Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0102(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0060/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0060/2018

Viták :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Szavazatok :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0328

Elfogadott szövegek
PDF 138kWORD 53k
2018. szeptember 11., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Európai Szolidaritási Testület ***I
P8_TA(2018)0328A8-0060/2018
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0262 – C8‑0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0262),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 165. cikkének (4) bekezdésére, valamint 166. cikkének (4) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0162/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Szolidaritási Testületről szóló, 2017. április 6-i állásfoglalására(1) (2017/2629(RSP)),

–  tekintettel a cseh szenátus, a spanyol parlament és a portugál nemzetgyűlés által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. Jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. október 19-i véleményére(2),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel „az önkéntesség európai éve (2011) – az európai önkéntesség szakpolitikai menetrendje (PAVE)” című dokumentumra és az önkéntesség európai évének (EYV2011) ehhez kapcsolódó, 2015-től kezdődő „Helping Hands” elnevezésű öt éves felülvizsgálatra;

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. június 27-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Költségvetési Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságvéleményeire (A8-0060/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  egyetért az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság mellékelt közös nyilatkozatával;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 298., 2018.8.23., 68. o.
(2) HL C 81., 2018.3.2., 160. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. szeptember 11-én került elfogadásra az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról és az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, valamint az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2017)0102

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/1475 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata

A költségvetési hatóság hatásköreinek sérelme nélkül a program 2019. és 2020. évi végrehajtására szánt költségvetés 80%-át a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetén (Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért) belüli meghatározott átcsoportosítások, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmusból és a LIFE programból történő átcsoportosítások révén kell rendelkezésre bocsátani. Az Erasmus+ programból azonban a bizottsági javaslatban (COM(2017)0262 ) említett 231 800 000 EUR-n túl további átcsoportosítások nem hajthatók végre.

A program 2019. és 2020. évi végrehajtására szánt költségvetés fennmaradó 20%-át a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetének rendelkezésre álló tartalékából kell fedezni.

Közös egyetértés jött létre arról, hogy a Bizottság gondoskodni fog a szükséges előirányzatok szokásos éves költségvetési eljáráson keresztül, kiegyensúlyozott és prudens módon történő rendelkezésre bocsátásáról.

A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság megerősíti, hogy a technikai segítségnyújtási forrásokra szánt előirányzatoknak a közös rendelkezésekről szóló rendelet értelmében a Bizottság kezdeményezésére az Európai Szolidaritási Testület 2018-as finanszírozására történő felhasználását (különösen az Európai Szociális Alapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból történő átcsoportosításokat) a Bizottság nem fogja precedensként felhasználni a 2020 utáni Európai Szolidaritási Testületről szóló javaslat (COM(2018)0440) kidolgozása során.

Utolsó frissítés: 2019. szeptember 17.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat