Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2225(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0240/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0240/2018

Rasprave :

PV 10/09/2018 - 21
CRE 10/09/2018 - 21

Glasovanja :

PV 11/09/2018 - 6.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0323

Usvojeni tekstovi
PDF 120kWORD 50k
Utorak, 11. rujna 2018. - Strasbourg
Utjecaj kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku
P8_TA(2018)0323A8-0240/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. rujna 2018. o utjecaju kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku (2017/2225(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir utjecaj kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku,

–  uzimajući u obzir odredbe Sporazuma iz Belfasta iz 1998. (Sporazum na Veliki petak),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika, kao i članak 1. stavak 1. točku (e) te Prilog III. Odluci Konferencije predsjednika od 12. prosinca 2002. o postupku odobrenja izrade izvješća o vlastitoj inicijativi,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj i mišljenje Odbora za proračunski nadzor (A8-0240/2018),

A.  budući da kohezijska politika EU-a u Sjevernoj Irskoj funkcionira uz pomoć različitih instrumenata, među kojima su Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, program PEACE za Sjevernu Irsku i njezinu graničnu regiju te prekogranični program Interreg;

B.  budući da je jasno da je Sjeverna Irska regija koja je imala veliku korist od kohezijske politike EU-a; budući da je pozdravljeno preuzimanje obveze u vezi s budućim financiranjem navedeno u nacrtu višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) Komisije za razdoblje 2021. – 2027.;

C.  budući da je, osim uobičajenih sredstava iz kohezijske politike, Sjeverna Irska naročitu korist imala od posebnih prekograničnih programa i programa između zajednica te za sve zajednice, uključujući program PEACE;

D.  budući da se kohezijskom politikom EU-a, osobito u okviru programa PEACE, u velikoj mjeri doprinijelo mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj, podupro Sporazum na Veliki petak i nastavilo podupirati pomirenje između tih zajednica;

E.  budući da je nakon uspostave prvog programa PEACE 1995. godine potrošeno više od 1,5 milijardi EUR s dvostrukim ciljem poticanja kohezije između zajednica uključenih u sukob u Sjevernoj Irskoj i graničnih okruga Irske te gospodarske i socijalne stabilnosti;

F.  budući da uspjeh kohezijske politike djelomično proizlazi iz činjenice da se sredstva EU-a smatraju „neutralnim”, odnosno nisu izravno povezana s interesima jedne od zajednica;

1.  naglašava važan i pozitivan doprinos kohezijske politike EU-a Sjevernoj Irskoj, osobito u pogledu pomoći pri obnovi zapostavljenih urbanih i ruralnih područja, borbe protiv klimatskih promjena i uspostave kontakata između zajednica i prekograničnih kontakata u okviru mirovnog procesa; posebno ističe da se pomaganjem zapostavljenim urbanim i ruralnim područjima često podupire novi gospodarski razvoj kojim se potiče gospodarstvo temeljeno na znanju, poput znanstvenih parkova u Belfastu i Derryju/Londonderryju;

2.  naglašava da će se u aktualnom financijskom razdoblju na gospodarski i socijalni razvoj u Sjevernoj Irskoj i susjednim regijama potrošiti više od 1 milijarde EUR financijske pomoći EU-a, od čega će se 230 milijuna EUR uložiti u program PEACE za Sjevernu Irsku (s ukupnim proračunom od gotovo 270 milijuna EUR), a 240 milijuna EUR u program Interreg V-A za Sjevernu Irsku, Irsku i Škotsku (s ukupnim proračunom od 280 milijuna EUR);

3.  smatra da su posebni programi EU-a za Sjevernu Irsku, posebno program PEACE, od ključne važnosti za podupiranje mirovnog procesa jer potiču pomirenje te uspostavu kontakata između zajednica te među svim zajednicama i prekograničnih kontakata; napominje da su u tom pogledu osobito važna prekogranična društvena središta i zajedničke usluge te društvena središta i zajedničke usluge između zajednica;

4.  pozdravlja znatan napredak postignut u Sjevernoj Irskoj u okviru programa PEACE i priznaje doprinos koji su sve strane u taj proces uložile;

5.  smatra da su mjere za izgradnju povjerenja između zajednica te među svim zajednicama i mjere za miran suživot, poput zajedničkih prostora i mreža potpore, imale ključnu ulogu u mirovnom procesu jer zajednički prostori zajednicama u Sjevernoj Irskoj pružaju mogućnost da kao jedinstvena zajednica sudjeluju u zajedničkim aktivnostima i razvijaju uzajamno povjerenje i poštovanje, čime se pomaže u prevladavanju jaza;

6.  naglašava važnost lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice i pristupa odozdo prema gore, kojim se sve zajednice potiču da preuzmu odgovornost nad projektima i tako podupru mirovni proces;

7.  primjećuje da se svi dionici u Sjevernoj Irskoj zalažu za očuvanje ciljeva kohezijske politike EU-a u regiji; u tom smislu naglašava važnost koordiniranog višerazinskog upravljanja i načela partnerstva;

8.  međutim, smatra da se mora učiniti više kako bi se povećala opća osviještenost i vidljivost kad je riječ o utjecaju financiranja EU-a i potrebi za financiranjem EU-a u Sjevernoj Irskoj, posebno informiranjem javnosti o utjecaju projekata koje financira EU na mirovni proces i gospodarski razvoj regije;

9.  pozdravlja činjenicu da sustavi upravljanja i kontrole u tim regijama pravilno funkcioniraju i da se stoga financijska pomoć EU-a učinkovito troši; međutim, naglašava da se pri ocjeni uspješnosti programa PEACE, uz poštovanje propisa, u obzir uvijek moraju uzeti osnovni ciljevi tog programa;

10.  ne dovodeći u pitanje tekuće pregovore EU-a i Ujedinjene Kraljevine, smatra da je od ključne važnosti da nakon 2020. Sjeverna Irska može sudjelovati u određenim posebnim programima EU-a, kao što su program PEACE i program Interreg V-A za Sjevernu Irsku, Irsku i Škotsku, jer bi to bilo od velike koristi za održiv gospodarski i društveni razvoj, osobito u područjima u nepovoljnom položaju, ruralnim i pograničnim područjima, smanjenjem postojećih razlika; nadalje, poziva da se u kontekstu VFO-a za razdoblje nakon 2020. iskoriste svi relevantni financijski instrumenti kako bi se omogućio nastavak rada na ostvarivanju ciljeva kohezijske politike;

11.  ne dovodeći u pitanje tekuće pregovore EU-a i Ujedinjene Kraljevine, smatra da bi EU trebala nakon 2020. i dalje podupirati teritorijalnu suradnju, osobito kad je riječ o prekograničnim projektima i projektima između zajednica, u svjetlu postignuća posebnih kohezijskih programa EU-a za Sjevernu Irsku, odnosno programa PEACE i Interreg, koji su osobito bitni za stabilnost regije; strahuje da bi prestanak provedbe tih programa ugrozio prekogranične aktivnosti izgradnje povjerenja te aktivnosti izgradnje povjerenja između zajednica te među svim zajednicama, a time i mirovni proces;

12.  naglašava da 85 % sredstava za programe PEACE i Interreg dolazi iz EU-a; stoga smatra da je važno da EU i nakon 2020. nastavi pomagati zajednicama u Sjevernoj Irskoj tako da aktivno sudjeluje u upravljanju raspoloživim sredstvima kohezijske politike EU-a za financiranje obiju zajednica te svih zajednica u Sjevernoj Irskoj, pomažući im tako da prevladaju međusobne razlike; u tom kontekstu smatra da bi nakon 2020. financiranje trebalo zadržati na odgovarajućoj razini; naglašava da je to važno za nastavak rada na izgradnji mira;

13.  poziva Komisiju da promiče iskustvo kohezijskog financiranja u Sjevernoj Irskoj, osobito u okviru programa PEACE, kao primjer načina na koji EU rješava sukobe i podjele između zajednica; u tom smislu ističe proces pomirenja u Sjevernoj Irskoj kao pozitivan primjer za ostala područja u EU-u u kojima je dolazilo do sukoba;

14.  naglašava da bi se dobre prakse u vezi s kohezijskim sredstvima i programom PEACE trebale uzeti kao model i promicati kako bi se prevladalo nepovjerenje među zajednicama u sukobu te kako bi se postigao trajni mir u ostalim dijelovima Europe, pa čak i diljem svijeta;

15.  smatra da je ključno da stanovnici Sjeverne Irske, a posebno mladi, i dalje imaju pristup gospodarskoj, društvenoj i kulturnoj razmjeni diljem Europe, pogotovo u okviru programa Erasmus+;

16.  prima na znanje namjeru Komisije da predloži nastavak programa PEACE i Interreg u svojem prijedlogu VFO-a za razdoblje 2021. – 2027.; povrh toga, prima na znanje dokument o stajalištu Ujedinjene Kraljevine u pogledu budućnosti kohezijske politike iz travnja 2018. u kojem Ujedinjena Kraljevina, osim potvrde da će poštovati obveze u vezi s programima PEACE i Interreg u okviru aktualnog VFO-a, navodi svoju spremnost da zajedno s vladom Sjeverne Irske, irskom vladom i EU-om ispita potencijalni program koji bi naslijedio PEACE IV i Interreg V-A za razdoblje nakon 2020.;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, Skupštini i vladi Sjeverne Irske te vladama i parlamentima država članica i njihovim regijama.

Posljednje ažuriranje: 17. rujna 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti