10 ноември 2020 г.
P8_TA(2018)0338(COR01)
ПОПРАВКА
на Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 септември 2018 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент)
(COM(2016)0825 ; C8-0001/2017 ; 2016/0413(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 101kWORD 41k
Правна информация - Политика за поверителност