Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0413(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0394/2017

Předložené texty :

A8-0394/2017

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Hlasování :

PV 12/09/2018 - 6.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0338

Přijaté texty
PDF 135kWORD 45k
Středa, 12. září 2018 - Štrasburk Konečné znění
Kontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící ***I
P8_TA(2018)0338A8-0394/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0825),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 33 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0001/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na příspěvky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a španělského parlamentu týkající se návrhu legislativního aktu,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušnými výbory podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 27. června 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0394/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 246, 28.7.2017, s. 22.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005
P8_TC1-COD(2016)0413

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1672.)

Poslední aktualizace: 17. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí