Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2078(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0272/2018

Indgivne tekster :

A8-0272/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/09/2018 - 6.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0321

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 51k
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen
P8_TA(2018)0321A8-0272/2018
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 11. september 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 10,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 11,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0272/2018),

1.  hilser afgørelsen velkommen som et tegn på Unionens solidaritet med Unionens borgere og regioner, der er ramt af naturkatastrofer;

2.  fremhæver det presserende behov for at yde finansiel bistand gennem Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") til de regioner, der er berørt af naturkatastrofer, og beklager antallet af personer, der er omkommet i naturkatastrofer i Unionen i 2017;

3.  opfordrer til en yderligere optimering af mobiliseringsproceduren, som vil føre til kortere tid mellem ansøgning og udbetaling; minder om, at hurtig udbetaling til støttemodtagerne er af meget stor betydning for lokalsamfundene og de lokale myndigheder og for deres tiltro til Unionens solidaritet;

4.  støtter de medlemsstater, der anvender de europæiske struktur- og investeringsfonde til genopbygning af de ramte regioner; opfordrer Kommissionen til at støtte og til hurtigt at godkende den finansielle omfordeling af partnerskabsaftalerne, som medlemsstaterne har anmodet om til dette formål;

5.  opfordrer medlemsstaterne til at anvende de finansielle bidrag fra fonden på en gennemsigtig måde, som garanterer en retfærdig fordeling i de berørte regioner;

6.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

7.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2018/1505.)

Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik