10 november 2020
P8_TA(2018)0338(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672 av den 23 oktober 2018 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 september 2018 inför antagandet av ovannämnda förordning)
(COM(2016)0825 ; C8-0001/2017 ; 2016/0413(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 99kWORD 40k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy