Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0334(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0227/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0227/2018

Rasprave :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Usvojeni tekstovi
PDF 141kWORD 45k
Utorak, 11. rujna 2018. - Strasbourg
Program potpore strukturnim reformama: financijska omotnica i opći cilj ***I
P8_TA(2018)0329A8-0227/2018
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. rujna 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0825),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 175. i članak 197. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0433/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 14. ožujka 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 3. travnja 2018.(2),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 18. srpnja 2018. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj i mišljenja Odbora za proračune, Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0227/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prihvaća zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj rezoluciji;

3.  prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj rezoluciji;

4.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 237, 6.7.2018., str. 53.
(2) SL C 247, 13.7.2018., str. 54.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. rujna 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja
P8_TC1-COD(2017)0334

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi, (EU) 2018/1671.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

ZAJEDNIČKA IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

U pogledu financiranja povećanja financijske omotnice za Program potpore strukturnim reformama i ne dovodeći u pitanje ovlasti proračunskog tijela, Europski parlament, Vijeće i Komisija dogovorili su sljedeće:

1.  40 milijuna EUR financirat će se iz proračunske linije Programa potpore strukturnim reformama koja se nalazi u naslovu 1.b (13.08.01) VFO-a (Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija) mobiliziranjem ukupne razlike za obveze u skladu s člankom 14. Uredbe o VFO-o (EU, Euratom) br. 1311/2013 u okviru proračunskog postupka, u skladu s člankom 314. UFEU-a;

2.  40 milijuna EUR financirat će se iz proračunske linije Programa potpore strukturnim reformama koja se nalazi u naslovu 2. (13.08.02) VFO-a (Održivi rast: prirodni resursi) preraspodjelom koja ne uključuje tehničku pomoć i ruralni razvoj u okviru tog naslova i bez korištenja gornjih granica. Točni izvori preraspodjele pravovremeno će se odrediti uzimajući u obzir pregovore u okviru proračunskog postupka za proračun 2019.

IZJAVA KOMISIJE

(objavit će se u seriji C SL-a)

Komisija će utvrditi i predložiti preraspodjele 40 milijuna EUR iz naslova 2 VFO-a (Održivi rast: prirodni resursi) u pismu izmjene nacrta općeg proračuna za 2019.

Komisija namjerava predložiti mobilizaciju ukupne razlike za obveze u skladu s člankom 14. Uredbe o VFO-u (EU, Euratom) br. 1311/2013 u okviru proračunskog postupka za 2020. u skladu s člankom 314. UFEU-a.

Posljednje ažuriranje: 17. rujna 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti