie a obnovovanie identifikačných dokumentov vlastným štátnym príslušníkom, či už vo Venezuele alebo v zahraničí;

5.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo – vrátane EÚ – na koordinovanú, komplexnú a regionálnu reakciu na krízu a na zvýšenie finančnej a materiálnej pomoci prijímajúcim krajinám, tým, že si splní záväzky; srdečne víta humanitárnu pomoc, ktorú EÚ doteraz poskytla, a vyzýva na uvoľnenie dodatočnej humanitárnej pomoci z núdzových fondov, aby sa uspokojili rýchlo sa zvyšujúce potreby ľudí zasiahnutých venezuelskou krízou v susedných krajinách;

6.  zdôrazňuje, že súčasná humanitárna kríza je dôsledkom politickej krízy; naliehavo vyzýva venezuelské orgány, aby zabezpečili, aby sa okamžite zastavilo porušovanie ľudských práv – ako aj porušovanie práv civilných občanov – a aby sa plne rešpektovali všetky ľudské práva a základné slobody vrátane slobody prejavu, slobody tlače a slobody zhromažďovania; naliehavo vyzýva venezuelské orgány, aby rešpektovali všetky demokraticky volené inštitúcie, najmä Národné zhromaždenie, prepustili všetkých politických väzňov a dodržiavali demokratické zásady, zásady právneho štátu a ľudské práva; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby urobila všetko, čo je v jej silách, aby uľahčila medzinárodné sprostredkovateľské úsilie, ktoré je potrebné na vytvorenie podmienok na uskutočniteľné riešenie súčasnej humanitárnej a politickej krízy;

7.  požaduje usporiadanie nových prezidentských volieb v súlade s medzinárodne uznávanými demokratickými normami a venezuelským ústavným poriadkom, na základe transparentných, rovnakých, spravodlivých podmienok a za medzinárodného dohľadu, bez obmedzení pre politické strany alebo kandidátov a s plným rešpektovaním politických práv všetkých Venezuelčanov; zdôrazňuje, že legitímna vláda, ktorá vzíde z týchto volieb, musí naliehavo riešiť súčasnú hospodársku a sociálnu krízu vo Venezuele a usilovať sa o národné zmierenie;

8.  pripomína, že všetky sankcie, ktoré prijme medzinárodné spoločenstvo, by mali byť cielené a odvolateľné, pričom nesmú nijako poškodiť obyvateľstvo Venezuely; víta rýchle prijatie ďalších cielených a odvolateľných sankcií, ako aj zbrojného embarga uvaleného v novembri 2017; opakovane zdôrazňuje, že tieto sankcie boli uvalené na vysokopostavených úradníkov za závažné porušovanie ľudských práv, za podkopávanie demokracie a právneho štátu vo Venezuele a za organizovanie protiprávnych volieb 20. mája 2018, ktoré sa na medzinárodnej úrovni neuznali a uskutočnili sa bez dohody o dátume alebo o podmienkach a za okolností, ktoré neumožňovali účasť všetkých politických strán za rovnakých podmienok; pripomína možnosť rozšírenia týchto sankcií na osoby zodpovedné za vyostrujúcu sa politickú, sociálnu, hospodársku a humanitárnu krízu, najmä na prezidenta Nicolása Madura, a to v súlade so svojimi predchádzajúcimi uzneseniami;

9.  opätovne zdôrazňuje, že osoby zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv musia byť postavené pred spravodlivosť; plne podporuje predbežné vyšetrovanie MTS týkajúce sa rozsiahlych trestných činov a aktov represie páchaných venezuelským režimom a vyzýva EÚ, aby v tomto ohľade zohrávala aktívnu úlohu; podporuje výzvu skupiny nezávislých medzinárodných odborníkov vymenovaných generálnym tajomníkom OAS a vysokého komisára OSN pre ľudské práva zriadiť vyšetrovací výbor pre situáciu vo Venezuele a prehĺbiť zapojenie MTS;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom Kolumbijskej republiky, Brazílskej republiky a Peruánskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov a Limskej skupine.

(1) Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 145.
(2) Ú. v. EÚ C 294, 12.8.2016, s. 21.
(3) Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 190.
(4) Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 101.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2017)0200.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2018)0041.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia