Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0102(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0060/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0060/2018

Rasprave :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Glasovanja :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0328

Usvojeni tekstovi
PDF 137kWORD 52k
Utorak, 11. rujna 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Europske snage solidarnosti ***I
P8_TA(2018)0328A8-0060/2018
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. rujna 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0262),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 165. stavak 4. i članak 166. stavak 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0162/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. travnja 2017. o Europskim snagama solidarnosti (2017/2629(RSP))(1),

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja češkog Senata, Španjolskog parlamenta i portugalske Skupštine, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da Nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2017.(2),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija od ...,

–  uzimajući u obzir dokument Europska godina volontiranja 2011. politički program o volontiranju u Europi i s njim povezano EYV2011 petogodišnje izvješće o preispitivanju iz 2015. „Helping Hands“,

—  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 27. lipnja 2018. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za kulturu i obrazovanje te mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za proračune, Odbora za regionalni razvoj i Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0060/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prihvaća zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

4.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 298, 23.8.2018., str. 68.
(2) SL C 81, 2.3.2018., str. 160.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. rujna 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni Uredbe (EU) br. 1288/2013, Uredbe (EU) br. 1293/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU
P8_TC1-COD(2017)0102

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2018/1475.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

ZAJEDNIČKA IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

Ne dovodeći u pitanje ovlasti proračunskog tijela, 80 % proračuna za provedbu Programa u 2019. i 2020. treba bi biti dostupno putem navedenih preraspodjela u okviru podnaslova 1.a (Konkurentnost za rast i radna mjesta) višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2014. – 2020. te preraspodjela iz Mehanizma Unije za civilnu zaštitu i programa LIFE. Međutim, neće biti dodatnih preraspodjela u programu Erasmus+, osim iznosa od 231 800 000 EUR iz prijedloga Komisije (COM(2017)0262).

Za preostalih 20 % proračuna za provedbu Programa u 2019. i 2020. potrebno je iskoristiti raspoloživu razliku u okviru podnaslova 1.a VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.

Postoji konsenzus oko toga da će Komisija na uravnotežen i razuman način osigurati dostupnost potrebnih odobrenih sredstava u okviru uobičajenog proračunskog postupka.

IZJAVA KOMISIJE

Komisija potvrđuje da korištenje odobrenih sredstava za tehničku pomoć na inicijativu Komisije u okviru Uredbe o zajedničkim odredbama (posebno preraspodjela iz Europskog socijalnog fonda i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj) za financiranje Europskih snaga solidarnosti 2018. neće upotrijebiti kao presedan za prijedlog o Europskim snagama solidarnosti za razdoblje nakon 2020. (COM(2018)0440)).

Posljednje ažuriranje: 17. rujna 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti