Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0414(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0405/2017

Indgivne tekster :

A8-0405/2017

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Afstemninger :

PV 12/09/2018 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0339

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 45k
Onsdag den 12. september 2018 - Strasbourg
Strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge ***I
P8_TA(2018)0339A8-0405/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. september 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0826),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0534/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til bidrag fra det tjekkiske Deputeretkammer, det tjekkiske Senat og det spanske parlament om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 7. juni 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget (A8-0405/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. september 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge
P8_TC1-COD(2016)0414

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2018/1673.)

Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik