Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0413(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0394/2017

Texte depuse :

A8-0394/2017

Dezbateri :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Voturi :

PV 12/09/2018 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0338

Texte adoptate
PDF 123kWORD 51k
Miercuri, 12 septembrie 2018 - Strasbourg
Controlul numerarului care intră sau iese din Uniune ***I
P8_TA(2018)0338A8-0394/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 septembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0825),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 33 și 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0001/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere contribuțiile prezentate de Camera Deputaților din Cehia și de Parlamentul Spaniei cu privire la proiectul de act legislativ,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2017(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisiile competente în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 27 iunie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare și ale Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, conform articolului 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0394/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 246, 28.7.2017, p. 22.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 septembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005
P8_TC1-COD(2016)0413

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/1672.)

Ultima actualizare: 17 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate