Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0118(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0271/2018

Indgivne tekster :

A8-0271/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/09/2018 - 6.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0320

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 48k
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg
Gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer cyclopropylfentanyl og methoxyacetylfentanyl kontrolforanstaltninger *
P8_TA(2018)0320A8-0271/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2018 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropancarboxamid (cyclopropylfentanyl) og 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid (methoxyacetylfentanyl) kontrolforanstaltninger (09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (09420/2018),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0278/2018),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2005/387/RIA af 10. maj 2005 om udveksling af oplysninger om, risikovurdering af og kontrol med nye psykoaktive stoffer(1), særlig artikel 8, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0271/2018),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 127 af 20.5.2005, s. 32.

Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik