Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2078(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0272/2018

Texte depuse :

A8-0272/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/09/2018 - 6.4

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0321

Texte adoptate
PDF 132kWORD 51k
Marţi, 11 septembrie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei
P8_TA(2018)0321A8-0272/2018
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 11 septembrie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0272/2018),

1.  salută decizia, ca semn de solidaritate a Uniunii față de cetățenii săi și față de regiunile afectate de catastrofe naturale;

2.  subliniază că este urgent necesar să se acorde asistență financiară prin intermediul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) regiunilor afectate de catastrofe naturale și regretă pierderile de vieți omenești cauzate de acestea în Uniune în 2017;

3.  solicită o îmbunătățire suplimentară a procedurii de mobilizare a fondului, pentru a permite reducerea intervalului de timp de la depunerea cererii până la plata contribuției; reamintește că efectuarea unor plăți rapide către beneficiari are o importanță majoră pentru comunitățile locale, pentru autoritățile locale și pentru menținerea încrederii acestora în solidaritatea Uniunii;

4.  sprijină statele membre care utilizează fondurile structurale și de investiții europene pentru reconstrucția regiunilor afectate; invită Comisia să sprijine și să aprobe rapid realocarea financiară a acordurilor de parteneriat solicitată de către statele membre în acest scop;

5.  invită statele membre să utilizeze contribuția financiară din partea fondului în mod transparent, garantând o distribuție echitabilă în toate regiunile afectate;

6.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2018/1505.)

Ultima actualizare: 17 septembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate