Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0334(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0227/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0227/2018

Viták :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Szavazatok :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Elfogadott szövegek
PDF 135kWORD 45k
2018. szeptember 11., Kedd - Strasbourg
A strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános célkitűzés ***I
P8_TA(2018)0329A8-0227/2018
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása a 2017/825/EU rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0825),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 175. cikkére és 197. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0433/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. március 14-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Európai Bizottsága 2018. április 3-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. július 18-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, továbbá a Költségvetési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0227/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 237., 2018.7.6., 53. o.
(2) HL C 247., 2018.7.13., 54. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. szeptember 11-én került elfogadásra az (EU) 2017/825 rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2017)0334

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU)2018/1671 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG EGYÜTTES NYILATKOZATA

A strukturálisreform-támogató programra vonatkozó pénzügyi keret növelésének finanszírozása tekintetében és a költségvetési hatóság hatáskörének sérelme nélkül az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a következőkben állapodott meg:

1.  40 millió euró a többéves pénzügyi keret 1b. fejezete (Gazdasági, társadalmi és területi kohézió, 13.08.01.) alatti, strukturálisreform-támogató programokhoz rendelt forrásokból kerül finanszírozásra, a többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet 14. cikkével összhangban a kötelezettségvállalásokra vonatkozó globális tartalék az EUMSZ 314. cikke szerinti költségvetési eljárás keretében történő felhasználásával.

2.  További 40 millió euró a többéves pénzügyi keret 2. fejezete (Fenntartható növekedés: természeti erőforrások, 13.08.02.) alatti, strukturálisreform-támogató programokhoz rendelt forrásokból kerül finanszírozásra, az e fejezet alatti források – a technikai segítségnyújtást és a vidékfejlesztést nem érintő – átcsoportosításával, a tartalékok felhasználása nélkül. Az átcsoportosítások pontos forrásait kellő időben, a 2019. évi költségvetésről folytatott tárgyalások kimenetelét tekintetbe véve pontosítani kell.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

(közzéteendő a HL C sorozatában)

A Bizottság a többéves pénzügyi keret 2. fejezetén (Fenntartható fejlődés: természeti erőforrások) belül 40 millió EUR összegű átcsoportosítást fog azonosítani és javasolni a 2019. évi általános költségvetési tervezet módosító indítványában.

A Bizottság az EUMSZ 314. cikke szerinti, 2020-ra vonatkozó költségvetési eljárás keretében javasolni kívánja a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék igénybevételét a többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet 14. cikkével összhangban.

Utolsó frissítés: 2019. szeptember 17.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat