Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0118(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0271/2018

Předložené texty :

A8-0271/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/09/2018 - 6.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0320

Přijaté texty
PDF 128kWORD 42k
Úterý, 11. září 2018 - Štrasburk
Prováděcí rozhodnutí o podrobení nových psychoaktivních látek cyklopropylfentanyl a methoxyacetylfentanyl kontrolním opatřením *
P8_TA(2018)0320A8-0271/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nových psychoaktivních látek N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid (methoxyacetylfentanyl) kontrolním opatřením (09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (09420/2018),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0278/2018),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/387/SVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek(1), a zejména na čl. 8 odst. 3 tohoto rozhodnutí

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0271/2018),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32.

Poslední aktualizace: 17. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí