Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2646(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0306/2018

Predložena besedila :

B8-0306/2018

Razprave :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.16
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0316

Sprejeta besedila
PDF 128kWORD 53k
Četrtek, 5. julij 2018 - Strasbourg
Škodljivi učinki zakona ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini na državljane EU
P8_TA(2018)0316B8-0306/2018

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2018 o škodljivih učinkih Zakona ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini na državljane EU in zlasti na „naključne Američane“ (2018/2646(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 7, 8 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju členov 8 in 14 Evropske konvencije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)(1),

–  ob upoštevanju Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov(2),

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja(3),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 11. oktobra 2016 o davčni preglednosti,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. julija 2016 o nadaljnjih ukrepih za povečanje preglednosti in boju proti davčnim utajam in izogibanju davkom (COM(2016)0451),

–  ob upoštevanju svojega priporočila z dne 13. decembra 2017 Svetu in Komisiji po preiskavi o pranju denarja, izogibanju davkom in davčni utaji(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2016 o davčnih stališčih in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom(5),

–  ob upoštevanju skupnega standarda poročanja OECD, ki ga je Svet OECD odobril 15. julija 2014,

–  ob upoštevanju vprašanj Komisiji in Svetu o škodljivih posledicah Zakona ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini (v nadaljnjem besedilu: zakon FATCA) za državljane EU ter zlasti za „naključne Američane“(O-000052/2018 – B8-0033/2018 and O-000053/2018 – B8-0032/2018),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je njegov Odbor za peticije prejel skupinsko peticijo evropskih državljanov, ki so zaskrbljeni zaradi škodljivih učinkov zakona FATCA, medvladnih sporazumov o izvajanju tega zakona in ekstrateritorialnega vpliva obdavčitve na podlagi državljanstva;

B.  ker morajo finančne institucije EU prek svojih nacionalnih vlad od začetka veljavnosti zakona FATCA in medvladnih sporazumov o njegovem izvajanju, sklenjenih med državami članicami in ZDA, zaradi uničujočih kazni, vključno z davčnim odtegljajem v višini 30 %, kar sicer grozi njihovim podružnicam v ZDA, Uradu za notranje prihodke (IRS) razkriti podrobne informacije o računih, ki jih imajo v lasti domnevne „osebe iz ZDA“; ker bi to lahko pomenilo kršitev pravil EU o varstvu podatkov in temeljnih pravic;

C.  ker je cilj zakona FATCA „osebam iz ZDA“ preprečiti davčno utajo in ker od tujih finančnih institucij zahteva, da iščejo „osebe iz ZDA“ z uporabo različnih kazalnikov, kot so ali so se rodili v ZDA, ali imajo telefonsko številko ZDA in pooblastilo za zastopanje na račun osebe, ki ima naslov v ZDA, proti katerim mora posamezniku dokazati, da ta oseba ni „oseba iz ZDA“;

D.  ker uporaba teh kazalnikov, ki jo zahteva zakon FATCA, lahko vodi v samovoljno razkritje in kaznovanje posameznikov, ki morda nimajo globljih vezi z ZDA; ker v praksi zakon FATCA zajema veliko skupino posameznikov, kot so tisti, ki imajo dvojno državljanstvo, evropsko in ameriško, in njihove družinske člane, ki niso državljani ZDA, zlasti tako imenovane „naključne Američane“, ki so zaradi rojstva v državi dobili državljanstvo ZDA, vendar ne vzdržujejo vezi v ZDA, saj tam niso nikoli živeli, delali ali študirali in nimajo številke socialnega zavarovanja ZDA;

E.  ker je Komisija priznala, da imajo zakon FATCA in z njim povezani medvladni sporazumi neželeni učinek, in sicer ameriškim državljanom in drugim osebam, pri katerih kaže, da bi lahko zanje veljal zakon FATCA („osebe iz ZDA“), ovirajo dostop do finančnih storitev v EU;

F.  ker je zakon FATCA zelo hudo prizadel življenja in preživetje več tisoč državljanov EU, ki spoštujejo zakone, in njihovih družin v EU, saj so tistim, ki spadajo v opredelitev pojma „osebe iz ZDA“, zamrznili varčevalne račune in nimajo dostopa do vseh bančnih storitev, vključno z življenjskim zavarovanjem, pokojninami in hipotekami, zaradi nepripravljenost finančnih institucij, da bi izvajale drago poročanje v skladu z zakonom FATCA; poleg tega se tudi osebni podatki njihovi družinskih članov iz EU izmenjujejo z ZDA, njihov dostop do bančnih storitev v EU pa je omejen (npr. skupni računi in/ali hipoteke);

G.  ker se morajo „naključni Američani“, ki ne želijo, da bi nanje vplival zakon FATCA, uradno odpovedati državljanstvu ZDA, kar je zelo zapleten proces, za katerega je potrebna številka socialnega zavarovanja ZDA ali mednarodna davčna identifikacijska številka ZDA, ki je med drugim večina „naključnih Američanov“ nima;

H.  ker morajo ameriške spletne platforme, kot so AirBnB, Tripadvisor in Amazon, zbrati davčne podatke za vse državljane EU, ki uporabljajo te spletne storitve, in te predati ameriškemu zveznemu davčnemu organu, tj. Uradu za notranje prihodke (IRS); ker je cilj te prakse ugotoviti, ali je uporabnik državljan ZDA, in tako ugotoviti, če za zaslužek na teh platformah ZDA glede na zakon FATCA veljajo določbe o davčnem poročanju; ker ta praksa očitno ni v skladu s pravili EU o varstvu podatkov;

I.  ker morajo države članice v skladu z Direktivo 2014/92/EU (direktiva o plačilnih računih) zagotoviti, da kreditne institucije ne diskriminirajo potrošnikov na podlagi njihovega državljanstva ali prebivališča;

J.  ker je bil rok, do katerega naj bi države članice prenesle direktivo o plačilnih računih, 18. september 2016;

K.  ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 6. julija 2016 o davčnih stališčih in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom, upošteval, da v okviru sporazuma FATCA ni vzajemnosti med ZDA in EU;

L.  ker sta zakon FATCA in skupni standard poročanja OECD o avtomatični izmenjavi informacij za namene obdavčevanja bistveni orodji za boj proti korupciji, čezmejnim davčnim goljufijam in davčnim utajam;

M.  ker je francoska državna skupščina oktobra 2016 po dvostranskem ugotavljanju dejstev, da se preiščejo ekstrateritorialni učinki nekaterih zakonov ZDA, vključno z zakonom FATCA, objavila poročilo, v katerem priporoča, naj se francoska vlada pogaja o spremembi svojega davčnega sporazuma z ZDA ali prosi zakonodajalce ZDA, da spremenijo zakonodajo ZDA tako, da bodo lahko francoski „naključni Američani“ zapustili sistem ZDA in se odpovedali neželenemu državljanstvu ZDA brez pristojbin, prošenj ali kazni; ker je bila pred kratkim ustanovljena komisija posebej za to, da bi preučila ekstrateritorialno obdavčitev francoskih „naključnih Američanov“, ki jo izvaja ZDA, in ker so bile novembra 2017 v senatu in državni skupščini predložene resolucije v zvezi s tem vprašanjem; ker je francoski senat 15. maja 2018 soglasno sprejel resolucijo, s katero poziva vlado, naj takoj sprejme ukrepe za zagotovitev, da se spoštuje pravica francoskih „naključnih Američanov“ do bančnega računa, da se prenehajo diskriminatorne prakse francoskih bank zaradi sprejetja sporazuma FATCA, in naj se nemudoma začne informacijska kampanja za francoske državljane, ki živijo v ZDA, o posledicah državljanstva in davčne zakonodaje ZDA; ker v resoluciji poleg tega poziva k odločnim diplomatskim prizadevanjem za rešitev za francoske „naključne Američane“, ki bi jim omogočila, da se neželenemu naključnemu ameriškemu državljanstvu odpovejo brez stroškov, vlog in sankcij in da bodo ZDA spoštovale svoje obljube o vzajemnosti, v skladu s katerimi je Francija podpisala medvladni sporazum;

N.  ker sta ZDA in Eritreja edini državi na svetu, ki sta sprejeli obdavčitev na podlagi državljanstva in so Združeni narodi Eritrejo obsodili zaradi njenih prizadevanj, da bi izvajala svoj „davek za diasporo“;

O.  ker so ZDA decembra 2017 sprejele pomembno davčno reformo, ki pa ni odpravila načela obdavčitve posameznikov na podlagi državljanstva, temveč je uvedla obdavčitev na teritorialni podlagi za večnacionalne družbe ZDA;

1.  poziva države članice in Komisijo, naj zagotovijo, da bodo zagotovljene temeljne pravice vseh državljanov, zlasti „naključnih Američanov“, predvsem pravica do zasebnega in družinskega življenja, pravica do zasebnosti in načela enakega obravnavanja, kot je določeno v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah;

2.  poziva države članice, naj zagotovijo poln in pravilen prenos direktive o plačilnih računih, zlasti njenih členov 15 in 16, in vsem državljanom EU zagotavljajo pravico do dostopa do osnovnega plačilnega računa, ne glede na njihovo državljanstvo;

3.  poziva Komisijo, naj pospeši analizo nacionalnih ukrepov za prenos direktive o plačilnih računih in v svojo oceno vključi položaj „naključnih Američanov“, oseb z dvojnim državljanstvom in državljanov ZDA, ki zakonito prebivajo v EU, pri tem pa naj ustrezno upošteva vsako diskriminacijo davkoplačevalcev, ki zakonito prebivajo v EU in izpolnjujejo pogoje, ko jih finančne institucije za namene zakona FATCA opredelijo kot „osebe iz ZDA“;

4.  poziva Komisijo, naj v primeru ugotovljenih kršitev pri izvajanju direktive o plačilnih računih nemudoma začne postopek za ugotavljanje kršitev ter Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o ukrepih, ki jih je sprejela za zagotovitev pravilnega izvajanja te direktive;

5.  poudarja, da je pomembno zagotoviti ustrezno raven varstva osebnih podatkov, prenesenih v ZDA v okviru sporazuma FATCA, v popolni skladnosti z nacionalnim in evropskim pravom o varstvu podatkov; poziva države članice, naj pregledajo svoje medvladne sporazume in jih po potrebi spremenijo, da bi jih uskladile s pravicami in načeli Splošne uredbe o varstvu podatkov; poziva Komisijo in Evropski odbor za varstvo podatkov, naj nemudoma raziščeta vsako kršitev pravil EU o varstvu podatkov v državah članicah, katerih zakonodaja dovoljuje posredovanje osebnih podatkov ameriški davčni službi (IRS) za namene zakona FATCA, in začneta postopke za ugotavljanje kršitev proti državam članicam, ki ne izvršujejo ustrezno pravil EU o varstvu podatkov;

6.  poziva Komisijo, naj celovito oceni učinek zakona FATCA in eksteritorialne prakse obdavčitve na podlagi državljanstva na državljane, finančne institucije in gospodarstva EU, ob upoštevanju potekajočih prizadevanj v Franciji in drugih državah članicah, ter naj pojasni, ali zaradi zakona FATCA in opredelitve „oseba iz ZDA“ obstajajo pomembne razlike med državljani in/ali rezidenti EU v različnih državah članicah EU, zlasti kar zadeva predpise EU o varstvu podatkov in temeljnih standardih na področju pravic; poziva Komisijo, naj naredi celovito oceno stanja vzajemnosti sporazuma FATCA po vsej EU in izpolnjevanje obveznosti ZDA v okviru različnih medvladnih sporazumov, podpisanih z državami članicami;

7.  poziva Komisijo, naj oceni, ali se v okviru zakona FATCA in avtomatične izmenjave davčnih informacij z ZDA spoštujejo temeljne pravice in vrednote EU iz Listine o temeljnih pravicah in Evropske konvencije o človekovih pravicah, kot so pravica do zasebnosti in načelo nediskriminacije ter pravila EU o varstvu podatkov, ter po potrebi ukrepa in zagotovi spoštovanje teh pravic in vrednot;

8.  obžaluje pomanjkljivo vzajemnost medvladnih sporazumov, ki so jih podpisale države članice, zlasti kar zadeva obseg izmenjanih informacij, ki je za države članice širši kot za ZDA; poziva države članice, naj kolektivno začasno ustavijo uporabo svojih medvladnih sporazumov (ali izmenjavo vseh informacij, razen v zvezi z računi v EU ameriških državljanov, ki prebivajo v ZDA), dokler ZDA ne bodo pristale na večstranski pristop k avtomatični izmenjavi podatkov, bodisi za razveljavitvijo zakona FATCA in pridružitvijo skupnemu standardu poročanja ali s ponovnimi pogajanji o sporazumu FATCA na ravni EU in z enakimi vzajemnimi obveznosti glede souporabe na obeh straneh Atlantika;

9.  poziva Komisijo in Svet, naj predlagata skupni pristop EU k zakonu FATCA, s katerim bi ustrezno zaščitili pravice evropskih državljanov (zlasti „naključnih Američanov“) in izboljšali vzajemnosti pri avtomatični izmenjavi informacij z ZDA;

10.  poziva Svet, naj Komisijo pooblasti za začetek pogajanj z ZDA o sporazumu FATCA med EU in ZDA, da bi zagotovili popolno vzajemno izmenjavo informacij in ohranili temeljna načela prava EU ter direktive o plačilnih računih, „naključnim Američanom“ iz EU pa omogočili, da se odrečejo neželenemu državljanstvu ZDA brez pristojbin, prošenj ali kazni;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 119, 4.5.2016, str. 1.
(2) UL L 257, 28.8.2014, str. 214.
(3) UL L 359, 16.12.2014, str. 1.
(4) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0491.
(5) UL C 101, 16.3.2018, str. 79.

Zadnja posodobitev: 7. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov